Tietoa meistä

Verkkopalvelu ranneliike.net on "homokansan yhdistävä tekijä" - tietolähde, keskustelufoorumi ja kohtauspaikka.

Sivusto on tarkoitettu erityisesti sateenkaarikansan osaksi itsensä kokeville suomalaisille. Ranneliike.netiä tehdään ensisijaisesti suomalaisille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille, joita kiinnostavat näitä vähemmistöjä erityisesti koskettavat asiat.

Sivustolla vierailee viikoittain noin 10 000 eri ihmistä, moni heistä useamman kerran viikossa.

Sivuston sisältö

Sivustolla julkaistun toimitetun sisällön pääpaino on kulttuuriin ja viihteeseen sekä yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvissä aiheissa. Tämän lisäksi julkaistaan tietoa erityisesti hlbti-vähemmistöihin suunnatuista palveluista ja tapahtumista.

Sivustolle rekisteröityneet käyttäjät voivat julkaista sisältöä blogissaan ja keskustelufoorumilla.

Ranneliike.net -sivustolla julkaistut kirjoitukset tai muu materiaali eivät välttämättä edusta sen taustayhdistyksen kantaa, vaan ranneliike.net tarjoaa kanavan monenlaisille mielipiteille, käsityksille ja myös luovalle työlle. Erilaisten näkemysten esittämisen mahdollistaminen on yksi Sateenkaariyhteisöt ry:n tehtävistä, ja ranneliike.net toteuttaa sitä tehtävää.

Toiminnan rahoitus

Ranneliike.netin toiminnalla ei ole kaupallisia päämääriä, mutta sen toimintaa rahoitetaan mm. mainonstilaa myymällä. Selkänojana on yhdistys Sateenkaariyhteisöt ry, yhdistysrekisterinumero 187.159.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tukee kulttuurilehtiavustuksella ranneliike.net -sivuston toimintaa.

Yhteys sivuston tekijöihin

Sivuston vastuuhenkilöiden tiedot ovat palaute ja yhteystiedot -sivulla.