• martin

Ei yhtä ilman toista

Sosiaalisissa tilanteissa käyttämämme kieli on myös oikeuttamassa sanomaamme. Jo v a l i t u t sanat ovat oikeuttamassa kertomaamme. Jos toinen ei halua ymmärtää sanoja samalla tavalla, saattaa seurata omien sanojen kokeminen oikeudettomuuden uhan alaiseksi. Vastavuoroisesti toisen tavoittaminen (saatikka kuunteleminen) saattaa sitten jäädä saavuttamatta.