• martin

Se, Jesus är ett tröstrikt namn. I all vår nöd en säker hamn. Igenom Jesus få vi nåd. Och finna på det bästa råd.
Guds ende Son, o Jesus huld. Tillgiv oss all vår synd och skuld. Ty Du är både Gud och man. Som all vår synd förlåta kan.
Av Jesus är all salighet. Omfattom hans rättfärdighet. Den på hans namn har satt sin tröst. Han varder från allt ont förlöst.
Dig ske lov, pris o Jesus god. Som oss har frälsat med Ditt blod. Din frid oss här i tiden giv. Och sist hos Dig ett evigt liv.

2 kommenttia

Kalle af

28.8.2007 22:26

Amen, amen.

martin

29.8.2007 19:50

ja, amen evinnerligen, säger jag med Dig.