• martin

Om dopet Kasteesta

Luterilaisessa kirkossa kaste on sakramentti eli pyhä toimitus ehtoollisen rinnalla. Sakramentiksi kaste on - ehtoollisen rinnalla - valikoitunut siksi, että sen perustana on Jeesuksen itsensä antama selkeä käsky.

Viime aikoina luterilaiseen kirkkoonkin kuuluvien joukossa on alkanut levitä täysin harhainen käsitys kasteesta. Kirkkoon kuuluvat vanhemmat jättävät lapsensa kastamatta sillä perusteella, että lapsi saa itse aikuistuttuaan päättää kasteen ottamisesta (eli kuulumisestaan kirkkoon).
Harhakäsitys liittyy selkeästi siihen, että vanhemmat ovat epävarmoja vanhemmuudessaan sekä siihen että eivät tunne kirkon oppia. Vanhemmat kasvattavat lapsensa omien arvojensa mukaan. Näin ollen on epäloogista irrottaa omat arvot lapsen uskonnollisesta kasvusta ja kehityksestä.

Sen lisäksi ja aivan erityisesti on vastuuntunnotonta ja peräti itsekästä jättää lapsi kastamatta. Luulisi vanhempien katsovan lastensa p a r a s t a!
Uskon Jumala antaa aarteeksi kasteessa. Uskon tuoma siunaus on lapsen suurin hyvä.

9 kommenttia

arosusi

12.3.2012 19:57

Onko tällaisia tapauksia paljon? En itse tunne ketään kyseistä ratkaisua tehnyttä, mutta uskoisin, että sellaisen tekevät eivät ole kovin vahvasti uskovaisia (ehkä kuuluvat itse kirkkoon vain tavan vuoksi).

Rokkihomo

12.3.2012 20:37

Voi voi. Minua ei ole kastettu. Kirkkoon kuulumaton isäni oli aikanaan ehdottoman varmasti sitä mieltä että minua ei kuulunut kastaa.

Olen melkein kateellinen sekä isäni että sinun jotakuinkin kaikkivoivasta maailmankuvasta...

...Mutta pitäydyn silti relatiivisessa humanismissani.

Nermal

12.3.2012 22:22

Eikö kaste kuitenkin ole vain muodollisuus? Minulle uskonnossa tärkeintä on elää kanssaihmisiä rakastaen ja kunnioittaen, eikä traditionaalisten menojen noudattaminen. Tosin se lieneekin yksi syistä, miksi en enää ole kirkon jäsen: muodollisuuksiin ja etiketteihin on niin helppo hukuttaa kristillisyyden ydin. Mutta en toki kastetta huononakaan asiana pidä.

martin

13.3.2012 12:59

Arosusi!
Luin kyrkpressenistä aihetta koskevan kirjoituksen. Siinä todettiin juuri tällaisten tapausten lisääntyneen. Taustalla voi olla heikko suhde kirkkoon.
Rokkihomo!
Isäsi on toiminut arvojensa mukaan - siihen et ole voinut vaikuttaa. Kaikkivoipa maailmankuva? Sitähän se on, mutta ei minun itseni luomana. Suhteellisuuden keskellä elämme molemmat ja se on haaste, eikö totta, - varsinkin meille historioitsijoille?!
Nermal!
Kaste sinetöi pelastuksen. Siihen kehottaa meitä Jeesuksen sana. Tuosta saadusta aarteesta, lahjasta ei ole mitään hyötyä, ellei sitä ota sisäisesti vastaan. Se näkyy lähimmäistensä huomioimisessa ja e n n e n k a i k k e a Jumalan kunnioittamisessa ja ylistämisessä. Näitä parhaita lähimmäiselle toimitettavia tekoja ovat juuri kaste ja ehtoollinen. Niissä uskova ottaa vastaan lahjan. Toivon, että esim. kasteen sisältö ei jää muodollisuuden ja etiketin alle tai syrjäyttämäksi.

Splenetic

18.3.2012 19:38

Miten on "harhakäsitys" antaa lapselle aikuistuttuaan mahdollisuus tehdä informoitu, henkilökohtainen päätös johonkin instituutioon kuulumisesta? Miksei lapsia sitten automaattisesti myös liitetä muihin instituutioihin vauvana, vaikkapa poliittiseen puolueeseen? Eikö vanhempien päätös nimenomaan ole osoitus siitä, ettei vanhempien arvoja eroteta lapsen kasvatuksesta, ja eikä tämä myös nimenomaan osoita, etteivät vanhemmat ole epävarmoja vaan päinvastoin ovat kykeneväisiä tekemään omat päätöksensä kasvatusarvoistaan? Koska Suomesta suurin osa on luterilaisen kirkon jäsen, kastamatta jättäminen ei ole yhteisön paineen/trendin mukana kulkemista. Ja: jos on sinusta väärin jättää lapsi kastamatta luterilaiseen kirkkoon, onko myös väärin jättää lapsi initioimatta myös kaikkiin muihinkin uskontoihin?

Lopuksi kasteen olennaisin kysymys: voitko todistaa Jumalan tai Jeesuksen olemassaolon, jolla perustelet kasteen myös silloin kun se on vanhempien arvojen vastainen?

martin

21.3.2012 21:15

Splenetic!
Aikuistuttuaan vanhempien lapsella on mahdollisuus itse päättää kirkkoon kuulumisestaan.
On täysin eri asia kuulua puolueeseen kuin saada kaste. Näitä ei voi verrata. Siinä, missä kaste tuo lapselle Jumalan siunauksen, on puolueeseen kuuluminen selvän poliittisen suuntauksen v a l i n n a n osoitus ja tahdonilmaus.
Luterilaisen kirkon oppiin kuuluu aivan nimenomaisesti lapsikaste. Sen tähden luterilaiseen kirkkoon kuuluva/kuuluvat vanhemmat ovat sitoutuneet lapsikasteeseen. Heidän tulisi kastaa lapsensa tai liittyä johonkin toiseen kirkkokuntaan, joka ei opillisesti tue lapsikastetta.
Minusta vanhemmat saavat ja heidän tulee siirtää uskon perusta lapsilleen, oli kyseessä mikä tahansa uskonto.

Jumala kurottaa meitä kohti Jeesuksessa neljän evankeliumin tekstein. Jumala on jokaisessa uskovassa, jossa Hän elää. Jumala ei tarvitse todistusta, sillä Hän o n. Kaikki muu tarvitsee todistusta.

Splenetic

11.4.2012 13:55

Martin!
"Jumala ei tarvitse todistusta, sillä Hän o n." Onnittelut tuosta kaikenkattavasta, täysin tyhjästä vastauksesta. KAIKKI tarvitsee todistusta, myös jumalasi. Sitä paitsi, tuota samaa ilmausta voivat käyttää kaikkiin muihinkin jumaluuksiin, joista suurin osa on toisensa poissulkevia. Tällöin kyseinen ilmaus on täysin hyödytön. Ja evankeliumeista puheen ollen: voisitko huomauttaa jumalallesi Raamattu 2.0 -versiota, jossa kyseisten neljän tekstin vastakohtaisuudet olisivat.. no, yritä itse tehdä noiden perusteella kronologinen tarina pääsiäistapahtumista jättämättä mitään pois. Ja siinä samalla voisi uudistaa muunkin kansien välissä, aloittaen vaikka jumalan murhanhimosta ja lähes pakkomielteisestä kiinnostuksesta ihmisten seksielämään ja sukuelimiin.

Uskontokuntaan kuuluminen on nimenomaan valinnanosoitus ja tahdonilmaus, jotka lapselta otetaan pois. Koska jumalan olemassaoloa ei kerran voi todistaa, järjestäytynyt uskonto on aivan samalla viivalla muiden ideologisten ryhmien kanssa, mukaan lukien puolueet. Huomauttaisin myös perustuslain kohdan omantunnon vapaudesta uskonnon kohdalla: tämäkin lapselta otetaan pois, vaikka teinit voivatkin itse tehdä päätöksiä omiin uskomuksiinsa liittyen. Nythän on täysin vanhempien armoilla, saako alle 18-vuotias huollettava kirkosta erota tai uskontokuntaa vaihtaa.

Kyllä, luterilaisilla on dogma lapsikasteesta. Toisaalta eri uskontojen dogmat ovat vuosien kuluessa vaihtuneet, muun muassa nykyään naispappeus. Dogmaattisuus ei tarkoita sitä, ettäkö se olisi absoluuttinen totuus ja muuttumaton fakta. Lisäksi luterilaisten vanhempien "pakosta" kastaa lapsensa ei ole asia, josta kanssauskovaisesi ovat samaa mieltä. Kenties tämä on esimerkki yrityksestä muuttaa uskonnollista (luultavasti vanhemmiltaan perittyä) yhteisöään sisältäpäin heidän omasta mielestään parempaan suuntaan. Se, että sinusta tämä asia on näin, ei ole suinkaan todellisuutta koko edustamasi porukan keskuudessa. Tuskin tällaista konsensusta on oikein mistään asiasta.

Sitten liuta kysymyksiä, joita vastauksesi nostatti. Jos siunaus tulee kasteen kautta, entäs evlutiksi aikuisena kääntyneet ja siten aikuisena kastetut; eivätkö he saa mielestäsi tuota siunausta vaiko sen light-version? Jos saavat, miten lapsikaste dogmaattisuutta lukuunottamatta on perusteltavissa? Jos jumala elää jokaisessa uskovaisessa, entä uskovaisesta epäuskoiseksi tulevassa; kuoleeko jumala hänen sisällään vaiko vain muuttaa toisaalle?

martin

24.4.2012 23:11

Splénétique!
"KAIKKI tarvitsee todistusta, myös jumalasi." Minä kiitän myös sinua tästä kaikenkattavasta, mutta väärästä vastauksesta. Voit toki halutessasi kieltää elämän lähteen ja palvoa/jättää palvomatta mitä tahansa puupökkelöä halutessasi. Olet oikeassa, että neljän evankeliumin tekstit eivät ole keskenään yhteensovitettavissa. Ne ovat neljä eri ihmisen näkökulmaa pääsiäistapahtumiin (muistinvaraisia).
En oikein myös usko, että olisit oikeasti ottamassa pois vanhemmilta heidän kasvatuksestaan viitekehyksen. Silloin kasvatusta ei olisi ollenkaan. Kuten yllä olen sanonut: joku puupökkelö voidaan valita, mutta elämän lähde, voiko sen v a l i t a?
Ilman muuta luterilaisuus on muuttunut aikojen kuluessa ja muuttuu nytkin. En ajattele sitä mitenkään monoliittisena ja järkälemäisenä. Kaikesta voidaan vähintäänkin keskustella. Tarkoitin, että tällä hetkellä lapsikaste on yksi luterilaisuuden peruskivistä. Se on ollut yksi luterilaisuuden erityispiirteistä ja on sitä tällä hetkellä. Epäilen sitä, että kyseinen seikka ei ole kaikkien kirkkoon kuuluvien tiedossa.

martin

24.4.2012 23:16

En aio puolustaa lapsikastetta.
Viimeiseen kysymykseesi vastauksena: Ei Jumala minnekään mene tai katoa/kuole, epäuskoinen vain siirtyy kapinaan.