• martin

Turun historia

Kävin tänään kuuntelemassa kolme tuntia kestänyttä esitelmää Turun arkeologisten kaivausten ensituloksista.
Näiden kaivausten perusteella näyttäisi tosiaan olevan niin, että ainakin nyk. Turun tuomiokirkon ympärillä oleva kaupunki on syntynyt aivan 1300-luvun alussa. Jonkin verran vanhempaa asutusta 1200-luvun lopulta on löydetty Akatemiatalon kaivauspisteestä, mutta talon arviointi vaatii ympäröivän alueen tutkimista. Miksi? Kaivauksissa on tärkeää huomata kaupunkimaisen asutuksen synty ja erottaa se mahdollisesta muusta asutuksesta. Jokaisessa kaivauspisteessä löytyi 1200-luvulta peltoa. Niinpä kaupungin vanhin osa on rakennettu ruis- ja vehnäpeltojen päälle. (Edellä mainitut viljalajit on todennettu biologisissa tutkimuksissa.) Se tuomiokirkko, mikä v. 1300 vihittiin, ei ole mitenkään yhdistettävissä nykyiseen tuomiokirkkoon. Näyttäisi jopa siltä, että Turun tuomiokirkko on saanut nykyisellä paikallaan kivisen muodon 1400-luvulla piispa Maunu Tavastin aikana. Näin Turun tuomiokirkon rakentamisajankohta osuisi hyvin yksiin muiden Suomen keskiaikaisten kivikirkkojen kanssa.