• Kauneuspilkku

Monia kulttuureita

Kun suvivirret on taas veisattu tältä vuodelta, on kiivain keskustelu niistä vissiin tyrehtynyt. Monia perinteitä pidetään monikulttuuriseksi itseään mainostavassa yhteiskunnassamme syrjivinä ja epätasa-arvoisina, jopa loukkaavina.
Useat suomalaiset perinteet linkittyvät nykyään kristinuskoon; on juhlajumalanpalvelusta, suvivirttä yms. Se tuntuu unohtuneen, että moni nykyisin kristillsienä pidetty pakanallinen vuotuisjuhla taas on saanut aikojen kuluessa uutta kristillistä sisältöä kuten vaikka Joulu.
Perinteet, mikäli niiden halutaan jatkuvan, elävät ajassa ja muotoutuvat sukupolvien kuluessa.

Niinpä meidän ei minusta tarvitse olla turhan tarkkoja siitä, että joitakin meille perinteisiä juhlia tms. halutaan viettää omasta perinteestämme poikkeavalla tavalla. Toisaalta ei voi myöskään lähteä siitä, että jokin ihmisryhmä saa ikään kuin etuoikeuden säilyttää omat perinteensä niin, että valtaväestön tulee yksipuolisesti joustaa omassaan.

Nyt tuntuu, että monikulttuurisuus on yksi niitä sanoja, joita mielellään mainitaan kun puhutaan yhteisöjen arvoista. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Minkälainen on monikulttuurinen yhteiskunta? Itse en sellaista ole havainnut.

Tuntuu, että maahanmuuttajat ovat omissa porukoissaan ja suomalaiset omissaan, todellista vuorovaikutusta on vähän. Sanotaan, että esim. Helsingissä ei haluta asuinalueita jakaa tuloluokkien ja sosiaalisen aseman mukaan, vaan vuokra- ja omistusasuntoja pyritään tekemään sekaisin uusille alueille. Ehkä näin on. Silti tuntuu, että erityisesti maahanmuuttajat asuvat enimmäkseen ja lähes poikkeuksetta tietyillä seuduilla. Näitä kaupunginosia on etenkin Itä-Helsingissä, kun taas Länsi-Helsingissä törmää maahanmuuttajiin paljon harvemmin.
Se, että tietyt asuinalueet profiloituvat maahanmuuttajalähiöiksi ei tarkoita, että ne olisivat monikulttuurisia. Niissä voi ehkä elää useiden kulttuurien edustajia, mutta täysin eristäytyneinä omiin porukoihin. Onko tämä sitä monikulttuurisuutta?
Onko glbt- kulttuuria? Ja miten se liittyy monikulttuurisuuteen?
Ihminen voi luonnollisesti olla useassa eri vähemmistössä, mutta miten eri kulttuuriset vähemmistöt sietävät toisiaan? Vastakkain asettelu tuskin on aina valtakulttuuri vastaan vähemmistö, vaan rankimmat vastakohdat löytyvät varmaan aina sieltä reunoilta. Oli reunalla olon syy mikä tahansa. Monet uskonnolliset yhteisöthän suhtautuvat avoimen syrjivästi esim. homoihin. Myös sukupuolten välinen tasa-arvo on monissa kulttuureissa, jotain ihan muuta kuin suomen lainsäädäntö edellyttää. miten tällaiseen monikulttuurisuuteen tulisi suhtautua.
Onko meidän lainsäädäntömme huono, koska kaikki maassa elävät ihmisryhmät eivät halua sitä noudattaa?

Maassa maan tavalla sanottiin ennen, mutta näinä poliittisesti korrekteina aikoina ei enää. Mutta suomalainen joulu se on lähtökohtaisesti monikulttuurinen.

6 kommenttia

martin

9.6.2007 17:15

Monikulttuurisuus tarkoittanee kaikkea aktiivisesta yhteydestä passiiviseen yhteiseloon kulttuurien välillä, lomittumista ja limittymistä joko avoimin tai suljetuin rajoin.

audinkopoika

10.6.2007 23:49

Martin puki ton hienosti sanoihin.
Itse useasti käyneenä esim. Vuosaaressa, jossa noin 30% varmaankin väestöstä maahanmuuttajia, olen huomannut, miten he ovat usein syrjäytyneet omiksi suljetuiksi ryhmikseen.

Kauneuspilkku

12.6.2007 14:13

Minusta "passiivinen yhteiselo" "suljetuin rajoin" ei ole monikulttuurista. Siinähän jokainen pysyttelee omassa porikassaa ja välttelee kaikkea ulkopuolista.

martin

12.6.2007 16:38

Kiitos, audinkipoika!
Kauneuspilkku!
Olen kanssasi eri mieltä. Minusta monien kulttuurien ollessa rinnakkain on kyse monikulttuurisuudesta. Vasta monien kulttuurien kieltäminen vie meidät monokulttuuriin (eli toki lähinnä sen illuusioon).

Kauneuspilkku

13.6.2007 09:06

Olen edelleen sitä mieltä, että kulttuurien eläminen rinnakakin "suljetuin rajoin" ei ole monikulttuurista. Tai sitten jos monikulttuurisuus on tosiaan vaan sitä että on monia eriytyneitä kulttuureita, joilla ei ole vuorovaiktusta keskenään niin fine. Sitten en vaan ymmärrä miksi sitä pidetään jonain hyvänä asiana. Olen ajatellut, että monikulttuurisuus olisi hyvä asia, mutta että siihen liittyisi avoin vuorovaikutus ja erilaisuuden hyväksyminen, mihin meillä ja myös maahanmuutajilla on vielä pitkä matka täällä Suomessa.

martin

17.6.2007 18:17

Hyvä monikulttuurisuus ei ole sama kuin monikulttuurisuus.