Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset syyskuulta 2007.
Edellinen

Jag tycker inte om den jag blir

På Kyrkpressens bloggportal har jag upprätthållit en blogg. Jag var en av dem som i vintras blev ombedd att vara med i initialskedet, vilket naturligtvis hedrade mig. I början speglades Kalles kyrkliga kommentarer dit direkt.

Problemet blev att det nästan genast började komma hätska kommentarer. Det har jag bloggat om tidigare - jag blev kallad både det ena och det andra. Det senaste var att jag för ett par dagar sedan antyddes vara ateist.

Jag märkte med mig själv att jag började gå till motangrepp med personliga påhopp också jag - och sådant gillar jag inte! De som har hoppat på mig har alltså lyckats att få mig att bli som de - och jag tycker inte om den jag då blir!

För att skydda mig började jag redan tidigare idka självcensur, och nu får det vara helt och hållet. I stället för att blogga om olika aktuella och intressanta saker på Kp, speglar jag hädanefter Predikantbloggen dit. Och det får räcka.

Tack för mig - ni vinner!


Pearly Gates 12

* Act 1, Scene 1. The bedroom.

A man storms into his bedroom and finds his scantily clad wife on the bed. His suspicions of her infidelity are strengthened, and he roars: "Where is he? I know you have a man here! Where is he?"

As he searches the flat for his wife's lover, he happens to look out the window, where he sees a man buttoning his shirt while running across the street. The husband grabs the first thing at hand, which happens to be the refrigerator, and throws it at the running man. The excersion is too much for him, however, and he has a fatal heart attack.

* Act 1, Scene 2. The Pearly Gates.

Three men stand before the Pearly Gates, where S:t Peter greets them, asking about the manner of their demise.

The first man answers: "I saw my wife's lover running over the street, so I threw a fridge at him. This caused me to have a heart attack, and I died."

"Extraordinary!", Peter says as he turns to the second man to hear his story.

"Well", the second man says, "I was going to work, but was running a bit late. Not wanting to miss my bus I finished dressing as I ran to the bus stop across the street. All of a sudden I was hit by a fridge and killed."

"Amazing!", Peter says. Then he asks the third man: "What about you?"

He answers: "You see, I was sitting in a fridge..."


Questions for Heterosexuals

1. What do you think caused your heterosexuality?

2. When and how did you first decide you were a heterosexual?

3. Is it possible your heterosexuality is just a phase you may grow out of?

4. Is is possible your heterosexuality stems from a neurotic fear of others of the same sex?

5. Isn't it possible that all you need is a good Gay lover?

6. Heterosexuals have histories of failures in Gay relationships. Do you think you may have turned to heterosexuality out of fear of rejection?

7. If you've never slept with a person of the same sex, how do you know you wouldn't prefer that?

8. If heterosexuality is normal, why are a disproportionate number of mental patients heterosexual?

9. To whom have you disclosed your heterosexual tendencies? How did they react?

10. Your heterosexuality doesn't offend me as long as you don't try to force it on me. Why do you people feel compelled to seduce others into your sexual orientation?

11. If you choose to nurture children, would you want them to be heterosexual, knowing the problems they would face?

12. The great majority of child molesters are heterosexuals. Do you really consider it safe to expose your children to heterosexual teachers?

13. Why do you insist on being so obvious, and making a public spectacle of your heterosexuality? Can't you just be what you are and keep it quiet?

14. How can you ever hope to become a whole person if you limit yourself to a compulsive, exclusive heterosexual object choice and remain unwilling to explore and develop your normal, natural, healthy, God-given homosexual potential?

15. Heterosexuals are noted for assigning themselves and each other to narrowly restricted, stereotyped sex-roles. Why do you cling to such unhealthy role-playing?

16. Why do heterosexuals place so much emphasis on sex?

17. With all the societal support marriage receives, the divorce rate is spiraling. Why are there so few stable relationships among heterosexuals?

18. How could the human race survive if everyone were heterosexual, considering the menace of overpopulation?

19. There seem to be very few happy heterosexuals. Techniques have been developed with which you might be able to change if you really want to. Have you considered aversion therapy?

20. Do heterosexuals hate and/or distrust others of their own sex? Is that what makes them heterosexual?

Developed by Martin Rochlin, Ph.D
Source: Christiangays.com


Veckans anekdot: Fotbollsskolan

Under min barndoms somrar i Lappfjärd - som jag tidigare har nämnt om - tyckte pappa ibland att vi inte bara skulle hänga och busa för oss själva, kusinerna, min syster och jag. Vi var av annan åsikt, men det hjälpte inte; han hittade på program åt oss i alla fall.

En sommar - jag var kanske åtta-nio år - var det LappBK:s fotbollsskola som gällde. Sportplanen var bara ett par hundra meter från farmors gård och vägen var inte alltför hårt trafikerad, så vi ungar kunde bra gå dit för oss själva. Pappa skickade således iväg oss ... men en inte alltför lång stund senare såg han sin son komma gående hemåt längs vägen, arg som ett bi. När jag kom fram väste jag mellan hopbitna tänder: "Int' talar dom svenska, och int' talar dom finska, o' int' vet ja' va' dom talar!"

Det var mitt första riktigt handgripliga möte med de österbottniska dialekterna ...


Läst: Riddarna på Rhodos

Bo Giertz: Riddarna på Rhodos. Roman. Församlingsförlaget (1972) 2003. Pocket, 282 s.

*

Biskop Bo Giertz berättar historien om hur Rhodos år 1522 gick förlorat för kristenheten, då den unge sultanen Soliman (som Giertz kallar honom) belägrar och besegrar johanniterriddarna, som har sitt högkvarter på ön (se http://tinyurl.com/37qfcv).
Det är tydligt att författaren har gjort omfattande historisk forskning om sitt ämne, för detaljerna är, vad jag kan bedöma, korrekta. Han har dock lyckats blåsa liv i arkivens döda namn och ger en skildring av hjältemod och förräderi, sjukdom, lidande och död, men också ett hopp och en tro som bär genom döden.

Giertz är som skönlitterär författare säkert mest känd för sin utmärkta roman Stengrunden. I Riddarna på Rhodos når han inte riktigt upp till samma nivå. Detta hindrar dock inte att också denna bok är underhållande och tankeväckande.

PS: Namnet uttalas "järtts".


Jag vet att jag inget vet

I kommentarerna till ett tidigare inlägg (http://tinyurl.com/yvmo4c) fick jag frågan om det inte är möjligt att jag kan ta fel - i det fallet specifikt i "homofrågan". Och svaret blev naturligtvis att det är klart att jag kan ha orätt. Det är klart att jag har orätt på en del punkter, och om jag överbevisas om vilka punkter det gäller, ändrar jag mig. Men liksom andra lärare har jag ansvar för att undervisa sanningen, och då måste jag följa min övertygelse, mitt samvete och mitt förstånd, annars är jag verkligen värd fördömelse.
Och konsekvenserna måste jag naturligtvis bära.

Varje gång jag eller någon annan människa gör ett påstående eller har en åsikt är det implicit att personen i fråga kan missta sig. Det är därmed klart att min bibeltolkning - liksom andras - kan vara felaktig. Däremot måste jag - liksom andra - utgå från att det jag har kommit fram till under bibelstudium och bön är korrekt, annars vore det meningslöst att överhuvudtaget föra någon diskussion, komma med någon undervisning.
Den fullständiga kunskapen är ouppnåelig i denna värld. Till den hör också kunskapen om vilka punkter man har misstagit sig på. Om det är min plikt att säga att jag eventuellt har orätt på en punkt, är det det också på alla andra punkter. Och det är i praktiken omöjligt - eller åtminstone opraktiskt.

Men ju mer jag lär mig, desto mindre vet jag. Ju större kunskap jag får, desto mer inser jag hur mycket det finns som jag inte kan och vet. Jag vet att min befriare lever (Job 19:25) - men där tar det nästan slut...Nattvardsbråket i media under veckan

Jag skrev 3.9 om tvisten mellan Halvar Sandell och mig. Vid inlägget finns gott om kommentarer för och emot. http://tinyurl.com/2g8uhl
Sedan dess har det kommit en hel del reaktioner också i media och på bloggar. De jag känner till samlar jag här: http://tinyurl.com/ysk7y5. Följande är ett utdrag från de senaste dagarna.

13.9 tar Jakobstads Tidning upp saken under den sedvanliga rubriken Nattvardsbråk i Borgå stift, och Vasabladet publicerar samma artikel. Och sura kommentarer kommer. http://tinyurl.com/ynsyoh
Kp uppdaterar å sin sida: Kyrkans image lider av grälen. Och genast minst ett dussin kommentarer... http://tinyurl.com/2cvgo9
Dan-Anders Ventus bloggar med den berättigade frågan Hur orkar Sandell? http://tinyurl.com/28w6pl
Nå, han tycks dock åtminstone orka uttala sig i radio. Aktuellt behandlar frågan (http://tinyurl.com/26lk76 0'33"-2'17"). Sandell: Biskopen har fel, rubricerar Yle den skrivna nyheten. http://tinyurl.com/2xfcyw

14.9: Bengt Rönnback skriver en ledare i JT under rubriken En märklig incident. http://tinyurl.com/2aku5r
Svenska folkpartiets partistyrelse (!) har behandlat frågan, berättar Yle (http://tinyurl.com/23b6dr); inslaget i Aktuellt 17 finns här (http://tinyurl.com/247c9s 9'45"-12'11"). Bloggen Motkulturfonden kommenterar detta. http://tinyurl.com/29wyxz
Biskop Mikko Heikka i Esbo kommenterar i allmänna ordalag i blogginlägget Avoin ehtoollispöytä. http://tinyurl.com/24lvoc

15.9: Signaturen Mamman med björninnehjärta skriver en insändare i Hbl under rubriken Nådemedlen - ett såll eller en famn? Bakom signaturen döljer sig modern till min gudson; hon använder signatur för att skydda sin son, inte sig själv. Hbl förkortade hennes insändare; den oförkortade versionen hittar du här. http://tinyurl.com/225tl3

16.9: Bloggaren och kollegan Catharina Englund funderar kring vem som är Värdig nattvardgäst? (http://tinyurl.com/yte7ud; också på Kp-bloggen: http://tinyurl.com/2ewwdy).

17.9: Hbl publicerar insändaren Respektera prästerna som håller på Guds ord, skriven av Pirkko Anttinen. http://tinyurl.com/26r2px
Helsingfors kyrkliga samfällighets medlemstidning Kirkko ja Kaupunki skriver under rubriken Voiko ehtoollista käyttää vallan välineenä? http://tinyurl.com/2yvjub
Perret skriver ett nytt blogginlägg: http://tinyurl.com/2hsqot. Detsamma gör jag: http://tinyurl.com/2zowku.

18.9 publiceras en intervju med Halvar Sandell (Kyrkans nattvardspraxis är en fars, http://tinyurl.com/yv53ac) och en med mig (Storm kring nattvardsbordet, http://tinyurl.com/2yxum7) på pod.fi. Intervjuare är Patricia Högnabba.
I Hbl publiceras två insändare (http://tinyurl.com/2fpgu6): familjerådgivaren Anita Björkestam menar (med hänvisning till mig) att det är "Bra med rakryggade personer", medan teol.dr. Sven-Olav Back anser att "Herden skall leda fåren" och kritiserar Dahlberg och "Mamman".

19.9 har nyheten spridit sig utanför landets gränser. QX.se tar upp frågan i artikeln Finländare allt mer positiva till homosexuella. http://tinyurl.com/2cmcrj


Edellinen