Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset elokuulta 2007.
Edellinen

September månads enkät: Gudstjänsten

Augusti månad går mot sitt slut, och likaså månadens enkät (på "Kalles kyrkliga kommentarer") om kyrkan och hbt. Efter månadsskiftet redogör jag för resultatet i den. Ännu kan du rösta!
Jag har nu lagt upp september månads enkät. Rösta gärna där också!

Vad är viktigast för dig i gudstjänsten?
(När du kommer till en gudstjänst,
vad söker du, saknar du, längtar du efter?)
Du kan välja flera alternativ.

bibelläsning
bikt (syndabekännelse och avlösning)
bön
gemenskap med församlingen
gemenskap med Gud
ikoner
kyrkorummet
liturgin
ljuständning
musik - allmänt
musik - kör
musik - orgel
nattvard
predikan
psalmsång
rökelse
stillhet
tystnad
välsignelse
annat
jag går inte i gudstjänster

http://karlafhallstrom.blogspot.com/Pearly Gates 10

Two buddies Bob and Earl were two of the biggest baseball fans in America. For their entire adult lives, Bob and Earl discussed baseball history in the winter and they pored over every box score during the season. They went to 60 games a year. They even agreed that whoever died first would try to come back and tell the other if there was baseball in heaven.

One summer night, Bob passed away in his sleep after watching the Yankee victory earlier in the evening. He died happy. A few nights later, his buddy Earl awoke to the sound of Bob's voice from beyond.
"Bob is that you?" Earl asked.
"Of course it me," Bob replied.
"This is unbelievable!" Earl exclaimed. "So tell me, is there baseball in heaven?"
"Well I have some good news and some bad news for you. Which do you want to hear first?"
"Tell me the good news first."
"Well, the good news is that, yes, there is baseball in heaven, Earl."
"Oh, that is wonderful! So what could possibly be the bad news?"
"You're pitching tomorrow night."Nya attacker på en ny blogg

En ny fundamentalistblogg har uppenbarat sig på bloggen.fi. Det är min f.d. ämbetsbroder Johan Lumme - som (naturligtvis) blev av med prästämbetet när han skrev ut sig ur kyrkan för att gå med i en luthersk friförsamling utan kvinnliga präster - och hans hustru som skriver. Redan i det första inlägget är jag i deras tänder:

* Ett fenomen i den yttersta tiden - och vi kommer den närmare för var sekund - är att gränserna mellan rätt och fel suddas ut. En präst i detta forum försvarar de homosexuellas leverne.
Vad är nästa steg? Det finns ingen gräns för vilka perversioner en präst kan försvara, när han en gång hamnat på det sluttande planet. Utan Skriften kan en präst begå vilka skändligheter som helst i Guds namn.
Det är viktigt att säga ifrån klart och tydligt: homosexuellt leverne är ett Guds straff för avgudadyrkan. De "insiktsfulla" som hyser "förståelse" för snusket skriver Paulus om i Romarbrevets första kapitel: "De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar." *

I kommentarerna reagerar många normalt funtade människor på detta. Lumme svarar bl.a.:

* Vi skall förlåta och förstå så långt det är möjligt, tyda och tolka allt till det bästa och leta efter förmildrande omständigheter. Men Jesus säger också: "Synda inte härefter!" En präst som offentligt gått ed på att följa Bibelns ord, men sedan försvarar homosexualitet, är en sådan oförbätterlig syndare. Honom skall man tillrättavisa strängt och han bör avsättas från sitt ämbete. *

och

* Det är inte personen jag "föraktar", utan saken, det att en präst lånar sig till en skändlig förfalskning av Guds Ord och spottar på det heliga löfte han i prästeden avlagt inför Gud och mänskor. Sådant är fruktansvärt. *

och

* Det jag reagerade mot var att man begår en högtidlig ed inför Gud och mänskor att i allt hålla sig till Bibelns ord - och sedan utan att skämmas predikar att Bibeln har fel och är föråldrad! Det är inte att följa sin övertygelse, det är sälja sin själ för en rundkrage. *

Intressanta påståenden, på min ära! Pauluscitatet i själva inlägget missar målet så det brakar. Det siktar ju på mig - en vis som blir en dåre - och dårskapen kan eventuellt leda till avgudadyrkan. Jag anser att det inte har gjort det i mitt fall, men Lumme kan vara av annan åsikt. Att sagda avgudadyrkan i mitt fall skulle ha lett till att jag nu är en bög, såsom inlägget antyder, stämmer dock inte; beklagar!

Och så kan man förstås fråga sig om det är en generell regel att avgudadyrkan leder till homosexualitet och att homosexualitet uppstår genom avgudadyrkan.

Vidare tyckte jag att det där med att jag skulle ha sålt min själ för en rundkrage var lite speciellt. Om jag har begått tjänstefel av samvetsskäl (alltså p.g.a. irrlärighet), så har jag väl närmast sålt min rundkrage för att vinna min själ? Jag förstår alltså inte riktigt vad Lumme menar.

Det prästlöfte (inte längre prästed) som jag har avlagt lyder:

* Jag N.N. lovar inför Gud den allvetande, att jag vid utövandet av prästämbetet, som jag nu står redo att motta, vill hålla mig till Guds heliga ord och den evangelisk-lutherska kyrkans därpå grundade bekännelse. Jag skall inte offentligt förkunna eller utsprida eller hemligt främja eller hylla läror som strider däremot. Jag vill även rätt förkunna Guds ord och förvalta de heliga sakramenten enligt Kristi instiftelse. Jag vill efterleva kyrkans lag och ordning samt villigt tjäna församlingen och ordets åhörare. Allt detta vill jag efterkomma, så att jag kan svara därför inför Gud och människor. Härtill förhjälpe mig Gud. * (Kyrkoordningen 5 kap 6§)

Nu vill Lumme alltså att jag skall göra honom sällskap bland dem som har blivit avsatta från prästämbetet. Jag anser att jag har följt mitt löfte; mitt samvete är rent på den punkten.


Uppdateringar om anglikanerna

Anglikanerna har det inte lätt, det torde ha kommit fram många gånger här på bloggen.

I juli-augusti 2008 arrangerar ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, den s.k. Lambeth-konferensen, som hålls vart tionde år, och dit alla anglikanska biskopar från världen i princip kommer. Helt så enkelt är det inte den här gången.

Om Williams bjuder in biskop Gene Robinson från USA, kommer i stort sett alla afrikanska biskopar att bojkotta konferensen, eftersom Robinson som känt är öppet homosexuell.

Om ärkebiskopen däremot, som det nu ser ut, ger Robinson status endast som observatör, är det lika illa, för då tar liberalerna på näsan, och de konservativa är ändå inte nöjda. De skulle nämligen vilja att också den amerikanske dissidentbiskopen Martyn Minns, som rätt nyligen vigdes av ärkebiskop Peter Akinola från Nigeria, skulle inbjudas med minst samma status som Robinson - men det torde inte ske, eftersom installeringen av Minns som biskop uttryckligen skedde för att splittra den episkopala kyrkan i USA.

Nu verkar Akinola förresten ha planer på att viga en biskop i England också, och därmed direkt visa lång näsa åt Williams. Ärkebiskoparna av Uganda och av Kenya tänker i sin tur ta amerikanska församlingar under sina vingars skugga. Och nigerianerna tycks bojkotta Lambeth, oberoende av vad som händer.

*

Angående Akinola vill jag kort kommentera den intervju som han i juli gav Ruth Gledhill från the Times. Den var rätt överraskande i det att Gledhill tydligen närmast hade fungerat som sekreterare och skrivit ner vad Akinola sade utan att ställa kritiska frågor. Förutom skarpare frågor om ärkebiskopens engagemang i de ytterst hårda nigerianska lagarna mot homosexualitet - dödsstraff i de muslimska delarna, stränga fängelsestraff i de kristna - och det löjliga påståendet om att detta sker för att försvara äktenskapet, kunde hon ha pressat honom på vilka de egentliga orsakerna till den kyrkliga tillväxten i u-länderna och tillbakagången i i-länderna är.

Ärkebiskopens (och andras) antydan om att det är bibeltroheten som är den avgörande faktorn kan man nog ifrågasätta. En viktigare faktor är, misstänker jag, samhällets utbyggnad. Om det sociala nätverket inom samhället är väl utbyggt - som i de nordiska s.k. välfärdssamhällena - är behovet av kyrkan närmast andligt; de som behöver diakonal hjälp är rätt få (om än ändå alltför många). Om samhället däremot inte klarar av hälso- och sjukvård, socialhjälp, skolväsende, arbetslöshetsunderstöd och annat som vi hos oss tar mer eller mindre för givet medan vi klagar på höga skatter, då får kyrkornas roll i samhället helt andra dimension än hos oss - utan att förneka det andliga intresse som säkert också finns. Då är det klart att medlemsantalet stiger.

En intressant detalj i Gledhills artiklar var den nigerianske biskop som blev förvånad när han hörde att Lambeth-konferensen inte hade inhiberats, såsom han trodde. Varför trodde han det? Vem hade gett honom den falska informationen, och varför? Inte väl för att avhålla de underlydande biskoparna från att visa intresse för att fara till England om ett år? Det frågade Gledhill inte heller. Men tydligen skall ett biskopsmöte i september diskutera ett eventuellt nigerianskt deltagande i konferensen, så informationsbristen korrigeras väl.

Länkar på http://karlafhallstrom.blogspot.com/2007/08/uppdateringar-om-anglikanerna.htmlBible Knowledge 8

These statements about the Bible were written by childrenand have not been retouched or corrected(i.e., bad spelling has been left in).

*

Moses led the Hebrews to the Red Sea, where they made unleavened* bread which is bread without any ingredients.
* osyrat


"The Sacramento 68"

On January 16, 1999, "the Sacramento 68", 68 clergy of the United Methodist Church (UMC), presided at the Holy Union of a lesbian couple, Jeanne Barnett and Ellie Charlton, in Sacramento, California, USA, along with 70 additional clergy participating in absentia. As there were ministers from other denominations present as well, the list of officiants actually contains 170 names.
A complaint was filed against the UMC clergy members, a hearing was held in February 2000 and their case was dismissed. Many links pertaining to this process can be found here: http://tinyurl.com/2xswea

During the hearings, Dr. Mary Tolbert, professor of Biblical Studies at Pacific School of Religion in Berkeley, California, gave an Expert Testimony on Holy Unions for the UMC Clergy Committee on Investigation. This testimony offers an excellent and concise look at the New Testament evidence on homoeroticism, the New Testament analogies of disobedience to unjust religious rules and concludes with thoughts regarding the ethics of using the Bible in church debates of this nature. Since it isn't too long, it could well be worth the time it takes to read it.
http://tinyurl.com/2hmc4t

Edellinen