• mopsi22

Valtionvarainministeriön leikkaavia ajatuksia

Ohessa Ylen uutisoimia ajatuksia valtiontalouden leikkauksista:

"Lapsilisien verottaminen toisi 500 miljoonaa euroa, josta valtiolle noin sata ja kunnille runsaat 300 miljoonaa." Lisäksi oli lapsilisien leikkaukset mainittu, eli leikkaukset ja verotus.

Herää kysymys, että keneltä leikataan? Toivottavasti vain niiltä, jotka eivät lapsilisiä tarvitse lapsista huolehtimiseen (tulot taloudessa yli 4000€/kk esimerkiksi).

Toinen kysymys on lapsilisien verotus. Laskettaisiinko lapsilisä suoraan verotettavaksi tuloksi niin, että se myös lisäisi bruttotuloja kokonaisuudessaan. Tällöin se lisäisi kokonaisveroprosenttia, eli lapsilisän saaja maksaisi kaikista palkkatuloistaan korkeampaa prosenttia. Veronkorotus siis. Vai olisiko lisällä kiinteä prosentti vai kenties sama prosentti kuin palkkatulolla ilman, että lapsilisää palkkatuloon lisättäisiin.

Onko joku laskenut mukaan myös ne kulut, joita uuden veromuodon täytöönpano tuottaa?

"Lasten päivähoito-oikeuden rajoittaminen säästäisi valtion menoja 50 miljoonaa euroa ja kustannussäästöjä siitä tulisi lähes kaksisataa miljoonaa."

Tätä kannatan, sillä vanhemman ollessa yksin kotona, voi siellä olla lapsi joukossa. Asia ei kuitenkaan ole yksiselitteinen vaan pitäisi olla tapauskohtaista harkintaa.

"Arvonlisäverotuksen yhtenäistäminen lisäisi verotuloja noin kaksi ja puoli miljardia euroa."

Tämä tarkoittanee sitä, että joiltain pienempää arvonlisää nauttivilla aloilla korotettaisiin arvonlisäveroa joko 23 % tai sitten harmonisoitaisiin kaikki samalle tasolle, jolloin yleinen alv saattaisi laskea, mutta joidenkin alojen nousta. Joka tapauksessa, jotta tuo ko. summa saataisiin kokoon, nousee alvit kokonaisuudessaan nykyisestä tasosta. Onko otettu huomioon kulutuksen lasku yhdellä tai useammalla alalla alvin noston jälkeen?

"Kuntien valtionosuuksien leikkauksista paperissa on erilaisia malleja, joissa valtio säästäisi satoja miljoonia euroja."

Että näin, lisää velvollisuuksia ja sitten leikataan rahoja. Hienoa.

"Kotitalousvähennyksen pudottaminen 2 000 euroon paikkaisi valtion kassaa yli 200 miljoonaa euroa."

Onko 200 miljoonassa mukana laskettuna se, että kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvia töitä saatetaan teettää vähemmän ja tätä kautta menettää verotuloja, joita töitä tekevät maksavat saamistaan tuloista?

"Uusista liikenneväylähankkeista luopuminen toisi valtiolle runsaan sadan miljoonan euron säästöt."

Suomessa ei ole, anteeksi vain, varaa leikata mistään liikenneväylähankkeista. Rautatiet kirjaimellisesti mätänevät paikoilleen ja tiestö vaatii jatkuvaa vuosittaista ylläpitoa pysyäkseen edes nykyisenlaisessa huonossa kunnossaan, saati että sitä reilusti perusparannettaisiin. Lyhytnäköistä infrasta säästämistä, joka maksaa tulevaisuudessa paljon. Huolletaan nyt, eikä makseta sitten tulevaisuudessa isoja rahoja uudelleenrakentamisesta.

Ja samalla säästyy ehkä muutama ihmishenkikin, kun tiestö on kunnossa.

"Armeijan hankintamenoja lykkäämällä voitaisiin säästää sata miljoonaa euroa."

Kannatan. Johan niille 100 miljoonaa myönnettiin taannoin vuotuista kyseenalaistamatonta lisärahaa.

"Uusiutuvan energian tukiin eli niin sanottuun risupakettiin tehtävä kymmenen prosentin leikkaus vähentäisi valtion menoja noin kolmella kymmenellä miljoonalla eurolla."

Siis voi hyvää päivää, leikataan tulevaisuuden energiaratkaisuista vai?! Näihin pitäisi satsata kymmenen kertaa enemmän! Tyhmää ja lyhytnäköistä pitää kiinni vanhoista energiamuodoista vain sen takia, että niistä virtaa tällä hetkellä rahaa sisään.

Suomen teknologisella osaamisella voisimme luoda jotain oikeasti tuotantokelpoista teknologiaa, jota myydä ulkomaille. Nyt valtio on niin vastahankainen, että menee tässäkin kohtaa valitettavasti hyvät rahat ohi sivu suun. Vähän kuin olisi 1900-luvun alussa pitänyt kiinni höyrylaivoista, koska hiilistä sai hyvän veron. Samalla ihmiset opettelivat lentämään mantereelta toiselle, eikä ketään kiinnostanut sen jälkeen enää laivailla Euroopasta Usaan. Ontuva esimerkki, mutta....

Toivotan onnea ja järkeä hallitusneuvotteluihin, ja samalla toivon, ettei viivytystaktiikka toimi Kokoomuksen puolelta. Pitäkää pienet puolueet kiinni avainkysymyksistänne!

5 kommenttia

Aboa

31.5.2011 23:57

"Uusista liikenneväylähankkeista luopuminen toisi valtiolle runsaan sadan miljoonan euron säästöt." Eikös tuossa nimenomaan lue että uusista? Perusparannus lienee omassa momentissaan.

Mutta kun niukkuutta tarvitsee jakaa niin jotenkin se on jaettava. Mitenkäs sen itse tekisit?

mopsi22

1.6.2011 12:14

Osittain, enkä nyt ole perhetynyt syvällisesti Suomen liikenneinfrastruktuuriin, uusilla liikennehankkeilla korvataan sitä, että vanhat infrat on päästetty niin huonoon kuntoon, ettei niitä voida korjata enää. Mitä tuo uusi tuossa tarkoittaa? Tarkoittaako se kokonaan uusien liikenneväylien rakentamista vai uusia perusparannushankkeita (joita tarvitaan surkeasti)?

Omaisuuden verotus on liian kevyttä. Pääomatulot ja varallisuus verolle. Ei tuo paljoa, mutta varakkaiden ihmisten verotus on suhteessa kevyempää. Ei tuota suuria tuloja, mutta toisi rahaa kuitenkin valtion kassaan. En verottaisi kuitenkaan suuria ansiotuloja enää yhtään enempää. Ihmiset, jotka saavat paljon palkkaa ovat myös yleensä suuren vastuun haltijoita, toisin kuin suuren omaisuuden päällä istuvat. Samoin en verottaisi pieniä pääomatuloja vaan niitä suurempia, tyyliin yli 50 000 € olevat tulot (nyt taitaa saada verottomasti 90 000 euroon asti, vaikka en ole tästä varma).

Piti lisätä vielä bloggaukseen, kuten aboakin totesi, että jostain on pakko tehostaa tai leikata, se on selvä. Samalla totean, että lista on juurikin sopivan shokeeraava, jotta siitä voidaan närkästyä ja sitten olla tyytyväisiä, kun edes puolet näistä saatiin torpattua. Listan esittäjätaho tuskin on kaikkia edes toivonut saavansa läpi, mutta paljon kun listaa niin osa menee varmasti läpi. Tavallista politiikkaa.

Itse supistaisin ja ennen kaikkea tehostaisin (luoja ties, että se on mahdollista suurissa määrin) puolustusvoimien toimintaa. Samat asiat voitaisiin 50 vuotta jäljessä tulevassa organisaatiossa saada aikaan tehostamisella kuin säästämiselläkin. Pelkästään byrokratia tiukan hierarkkisessa organisaatiossa on järkyttävä.

Muuten näkisin valtion investoimassa energiateollisuuteen. En siis välttämättä leikkaamassa vaan investoimassa. Valtion omistusten myyminen on mielestäni ollut ja on virhe. Miksi ihmeessä tappaa lypsävä lehmä, josta maitoa tulee vuosikausia vain, jotta saadaan viikoksi lihat?! Tässä kohtaa on kyse pelkästään ideologiasta, jonka mukaan valtio ei saa omistaa mitään, vaan toimii vain yövartijavaltiona. Jos halutaan ajaa alas sosiaalidemokraattinen valtio, jossa valtiolla on paljon vastuita, ensin tapetaan kulut (sosiaalihuolto) ja vasta sitten myydään omaisuutta ja lasketaan verotusta (tulot). Nyt tehdään päinvastoin, jolloin hitaasti kituutetaan hyvinvointia alaspäin.

Ja huomio, en kannata nykyisen yhteiskunnan alasajoa, ihmettelen vain sitä, miten sitä toteutetaan. Vaikka tosin, onhan se helppoa puoltaa sosiaalileikkauksia, kun ei ole rahaa niitä toteuttaa.

Puolustusvoimien toiminnan tehostaminen ei ratkaise talousongelmia. Lisäisin aktiivisesti matkailubisnestä (maaseutua käyttöön). Tähän tarvitaan mm. niitä liikenneväyliä.

Myös valtionhallinto kaipaa tehostamista. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on todettu aika sudeksi, eikä mielestäni oikein ole perusteluna kulujen nousulle (säästöjen sijaan) se, että kyllä ne kulut laskevat kun saadaan tietojärjestelmät yhtenäisiksi. Miksi ihmeessä tietojärjestelmät eivät olleet yhtenäisiä ennen keskittämistä? No tietenkin siksi eivät olleet, että jokainen kunta on velvoitettu kilpailuttamaan ja hankkimaan halvimman. Mutta kuten todettu, on hallinnossa vielä paljon ilmaa ja kuolleita itseään työllistäviä virkamiesvirkoja. Monia asioita voidaan tehostaa, mutta tehostaminen täytyy tehdä rauhallisesti ja kontrolloidusti. Nopeita säästöjä ei ole saavutettavissa vaan hätäily on suuria byrokratioita muutettaessa aina kallis vaihtoehto.

Soininvaaran kanssa olen myös sitä mieltä, että valtavia säästöjä voidaan saada Kelan toimintaa ja tukimuotoja yhdistämällä, jopa aina kansalaispalkkaan asti. Nyt aivan liian moni käsipari pyörittää valtavaa, useaan kertaan päällelimattujen uudistusten muokkamaa, järjestelmää, joka syö rahaa valtavasti. Toki tehostaminen saattaa jättää työttömiä virkailijoita, mutta näiden elättäminen valtion kustannuksella on huomattavasti halvempaa, kuin toimimaton ja monesti syrjiväkin järjestelmä. Syrjivä siinä mielessä, että systeemi on niin monimutkainen, etteivät avuntarvitsijat monesti saa haluamaan apua, koska eivät sitä osaa edes hakea.

Puu- ja metsäteollisuus, jossa valtiolla vielä on jotain omistuksiakin, voisi vihdoin katsoa peiliin ja lakkoilun sijasta alkaa kehittää jatkojalostustuotteita. Nyt myymme, karrikoiden, halpaa lautaa Tanskaan, josta sitten tulee meille kalliita design-huonekaluja. Miksi ihmeessä tässä metsäteollisuuden osaajamaassa ei kehitetä puusta jatkojalostustuotteita? Mahdollisuuksia on olemassa. Kuten Tarja Cronberg totesi sellutehtaiden lopettamisesta aikanaan, on metsäteollisuuden työttömiksi jättämiä tuettava, mutta teollisuudenalan pitäisi katsoa peiliinkin. Se, ettei ole ajoissa kehitetty korvaavia tuotteita sellulle ja muille alkupään jalostetuille tuotteille, on ihan omaa tyhmyyttä. On keskitytty vain ajamaan jo saavutettuja etuja.

Toki edellinen sataa enemmän metsäteollisuuden laariin, mutta valtio voisi lisätä omistustaan näissä. Ja verotulot jäävät Suomeen kyllä, niin firmojen kuin niiden työntekijöidenkin.

___

Tuossa edellä muutama ajatus. Kuten huomataan, olen enemmän investointipainoitteinen. Investoinnit eivät ratkaise nykyistä rahapulaa, mutta pelkkien leikkausten linja on tyhmä, jos suoraan sanotaan. Lyhytkatseista kvartaaliajattelua. Sellaisenaan ehkä pakollista, mutta ei ratkaise ongelmia pitkällä aikavälillä, sillä ongelma ei ole liian suuret menot (niitä kun on leikattu viimeiset 20 vuotta), vaan liian pienet tulot. Etsitään tuloja, ei menoja.

oscari

1.6.2011 15:58

Mutta miten kaoko maatalouden tuki on verovapaata tuloa, jopa Joensuun isännälle Nallelle kuin Antti Herlinillekin. Kaikkea sosiaalitukea, kuten maataloustuke, pitäisi verottaa tuloverona ilman mitään vahennysoikeuksia. Miksi yksi tulomuoto saa olla verovapaa, siitä tulisi helposti miljdi tai kaiksi valtion ja kuntien kirstuun.

Aboa

1.6.2011 19:10

Vielä tuosta 'uusista liikenneväylähankkeista luopumisesta'; olettaisin että se sisältää juuri pääradan kaksoisraideremontin, Raisio-Nousiainen -moottoritien, Savonlinnan ohitustien, Pisara-radan jne.