Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset syyskuulta 2009.
Edellinen

Sweden: Many "No":s to same-sex weddings in church

The Swedish Pentecostal newspaper Dagen ("The Day") has made a survey of what the different religions and denominations will do with same-sex couples coming to them, asking to be married. Not surprisingly, most didn't want to perform such a ceremony. The by far largest denomination in the country, the (Lutheran) Church of Sweden, is, however, positive to this development. And then there is the third group, who haven't made their minds up yet.

The list of the different religious groups can be found here in Swedish (http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=182259), but to mention some:

YES:
The Church of Sweden
The Jews
The Quakers

NO:
The Roman Catholic Church
The different Orthodox churches
The free churches, including e.g. Pentecostals, Seventh-Day Adventist, Methodists, the Salvation Army and some Lutheran organisations
The Moslems
The Mormons
The Jehovah's Witnesses

DUNNO:
Anglicans
Baptists
Baha'i
The Scientology Church
Some Lutheran organisations

There is also the question what to do with consciencious objectors, i.e. pastors who refuse to marry same-sex couples.

In many of the above religious groups, there is an ongoing discussion about the right to perform marriages - should our church retain that right or give it up? Does the right to perform marriages include an obligation for the individual pastor to do so? Should the right to perform marriages no longer be a question for a whole denomination, but rather given individually to those pastors who have no objections to marrying anyone that the state deems worthy? These questions are far from being solved.Frågespalten XLIV: Psalmsång

Fråga:

En av de saker jag undrat över när jag besöker gudstjänst (alltför sällan) är om det faktiskt inte är meningen att psalmerna skall sjungas av menigheten? Som amatörsångare hörs min röst kanske mer än genomsnittet, men jag får en känsla av att jag snarast stör när jag sjunger med!

Svar:

Du har helt rätt; det är meningen att församlingen tillsammans sjunger psalmerna.
Detta fungerar på vissa håll, men på annat håll är det tyvärr ibland dåligt med psalmsången. Ibland verkar det som om det har bildats en attityd om att de som sitter i bänkarna är publik, som ska följa med det som prästen, kantorn och andra eventuella medverkande håller på med. Men idén är ju nog att hela församlingen firar gudstjänst tillsammans, och att de som är i bänkarna deltar genom att be med i böner, läsa med i trosbekännelsen, sjunga med i psalmerna och annat sådant.
Särskilt tydligt är detta icke-deltagande när många ovana kyrkobesökare sitter i bänkarna. Man ser ibland folk som inte ens tar en psalmbok med sig från dörren, utan sätter sig med armarna i kors och en bister min av att "nåja, jag är här. Roa mig nu!" Och med den attityden öppnar sig förstås inte gudstjänsten. Jag har t.o.m. hört att folk som sjunger med i psalmerna vid t.ex. konfirmationer får arga blickar från andra gudstjänstbesökare, som verkar tycka att sådant religiöst krafs inte är i enlighet med etiketten. Det kanske är störande, såsom du säger.
Det blir lite frustrerande ibland. Men de som lider mest av det är väl de själva. Synd om dem.Falsk och äkta enhet

Bloggaren Charlotte Therese skriver visa ord, som nästan klingar som någonting från Vägmärken:

*

Att söka nå enhet genom ökad tolkningsmässig bokstavskonformism och dogmatiskt samförstånd kommer inte att kunna leda till annat än en bräcklig enad yta där minsta ny meningsskiljaktighet kommer att få den sköra isen att återigen brista.
Enheten nås, nu liksom i alla tider, genom att var och en likt nattfjärilar söker sig till Ljuset, och där möter varann, brinnande i anden...
Där blåser överflödsorden och människoregelverken bort som svarta sotflagor.
Där framträder klart och rent: Det Enda Nödvändiga.

*

Amen, amen.

http://katolskakyrkan.blogspot.com/2009/09/om-ekumeniska-stravanden.html


Kyrklig humor: Organistens dotter

I videobandningstider...
Jag är organist och spelar ofta i Olars kyrka [i Esbo]. Orgeln där är placerad framme bredvid altaret. Organisten sitter vänd med ryggen mot församlingen, men syns tydligt.
En söndag när jag hade ledigt, tog jag min yngsta dotter (4 år) med till söndagsmässan i Olars. Vi satte oss i bänken i lugn och ro, tittade i psalmboken och studerade några bilderböcker. När den kvinnliga organisten satte igång med preludiet, ryckte dottern mig i ärmen och undrade: "Mamma, är det där du?"

- Eva Andersson

i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor
http://www.facebook.com/group.php?gid=78187297265


Diakonia ja omaishoito

Kirkon tiedotuskeskus uutisoi 22.9.09 Diakoniatyöntekijöiden päivien kannanoton omaishoitajien tilanteesta. Otteita kannanotosta:

*

Diakoniatyöntekijät vaativat, että omaishoitajien tukien leikkauksiin ei ryhdytä. Kuntien tulee panostaa nykyistä paremmin omaishoitajien tukemiseen. [...]
Monet kunnat ovat ryhtyneet säästötoimiin leikkaamalla omaishoitajien tukia ja tiukentamalla tuen rajoja. Omaishoidon tukisopimuksia on irtisanottu ja korvattu uusilla sopimuksilla, joiden mukaan monet omaishoitajat saavat pienemmän korvauksen kuin aiemmin. Osa omaishoitajista on jäänyt tai jäämässä kokonaan vaille tukea. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyöntekijät ovat huolissaan omaishoitajien tilanteesta ja vastustavat jyrkästi leikkauksia. [...]
Omaishoito on kunnalle edullista verrattuna laitoshoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan yksi omaishoidossa hoidettava tuottaa kunnalle säästöä noin 30 000 euroa vuodessa. Eräs omaishoitaja laski, että hänen vaikeahoitoisen lapsensa hoitaminen laitoksessa maksaisi kunnalle 36 000 – 48 000 euroa vuodessa. Omaishoitajien panos on huomattava paitsi taloudellisesti myös inhimillisesti. [...]
Diakoniatyöntekijät pitävät ihmisten tasa-arvon kannalta tärkeänä, että ihmiset ovat omaishoidon tuen suhteen samassa asemassa asuinkunnasta riippumatta. Yksi harkittava vaihtoehto on, että omaishoidon tuen myöntäminen siirrettäisiin Kelan vastuulle.

*

Kiitos tästä! Hyvä että otatte tärkeään asiaan kantaa!

Samassa yhteydessä haluan mainita, että meidän seurakunnassamme järjestetään asiasta keskustelutilaisuus (ruotsiksi) lokakuun 2 pnä. klo. 13 Café Ankaretissa, Runeberginkatu 24, Porvoo. Panelissa istuu poliitikkoja, virkamies, diakoniatyöntekijä sekä tietenkin omaishoitaja. Itse toimin puheenjohtajana. Tervetuloa!

http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/0/69B1698C41D56B75C22576390034B1C5?opendocument&lang=FI


Pressmeddelande om närståendevårdarpaneldebatt

Jag skickade idag ut följande PRESSMEDDELANDE till ett antal media. Åtminstone Kyrkpressen har nappat på det.

*

Närståendevårdarnas arvoden har varit på tapeten på senaste tid i samband med beredningen av Borgå stads budget för år 2010. Borgå svenska domkyrkoförsamling anser det vara viktigt att föra samman beslutsfattarna med dem som berörs av besluten i denna fråga.
Därför ordnar församlingens diakonisektor en paneldebatt fredagen den 2 oktober 2009 kl. 13 i Café Ankaret, Runebergsgatan 24, ingång från gården.

I panelen medverkar
Berith Kronberg, pens. hälsovårdare, fd. närståendevårdare
Irina Lemberg, diakonissa
Christel Raunio, stadsstyrelsemedlem (SFP)
Markku Välimäki, ersättare i stadsstyrelsen (Saml.)
Domkyrkoförsamlingens diakonipräst Karl af Hällström leder ordet och diakonissa Åsa Eriksson är värdinna för tillfället.

Fritt inträde. Kaffeservering.

Närmare uppgifter:
Karl af Hällström, 040-702 1923, karl.afhallstrom (a) evl.fi
Åsa Eriksson, 040-589 0354, asa.eriksson (a) evl.fi


Veckans anekdot: Bra med liturgiska plagg

Det har sina sidor, det där med bantning. Från skolstarten 2008 till skolstarten 2009 tappade jag 21 kg, vilket ju var bra. Men det hade följder för min garderob – många plagg blev helt enkelt för stora. Särskilt verkade detta gälla byxor, eftersom det mesta av fläsket satt kring midjan (en i o.f.s. bättre placering än det så populära: mellan öronen). Jag fick göra en mängd nya hål i alla bälten, men ändå satt byxorna ganska löst.

Vid en gudstjänst i slutet av juli stod jag bakom altaret i domkyrkan iklädd alba, stola och mässhake. Plötsligt kände jag hur byxorna gav sig på glid! Innan jag hann göra något åt saken, var byxornas midja kring höfterna!

Om jag hade varit en frikyrkopastor som ledde en gudstjänst iklädd kostym, skulle detta ha varit mycket genant. Men nu hade jag ju fotsida plagg på mig och kunde lugnt fortsätta med den bön jag höll på med, tills jag fick tillfälle att dra upp byxorna igen...


Stadsstyrelsens svar på skattemotionen

Den motion som jag lämnade in 19.8.09 behandlades av stadsstyrelsen 21.9.09. Dess svar löd:

*

Enligt 66 § i kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, fastighetsskatteprocenter och om grunderna för andra skatter senast i samband med att budgeten godkänns. Enligt lagen om beskattningsförfarande ska kommunen meddela skattesatserna för följande år senast den 17 november det år som föregår beskattningsåret.
Enligt kommunallagen kan kommunen besluta om kommunens inkomstskattesats redan innan budgeten behandlas. I praktiken följer man dock i Borgå liksom i de flesta andra kommuner den praxis att skattesatserna fastställs samtidigt med budgeten och ekonomiplanen. Denna praxis stödjer budgetens status som en övergripande plan för kommunens ekonomi. Dessutom förutsätter de grundprinciper som styr budgetens innehåll och struktur, bl.a. principen om enhet, att besluten om budgeten och grunderna för skatteinkomsterna fattas som en helhet vid en och samma behandling. Under den rådande ekonomiska krisen har dock vissa kommuner tagit ställning till följande års skattesatser redan före budgetbehandlingen.
Ett svårt ekonomiskt läge i sig förutsätter inte att man avviker från de budgetprinciper som följts. Budgetramen 2010 grundar sig på gällande skattesatser och på nya minimiskattesatser för vissa fastighetsskatter. Finansieringsunderskottet i den ursprungliga budgeten är redan ca 25 miljoner euro. Den föreslagna höjningen av inkomstskattesatsen med 0,5 procentenheter skulle ge staden en extra inkomst på ca 3,9 miljoner euro per år. Det kommer att krävas omfattande åtgärder ännu under en lång tid efter uppsvinget för att täcka de finansieringsunderskott som uppstått under recessionens år. Enbart med kommunalskatten kan hela underskottet inte täckas.
Enligt gängse praxis kan kommunalskatten fastställas på samma fullmäktigemöte som budgeten och ekonomiplanen.
http://195.156.244.167/dynaswe/kokous/20096994-18.HTM

*

Styrelsen kringgick alltså min tanke fullständigt. Jag har inte föreslagit att skattesatsen skall höjas med någon specialtidtabell, bara att den skall höjas. I sak säger alltså styrelsen inte ett skvatt. Men vi tar upp saken i samband med budgeten, såsom jag önskade. Bra så.

Edellinen