• Kauneuspilkku

poliittinen kriisi

Reetta Räty kirjoitti tänään puolueetko muka kriisissä, siitä miten kolme suurinta puoluetta keräävät aina vaan suurimmat kannatusprosentit. Toivottavasti se oli hyvää ironiaa, ihan vaan siitä ajattelin, että suurin puolue Suomessa on kuitenkin nukkuvien puolue, joka peittoaa kolme suurinta helposti, kun mitataan prosenttiosuuksia äänioikeutetuista eikä äänestäneistä.

Suuret puolueet haluavat vaikeuttaa entisestään puoluekentän uusjako siten, että nykyeduskunnan ulkopuolelta nouseminen eduskuntapuolueeksi tehdään käytännössä mahdottomaksi äänikynnysten ja äänestysalueiden määrittämisellä.

Suurin merkitys on kuitenkin varmaan sillä, että puolueet jakavat itselleen vuosittain puoluetukea ja lehdilleen erityistä lehdistötukea.
Vaalivuosina eduskuntapuolueet jakavat vielä lisärahoitusta vaalimenoihinsa, siis itselleen. Paikkalukujen mukaan tietysti. kaikki muut saavat sitten hoitaa varainhankintansa miten kuten. ja kun suurilla kansalaisjärjestöilläkin on miettimistä varainhankintansa ja keräystensä kanssa, on helppo päätellä minkälaisiksi näiden pienpuolueiden rahoituskanavat jäävät.

Räty on oikeassa siinä, että puolueet eivät ole ehkä kriisissä, demokratia ja poliittinen järjestelmä paremminkin.

1 kommentti

Roope2

13.5.2008 18:19

Kannatan enemmistövaalijärjestelmää, jossa kustakin vaalipiiristä valitaan eniten saanut ehdokas (vrt. Englanti). Näin äänestäjät valitsevat edustajansa suoraan ilman mitään erityissysteemejä.