• martin

Och sedan en härlig dag!

Hejsan allesammans!

Idag var jag till den vackra staden Pargas. I staden ordnades nämligen "finlandssvenska släktforskardagar". Föredragen var mycket intressanta! Ett handlade om Själö och de kvinnor som hamnade dit p.g.a. att de av samhället klassifierades som hopplöst mentalt sjuka. Vad vi klassifierar som mentala sjukdomar är ju en kulturell konstruktion och vi vill ofta se dessa "sjukdomar" som oanpassliga för vårt samhälle.
Föredraget var mycket sakligt, men kanske just därför även rörande. Mycken diskussion följde.
På vägen tillbaka hem blev jag bekant med två mycket trevliga helsingforsdamer. Kanske ser jag dem i Nationalarkivet någon gång. Det märkvärdiga var att de kände mina finskspråkiga släktforskarkolleger! Världen är ibland liten.

Idag fick jag även förklara var ett cafe finns i Lovisa. Det kändes som att vara själv h e m m a. Jo, jag längtar nog efter min kära hemstad!
Bra är det dock även här i Åbo. Imorgon skall jag få höra om de arkeologiska utgrävningarna som även i år har pågått bredvid domkyrkan. Det blir spännande...!