Mopsi's

Näytetään bloggaukset syyskuulta 2010.

Tutkimuksen mukaan...

”Tutkimuksen mukaan…”, ”Uusin tutkimus osoittaa…”, ”Kyselyjen perusteella…”, ”Tulokset osoittavat…” jne.

Kuinka moni uutinen, keskustelu, ajankohtaisohjelma tms. alkaa näillä sanoilla? Aika moni.

Sitä tulee vastaan usein ihmisiä, jotka yksikantaan ilmoittavat halveksivansa akateemista koulutusta. Syitä harvemmin on perusteltu mututuntumaa paremmin. Maisterit eivät oikeasti osaa mitään, istuvat vaan luennoilla tai juhlivat valtion tukia viinaksin ja sitsein.

Kommentoijat itse ovat harvemmin istuneet yhdelläkään yliopiston luennolla tai tenttineet yhtäkään tenttiä. Eipä monesti yo-laitoksen tuntemus yleisestikään, saati tieteellisen maailman ajattelu tai käytänteet, ole vahvalla pohjalla.

Olen koulutettu tutkija, maisteri. Sen lisäksi, että minut on koulutettu luokanopettajaksi (joka on suurimmissa määrin käytännön ala), olen kasvatustieteilijä, kasvatustieteellisen tutkimuksen ammattilainen.

Maailma perustuu pitkälti tieteen traditioin saavutettuihin tuloksiin, joita on sovellettu sitten käytäntöön. Tieto on monesti tieteellisin menetelmin tutkittu, tuotettu, tulkittu, julkaistu ja arvioitu. Tieteen traditiot voidaan jäljittää antiikinajan Kreikkaan asti. Toki ne ovat muotoutuneet matkan varrella, mutta pitkät perinteet ovat kyseessä kuitenkin.

Eri koulukuntia toki löytyy, mutta aina on ollut vallitseva yhteisesti hyväksytty tapa tuottaa luotettavaa tietoa.

Olen etuasemassa. Pystyn koulutukseni kautta arvioimaan olemassa olevan maailman perusteita (eli sitä tieteellisen tiedon kautta käytäntöön siirrettyä tietotaitoa) paremmin, kuin sellaiset ihmiset, jotka eivät ole eläessään perehtyneet tieteelliseen maailmaan ja sen mekanismeihin. Ihminen, joka aloittaa lauseen ”Yhden tutkimuksen mukaan kyllä…” ja joka ei ole koskaan joutunut perehtymään tuktimuksen tekemiseen tai niiden tulkitsemiseen, ei voi ymmärtää argumenttiaan koskaan täysin. Saati arvioida, kannattaisiko tutkimuksen pohjalta mitään argumenttia esittääkään. He eivät kykene erittelemään, pohtimaan, tulkitsemaan ja kyseenalaistamaan tutkimuksia, koska eivät ymmärrä miten ne on tehty ja mitkä ovat niiden taustalla vaikuttavat paradigmat.

He joutuvat siis enemmän tai vähemmän sokeasti luottamaan siihen, mitä heille kerrotaan. Maalaisia keskiajan kirkonoppien vallassa, voisi verrata, ymmärtämättä latinaa, jota puhutaan, ja vain kykeneviä vastaanottamaan viestin annettuna. Karrikoitu esimerkki, mutta sopii tähän kohtaan.

On koomista katsoa, lukea ja kuunnella sellaisten ihmisten mielipiteitä yliopistosta, jotka eivät tiedä asiasta mitään. Jos he olisivat perehtyneet millään tasolla siihen, mitä on looginen argumentointi, he eivät lähtisi esittämään mielipiteitään tuntuman pohjalta, vaan etsisivät vähän faktoja tuekseen. Toki on aina helpompi puhua mitä sylki suuhun tuo, kuin sitten perustella sanomansa. Ja kun akateeminen ihminen kieltäytyy keskustelemasta tällaisen ihmisen kanssa, joka ei mitenkään pysty perustelemaan kantaansa, on akateemikko välittömästi ylimielinen idiootti, joka on ”juuri tommonen teoreettinen ihminen joka ei ymmärrä mistään mitään”. Keskustelu muistuttaa monesti keskustelua uskovaisen uskonsa pyhiin kirjoituksiin vetoavan ihmisen kanssa. Kehää pyöritään ilman perusteluita, koska ”näin vain asia on”.

Jep.

___

Mitä tulee maisterikoulutukseen, ihmettelen osaltaan puheita akateemisen koulutuksen inflaatiosta. Toki, mitä enemmän maistereita on, sitä vähemmän se on etulyöntiaseman antava seikka työmarkkinoilla. Sekä tietysti, akateeminen koulutus maksaa, ja jos siitä ei ole varsinaisesti työmarkkinoilla etua (vaikkakin se on perusedellytys, ilman maisteria ei työtä monesti saa aloilta, joissa kaikki ovat maistereita), herää kysymys, kannattaako akateemista koulutusta ylläpitää niin suurissa määrin kuin nyt.

Inflaatiokeskustelu on taloudellista luoneeltaan, kuten on moni keskustelu talouselämäylivaltaisessa maailmassamme.

Mutta jos asiaa ajatellaan siten, että valtaosa väestöstä on koulutettu korkeasti ja omaa valtavan tietomäärän ja henkisen kapasiteetin käsitellä monimutkaisia asioita, on maallamme suuri henkinen varanto. Henkinen kapasiteetti voi vain kasvaa, huolimatta koulutuksen arvostuksesta.

Käytännön työlle löytyy tekijänsä. Markkinat huolehtivat siitä. Koulutuspoliittisesti ja -taloudellisesti maisteri vaihtamassa autonrenkaita ei ehkä ole kannattava veto, mutta kansallisen henkisen varannon kannalta jokainen maisteri on hyvästä. Ja vaihtaessaan renkaita maisterikin maksaa veronsa.

___

Oudoksun vihamielisyyttä akateemista koulutusta kohtaan.


Opettajan työn helppoudesta, autuudesta, vastuuttomuudesta ja täydestä ammattitaudittomuudesta:

"Sinulla on sitten oppilas, jolla on vakava kanamuna-allergia. Jos ottaa vahingossa väärää ruokaa, tulee anafylaktinen shokki. Huolehdit sitten keittiössä, että tarkistat että saa oppilas oikean ruoan." Tietenkään et voi tietää, ettei keittiö ole mokannut ja sotekunut munaa ruokaan. Sinun, rehtorin ja keittiön vastuu.

"Indira 10-vee ei puhu lainkaan Suomea ja on muslimi, joten et voi näyttää possujen kuvia opetuksessa. Kasvatapa hänestä nyt kunnon suomalainen kansalainen. Avustajaa ei ole tarjota. Ja niin, samalla tietysti kasvatat ne 24 muuta oppilasta, joista yksi puhuu venäjää pelkästään, yksi tykkää tukistaa muista ja kolmannella on adhd, joten saattaa juosta pihalle tai hypätä ikkunasta kesken tunnin."

"Menet sitten koulutukseen, jotta osaat käyttää diabeetikon insuliinipumppua. Kirjaat ja annat tarvittaessa pistoksia/säädät pumppua ja huolehdit sokeriarvojen kirjaamisesta ylös."

"Oppilaan huoltajalla on tapana uhkailla opettajia, toisinaan nyrkillä, toisinaan oikeustoimilla. Ei kannata antaa numeroaan, vaikka pienellä paikkakunnalla voi hän kyllä tulla oven taakse kolkuttelemaan. Soita sitten poliisit paikalle."

"Tämä poika ei nyt osaa kirjoittaa eikä lukea. Huoltaja ei anna lupaa jättää luokalleen, vaikka psykologi ja erityisopettaja ovat siitä lausunnon antaneet. Sinun pitäisi nyt, 24 muun oppilaan ohessa, opettaa tämä oppilas lukemaan." Mitä tekevät lukutaidottomat ihmiset Suomessa? Onkohan tullut mietityksi koskaan, miten vaikeaa niinkin meille monille ilmiselvän taidon, kuin lukutaito, opettaminen on sellaiselle, jolle se on vaikeaa syystä tai toisesta? "Ja valitettavasti erityisopettaja ei ole käytettävissä kuin 30 minuuttia viikossa tämän oppilaan kohdalla. Avustajaa et saa, koska huoltaja ei ole hyväksynyt tukimuksia, joista saadulla diagnoosilla voisimme pyytää lisää apua ja välineitä."

"Marja-Pekalla todettiin täitä ja mustelmia. Pitäisi varmaan soittaa sosiaalitoimeen. Ja niin, ilmoita koteihin täivaarasta ja muista, ettet saa mainita nimiä!"

"Ville-Liisalla on pahoja käyttäytymisvaikeuksia. Ilmenevät raivokohtauksina yleensä. Huoltaja on sitä mieltä, ettei mitään vikaa ole, joten emme ole saaneet lupaa tehdä tutkimuksia. Ei ole myöskään erityisopetuksesta siirtomääräystä, kun ei ole diagnoosiakaan. Avustajia karsittiin juuri, joten meillä on nyt sitten 300 oppilaan koulussa kaksi avustajaa. Saat ehkä parille tunnille viikossa jonkun avuksi. Täytyy varoa raivokohtausten aikaan, ettei kukaan satuta itseään kun Ville-Liisa heittää tuolilla."

Pitkät lomat vai? Opettajien ja rehtorien kuukausipalkkaan on sisällytetty viimeisten vuosien aikana valtava määrä lisää vastuita ilman, että niitä on korvattu mitenkään. 20 vuotta sitten ei opettaja istunut oppilashuollon kokouksissa tunteja kuussa sen takia, että luokalle on integroitu viisi diagnosoitua käytös- tai oppimishäiriöistä oppilasta. Emme täytelleet Wilmaan tuntia päivässä unohduksia, poissaoloja, kuittailleet vanhempien viestejä kännykän, Wilman ja sähköpostin kautta, laatineet koulukohtaisia lakisääteisiä opetussuunnitelmia parin vuoden välein jne. jne. Loma-ajoista on syöty jatkuvasti kasvattamalla talven ajalla työmäärää.

Toki nyt on enemmän aikaa tehdä näitä, sillä opettajilta on lomautuksina ja säästöinä viety koulutus- ja suunnittelupäivät. Ja tietysti kun tunteja on karsittu tuntikehyksestä (=määrä tunteja, joka voidaan opetukseen käyttää = joista maksetaan palkka) - ja samalla tietysti kasvatettu vaatimuksia esimerkiksi draaman ja mediakasvatuksen alueilla - on enemmän aikaa vastailla vanhempien lääninhallitukseen tekemiin valituksiin siitä, että on pyydetty huoltajilta euro per pää, jotta oppilaat pääsisivät joskus koulun tontin ulkopuolellekin katsomaan vaikkapa teatteriesitystä (draamakasvatus!).

Opettajalta vaaditaan psykologin, sosiaalihuollon, erityisopetuksen, sairaanhoitajan ja lääkärin, poliisin ja opettajan ammattitaitoa. Yläkoulun puolella vielä ehkä jopa enemmän fyysisestä väkivallasta tai sen uhasta kärsien.

Seuraavassa muutamia katkelmia opetushallituksen tutkimuksesta, joka koskee näitä opettamisen "ei työperäisiä sairauksia":

opetushallinnolta:
(http://www.oph.fi/download/124603_Opettajien_tyohyvinvointi.pdf)

"Äänen kestokyvylle, kantavuudelle ja äänenkäytön viestinnälliselle toimivuudelle on opettajan ammatissa poikkeuksellisen suuret vaatimukset. Keskeiset opettajien äänen kestämistä uhkaavat ääniriskitekijät ovat suuri äänenkäyttömäärä ja tarve käyttää voimakasta ääntä, esimerkiksi taustamelun, suurten tilojen tai huonon akustiikan vuoksi. Viestinnän näkökulmasta opettajan ääniongelmat tai puutteel- linen äänenkäyttö voivat vaikuttaa heikentävästi oppilaiden kuunteluun ja sitä kautta myös oppimistuloksiin. Opettajien itsensä ja koulujärjestelmän kannalta mahdolliset ääniongelmat voivat aiheuttaa monenlaisia psyykkisiä, sosiaalisia tai taloudellisia seuraamuksia, ammatillisen itsetunnon tai sosiaalisten suhteiden ongelmista toistuviin sairauslomiin tai ammatinvaihtotarpeeseen. Viimeisen kymme- nen vuoden aikana äänihäiriöt ovat nelinkertaistuneet."

"Ilomäen väitöstutkimuksen mukaan (2008) foniatri totesi 12 prosentilla peruskoulun ja lukion opettajista orgaanisia muutoksia kurkunpäässä."

"Myös kuuloaisti joutuu opettajan työssä rasituksen kohteeksi. Vastoin ennakko-oletuksia melun määrään eivät merkittävästi vaikuta opetustilan koko tai yksittäiset akustiset korjaukset, joten kuulosuojien merkitys korostuu. Opettajien päivä- ja viikkorytmi vaikuttavat desibelikertymään."

"Monien 1990-luvun tutkimusten mukaan opettajien kokemaa työn henkistä kuormitusta lisäävät muun muassa liika byrokratia, tuen ja palautteen puute, liiallinen työkuormitus ja aikapaineet, paperityön suuri määrä, työn arvostuksen puute, hankalat ja häiritsevästi käyttäytyvät oppilaat, opettajan ammattitaidon puutteet, roolikonfliktit ja opettajien persoonallisuuden piirteet. - - Monien kansainvälisten tutkimusten mukaan loppuunpalaneet opettajat kokevat turtumusta, kyynisyyttä, unettomuutta ja fyysisiä oireita. Muun muassa stressin ja ylipainon yhteys on voitu osoittaa suurella suomalaisella työntekijäaineistolla. Erityisen selvä yhteys on opettajilla ja sairaanhoitajilla."

Onneksi meillä on kuitenkin ne törkeän pitkät lomat, eikä edes viikonlopputöitä (paitsi ne 25 matikankoetta, 25 äidinkielen kirjoitelmaa, ryhmätyöt ja niin, pitihän ne ensiviikon 24 opetustuntiakin suunnitella):

"Koulutyöhön liittyvä stressi aiheuttaa perusopetuksen opettajien työssä jatkuvan psykofysiologisen kuormituksen. Viikonloppulepo ei riitä palautumiseen, vaan stressistä palautumista oli lääketieteellisen väitöskirjan mukaan havaittavissa vasta heinäkuussa kesäloman aikaan (eli yli kuukausi loman alkamisen jälkeen, ei riitä kuule kahden viikon joululoma mihinkään, kirj. huom.).

Ja 2000 eurosta menee noin 22,1 5% veroja (442 euroa/kk) ja 2400 menee noin 24,9 % (597 €), joten käteen jää helposta istumatyöstä noin 160 euroa enemmän käteen (lähde: http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/omatveroasiat/laskurit/palkansaajantuloverolaskuri2010/).

Notta, tervetuloa vaan opettajaksi, nauttimaan kevyestä istumatyöstä ja valtavista luontaiseduista pitkine lomineen! Toki ensin maisterinpaperit, mutta nehän nyt on helppo hankkia, kun eivät maisterit mitään oikeasti lue saati osaa tai tee :)


Viritystä

Pianonvirittäjä tuossa takoo mussukan pianoa. Hauskaa kuunneltavaa.

___

Teet mekaanista työtä, vaikkapa autoasentajana. tienaat 2000 euroa kuussa.

Teet henkisesti kuormittavaa opettajan työtä, saat 2400 euroa kuussa.

Ei järkea, kun toiseen hommaan pääsee 18-vuotiaana ja toiseen luet yliopistossa 5 vuotta. Opettajana ylläpidät kymmeniä ihmissuhteita, ja itse asiassa ihmissuhteet ovat työsi, sillä ilman niitä ei voi opettaa. Opettajille kuuluu valtavasti - ja kasvaa vain - töitä, jotka "kuuluvat kokonaistyöaikaan". Kuukausipalkka ei nouse, mutta jatkuvasti lisätään töitä, vaikkapa nyt erityisoppilaiden oppilashuollon kokousten, täytettävien kaavakkeiden yms. muodossa. Sähköiset järjestelmät, kuten Wilma, johon nykyään kirjataan kaikki poissaoloista, unohduksista sun muista lähtien ja jonka kautta pidetään yhteyttä vanhempiin, vaativat aikaa tuhottomasti. Tunti päivässä kuluu helposti naputellessa järjestelmään eri tietoja.

Opettajien palkkaus on naurettavan surkeaa, perusopetuksessa ainakin ja minimitunneilla. Valitettavasti säästötalkoissa ei tunteja ole (vaan niitä otetaan pois).

Ottaa aivoon. Tälläkin hetkellä olen töissä kunnassa, jonka uusi opetustoimenjohtaja lomauttaa, sulkee kouluja, katselee ahnaasti tuntikehyksen pienentämisen suuntaan ja keskitti ruokahuollon (kylmää ruokaa, silloin kun se tulee ajoissa edes koululle ja sitä on riittävästi...).

Ja millä pätevyydellä hän toimeaan hoitaa? Insinöörihän hän on! Se, että on jossain vaiheessa ollut töissä ammattikoulun opettajana, ei anna minkäänlaista pätevyyttä johtaa, saati toimia koko opetustoimen johtajana.

Käsittämätöntä on tämä suomalainen kuntapolitiikka.

Hauskana lisänä Turun ammattikorkeakouluissa toteutettu lomautus itse asiassa tuli sangen kalliiksi. Valmistumiset myöhästyivät ja kas, ei tullutkaan valtionavustuksia samaan tahtiin. Koulukuraattorien ja -psykologien palveluiden tarpeessa ilmeni piikki ja muutamia oppilaita lopetti kokonaan (eivät valmistu = eivät mene töihin = eivät maksa veroja = elävät valtion tai kunnan elätteinä).

Halpaa on, kun siirrellään rahaa sektorilta toiselle ja joka välissä ropoja putoaa katukaivoon.

Ääliömäistä!

Mutta mitä sitä voi odottaa demokratiassa, jossa kampaaja istuu valtuustossa ja hyväveli-periaatteella insinöörit johtavat kouluja?!

nimim. VuoDatuS

___

Onko nuoruus pätevä tekosyy tyhmyyteen?

___

Ostettiin tietokoneen kaveriksi Genelecin kaiuttimet. Makoisa ääni, joskin subbari olisi ollut hyvä pari. Suosimme suomalaista, mikä on tietysti tässä kohtaa helppoa, sillä äänenlaatu on erinomainen. Samoin Hifimestassa, josta pöntöt ostettin, oli suloinen myyjä (ja osaa ne hommansakin).

Mukavaa asioida liikkeessä, josta saa palvelua ja osaavaakin sellaista vielä. Kyllähän sitä arvostaa, jos on upottamassa satoja saati tuhansia euroja johonkin tuotteeseen.

___

Olen Apple-käännynnäinen. Täysin ääliömäistä ostaa MacBook prota nettiselailuun, tekstinkäsittelyyn, alkeelliseen kuvankäsittelyyn ja muuhun peruskotikonekäyttöön. Mutta rahalla saa koneen, joka on yksinkertainen ja toimiva. Voihan sitä puutteellisista ominaisuuksista maksaa, jos tilalle saa varmuutta ja sellaista yksinkertaista toimivaa softaa ja loppuun asti ajateltua käyttömukavuutta.

Luksusta kenties, mutta saahan sitä vähän...

___

Pianonvirittäjä pimputtelee menemään edelleen. Kamalassa vireessä jo olikin.

___

No, minä tästä orientoidun tekemään jotain järkevää. Ehkä uutiset.


Salaatin aikana aatoksia

Mussukka laittaa salaattia. Hilpaisin pois keittiöstä antamsta ohjeita ennen kuin tulee veitsestä :)

Minkäs sitä opettaja luonnolleen voi...

___

Geeli haisee ihan mummolleni. Liekö vanhentunut.

Isoäitini, jolta leikattiin toinen lonkka kaatumisen ja murtumisen jälkeen, pääsi vihdoin takaisin kotiin. Kuntoutuminen on sujunut hyvin ja kävelykin tuen varassa jo jotenkin onnistuu. Mieli on ylilääkityksen takia vuosien varrella kuitenkin jo mennyt vähän sumeaksi ja sanat ovat hakusessa.

Kaikki sujui hyvin kunnes isoäiti kaatui taas. Nyt on Porissa sairaalassa.

Ärsyttää kun ei oikein voi tehdä mitään asian hyväksi :S

___

Kirjoitin ensiviikon tuntisuunnitelmia pohtiessani äidinkielen kohdalle "näytelmiä". Ajattelin viikon käyttää näytelmien tekoon pienryhmissä, lapset kun tuntuivat siitä innostuvan pienimuotoisesti pareittain käsikirjoituksia esittäessään.

Lienen hullu, tulee nyt sunnuntaina mieleen. Millä helvetin optimistiajatuksella meinaan pienissä tiloissa säätää viiden viidenhengen porukan harjoituksia?!

No, kokeillaan, sanoi isäntä kun sähköt päälle kytki.

___

Salaatti alkaa valmistua keittiössä.

Parisuhde lihottaa. Jääkaapissa on kolmea eri juustoa, pähkinöitä kasa kaapissa ja tyhjiä punkkupulloja pyörii pöydillä.

Joku roti, pojat, nyt!

___

Kiusasin erästä nuorta homopoikatuttavaani, joka roikkuu kiinni Applen luurissaan ja tsekkaa Qruiser-tilinsä minuutin välein (kirjaimellisesti).

Minulla ei kuitenkaan ole kuulemma oikeutta kritisoida, koska olen varattu.

Ehkäpä olen varattu juuri sen takia, etten istu kännykkä kädessä Qruiseria selaamassa?


Ympäristötietoa

Oli kokeet. Unohdin ne kokonaan. Hilpaisin siis maanantaina ajoissa töihin värkkäämään kokeet itse. Eihän sellaista valmiina sattunut kirjassa olemaan, tietenkään. No, itse tekemällä saa samoja tehtävätyyppejä, mitä on käytetty jakson aikana tunneillakin.

Meni, hmm, kiinnostavasti. Toisaalta, vaikeita asioitakin kuten energian kiertokulkua luonnossa ja kasvien yhteyttämistä. Nähdäkseni ihan hyvin on perusasiat hallussa, mitä nyt pientä tarkentamisen varaa siellä täällä.

Valittuja vastauksia kokeista:

-Kerro mitä tarkoittaa tasalämpöinen.

"Tasalämpöinen muuttaa pois Suomesta kesän mukana."
"On eläin joka voi nukkua kauan muttei siltikään jäädy."

-Kerro mitä tarkoittaa vaihtolämpöinen

"Vaihtolämpöinen eläin on."

-Kerro mitä tarkoittaa selluloosa.

"että kun ihminen menee kananlihalle niin silloin kun se lämpenee niin sanotaan selluloosaksi."

-Yhteyttämisestä tehtävä, kasvin kuva ja yhteyttämisen eri vaiheita jne. Kysymys: missä yhteyttäminen tapahtuu.

"Kasvissa."
"Metsässä aurinkoisella paikalla."

...mutta siis pääosin ovat osanneet hyvin - tai ainakin sinne päin :>


On bloggaaminen jäänyt vähemmälle. Ei ole aikaa, eikä kyllä aiheitakaan. Jotenkin ne vapaahetket ajatella ja pohdiskella asioita, kuluvat tässä töistä toipumiseen ja muuttamisrumpaan.

Ja kun ajatukset pyörivät työssä, tulee liian helposti vain kirjoiteltua niistä. Ei jaksaisi muuttaa blogiaan opettajan työstä pelkästään räpättäväksi.

_____

Elintaso nousee: mulla on oma autopaikka! Jee!

Ei tarvitse enää ajella ympäri keskustaa etsien paikkaa, vaan voi ajella rauhassa ohi keskustan uuteen kämppään, kaartaa pihaan ja omalle paikalle. Mmmmhhh...

_____

Kuherruskuukausi luokan kanssa alkaa olla ohi. Kurinpitoa joutunut vähän harrastamaan. Eipä mitään ihmeellistä, mutta päivät, jolloin lapset ovat väsyneitä, ovat rankkoja. Päivät, jolloin ope ja lapset ovat väsyneitä, ovat rankempia. Menee hermo helposti välillä.

Miten saa neljäsluokkalaisen lopettamaan konttaamisen lattialla?

____

Eipä tähän nytkään enempää sanottavaa tule. Söin äsken liikaa, that's about as deep as my life, or thoughts, go today.


quick update

Mjoo, mussukan kanssa yhteenmuuttoa.

Töitä.

Ei edes kivoja anekdootteja oppilaista.

___

Tai no, muutama pedagoginen hienous.

Oppilaspari tupsahti opettajanhuoneeseen. Siinä sitten kun tytöt keskeyttivät keskustelun, totesin hissukseen vanhemmalle kollegalle, että eikös olisi hyvä, että tytöt koputtaisivat ensin.

"Menkääs tytöt ulos ja uudestaan tulkaa sisälle. Koputus ja "anteeksi että häiritään".

Tytöt työtä käskettyä.

Kun tytöt uudestaan tulivat, repesivät kaikki opettajat nauramaan. Emme me tytöille nauraneet - eikä kukaan oikeastaan edes tiedä, mille nauroimme -, mutta repesimme sattumoisin tasan sillä hetkellä kun he takaisin palasivat.

Kyyneleitä, hirnuamista, kaksinkerroin taittuneita opeja ja epämääräistä naurunsekaista sopertamista tytöille, että ei, emme teille naura.

Tytöt selvästikin punastuivat, olivat ihan pihalla ja oikeastaan naamoilla luki "mitä vittua..."

Nauroimme hyvän tovin tyttöjen yrittäessä selvittää asianta (ja erityisesti meidän yrittäessämme vastata hirnuamisemme joukosta).

Ajattelen positiivisesti: lapsuus on trauma ja työllistämme varmasti joukon psykiatreja ja psykologeja tulevaisuudessa.

___

Eikä sitä oikein vakavasti pysty olemaankaan, kun samat pikkupojat joka ikinen välitunnin loppu tulevat opehuoneeseen kertomaan, kuinka joku on tehnyt sitä tai tätä. Monesti he eivät enää edes muista, mistä tulivat raportoimaan.

Yksi opettajista yrittää vakavalla naamalla ottaa asiaa vakavasti samalla, kun muut purevat huultaan ja virnuilevat.

Aikuismaista, indeed.

Työn suola, oppilaat nääs.