Testaa seksuaalisen suuntautuneisuutesi aste

Homo, hetero vai jostain siltä väliltä?

Seksuaalisen suuntautuneisuuden määrittely perustuu perinteisesti Alfred Kinseyn ja hänen tutkimusryhmänsä 1953 tekemille tutkimuksille. Heidän työnsä tuloksena syntyi seitsenportainen Kinseyn asteikko (The Kinsey Heterosexual-Homosexual Scale, KHHS), jossa yksilö asetettiin janalle, jonka ääripisteet ovat sadan prosentin heteroseksuaalisuus ja sataprosenttinen homoseksuaalisuus. Välissä oli viisi biseksuaalisuuden tasoa ja näiden ulkopuolella aseksuaalisuus. Vuonna 1980 Fritz Klein kehitti uuden asteikon (Klein Sexual Orientation Grid, KSOG). Kleinin tulkinnassa seksuaalisen orientaation katsotaan koostuvan seitsemästä eri osa-alueesta.

Alla oleva testi perustuu Kleinin asteikkoon. Valitse kuhunkin seitsemään aiheeseen mielestäsi itseäsi kuvaava arvo seitsenportaisesta asteikosta.

             
1 2 3 4 5 6 7
             
eri Seksikumppani(e)si sukupuoli oma
             
             
eri romanttisen mielenkiintosi kohteen sukupuoli oma
             
             
eri seksuaalisten fantasioidesi kohteen sukupuoli oma
             
             
eri seksuaalisen mielenkiintosi kohteen sukupuoli oma
             
             
eri parisuhdekumppani(e)si sukupuoli oma
             
             
hetero yhteisö, jossa elät homo
             
             
hetero kokemus seksuaalisesta suuntautuneisuudestasi homo