Omnium fidelium

Näytetään bloggaukset tammikuulta 2008.
Edellinen

kiihkoammeko?

Keskustelen jälleen sisareni Amélien kanssa prostituutiosta. Olemme kovin eri linjoilla tästä teemasta. Kyse ei ole aivan teoreettisesta keskustelusta...
Kyseinen teema sai myös minut ja rakkaani törmäämään.


Svar till Th. I:s länk.

Homon tas inte emot i kyrkan såsom av Gud skapade barn.
Bibelns ord borde redan från början ha varit älskande och välkomnande. I.o.m. detta är synden uppenbar.
Tolkar inte vi alla Bibeln ur ett läge med i synnerhet kärlekslöshet, oansvar? Tolkar vi Bibeln till vår egen fördel så, att vi inte ser medmänniskan?
Den lära som gör oss till slavar under lagen igen, är inte sund.
Det är faktiskt utan värde att diskutera form om inte innehållet ger någon indikation vad formen står för. Dessutom för formen gäller allmänt sexualitet, inte dess underformer. (Väljer heterosexuella sin sexuella orientering?)
Om heterosexualitet inte kan förändras, hur då finns det homosexuella? Men om heterosexualitet väljs, vad har denna fråga att göra med skapelsen?
Välsignelse ger naturen styrka såsom gemenskap ger individen styrka.
Jesus kommer faktiskt med andra former som möjliga än det heterosexuella äktenskapet. Behöver teologi vara common sense teologi? Vad säger common sense (ganska flummigt?!) egentligen? Om man accepterar här common sense, så borde common sense gälla även i heterosammanhang.

Skapelse-berättelsen ger inte oss en allomfattande beskrivning av Guds skapelse. Alla skapade har en uppgift av Gud att uppfylla. Deras väsen kan vara mycket varierande. Gamla testamentet beskriver olika slags sexuella formvarianter - inte alla dem i negativa ordalag. Vi lever inte under lagens krav på riktig form. Sådant var redan från början fel. Inneboende kraft - kärlek - är väsentlig.
Sodom och Gomorra: Våld visar en icke gästvänlig attityd. Är änglar manliga? Se även Hesekiel 16:49.
Lagen fanns för att vi ser synden, synden i.o.m. vår högmod att av egen kraft vara som Gud, att inte älska Gud, godheten.
Text borde läsas i deras sammanhang och med Anden. Paulus talar i Romarbrevet om att byta sin natur mot en som inte är avsedd. Biologiska teorier borde granskas emot vad naturen ger oss vid handen. De är inte iofs. moral. Tydligt är dock att leva mot sin egen natur leder till dåliga frukter. Homosexuell orientering betyder inte uteslutande människor med homosexuell lust. Det är inget fel med orientering och därtillhörande lust, men att sätta likhetstecken mellan dem för till felaktiga resultat i resonemanget. Människor lever utan sexuella lustkänslor. Substans ska inte blandas ihop med accidens. För att en sexuell orientering är synd, är det nödvändigt att visa dess syndiga natur. Detta leder dock till en fråga om sexualitet i allmänhet. Då är ansvarsfull sexualitet det som poängteras.
Paulus namnger människors beteendemönster - där är det lätt att förstå varför de är mot Guds sanning - men inte nämner han något väsen i sig självt. Detta vore emot Romarbrevets intention - att byta natur mot det som inte skapats av Gud. Människan börjar tillbedja sig själv istället för Gud. Då börjar vi ge egna lagar för dem, som har blivit av Gud tillkallade för sina uppgifter.
Gud ställer inte några villkor för sin kärlek när vi vänder oss emot Honom.
"Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och v a r i t s y n l i g a. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom."
Det gäller att inte ändra på det, som Gud skapat. Att byta Guds vilja uppenbarad i naturen till en annan leder till onda frukter. När man valt efter egen vilja en för sig främmande form leder detta till innehållsmässiga problem. Inte är Guds former onda, men innehållet vi fyller dem med i våra felriktade naturbytanden.
Det gäller att inte ära och tacka p.g.a. begär den heterosexuelle mannen, utan Gud, Skaparen av allting med det goda.


Olin Helsingissä ja paljon tapahtui - odottamattomiakin asioita. Olen iloinen matkasta.
Haluan kuitenkin tässä erityisesti kirjoittaa asiasta, joka on arkinen ja pysyvä. Arkinen ja pysyvä asia on sellainen, mitä ei kaikessa tapahtumisessa huomaa. Tajuan yhä selvemmin tuon arvon ja kiitoksen aiheen.

Tarkoitan ystävääni M:a. Hän on koko ajan tukeni. Olen hänelle ehkä joissakin asioissa melkoinen mysteeri (varsinkin tunnepuolella). Hän kuitenkin vakaasti on vierelläni pitäen käytännön toimia yllä. Se vaatii suurta rakkautta, suurta kestokykyä. Voin vain ihmetellä ja kiittää! Kiitos, M!
Nu har kristliga gruppen i Åbo börjat med en ny ledare och med ett nytt koncept. Inte så, att det gamla var dåligt. Inte heller att den gamla ledaren var dålig. Vi saknar henne och skulle gärna ha henne tillbaka.
Läget är väl bara nu sådant, att alla ord kan såra. Då är det nästan omöjligt att samtala konstruktivt. Sorgligt.
Gruppen startade mycket bra, med entusiasm och nya idéer samt nya former. Gemenskap är viktigt - viktigt även visavi individuella åsikter och konflikter.
Vi ber att denna gemenskap skall vara hel och uppbyggande. Må Gud välsigna oss - alla!

Förresten var jag till tandläkare idag.Hejsan allesammans!

Eilen käydessäni uimahallilla sain vihdoinkin sen asian järjestettyä, jota olen siellä toivonutkin saada eli
rh:n suosiollisella ja kiitettävällä avustuksella saatoin antaa uimahallin uudet ruotsinkieliset säännöt seinälle laitettavaksi. Näin korjaantuu tämä loukkaus - puolin ja toisin.
Kiitän rh:a och hälsar svenska klubben!


-kyllä tulen apuusi (tosin minulla olisi omat työni).
vs.
-en tule apuusi (minulla on omat työni).

-en voi auttaa rahalla (säästän ja/tai elän minimillä)
vs
-autan mielelläni (tosin elän minimillä)

-kaikki muuttuu hyväksi (tosin onhan minulla omiakin huolia)
vs.
-minullakin on huolia (eikä niitä varmaan kukaan kuuntele)


Monta kertaa? Juu!

Olin keskiviikkoiltana Suxesissa.

Katsomassa "Ei kerta homoo tee".

Hulvattoman hauskaa. Jossain vaiheessa ainakin nauroin aivan niin, että vedet tulivat silmiini. (Niinhän tapahtui myös vieressäni.) Tämä iloittelu ylitti odotukseni. Teksti oli hyvin pohdittua - ei kuitenkaan mitään älyllisyydellään keikaroivaa. Juuri yksinkertaisen tarkasti kohteeseensa osuvaa.

Edellinen