Omnium fidelium

Näytetään bloggaukset maaliskuulta 2012.

Om dopet Kasteesta

Luterilaisessa kirkossa kaste on sakramentti eli pyhä toimitus ehtoollisen rinnalla. Sakramentiksi kaste on - ehtoollisen rinnalla - valikoitunut siksi, että sen perustana on Jeesuksen itsensä antama selkeä käsky.

Viime aikoina luterilaiseen kirkkoonkin kuuluvien joukossa on alkanut levitä täysin harhainen käsitys kasteesta. Kirkkoon kuuluvat vanhemmat jättävät lapsensa kastamatta sillä perusteella, että lapsi saa itse aikuistuttuaan päättää kasteen ottamisesta (eli kuulumisestaan kirkkoon).
Harhakäsitys liittyy selkeästi siihen, että vanhemmat ovat epävarmoja vanhemmuudessaan sekä siihen että eivät tunne kirkon oppia. Vanhemmat kasvattavat lapsensa omien arvojensa mukaan. Näin ollen on epäloogista irrottaa omat arvot lapsen uskonnollisesta kasvusta ja kehityksestä.

Sen lisäksi ja aivan erityisesti on vastuuntunnotonta ja peräti itsekästä jättää lapsi kastamatta. Luulisi vanhempien katsovan lastensa p a r a s t a!
Uskon Jumala antaa aarteeksi kasteessa. Uskon tuoma siunaus on lapsen suurin hyvä.


C'est le temps de critique depuis longtemps

Mes chers amis et mes chères amies!

Après avoir suivi cette site plus de sept ans il me semble que les discussions sur la foi et sur la réligion ne sont pas voulues visibles et ne sont pas soutenues par les administateurs de cette site. Je me fait la question pourquoi et sincèrement je n'ai aucune réponse raisonnable.