Sähköinen hlbti-kirjasto

Luettelo netissä olevista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä aiheita käsittelevistä e-kirjoista ja e-artikkeleista. Päivitetty 29.12.2010.

Euroopan Unioni ja muu maailma

European Union Agency for Fundamental Rights; Schutter, Olivier de (2008) Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I – Legal Analysis. Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights.
fra.europa.eu

European Union Agency for Fundamental Rights (2009) Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States . Part II - The Social Situation. Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights.
fra.europa.eu
fra.europa.eu

European Union Agency for Fundamental Rights (2009) The social situation concerning homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in Finland. European Union Agency for Fundamental Rights.
fra.europa.eu

European Union Agency for Fundamental Rights (2010) Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity – 2010 Update. Comparative legal analysis. Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights.
fra.europa.eu
fra.europa.eu

Global aktivism. Engagera dig i hbt-frågor! Stockholm: RFSL, 2009.
www.rfsl.se

Grønningsæter, Arne Backer & Nuland, Bjørn Richard (2009) Lesbiske og homofile i Sápmi. En narrativ levekårsundersøkelse. [Lesbians and Gays in Sápmi. A narrative approach to explore living conditions] Fafo-rapport 2009:26. Oslo: Fafo.
www.fafo.no
www.fafo.no

Hansen, Hans Henrik Erland (2009) Seksuel orienteringsdiskrimination i Danmark. Et studie af seks
homoseksuelle mænds oplevelser og erfaringer i det danske forsvar. [Sexual Orientation Discrimination in Denmark. A study of the experiences and perceptions of six homosexual men in the Danish Armed Forces.] Master of Public Health MPH 2009:5. Göteborg: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
www.nhv.se

Hon, hen, han. En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2. Stockholm: Ungdomsstyrelsen.
www.ungdomsstyrelsen.se
www.ungdomsstyrelsen.se

Karvonen, Katri-Maija (2008) Seksuaalivähemmistöt, EU ja Puola. Seksuaalivähemmistöjen kiistetyt oikeudet Puolassa ja EU:n reaktiot vuosina 2005-2007. Kansainvälisen politiikan pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Kuhar, Roman & Takács, Judit (eds.) (2007) Beyond the Pink Curtain. Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe. Ljubljana: Mirovni inštitut (Peace Institute).
www.mirovni-institut.si

Narvesen, Richard Ruben (2010) “Bestem deg, er du homo eller muslim?” “Jeg er et menneske!” En kvalitativ studie av livshistoriene til åtte lesbiske, homofile og bifile med muslimsk bakgrund. [“Make Up Your Mind, Are You Gay or Muslim?” “I Am Human!” A Qualitative Study of the Life Stories of Eight Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals with Muslim Backgrounds] Masteroppgave i sosialt arbeit. Oslo: Høgskolen i Oslo.
www.skeivverden.no

Poláček, Richard & Le Déroff, Joël (2010) Joining forces to combat homophobic and transphobic hate crime. Cooperation between police forces and LGBT organisations in Europe. Brussels: The European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans & Intersex Association (ILGA).
www.ilga-europe.org

Sammallahti, Lumi (2007) Rikottu hiljaisuus. Intialaisten sanomalehtien normista poikkeavia seksuaalisuuksia ja sukupuolia käsittelevät artikkelit heteromatriisin horjuttajina ja tabun uudelleenjärjestäjinä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
www.doria.fi

Scheinin, Martin & Makkonen, Timo (2008) Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation – Finland. Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights.
www.fra.europa.eu

Strömpl, Judit & Ilves, Kadi & Alvela, Agnes & Parmas, Agnes & Soo, Kadri (2008) GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1/2008. Tallinn: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium.
www.sm.ee

Waaldijk, Kees (2009) Legal recognition of homosexual orientation in the countries of the world. A chronological overview with footnotes. Leiden: Leiden Law School, The Netherlands.
openaccess.leidenuniv.nl

Väisänen, Mikko (2008) Mitä ovat Yogyakartan periaatteet? Helsinki: Verkkolehti FinnQueer.
www.finnqueer.net

Yogyakartan periaatteet suomeksi. Suomentaneet Olli Stålström ja Elina Nikulainen. Helsinki: Verkkolehti FinnQueer 2008.
www.finnqueer.net

Hlbti-bibliografioita muualla

Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Bibliografia - Suomalaista homo-, lesbo- ja queer-tutkimusta
sqshome.wordpress.com

Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti sqslehti.wordpress.com

Kirjallisuutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä www.valt.helsinki.fi

Rakkauden toinen tie - Kirjoja homoista ja lesboista www05.turku.fi

Turun seudun Seta:n kirjastoluettelo www.tuseta.fi

Suomalaisen seksuaalikirjallisuuden bibliografia 1990-2000
www.seksologinenseura.fi
www.seksologinenseura.net

Suomalaisen seksuaalikirjallisuuden bibliografia 2001-2009
www.seksologinenseura.fi

Naistutkimus - Kvinnoforskning -aikakauslehti www.nt-suns.org

Ruotsalainen bibliografia. Jan Magnusson. www.janmagnusson.se

Lambda nordica - Nordisk tidskrift om homosexualitet www.lambdanordica.se

Förteckning över artiklar i Lambda nordica 1989 - 2008. Jan Magnusson.
www.janmagnusson.se

Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA www.diva-portal.org

- etsi esim. asiasanoilla: homose*, lesb*, bise*, queer…

Norjalainen bibliografia www.jus.uio.no

Nettverk for homoforskning www.jus.uio.no

Trikster - A Nordic Queer Journal www.trikster.net

American Library Association - GLBT Round Table Bibliographies
isd.usc.edu

Sexual Orientation and the Law. A Research Bibliography of Legal Literature Discussing Gay, Lesbian, Transgender and Bisexual Persons, Their Rights and Their Families. Standing Committee on Lesbian and Gay Issues, Social Responsibilities Special Interest Section of the American Association of Law Libraries.
www.lgbtbib.org

Historia

Hagström, Marjukka (2010) Kriminalisointien elinkaari säätämisestä dekriminalisointeihin. Mikä muuttui ja miksi? Kriminologian pro gradu -tutkielma. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
www.doria.fi

Hara, Margit (2002) Homot ovat yhä “sellaisia”. Kansan käsitykset homoseksuaalisuudesta periytyvät 1950-luvulta. Verkkouutiset 19.9.2002.
haku.verkkouutiset.fi

Hekanaho, Pia Livia & Juvonen, Tuula & Savolainen, Matti & Vänskä, Annamari (2008) Pervot arkistot ja kaapit. Tutkimusaineistojen toisinajattelemisesta. [Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti] SQS 2/2008.
www.helsinki.fi

Human Rights Watch & Alok, Gupta (2008) This Alien Legacy. The Origins of ”Sodomy” Laws in British Colonialism. New York, NY: Human Rights Watch.
www.hrw.org

Hänninen, Marja-Leena (2007) Antiikin homot ja lesbot. Studia generalia -luento Helsingin yliopistossa 15.2.2007 verkkovideona. (Vaatii Real Player)
video.helsinki.fi

Isaksson, Eva (1994) Homona ja lesbona Euroopassa. Seta-julkaisuja 4. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA.
www.sappho.net

Jalava, Marja (1997) "Kokonainen elämä on ihmisen pyhin oikeus". Rolf Lagerborgin seksuaaliradikalismi ja ylempien yhteiskuntaryhmien keskinäiset esiaviolliset suhteet 1900-luvun alun Suomessa. Historian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
www.doria.fi

Juvonen, Tuula (2006) Shadow Lives and Public Secrets. Queering Gendered Spaces in 1950s and 60s Tampere. [Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti] SQS 01/2006.
www.helsinki.fi

Kaipiainen, Martti (2003/1989) "Jotakin ehkä tietäisin..." Mukana homojen vapaustaistelussa. Helsinki: Verkkolehti FinnQueer.
www.finnqueer.net

Kalmari, Pauliina (2001) Homoseksuaalisuus osana moraalisyytöksiä Ciceron retoriikassa. Latinan kielen pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Löfström, Jan (1995) Homoseksuaalisuus suomalaisessa suullisessa perinteessä ja muistitiedossa. Elektroloristi 2/1995.
www.doria.fi

Löfström, Jan (2001) Maskuliinisuus ja seksuaalisuus eli mistä vitsiä milloinkin väännetään? [Historiallisen Yhdistyksen verkkojulkaisu] Historiallisia Papereita 14.
www.helsinki.fi
www.helsinki.fi

Mustola, Kati (2002) Suomalaisten lesbo- ja homoliikkeiden historiaa. Helsinki: Verkkolehti FinnQueer.
www.finnqueer.net

Mäkinen, Arja (2006) Epäilyttävä naishenkilö. Mielikuvia yksineläjänaisen seksuaalisuudesta. Elore 2/2006.
www.doria.fi

Ollila, Anne (1995) Naimaton perheellinen nainen. Lucina Hagmanin perhe. Teoksessa Rossi, Leena-Maija & Koivisto, Hanne (toim.) Monta tietä menneisyyteen. Turku: Turun yliopisto.
www.uta.fi

Rainbow Finland. Www-Exhibition. Vantaa: Vantaa City Museum, 2008.
www.vantaa.fi

Regnbågsfinland. Nätutställning. Vanda: Vanda stadsmuseum, 2008.
www.vanda.fi

Rydström, Jens (2005) From Sodomy to Homosexuality. Rural Sex and the Inclusion of Lesbians in
Criminal Discourse. Nordic Journal of Women’s Studies 13:1.
www.hawaii.edu

Rydström, Jens & Mustola, Kati (eds.) (2007) Criminally queer. Homosexuality and criminal law in Scandinavia 1842 - 1999. Amsterdam: Aksant.
www.oapen.org
libris.kb.se

Saarinen, Terhi (1991) Suomalaisen homo- ja lesboliikkeen poliittiset strategiat. Vastarinnan mahdollisuudet ja rajat. Sosiologian pro gradu tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
www.sappho.net

Sateenkaari-Suomi. Verkkonäyttely. Vantaa: Vantaan kaupunginmuseo, 2008.
www.vantaa.fi

Sorainen, Antu (2000) Rikoslain heteronormatiivisuus ja seksuaalinen lainsuojattomuus. Saman sukupuolen välisen seksuaalisuuden säätely Suomen rikoslain historiassa. Naistutkimus 13:2.
helda.helsinki.fi

Sorainen, Antu (2005) Rikollisia sattumalta? Naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino. [Väitösk. Helsingin yliopisto.]
www.doria.fi

Sorainen, Antu (2006) Productive Trials. English and Finnish Legislation and Conceptualisations of Same-Sex Sexualities in Course of Trials of Oscar Wilde, Maud Allan, Raclyffe Hall and Herb Grove, from 1885 to 1957. [Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti] SQS 01/2006.
www.helsinki.fi

Suomela, Anu (2009) Poimintoja suomalaisen seksin historiasta 500 vuodelta. Helsinki: Sexpo-säätiö. www.sexpo.fi
www.sexpo.fi

United States Holocaust Memorial Museum. Homosexuals. Victims of the Nazi Era, 1933 - 1945. Washington, DC: United States Holocaust Memorial Museum.
www.ushmm.org

United States Holocaust Memorial Museum. Nazi Persecution of Homosexuals. Washington, DC: United States Holocaust Memorial Museum.
www.ushmm.org

United States Holocaust Memorial Museum. Nazi Persecution of Homosexuals 1933 - 1945. What happened to an ordinary man…Washington, DC: United States Holocaust Memorial Museum.
www.ushmm.org

Vatanen, Tiina (2010) Moitteetonta käytöstä sotatoimialueella? Suomalaissotilaiden seksuaalirikokset Karjalassa jatkosodan aikana 1941–44. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.
epublications.uef.fi

Wikner, Pontus (2004) Psykologisia tunnustuksia. Suomentanut Eero Balk. Helsinki: Verkkolehti FinnQueer. Alkuteos: Wikner, Pontus (1971) Psykologiska självbekännelser. Stockholm: Askild & Kärnekull AB.
www.finnqueer.net

Virtanen, Johanna (2008) Luonnotonta haureutta. Samaan sukupuoleen kohdistuneen halun määrittäminen Suomessa vuosina 1880-1920. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

YLE Elävä arkisto - Seksuaalivähemmistöt median silmässä (1969 - 2010)
www.yle.fi

YLE Elävä arkisto. Arkivet - Homosexualitet i Finland. Homoseksuaalisuus Suomessa.
www.yle.fi

YLE Elävä arkisto - Homoseksuaalisuus
yle.fi

YLE Elävä arkisto - Homoseksuaalit
yle.fi

YLE Elävä arkisto - Homot
yle.fi

YLE Elävä arkisto - Seksuaalisuus
yle.fi

Kirjallisuudentutkimus

Bergdahl, Liv Saga (2010) Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner. Umeå: Umeå universitet. [Doktorsavh./Väitösk. Umeå universitet.]
libris.kb.se

Carlson, Mikko (1999) Miehen seksuaalinen identiteetti ja yhteisöllisyyden paineet Christer Kihlmanin romaanissa Gerdt Bladhs undergång. [Kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja] Sanelma 1999.
vanha.hum.utu.fi

Franck, Mia (2009) Frigjord oskuld. Heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman. Åbo: Åbo Akademis förlag. [Doktorsavh./Väitösk. Åbo Akademi]
www.doria.fi

Haasjoki, Paulina (2000) Sumuisella merellä. Identiteetin tarina ja biseksuaalisuus lukemattomana identiteettinä Pirkko Saision romaanissa Kainin tytär. [Kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja] Sanelma 2000.
vanha.hum.utu.fi

Heinonen, Mari (2003) Peikko kaupungissa. Intertekstuaalinen luenta Johanna Sinisalon romaanista ‘Ennen päivänlaskua ei voi’. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Hekanaho, Pia Livia (2006) Yhden äänen muotokuvia. Queer-luentoja Marguerite Yourcenarin teoksista. Helsinki: Yliopistopaino. [Väitösk. Helsingin yliopisto.]
www.doria.fi

Hekanaho, Pia Livia (2008) “Et in pansy ball ego”. A queer look at the representations of masculinity in Evelyn Waugh’s Brideshead Revisited. [Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti] SQS 2/2008.
www.helsinki.fi

Heimonen, Emilia (2009) 'Sweethearts and Wives'. The Representation of Lesbianism in Sarah Waters's Tipping the Velvet. Englantilaisen filologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Kainulainen, Anna (2007) “What a perverse crew we are”. Queer-teoreettinen luenta Michael Cunninghamin romaanista ‘A Home at the End of the World.’ Yleisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Karkulehto, Sanna (2007) Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja. Oulu: Oulun yliopisto. [Väitösk. Oulun yliopisto.]
herkules.oulu.fi

Karkulehto, Sanna (toim.) (2008) Taajuuksilla värähdellen. Sukupuolten tiloja ja tuntoja kirjallisuudessa ja elokuvassa. Studia humaniora ouluensia 7. Oulu: Oulun yliopistopaino.
herkules.oulu.fi

Kekki, Lasse (2002) Finnish Literature. In Summers, Claude J. (ed.) glbtq. An Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, and Queer Culture. Chicago, IL: glbtq, Inc. [Electronic resource only]
www.glbtq.com

Kilpeläinen, Pekka (2010) In Search of a Postcategorical Utopia. James Baldwin and the Politics of “Race” and
Sexuality. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Education, Humanities,
and Theology; 3. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto; Joensuun yliopistopaino. [Väitösk. Itä-Suomen yliopisto]
epublications.uef.fi

Larsson, Christer (2009) Homosexualitetsdiskurser i Pentti Holappas 1950-tals produktion. I: Lindberg, Hanna & Östman, Ann-Catrin (red.) Arken. Studier i historia vid Åbo Akademi. Nr 1 - Uppsatser om kön, historiebruk och krigets efterspel. Åbo: Åbo Akademi.
www.abo.fi
www.abo.fi

Malinen, Laura (2007) "An old man and a prodigal daughter, the stuff that dreams are made of." Intertekstuaalisuus, pervo ja camp Angela Carterin romaanissa Wise Children. Yleisen kirjallisuustieteen pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Miettinen, Sari (2009) Poikatyttö Masa sukupuolijärjestyksen määrittäjänä ja purkajana. Sukupuolen (queerit) strategiat Tuija Lehtisen Mirkka-sarjassa. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto.
www.doria.fi

Mäkinen, Salla (2008) How to Perform a Beautiful Woman. Female Body and Heterosexual Order in Fay Weldon's The Life and Loves of a She-Devil. Englantilaisen filologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Pakkanen, Johanna (2000) Kadotettua lesbokirjallisuutta etsimässä. Essee perustuu Tribadien yöt ja päivät lesbokulttuuriviikon kirjallisuuspaneelissa pidettyyn englanninkieliseen alustukseen 18.9.2000 ruotsinkielisellä kansalaisopistolla ’Arbiksella’.
www.nic.fi

Paqvalén, Rita (2007) Kampen om Eros. Om kön och kärlek i Pahlensviten. Helsingfors: Nordica. [Doktorsavh. Helsingfors universitet/Väitösk. Helsingin yliopisto.]
www.doria.fi

Piipponen, Maarit (2000) (No) More Family. Reading Family and Serial Murder in Patricia Cornwell's Gault-Trilogy. Tampere: Tampere University Press. [Väitösk. Tampereen yliopisto]
acta.uta.fi

Ritvanen, Katja (2001) Syyllisyyden raamatulliset kuvat Jukka Larssonin Kärsimystrilogiassa. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Sakala, Petri (2004) “Så står det i Bibeln.“ Tolkningar av intertextuella samband mellan Bibeln och Jonas Gardells romaner ‘Passionsspelet’ och ‘Frestelsernas berg‘. / Tulkintoja Raamatun ja Jonas Gardellin romaanien ‘Passionsspelet’ ja ‘Frestelsernas berg’ välisistä intertekstuaalisista suhteista. Pohjoismaisten kielten pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Sandelius, Ninni (2008) Queer and Monstrosity in Jeanette Winterson's Sexing the Cherry. Englantilaisen filologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Uusitalo, Mari (2005) ”Todellisuus on lause, jonka kirjoitan”. Omaelämäkerrallinen ja fiktiivinen kerronta sekä minuuden kerrokset Pirkko Saision teoksissa Pienin yhteinen jaettava, Vastavalo ja Punainen erokirja. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Österlund, Maria (2005) Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman. Åbo: Åbo Akademis förlag. [Doktorsavh./Väitösk. Åbo Akademi.]
www.doria.fi

Koulu

Bedford, Timothy (2000) Challenges of sexual diversity, homophobia and heterosexism for teacher education. In Sunnari, Vappu & Räsänen, Rauni (eds.) Ethical challenges for teacher education and teaching. Special focus on gender and multicultural issues. Oulu: University of Oulu.
herkules.oulu.fi

Himmelstein, Kathryn E. W. & Brückner, Hannah (2010) Criminal-Justice and School Sanctions Against Nonheterosexual Youth: A National Longitudinal Study. Pedriatics December 2010.
pediatrics.aappublications.org
pediatrics.aappublications.org

Huotari, Kari & Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati (2011) Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla. Erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa. Sisäasiainministeriön julkaisut 11/2011. Helsinki: Sisäasiainministeriö.
www.intermin.fi
www.intermin.fi
www.intermin.fi

Jennett, Mark (2004) Stand up for us. Challenging homophobia in schools. Wetherby: Health Development Agency
www.education.gov.uk

Kankkunen, Paula & Harinen, Päivi & Nivala, Elina & Tapio, Mari (2010) Kuka ei kuulu joukkoon? Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa. Sisäasiainministeriön julkaisut 36/2010. Yhdenvertaisuus Etusijalle 3 (YES3) -hanke. Helsinki: Sisäasiainministeriö.
www.intermin.fi
www.intermin.fi
www.intermin.fi

Lehtonen, Jukka (2003) Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Helsinki: Yliopistopaino; Nuorisotutkimusverkosto. [Väitösk. Helsingin yliopisto.]
www.doria.fi

Lehtonen, Jukka (2003) Ei-heteroseksuaaliset nuoret heteronormatiivisessa koulussa. Teoksessa Lahelma, Elina & Gordon, Tuula (toim.) Koulun arkea tutkimassa. Yläasteen erot ja erilaisuudet. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto.
www.hel.fi

Lehtonen, Jukka (2006) Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus koulun käytännöissä ja nuorten elämässä. Teoksessa Asikainen, Eija (toim.) Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Joensuu: Joensuun yliopistopaino.
www.oph.fi

Malinen, Jari (2005) Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä. Erityispedagogiikan pro gradu –tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Salmenkangas, Mai (2005) Muutu. Puutu. Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas. Helsinki: Suomi Eteenpäin Ilman Syrjintää SEIS-hanke./Ändra dig. Lägg dig i. Handbok om likabehandling för läroanstalter. Helsingfors: SEIS-projektet.
www.yhdenvertaisuus.fi
www.yhdenvertaisuus.fi

Stonewall & Educational Action Challenging Homophobia (EACH) (2007) Homophobic bullying. Safe to learn. Embedding anti-bullying work in schools. Nottingham: Department for Children, Schools and Families DCSF Publications.
www.education.gov.uk

Sunnari, Vappu & Kangasvuo, Jenny & Heikkinen, Mervi & Kuorikoski, Nina (toim.) (2003) Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna. Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulu: Oulun yliopistopaino.
herkules.oulu.fi

Sunnari, Vappu & Kangasvuo, Jenny & Heikkinen, Mervi (eds.) (2003) Gendered and Sexualised Violence in Educational Enviro[n]ments. Second, revised edition. Oulu: Oulu University Press.
herkules.oulu.fi

Koulu - Oppimateriaalit

Holm, Saija & Laukkanen, Mari-Elina (toim.) (2007) Fredi. Pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet. Opetusmateriaali. Helsinki: Setlementtinuorten liitto.
www.setlementtinuoret.fi
www.ihmisoikeudet.net

Koulukino - Kummeli: Alivuokralainen
www.koulukino.fi
www.koulukino.fi

Koulukino - Milk
www.koulukino.fi
www.koulukino.fi
www.koulukino.fi

Koulukino - Patrik 1,5
www.koulukino.fi
www.koulukino.fi

Koulukino - The kids are all right
www.koulukino.fi

Puhakainen, Rosa (toim.) (2004) Friidu. Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet. Helsinki: Suomen YK-liitto.
www.ihmisoikeudet.net
www.ihmisoikeudet.net

Vetamix: Homosexualitet och samhälle, åk. 7 > (5 sidor)
vetamix.yle.fi

Vetamix: Homo ett vanligt skällsord i skolan
vetamix.yle.fi

Vetamix: Många fördomar om homosexuella
vetamix.yle.fi

Vetamix: Att komma ut ur skåpet
vetamix.yle.fi

Vetamix: Det finns många slag av homosexualitet
vetamix.yle.fi

Vetamix: Allt blir bättre sen - Kaikki muuttuu paremmaksi
vetamix.yle.fi

Mediatutkimus

Aalto, Maija (2004) Saako mies olla kaunis? Maskuliinisuus ja miehen kuva Imagen, Suosikin ja Trendin mainoksissa 2001-2003. Tiedotusopin pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Arola, Anna (2008) "Jos jossain vilahti lesbo-sana, mä olin kiitollinen". Haastattelututkimus median merkityksestä lesbisen identiteetin rakentamisessa. Tiedotusopin pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Jokinen, Piia (2010) Helsingin seudun Setan nuorten nettisivujen suunnitelma. Sosiaalialan opinnäytetyö. Tikkurila: Laurea-ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Kangasvuo, Jenny (2005) ”Wanna be bi?” Biseksuaalisuus suomalaisessa lehdistössä. Teoksessa Karkulehto, Sanna & Valjus, Kati (toim.) Valtamedia/Vastamedia. Kirjoituksia mediakulttuurista. Oulu: Oulun yliopisto.
herkules.oulu.fi

Karkulehto, Sanna (2001) Effects and Affects of Queer as Folk. In: Koivunen, Anu & Paasonen, Susanna (eds.) Conference Proceedings for Affective Encounters. Rethinking Embodiment in Feminist Media Studies. Turku: University of Turku.
media.utu.fi

Kuorikoski, Niina (2005) ”Lesbians are women. Sort of.” Lesbojen representaatioista Queer as Folk -televisiosarjan pohjoisamerikkalaisessa versiossa. Teoksessa Karkulehto, Sanna & Valjus, Kati (toim.) Valtamedia/Vastamedia. Kirjoituksia mediakulttuurista. Oulu: Oulun yliopisto.
herkules.oulu.fi

Kuorikoski, Niina (2005) Television lesborepresentaatiot 2000-luvulla. Älä kerro äidille 2 ja L-koodi. Helsinki: Minna - Tasa-arvotiedon keskus.
www.minna.fi

Mäkinen, Katariina (2007) Sukupuoli ja minuuden tuotteistuminen Sillä silmällä -tv-sarjassa. Naistutkimuksen pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Pöyhtäri, Mari (2005) Eläintarhan uudet tähdet. Homoseksuaalisuus kuvissa ja kuvien takana. Wider Screen 1/2005.
www.widerscreen.fi

Rantonen, Eila (1999) A game of chess. Race, gender and nation in Neil Jordan's The Crying Game. In: Nyman, Jopi & Stotesbury, John A. (eds.) Postcolonialism and cultural resistance. Joensuu: University of Joensuu.
www.uta.fi

Romppanen, Kirsi (2008) Seksuaalisuuden representaatiot Big Brotherissa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Rossi, Leena-Maija (2001) Why Do I Love and Hate the Sugarfolks in Syruptown? Studying the Visual Production of Heteronormativity in Television Commercials. In: Koivunen, Anu & Paasonen, Susanna (eds.) Conference Proceedings for Affective Encounters. Rethinking Embodiment in Feminist Media Studies. Turku: University of Turku
media.utu.fi

Rossi, Leena-Maija (2005) Mainonnastako vastamediaksi? Tuottava katsominen ja vastustavat merkitykset. Teoksessa Karkulehto, Sanna & Valjus, Kati (toim.) Valtamedia/Vastamedia. Kirjoituksia mediakulttuurista. Oulu: Oulun yliopisto.
herkules.oulu.fi

Santala, Katja (2007) Kun tosihomo näki viihdehomon. Kotimaisen Sillä silmällä-ohjelman tuotanto ja vastaanotto. Tiedotusopin pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Tormulainen, Aino (2010) Kohti monipuolisempaa tyttöyttä. Demi-lehden tuottama tyttöys ja muutoksen paikat. Naistutkimuksen pro gradu -tutkielma. Joensuu; Kuopio: Itä-Suomen yliopisto.
epublications.uef.fi

Uotinen, Suvi (2007) “Tässä kohdassa heterorouva nyökkää.” Näkökulma naisparien henkilöhaastatteluissa. Virittäjä 1/2007.
www.kotikielenseura.fi

Valo, Pauli (2007) Miehet seuraa hakemassa. Homo- ja heteroseksuaalimiesten seksuaalislangi MTV3:n tekstiviestichateissa. Nykysuomen pro gradu -tutkielma. Vaasa: Vaasan yliopisto.
www.tritonia.fi

Perhe-elämä

Aarnipuu, Tiia (2010) Sateenkaariperheen ABC. Neljäs, korjattu painos. Helsinki: Sateenkaariperheet ja Tiia Aarnipuu.
sateenkaariperheet.fi

Elliott, Iris (2010) Voices of Children. Report on Initial Research with Children of LGBT Parents. Dublin: Marriage Equality.
www.marriagequality.ie

Eräranta, Kirsi (2005) Heteroseksuaalinen matriisi ja isän vanhemmuus. Naistutkimus 3/2005.
www.nt-suns.org

Farr, Rachel H. & Forssell, Stephen L. & Patterson, Charlotte J. (2010) Parenting and Child Development in Adoptive Families. Does Parental Sexual Orientation Matter? Applied Developmental Science 14:3.
people.virginia.edu

Gartrell, Nanette & Bos, Henny (2010) US National Longitudinal Lesbian Family Study. Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents. Pediatrics 06/2010.
pediatrics.aappublications.org

Gartrell, Nanette K. & Bos, Henny M. W. & Goldberg, Naomi G. (2010) Adolescents of the U.S. National Longitudinal Lesbian Family Study. Sexual Orientation, Sexual Behavior, and Sexual Risk Exposure. Archives of Sexual Behaviour 11/2010.
www.springerlink.com
www.springerlink.com

Hart, Linda (2008) Sateenkaariperheitä ja perhe-elämän rajankäyntiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Helsinki: Minna - Tasa-arvotiedon keskus.
www.minna.fi

Henriksson, Essi (2010) Sateenkaariperheet osana päiväkodin monimuotoisuutta. Varhaiskasvattajien kokemuksia sateenkaariperheiden kohtaamisesta. Sosiaalialan opinnäytetyö. Helsinki: Metropolia-ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Hirvonen, Helena (2006) Hedelmöityshoitolaki ja sosiaalinen kansalaisuus. Inkluusion ja ekskluusion politiikat. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Jokinen, Sanna (2008) Dokumenttielokuvan päähenkilö samaistumiskohteena. Viestinnän opinnäytetyö. Turku: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Jurvelin, Emmi & Laukkanen, Marja (2007) Sateenkaariperheiden lapset päivähoidossa. Naisparien muodostamien perheiden kokemuksia lastensa päivähoidosta. Opinnäytetyö. Oulu: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Jämsä, Juha (2003) “Isä, joka on homo”. Homomiehen perhe ja vanhemmuus. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Painettuna: Seta-julkaisuja 16. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA.
www.doria.fi

Jämsä, Juha (2009) Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi. Teoksessa Lammi-Taskula, Johanna & Karvonen, Sakari & Ahlström, Salme (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi 2009. Helsinki: Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
www.thl.fi

Kallunki, Mirva & Karppinen, Tiina-Kaisa & Kettunen, Heidi (2003) Sateenkaariperheiden kokemuksia asioinnista terveydenhoitajan vastaanotolla. Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
www.seta.fi

Kirjoniemi, Annika (2010) Sateenkaariperheen ja opettajan kohtaaminen. Opettajakoulutuksen proseminaarityö. Turku: Turun yliopisto.
www.sateenkaariperheet.fi

Korhonen, Elina & Lipponen, Jenni (2009) ”Me ollaan ihan tavallinen perhe” Tutkimus naisparien vanhemmuudesta. Sosiaalialan opinnäytetyö. Pieksämäki: Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Itä.
kirjastot.diak.fi

Kuosmanen, Paula & Jämsä, Juha (toim.) (2007) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. SEIS - Suomi eteenpäin ilman syrjintää -julkaisu. Sateenkaariperhetyön projekti. Helsinki: Työministeriö.
www.seta.fi

Kuosmanen, Paula (2009) Erkännandet av finländska regnbågsföräldrar som medborgare – inom familjepolitik, lagstiftning och social- och hälsovårdstjänsten 1990-2007. I: Westlund, Jennie (red.) Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1. Oslo: Nordiskt institut för kunskap om kön NIKK.
www.nikk.no

Kurri, Katja (1997) Lesbovanhemmuuden diskursiivinen rakentuminen psykologien ryhmäkeskustelussa. Psykologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Kyyrönen, Sinikka (2002) Homoseksuaalien perhekäsitykset ja parisuhteen virallistaminen. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Painettuna: (2003) Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikkö.
jyx.jyu.fi

Laine, Minna (2009) Näkymätön sateenkaari. Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden tiedot seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä sateenkaariperheistä ja ammattikorkeakoulu tiedon jakajana. Sosiaalialan opinnäytetyö. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Lapset ja rekisteröity parisuhde. Rekisteröityihin parisuhteisiin liittyviä erityiskysymyksiä selvittäneen toimikunnan mietintö. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2003:10. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
pre20031103.stm.fi

Luodes, Eija & Peurala, Annika (2003) “Mistä se lapsi siihen sitten tipahti?” Sateenkaariperheiden kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista. Sosiaaliturvan- ja palvelujen opinnäytetyö. Tampere: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.
www.seta.fi

Mustasaari, Sanna (2010) Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden sääntely. Selvityksiä ja ohjeita 83/2010. Helsinki: Oikeusministeriö.
www.om.fi

Niemeläinen, Krista & Virmakari, Martta (2006) Naisparista lapsiperheeksi. Käsityksiä ja kokemuksia naisparien vanhemmuudesta Suomessa. Opinnäytetyö. Järvenpää: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Rosenfeld, Michael J. (2010) Nontraditional Families and Childhood Progress Through School. Demography 47:3.
www.stanford.edu
news.stanford.edu

Sateenkaariperheet päivähoidon ja koulun asiakkaina. Opas. Helsinki: Sateenkaariperheet ry, 2007.
www.sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheiden aika. [Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti] SQS 1/2007.
www.helsinki.fi

Solantaus, Tytti (2007) Perhe ja vanhempien homoseksuaalisuus. Studia generalia -luento Helsingin yliopistossa 15.2.2007 verkkovideona. (Vaatii Real Player, luento kohdalla 42:00.)
video.helsinki.fi

Suoranta, Kirsti (2004) Veriside on eri side? Sukulaisuuden ja ydinperheen rakentuminen lastensa kanssa elävien naisparien sosiaalisissa verkostoissa ja puhetavoissa. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
www.doria.fi

Tokkari, Sanna-Mari (2008) “Joskus lipsuttiin kuitenkin ja puhuttin äideistä ja isistä” Diskurssianalyysi sateenkaariperheitten määrittymisestä perheeksi äitiys- ja lastenneuvolassa. Sosiaalityön kandidaatin tutkielma. Turku: Turun yliopisto.
www.seta.fi

Tuomi, Emmi (2003) Homo- ja lesbovanhemmuus ja sosiaaliset verkostot. Psykologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Tynninen, Katja (2008) Toistaiseksi lapsettomien lesbojen ajatuksia äitiydestä ja sen toteuttamisesta. Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Vikman, Mari (2002) Väkivaltaa rakkauden varjolla. Parisuhdeväkivalta homo- ja lesbosuhteissa. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Taiteentutkimus

Lilja, Laura (2004) Kyseenalainen taideteko. Heteronormin kyseenalaistus taiteellisessa työskentelyssä. Lopputyön kirjallinen osuus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, Pallas kuvataiteiden maisterikoulutusohjelma.
www.lauralilja.net

Vänskä, Annamari (2006) Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus. Taidehistoriallisia tutkimuksia 35. Helsinki: Taidehistorian seura. [Väitösk. Helsingin yliopisto]
www.annamarivanska.com

Teatteri

Aalto, Anni (2010) Queer Representations of Gender, Sexuality, Marriage and Family in Oscar Wilde's Comedies. Englantilaisen filologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Mäenpää, Panu (2001) Cat on a queer tin roof. A descriptive study of the process of character analysis and directing. Englantilaisen filologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Tamminen-Kivistö, Minna (2005) Victorian Society on a Small Scale? Upper Social Classes as the Targets of Critique in ’The Importance of Being Earnest’ by Oscar Wilde. Englantilaisen filologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Terveydenhuolto

APA Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation (2009) Report of the Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation. Washington, DC: American Psychological Association.
www.apa.org
www.apa.org

Hautamäki, Tiina (2002) Tuberkuloosin ja aidsin kulttuuriset merkitykset. Tampere: Tampere University Press. [Väitösk. Tampereen yliopisto]
acta.uta.fi

Huotari, Kari (1999) Positiivista elämää. Hiv-tartunnan saaneiden selviytyminen arjessa. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 2/1999. Helsinki: Yliopistopaino. [Väitösk. Helsingin yliopisto.]
www.aidstukikeskus.fi

Huotari, Kari & Lehtonen, Jukka (2007) Rakkauden rajoilla. Miesten välinen seksi ja hiv Suomessa. Helsinki: Aids-tukikeskuksen Miesten kesken turvallisesti –työ.
www.aidstukikeskus.fi

Hyötyläinen, Miia & Kaipanen, Tuuli (2006) ”Toisaalta ei halua kuin ihan samanvertaista kohtelua, koska yhtälailla ihminen mä oon kuin kaikki muutkin.” Ei-heteroseksuaalisuuden problematiikkaa sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä. Opinnäytetyö. Järvenpää: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Kosonen, Taina & Lustig, Minni (1999) Oikeus onneen? Tietopaketti seksuaalivähemmistöistä sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja opiskelijoille. Päättötyö. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Lydén, Hilkka (2007) “Vedettiin viinaa ihan homona!” Ei-heterot ja sukupuolen monimuotoisuus päihdepalveluissa. Helsinki: A-klinikkasäätiö; Messiin-projekti
www.equal.fi

Mäkipere, Annina (2007) Seksuaalivähemmistöjen avoimuus hoitotyön työyhteisöissä. Hoitotyön opinnäytetyö. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Nissinen, Jussi (1995) Homo- ja biseksuaalisuuden huomioonottaminen päihdehuollossa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto; Verkkolehti FinnQueer.
www.finnqueer.net

Pihlaja, Matti (2006) Aikamme Ikaroksen yölento vai postmoderni yksisarvinen - Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista asiakkaista ja työtovereista. Sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan opinnäytetyö. Oulu: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Savolainen, Kati (2009) Seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus päihdepalveluiden asiakkaiden kohtaamisessa työntekijöiden näkökulmasta. Sosiaalialan opinnäytetyö. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä.
publications.theseus.fi

Vanhala, Anna (2003) Haloota nostamatta. Seksuaalivähemmistöjen avoimuus terveydenhuollon työyhteisöissä. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
www.doria.fi

Trans

Aarnipuu, Tiia (2005) Ei ole miestä eikä naista. Queer-luenta keskiajan Euroopassa tunnettuja ristiinpukeutuvia pyhimyksiä kuvaavista teksteistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Painettuna: (2006) Seta-julkaisuja 19. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA.
www.doria.fi

Hemmilä, Anita (2005) Ancestors of Two-Spirits. Representations of Native American Third-Gender Males in Historical Documentation. A Critical Discourse Analysis in Anthropology. Englantilaisen filologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Kajo, Irene (2007) Transihmiset työelämässä. Opas työnantajalle, työntekijälle ja työyhteisölle. Helsinki: Messiin-projekti.
www.transtukipiste.fi

Laakso, Laura (2007) Medikalisoitu intersukupuolinen keho. Naistutkimuksen pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Leinonen, Eeva-Kaisa (2005) Transvestisuus perheessä. Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Vilkka, Hanna (2006) Keho. Omaa sukupuolta koskevan tiedon ja ymmärryksen muotoutumisen perusta transsukupuolisilla. Helsinki: Yliopistopaino. [Väitösk. Helsingin yliopisto.]
www.doria.fi

YLE Elävä arkisto - Transsukupuolisuus yle.fi

Työelämä

“Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden rajankäyntiä työelämässä. Esite. Helsinki: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä -hanke, 2004.
www.valt.helsinki.fi

Henley, Rickard (ed.) (2004) Straight Talk. Gays, Lesbians and Bisexuals at Work. Stockholm: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande RFSL.
www.frittfram.se

Henley, Rickard (toim.) (2004) Suoraan sanoen. Lesbot, homot ja biseksuaalit työelämässä. Suomentanut Sini Oskarsson. Stockholm: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande RFSL.
www.valt.helsinki.fi

“Inte berättar dom som är hetero heller…” Mångfald av sexualitet och kön i arbetslivet. Broschyr. Helsingfors: Projektet Sexuella minoriteter och transpersoner i arbetslivet, 2004.
www.valt.helsinki.fi

Kajo, Irene (2007) Transihmiset työelämässä. Opas työnantajalle, työntekijälle ja työyhteisölle. Helsinki: Messiin-projekti.
www.transtukipiste.fi

Lehtonen, Jukka (toim.) (2002) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Raportteja 269. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES.
www.valt.helsinki.fi

Lehtonen, Jukka (ed.) (2002) Sexual and Gender Minorities at Work. Reports 269. Helsinki: The National Research and Development Centre for Welfare and Health STAKES.
www.valt.helsinki.fi

Lehtonen, Jukka (2002) Marginaalista kohti muutosta. Kartoitus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteesta työmarkkinoilla vuonna 2002. Raportti puolue-, työmarkkina- ja muiden kansalaisjärjestöjen kannoista ja kokemuksista. Helsinki: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä - hanke, jonka yhteistyökumppaneina Helsingin yliopiston Sosiologian laitos, SETA ry ja STAKES.
www.valt.helsinki.fi

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) (2004) “Ehän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö.
www.rakennerahastot.fi

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.) (2004) “Straight people don’t tell, do they…?” Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work. Research Reports 2b/04. Helsinki: Ministry of Labour.
www.rakennerahastot.fi

Lehtonen, Jukka (2008) Eihän heterotkaan kerro – seksuaalisen suuntautumisen ilmaisemisen riskit ja vaatimus.
Helsinki: Minna - Tasa-arvotiedon keskus.
www.minna.fi

Mahmoud, Mertsi ja Maija. Monimuotoinen työyhteisö ja syrjimätön työn arki. Koulutusaineisto työpaikoille yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä. Helsinki: SAK, EK, STTK ja AKAVA, 2007.
www.ek.fi

SAK (2009) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä ja ay-liikkeessä. Helsinki: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.
www.sak.fi

Straight people don’t tell, do they? Negotiating the boundaries of sexuality and gender at work. Booklet. Helsinki: Sexual and Gender Minorities at Work Project, 2004.
www.valt.helsinki.fi

Urheilu

Koivisto, Nelli (toim.) (2005) Lupa kuulua - lupa näkyä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikunnassa ja urheilussa. SLU-julkaisusarja 6/05. Helsinki: Suomen Liikunta ja Urheilu.
www.slu.fi

Koivisto, Nelli (red.) (2006) Våga höras - våga synas. Sexuella minoriteter och könsminoriteter inom motion och idrott. FSF publikationsserie 8/06. Helsingfors: Finlands Idrott.
www.slu.fi

Koivisto, Nelli (ed.) (2006) Involved and Visible. Sexual and Gender Minorities in Sports and Physical Activities. Finnish Sports Federation Publication Series 7/06. Helsinki: Finnish Sports Federation.
www.slu.fi

Lupa kuulua - lupa näkyä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikunnassa ja urheilussa. Kouluttajan kalvosarja. Microsoft PowerPoint Presentation. Helsinki: Suomen Liikunta ja Urheilu.
www.slu.fi

Paavola, Minttu (2003) Korkokengillä vai nappiksilla? Tutkimus naiseuden ja jalkapalloilun yhdistämisestä. Liikuntasosiologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Uskonto

Aarnipuu, Tiia (2005) Ei ole miestä eikä naista. Queer-luenta keskiajan Euroopassa tunnettuja ristiinpukeutuvia pyhimyksiä kuvaavista teksteistä. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Painettuna: (2006) Seta-julkaisuja 19. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA.
www.doria.fi

Enemmistön ehdoilla? Seksuaalivähemmistöt kirkon töissä. Crux 5/2006, s. 14-25.
www.akiliitot.fi

Fick, Sonja & Hänninen, Susanna & Pulliainen, Leena (2002) Diakoniatyöntekijöiden asennoituminen homoseksuaalisuuteen. Opinnäytetyö. Pieksämäki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Henriksson, Saku (2005) Risti ja sateenkaari. Sakun tarina. Helsinki: Verkkolehti FinnQueer.
www.finnqueer.net

Hyttinen, Jaakko (2006) Raamattu, perhearvot ja homoseksuaalinen rakkaus. Esitelmä Yhteys-liikkeen järjestämässä Näkymättömästä näkyväksi -seminaarissa 28.6.2006.
www.evl.fi

Järvinen, Elina (2007) Irtiottoja. Kimmo syntyi vanhoillislestadiolaiseksi. Teininä hän ymmärsi olevansa homo. Nyt hän tietää, ettei voi olla molempia. Suomen Kuvalehti 50/2007.
suomenkuvalehti.fi

Kaipiainen, Martti (1989/2003) "Jotakin ehkä tietäisin..." Mukana homojen vapaustaistelussa. Helsinki: Verkkolehti FinnQueer.
www.finnqueer.net

Kalliomäki, Maija (2005) Jumalan kuva etsii itseään. Argumentaatioanalyysi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1992-2004 käydystä homoseksuaalisuuskeskustelusta. Teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
www.evl.fi

Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen 14.9.2005 asettaman työryhmän mietintö. Helsinki: Suomen ev.-lut. kirkon keskushallinto, Sarja B 2009:1.
evl.fi

Kiviniemi, Maria & Saarinen, Anna (2001) Diakoniaopiskelijoiden suhtautuminen homoseksuaalisuuteen. Opinnäytetyö. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Kuula, Kari (2005) Raamattu ja homoseksuaalisuus. Eksegeettinen ja raamattuteologinen selvitys Raamatun viittauksista homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus; Kirkot ja homoseksuaalisuus -verkkosivusto.
www.evl.fi

Kuusniemi, Johanna (2005) Sateenkaarimessu. Seksuaalivähemmistöön kuuluvien kokemukset hengellisen elämän toteuttamisesta kirkossa ja Sateenkaarimessussa. Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
www.evl.fi

Kärkkäinen, Tapani (1997) Ystäviä vai rakastavaisia? Ortodoksinen kirkko siunasi miestenvälisiä liittoja. Aamun Koitto 4/1997.
www.logosmedia.fi

Linko, Satu (2005) Raportti kirkolliskokouksessa keväällä 2002 ja syksyllä 2003 käydystä keskustelusta koskien homoseksuaalisuutta. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus; Kirkot ja homoseksuaalisuus -verkkosivusto.
www.evl.fi

Lumikallio, Katrina (2007) Raportti eheytysideologiasta. Helsinki: Verkkolehti FinnQueer.
www.finnqueer.net

Lumikallio, Katrina (2007) Kristillis-psykoanalyyttinen eheytysideologia. Analyysi ei-uskonnollisista argumenteista. Naistutkimuksen pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi

Lumikallio, Katrina (2008) Kirja-arvio Stanton L. Jonesin ja Mark A. Yarhousen teoksesta “Ex-Gays? A Longitudional Study of Religiously Mediated Change in Sexual Orientation.” Teologinen aikakauskirja 1/2008.
www.yhteys.org

Lumikallio, Katrina (2009) ”Markon” kokemus 1990-luvun suomalaisesta ex-gay-liikkeestä. Helsinki: Verkkolehti FinnQueer.
www.finnqueer.net

Muuri, Teemu & Vähäsarja, Ossi (2010) Kipuilun paikka. Seksuaalivähemmistöön kuuluvien kristittyjen kokemukset Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Sosiaalialan opinnäytetyö. Järvenpää: Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä.
publications.theseus.fi

Parisuhdelain seuraukset kirkossa. Piispainkokouksen selvitys kirkolliskokoukselle. Helsinki: Suomen ev.-lut. kirkon keskushallinto, Sarja B 2010:1.
sakasti.evl.fi

Valaranta, Tuuli (2003) “Jokaisel ihmisel on kuiteski oikeus elää ja olla.” Kolmen naisen ajatuksia ja kokemuksia elemästään kristittynä ja lesbona. Opinnäytetyö. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Wikner, Pontus (2004) Psykologisia tunnustuksia. Helsinki: Verkkolehti FinnQueer. Suomentanut Eero Balk. Alkuteos: Wikner, Pontus (1971) Psykologiska självbekännelser. Stockholm: Askild & Kärnekull AB.
www.finnqueer.net

Yhteiskunta

Akar, Sylvia & Tiilikainen, Marja (2010) Katsaus islamilaiseen maailmaan. Naiset, perhe ja seksuaaliterveys. Helsinki: Väestöliitto.
vaestoliitto-fi-bin.directo.fi

Blomqvist, Christer (2009) Pinkki kotimaanmatkailu. Suomen kotimaanmatkailun markkinoinnin kohdentaminen seksuaalivähemmistöille. Liiketalouden ja matkailun opinnäytetyö. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Charpentier, Sari (1998) Placements of subjects and knowledge in the Finnish debate on same-sex marriage. Workshop paper on the Social Rights of European Citizens. Tampere: University of Tampere.
www.uta.fi

Eduskunta - Asiasana: homoseksuaalisuus
www.eduskunta.fi

Eduskunta - Asiasana: rekisteröity parisuhde
www.eduskunta.fi

Heikkinen, Kaija (2006) Maaseudun sukupuolittuneet tilat ja ulossulkeminen. Maaseudun uusi aika 3/2006.
www.mua.profiili.fi

Ivalahti, Seppo (1997) “Poikani on homo”. Äitien suhtautuminen poikiensa homoseksuaalisuuteen. Psykologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Painettuna: (1998) Seta-julkaisuja 11. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA.
jyx.jyu.fi

Jantunen, Markko (2003) Katsaus parisuhdelakiin, vuoden 2002 loppuun. Espoo: Telehpy.
telehpy.tky.fi

Juvonen, Tuula (1997) Normatiivisen hyvät harhat. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Nissinen, Jussi & Socada, Maria (toim.) Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina. Helsinki: Edita.
www.uta.fi

Juvonen, Tuula & Hekanaho, Pia Livia (2008) Leaving a Glorious Future Behind? Queer in the Finnish Academia. Trikster. A Nordic Queer Journal 2/2008.
trikster.net

Kaczorowski, Craig (2008) Finland. In Summers, Claude J. (ed.) glbtq. An Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, and Queer Culture. Chicago, IL: glbtq, Inc. [Electronic resource only]
www.glbtq.com

Kangasvuo, Jenny (1999-2007) Tekstit biseksuaalisuudesta.
cc.oulu.fi

Karjula, Emilia (2010) Rekisteröityjä rouvia ja kahden sulhasen pareja. Parisuhteen rekisteröinti siirtymäriittinä. Folkloristiikan pro gradu -tutkielma: Turku: Turun yliopisto.
www.doria.fi

Lehtonen, Jukka (2000) Non-Heterosexual and Transgendered People in Finland. In Lottes, Ilsa & Kontula, Osmo (eds.) New Views on Sexual Health. The Case of Finland. Helsinki: The Population Research Institute (Väestöntutkimuslaitos) ; The Family Federation of Finland (Väestöliitto).
vaestoliitto-fi.directo.fi
vaestoliitto-fi.directo.fi

Lehtonen, Jukka (2006) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa. Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi. Tutkimukset ja selvitykset 8/06. Helsinki: Työministeriö.
www.rakennerahastot.fi

Lehtonen, Jukka (2007) Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvä syrjintä. Teoksessa Lepola, Outi & Villa, Susan (toim.) Syrjintä Suomessa 2006. Helsinki: Ihmisoikeusliitto.
www.rasmus.fi

Lehtonen, Jukka (2007) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, väkivalta ja poliisin toimet. Helsinki: Minna - Tasa-arvotiedon keskus.
www.minna.fi

Mustasaari, Sanna (2010) Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden sääntely. Selvityksiä ja ohjeita 83/2010. Helsinki: Oikeusministeriö.
www.om.fi

Normann, Maria (2005) Snöbollsmetodens utmaningar för en viktimologisk studie om finlandssvenska homosexuella kvinnor. D-uppsats i kriminologi. Stockholm: Stockholms universitet.
www.criminology.su.se

Määttä, Jari (2010) Homoseksuaalina Lapissa. Sosiaalialan opinnäytetyö. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Paavola, Annastina (2010) Sateenkaarimatkailua. Tampere Pride 2010:n matkailijaprofiili. Matkailun opinnäytetyö. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu.
publications.theseus.fi

Peutere, Laura (2009) Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2008. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 85/2009. YES - Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanke. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu.
www.poliisi.fi

Peutere, Laura (2010) Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 88/2010. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu.
www.yhdenvertaisuus.fi

Pörsti, Satu Sariina (2004) On vaikea olla minä. Tutkimus porilaisten homoseksuaalisten naisten sosiaalisessa ympäristössä ja yhteiskunnassa koetusta asemasta ja vuorovaikutuksesta. Opinnäytetyö. Pori: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
kirjastot.diak.fi

Ruotsalainen, Ritva (1996) Pieni anatominen tutkielma halun metafysiikasta. [Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti] Synteesi 15:4.
helda.helsinki.fi

Salonen, Marko (1998) Sukupuolisuuden diskurssit modernissa ja postmodernissa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Salonen, Marko (2005) Hiljainen heteroseksuaalisuus? Nuoret, suojaikäraja ja itsemäärääminen. Tampere: Tampere University Press. [Väitösk. Tampereen yliopisto.]
acta.uta.fi

Seppä, Maija (2006) Seksuaalivähemmistöjen tiedontarpeet ja tiedonhankinta. Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.
tutkielmat.uta.fi

Stålström, Olli (1997) Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Helsinki: Gaudeamus; Verkkolehti FinnQueer [Väitösk. Kuopion yliopisto.]
www.finnqueer.net

Stålström, Olli & Nissinen, Jussi (2000) SETA. Finnish Gay and Lesbian Movement’s Fight for Sexual and Human Rights. In Lottes, Ilsa & Kontula, Osmo (eds.). New Views on Sexual Health. The Case of Finland. Helsinki: The Population Research Institute (Väestöntutkimuslaitos); The Family Federation of Finland (Väestöliitto).
vaestoliitto-fi.directo.fi
vaestoliitto-fi.directo.fi

Suhonen, Marja (1996) Kaunis poika, ihana tyttö. Teoksessa Hekanaho, Pia Livia …[et al.] (toim.) Uusin silmin. Lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino.
www.uta.fi

Tolvanen, Juhapekka (2007) Kotileikkejä ja lastenkasvatuspuuhia. Kevään 1996 homoliittokeskustelu Suomen sanomalehdistössä. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
jyx.jyu.fi