• martin

Svar till Th. I:s länk.

Homon tas inte emot i kyrkan såsom av Gud skapade barn.
Bibelns ord borde redan från början ha varit älskande och välkomnande. I.o.m. detta är synden uppenbar.
Tolkar inte vi alla Bibeln ur ett läge med i synnerhet kärlekslöshet, oansvar? Tolkar vi Bibeln till vår egen fördel så, att vi inte ser medmänniskan?
Den lära som gör oss till slavar under lagen igen, är inte sund.
Det är faktiskt utan värde att diskutera form om inte innehållet ger någon indikation vad formen står för. Dessutom för formen gäller allmänt sexualitet, inte dess underformer. (Väljer heterosexuella sin sexuella orientering?)
Om heterosexualitet inte kan förändras, hur då finns det homosexuella? Men om heterosexualitet väljs, vad har denna fråga att göra med skapelsen?
Välsignelse ger naturen styrka såsom gemenskap ger individen styrka.
Jesus kommer faktiskt med andra former som möjliga än det heterosexuella äktenskapet. Behöver teologi vara common sense teologi? Vad säger common sense (ganska flummigt?!) egentligen? Om man accepterar här common sense, så borde common sense gälla även i heterosammanhang.

Skapelse-berättelsen ger inte oss en allomfattande beskrivning av Guds skapelse. Alla skapade har en uppgift av Gud att uppfylla. Deras väsen kan vara mycket varierande. Gamla testamentet beskriver olika slags sexuella formvarianter - inte alla dem i negativa ordalag. Vi lever inte under lagens krav på riktig form. Sådant var redan från början fel. Inneboende kraft - kärlek - är väsentlig.
Sodom och Gomorra: Våld visar en icke gästvänlig attityd. Är änglar manliga? Se även Hesekiel 16:49.
Lagen fanns för att vi ser synden, synden i.o.m. vår högmod att av egen kraft vara som Gud, att inte älska Gud, godheten.
Text borde läsas i deras sammanhang och med Anden. Paulus talar i Romarbrevet om att byta sin natur mot en som inte är avsedd. Biologiska teorier borde granskas emot vad naturen ger oss vid handen. De är inte iofs. moral. Tydligt är dock att leva mot sin egen natur leder till dåliga frukter. Homosexuell orientering betyder inte uteslutande människor med homosexuell lust. Det är inget fel med orientering och därtillhörande lust, men att sätta likhetstecken mellan dem för till felaktiga resultat i resonemanget. Människor lever utan sexuella lustkänslor. Substans ska inte blandas ihop med accidens. För att en sexuell orientering är synd, är det nödvändigt att visa dess syndiga natur. Detta leder dock till en fråga om sexualitet i allmänhet. Då är ansvarsfull sexualitet det som poängteras.
Paulus namnger människors beteendemönster - där är det lätt att förstå varför de är mot Guds sanning - men inte nämner han något väsen i sig självt. Detta vore emot Romarbrevets intention - att byta natur mot det som inte skapats av Gud. Människan börjar tillbedja sig själv istället för Gud. Då börjar vi ge egna lagar för dem, som har blivit av Gud tillkallade för sina uppgifter.
Gud ställer inte några villkor för sin kärlek när vi vänder oss emot Honom.
"Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och v a r i t s y n l i g a. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom."
Det gäller att inte ändra på det, som Gud skapat. Att byta Guds vilja uppenbarad i naturen till en annan leder till onda frukter. När man valt efter egen vilja en för sig främmande form leder detta till innehållsmässiga problem. Inte är Guds former onda, men innehållet vi fyller dem med i våra felriktade naturbytanden.
Det gäller att inte ära och tacka p.g.a. begär den heterosexuelle mannen, utan Gud, Skaparen av allting med det goda.

3 kommenttia

pelsepuuppi

29.1.2008 00:42

inte så kliffa att jag talar jätte-dåligt svenska..

Kauneuspilkku

29.1.2008 15:34

Men är Bibeln den ända riktiga källan för att få veta Guds vilja. Är kristendomen den enda riktiga religion. Strävar inte alla religionerna att få människor i kontakt med sin skapare, Gud?

Kunde man inte se Bibeln i något vidare sammanhang. För mig represterar kristendomen endast uppfostran jag fått för viktiga moralkoden, som behövs att kunna leva I samhället. om jag hade blivit född I Afrika eller Asia eller I nån annan kultur, hade jag inte lärt mig deras religion, deras kod för vad som är rätt eller fel. Är inte bibeln bara en samling af skrivleser utvalda av män för närmare 2000 år sedan? Visdomen kan finnas i att studera andra texter.

jag är ledsen för alla fel, ville dock uppskatta ditt modersmål in din blog.

martin

30.1.2008 02:09

Bibeln stöds av observationer i Guds skapelse (enligt luthersk lära). Jag själv är övertygad om att Kristus är vår Frälsare. I andra läror kan visserligen delar av Guds mening komma fram och ge tröst, men Kristus i hans goda budskap är den enda vägen. Han är nämligen nu Sanningen.
För mig är Bibeln inte någon moralkod. Därför kan jag inte svara på din fråga gällande detta.
Gud har sin eviga vilja och bestämning för oss alla. Du blev född i Finland då när Du föddes och ingen annanstans eller under en annan tid. Vi är alla unika på det sättet och har våra (olika) förutsättningar för nåd. Gud lät sin kärlek uppenbaras i t i d e n på en viss tidpunkt. Vi vet inte varför han utvalde just den tidpunkten (och det landet). Spelar tidpunkten någon roll förresten? Han har gjort det i alla fall och meddelat det oss.
Visst kan andra texter innehålla visdomar. För min tro håller jag mig dock till Bibeln. Där uppenbaras Sanningen.

Tack för Din uppskattning av svenskan.