Käyttöehdot

Sateenkaariyhteisöt ry:n verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot (24.6.2009)

1. Yleistä

Sateenkaariyhteisöt ry (jäljempänä Yhdistys) tarjoaa käyttäjälle ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net -palvelut (jäljempänä Palvelu) internet-osoitteissa ranneliike.net, lepakkolaakso.net ja kimmoliisa.net näiden käyttöehtojen ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien lisäysten ja muutosten mukaisesti. Yhdistyksellä on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelujen yhden tai useamman www-sivun avaamisella hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti. Osa säännöistä koskee vain palveluun rekisteröityneitä käyttäjiä.

2. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan palvelun ylläpidon määrittelemiä käyttösääntöjä.

Käyttäjä vastaa kaikesta palveluun tuottamastaan ja käyttäjätunnuksellaan palveluun tuotetusta materiaalista (kuvat, äänitiedostot, tekstit jne.) ja siitä, että käyttäjällä on lupa materiaalin tekijänoikeuksien omistajalta käyttää materiaalia palvelussa.

Käyttäjä vastaa siitä etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille.

Käyttäjän palveluille antamien tunnistetietojen tulee olla ajan- ja totuudenmukaisia ja hänen tulee noudattaa palvelussa hyviä tapoja, Suomen lakia ja muita voimassa olevia säännöksiä.

Rekisteröityneen käyttäjän on huolehdittava salasanan vaihtamisesta riittävän usein. Käytettävän salasanan on oltava sellainen, ettei sitä saa helposti selville. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

3. Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti

Palvelun sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Palvelussa olevan materiaalin tekijänoikeus on alkuperäisellä oikeudenomistajalla, kuitenkin niin, että tämä myöntää Yhdistykselle oikeuden tarvittaessa korvauksetta muuttaa, kopioida, julkaista, poistaa tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka käyttäjä on palvelussa tuonut saataville. Tämä ehto ei koske yksityisviestejä, jotka kaikki ovat luottamuksellisia.

On kiellettyä myydä Yhdistyksen palveluja eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Kaikki palvelun tuotot kuuluvat yksinomaan Yhdistykselle.

Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Yhdistystä, sen luottamushenkilöä tai työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

4. Yhdistyksen oikeudet ja velvoitteet

Yhdistys voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja Yhdistys voi näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot ja käyttäjän palveluun tuottaman sisällön.

Yhdistys ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muissa kuin lain tai muun säännöksen vaatimana, jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi, tai jos se on tarpeen Yhdistyksen tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

Yhdistys ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Yhdistyksellä on oikeus ylläpidollisten syiden vuoksi tarvittaessa ottaa yhteyttä minkä tahansa Palveluun tallennetun yhteystiedon avulla.

5. Tietosuoja

Yhdistys noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin lain tai muun säännöksen niin edellyttäessä, tai on tarpeellista käyttöehtojen rikkomisen estämiseksi, tai mikäli käyttäjän epäillään toimivan näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Yhdistys voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

6. Takuu ja vastuunrajoitus

Yhdistys pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa. Yhdistys ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Yhdistys ei myöskään ole millään tavoin vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

7. Linkit ja mainokset

Yhdistys ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

8. Muuta

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja, palvelua ja yhdistystä koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.