1705 - Kansainvälinen homofobian, bifobian, transfobian ja intersukupuolisuusfobian vastainen päivä 17.5.

Kansainvälinen homofobian, bifobian, transfobian ja intersukupuolisuusfobian (International Day Against Homophobia, Lesbophobia, Transphobia, Biphobia & intersexphobia #idahotb) on 17. toukokuuta. Päivän tarkoituksena on kampanjoida seksuaaliseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen liittyvää ennakkoluuloisuutta ja suoranaista vihaa vastaan.

Kansainvälinen homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä 17.5.

Teemapäivää vietetty vuodesta 2005

Homofobian vastaista teemapäivää on vietetty vuodesta 2005 lähtien. Ajatuksen "isä" on ranskalainen kirjailija/toimittaja Louis-Georges Tin. Päivämäärä 17.5. valittiin, koska Maailman terveysjärjestön (World Health Organization / WHO) yleiskokous poisti homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelosta 17.5.1990. Päivämäärä ei ole näin sidoksissa suoraan mihinkään valtioon, ja yli vuosisadan kestäneen homoseksuaalisuuden lääketieteellisen patologisoinnin päättyminen on luonteeltaan myönteinen muistamisen kohde.

Myöhemmin teemapäivän nimi laajeni kattamaan muitakin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. Jo alusta lähtien teemapäivän pyrkimyksenä oli toimia yleisesti ja laajasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia ennakkoluuloja, syrjintää ja vihaa vastaan.

Yksi päämäärä - monet keinot

Teemapäivän päämääränä on saada ihmiset käsittämään, että homo-, bi-, trans- ja intersukupuolisuusfobia ovat häpeällisiä, että ilmiöön liittyvät rakenteet on purettava yhteiskunnasta ja että ilmiötä vastaan on kamppailtava. Tarkoituksena on herättää kaikenlaista toimintaa eri puolilla maailmaa, jotta valtaväestö saataisiin paremmin tietoiseksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolosta ja näiden kohtaamasta syrjinnästä.

Eri maissa toiminnan painopiste vaihtelee yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Kun läntisissä teollisuusmaissa huomion keskipisteenä ovat arjen ennakkoluulot ja esimerkiksi oikeus solmia avioliitto elämänkumppaninsa kanssa, joudutaan toisaalla kamppailemaan syrjivää lainsäädäntöä sekä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluviksi "paljastuneiden" julkista nöyryyttämistä, vankilatuomioita ja jopa teloituksia vastaan.

Käytännön toimintaa voivat olla keskustelut, esitelmät, mielenosoitukset, taidenäyttelyt, rahankeräykset, lehtiartikkelit sekä muu medianäkyvyys ja niin edelleen.

Teemapäivän kansainvälisyys, sekä tempausten ja toiminnan keskittyminen tiettyyn päivään lisäävät tiedotusvälineiden kiinnostusta ja auttavat uutiskynnyksen ylittämistä hlbti-teemaisissa asioissa. Kun mahdollisimman monissa maissa ja mahdollisimman laajasti tuodaan vähemmistöjen asioita esiin samanaikaisesti, saavat kysymykset entistä laajempaa huomiota osakseen.

Kansainvälisen homo-, trans- ja bifobian vastaisen päivän tukijoita

  • Euroopan Unionin parlamentti
  • ILGA (International Lesbian and Gay Association)
  • European Association of Human Rights
  • International Federation of Human Rights.
  • Coalition of African Lesbians
  • Euroopan komission "Moninaisuuden puolesta. Syrjintää vastaan." -kampanja
  • Belgian parlamentti

Lue lisää...