1705 - Kansainvälinen homofobian, transfobian ja bifobian vastainen päivä 17.5.

Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä (International Day Against Homophobia, Lesbophobia, Transphobia & Biphobia #idahotb) on 17. toukokuuta. Päivän tarkoituksena on kampanjoida seksuaaliseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen liittyvää ennakkoluuloisuutta ja suoranaista vihaa vastaan.

Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä 17.5.

Vuonna 2019 erityisteemana on "oikeutta ja suojelua kaikille".

Homofobian vastaista teemapäivää on vietetty vuodesta 2005 lähtien. Myöhemmin se laajeni kattamaan kampanjoinnin muihinkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kohdistuvaa vihaa ja ennakkoluuloja vastaan.

Ajatuksen "isä" on ranskalainen kirjailija/toimittaja Louis-Georges Tin. Päivämäärä 17.5. valittiin, koska Maailman terveysjärjestön (World Health Organization / WHO) yleiskokous poisti homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelosta 17.5.1990. Päivämäärä ei ole näin sidoksissa suoraan mihinkään valtioon ja yli vuosisadan kestäneen lääketieteen homofobian päättyminen on myönteinen asia.

Kansainvälisen homofobian vastaisen päivän päämääränä on saada ihmiset käsittämään, että homo-, trans ja bifobia ovat häpeällisiä, että ilmiöön liittyvät rakenteet on purettava yhteiskunnasta ja että ilmiötä vastaan on kamppailtava. Tarkoituksena on herättää kaikenlaista toimintaa eri puolilla maailmaa, jotta valtaväestö saataisiin paremmin tietoiseksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolosta ja näiden kohtaamasta syrjinnästä.

Eri maissa toiminnan painopiste vaihtelee yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Kun läntisissä teollisuusmaissa huomion keskipisteenä ovat arjen ennakkoluulot ja esimerkiksi oikeus solmia avioliitto elämänkumppaninsa kanssa, joudutaan toisaalla kamppailemaan syrjivää lainsäädäntöä sekä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluviksi "paljastuneiden" julkista nöyryyttämistä, vankilatuomioita ja jopa teloituksia vastaan.

Käytännön toimintaa voivat olla keskustelut, esitelmät, mielenosoitukset, taidenäyttelyt, rahankeräykset, lehtiartikkelit ja niin edelleen.

Teemapäivän kansainvälisyys, sekä tempausten ja toiminnan keskittyminen tiettyyn päivään lisäävät tiedotusvälineiden kiinnostusta ja auttavat uutiskynnyksen ylittämistä hlbti-teemaisissa asioissa. Kun mahdollisimman monissa maissa ja mahdollisimman laajasti tuodaan vähemmistöjen asioita esiin samanaikaisesti, saavat kysymykset entistä laajempaa huomiota osakseen.

Kansainvälisen homo-, trans- ja bifobian vastaisen päivän tukijoita

  • Euroopan Unionin parlamentti
  • ILGA (International Lesbian and Gay Association)
  • European Association of Human Rights
  • International Federation of Human Rights.
  • Coalition of African Lesbians
  • Euroopan komission "Moninaisuuden puolesta. Syrjintää vastaan." -kampanja
  • Belgian parlamentti

Lue lisää...