Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset heinäkuulta 2007.
Edellinen


Norge: Homosexuella faddrar är pedofiler?

Pastor Arne Bjørn Hansen verkar i Toten i Oppland fylke i Norge. Han informerade föräldrarna till ett barn han skulle döpa att de gudföräldrar de hade tänkt sig inte kunde godkännas, eftersom dessa var ett homosexuellt par. Han hävdade också att det finns en lag mot detta, och kom med exemplet att om homosexuella kan vara faddrar, måste pedofiler också få vara det - och hur går det då för barnet? Föräldrarna var chockade över detta besked och tog sitt barn till en annan församling, där det samkönade paret godkändes som faddrar.

Detta berättar Aftenpostens engelskspråkiga nätupplaga i artikeln Refused gay godparents (20.6.07).

I den uppföljande artikeln Cannot compare homosexuality and pedophilia (21.6.07) kommenterar Hansens förman saken. Biskop Solveig Fiske i Hamar tar avstånd från jämförelsen mellan homosexualitet (kärlek mellan två vuxna) och pedofili (ett brott riktat mot barn), och kommer allvarligt att diskutera saken med Hansen.

Fallet har framkallat reaktioner ända upp på ministernivå, och en av de tilltänkta gudfäderna har polisanmält Hansen.

http://tinyurl.com/23nn9e
http://tinyurl.com/397utoBible Knowledge 7

These statements about the Bible were written by children and have not been retouched or corrected (i.e., bad spelling has been left in).

*

Samson slayed the Philistines with the axe* of the Apostles.

* The Acts of the Apostles = Apostlagärningarna, Apostolien teot


Biskopar och hbt

Under juli månad har jag stött på artiklar om tre biskopar från olika samfund och olika delar av världen som har olika inställning till homosexualitet. Det kan vara intressant att jämföra dem.

Bishop claims floods are punishment for gay rights, berättar PinkNews 1.7.07. Det är den anglikanske biskopen av Carlisle, Graham Dow, som ser de översvämningar som drabbade England vid den tiden som Guds straff för att nationen har gett ökade rättigheter åt homosexuella. Han får stöd av biskopen av Liverpool, James Jones.
Den liberala flygeln inom CofE och hbt-folket är lika chockade. Varför drabbas det homofoba Bangladesh av betydligt värre översvämningar, frågar man sig, och konstaterar att medlemsflykten från den anglikanska kyrkan inte är överraskande med tanke på att sådana fån finns i kyrkans ledning.
http://tinyurl.com/2vb2xs

Den schweiziska tidningen Blick skriver 14.7.07 om den nyutnämnde katolske biskopen av Chur, Vitus Huonder, under rubriken «Homosexuelle müssen auf den richtigen Weg geführt werden». Egentligen är det ingenting överraskande i det biskop Huonder säger; han företräder Vatikanens konservativa linje. Till skillnad från sin kollega i Basel, som tillåter att prästen Felix Terrier välsignar samkönade partnerskap.
http://tinyurl.com/2ueusu

Inom den amerikanska lutherska kyrkan ELCA är situationen en annan. I Georgia var man tvungen att avkraga den homosexuelle prästen Bradley Schmeling, men gjorde det med långa tänder. I Kalifornien satsar en del församlingar stenhårt på inklusivitet. Och nu är den nyvalde blivande biskopen i Chicago, Wayne Miller, på samma inklusiva linje. Detta rapporterar Advocate News 26.7.07 i artikeln Lutheran bishop-elect: Let gays serve equally.
ELCA tillåter homosexuella pastorer, så länge de lever i celibat. Det var det som fällde Schmeling: han hade funnit sig en partner. Miller talar för att kravet på celibat skall avlägsnas och hoppas att detta skall ske redan om någon vecka, vid kyrkomötet i Chicago 6-11 augusti.
Jag väntar med spänning!
http://tinyurl.com/2on957


Svenska kyrkan på Stockholm Pride

Kyrkan kör hårt på Pridefestivalen, skriver Kyrkans Tidning 27.7.07. http://tinyurl.com/yunrlx

"På måndag inleds årets Pridefestival i Stockholm. Homo-, bisexuella och transpersoner samlas kring seminarier och fest. Svenska kyrkan medverkar med flera programpunkter där höjdpunkten är söndagens mässa i Storkyrkan. [...]
På söndagen hålls Kärlekens mässa i Storkyrkan då domprost Åke Bonnier predikar och flera körer medverkar.
- Det är en av våra mest välbesökta gudstjänster under året, säger Hans Carlo, domkyrkoklockare i Stockholms domkyrkoförsamling, i ett pressmeddelande.
Stockholm Pride har hållits varje år sedan 1998 och har vuxit till en av Stockholms största festivaler.
Prideparaden som traditionsenligt äger rum på lördagen lockade förra året 40 000 deltagare."


Färöarna: Ny biskop, egen kyrka

Lagtinget på Färöarna beslöt enhälligt 31.5.07 att Färöarnas stift inte längre skall tillhöra Den Danske folkekirke, utan bli självständig. Självständig i förhållande till Danmark, alltså, men inte i förhållande till staten; det utpräglade statskyrkosystem som råder i Danmark kommer att fortlöpa. Den stora skillnaden är ekonomisk, eftersom stödet från Danmark faller bort. Dessutom kommer den färiske lagmannen, inte drottning Margrethe, att vara den färiska kyrkans överhuvud.

Denna förändring kommer att träda i kraft på den färiska nationaldagen den 29 juli - alltså i övermorgon.

En annan kyrklig förändring på Färöarna är det kommande biskopsvalet. Den nuvarande biskopen Hans Jacob Joensen, som har suttit på sin post sedan 1990, avgår med pension tidigare än väntat. Normalt sitter en biskop i Danmark till 70 års ålder, men Joensen anhöll om pension från början av november, trots att han bara är 69.

Kyrkoministeriet i Köpenhamn har utlyst val av ny biskop, eftersom självständigheten inte ännu är ett faktum, men den självständiga färiska kyrkan torde slutföra processen själv. Redan nu har två kandidater anmält sig, men fler väntas. Den nye biskopen vigs i Torshavns domkyrka den 25 november.

Artiklar i Kristeligt Dagblad:
Kamp om Færøernes folkekirke (30.3.07) http://tinyurl.com/2uejra
Færingerne overtager folkekirken (1.6.07) http://tinyurl.com/3dbqls
Bispevalg på Færøerne (17.7.07) http://tinyurl.com/35kgfb
Første kandidater melder sig i færøsk bispevalg (27.7.07) http://tinyurl.com/36gmbc


Veckans anekdot: Konfirmandteologi IV

Så har jag då varit på skriftskolläger igen. Jag har undervisat konfirmander sedan år 1989, men varje år kommer det något nytt, något som jag inte har hört förr. Och det gör förstås det hela intressant.

Nytt för i år var konfirmanden som påstod att förkortningen 1Kor betyder Första Koranen (i st.f. "Första korinthierbrevet"). Likaså var det en konfirmand som i trosbekännelsen hävdade att Jesus avled av den heliga Anden (i st.f. "avlad").

Intressantast blev det ändå när jag i slutprovet bad konfirmanderna förklara ordet "stola" (bandet som prästen bär över axlarna i gudstjänsten, ni vet). Jag hade betonat att man inte kan få minuspoäng och att det lönar sig att gissa om man inte vet. Och gissa hade de gjort! Vad sägs om följande försök?

"Stola" är
- att dröja med att döpa sig. Man "stolar"
- att slå någon med en stol
- att man sitter på en stol och sjunger
- när man sätter ner sig i kyrkan
- bönen som man ber på morgonen
- när prästen talar med den heliga Anden
- att man skall känna sig stolt fast någon trycker ner en
- en plats i Sverige där det sägs att Jesus har varit


Inga begravningar på lördagar?!?

Jag läste svenska Kyrkans tidning på nätet och stötte på en artikel med den rätt emotionella rubriken Församling nekar döendes sista önskan.
http://tinyurl.com/2mojdm
Jag har vissa svårigheter att relatera till det saken handlar om.

En dödssjuk man önskar nämligen att hans jordfästning skall äga rum på en lördag, så att släkt och vänner ska ha möjlighet att komma också längre bort ifrån. Kyrkoherden nekar honom detta med hänsyn till att endast dop och vigslar förrättas på lördagar; jordfästningar sker på torsdagar och fredagar. Rättviseprincipen hindrar församlingen från att göra något undantag från detta.

Jag tycker att detta låter absurt, men som jag helt enkelt inte förstår vad det handlar om, kan jag inte ta ställning till vad som vore rättvist i denna situation. I Finland i allmänhet, och i Borgå i synnerhet, är nämligen lördag den vanligaste dagen för jordfästningar. Söndag och måndag har begravningsplatsens personal ledigt, och på vardagarna förrättas närmast mindre jordfästningar, eftersom andra än de närmaste anhöriga kan ha svårt att motivera för sin arbetsgivare att de vill ta ledigt. På lördag finns inte detta hinder, och därför har vi i allmänhet jordfästningar med en timmes mellanrum från kl. 9 till kl. 15.
Till detta kommer naturligtvis dop och vigslar, som av samma orsak tenderar att koncentreras på lördagar.

I Borgå finns det förstås två stora församlingar, den finska med elva präster och den svenska med sju, och jag har full förståelse för att detta system inte oförändrat kan tillämpas på en mindre ort. Men också när jag jobbade på landet i Pernå för något år sedan var veckodagsfördelningen den samma; det var bara frekvensen som var annorlunda.

Enligt ovannämnda artikel är det ytterst få församlingar i Sverige som håller jordfästningar på lördagar. Varför, frågar jag mig.
Kanske någon kollega i den västra rikshalvan kunde kommentera?

Edellinen