Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset kesäkuulta 2009.
Edellinen

Frågespalten XXXIX: Baptismen och lutherdomen

Jag fick en fråga om skillnaderna mellan baptismen och lutherdomen. Jag svarade:

Det finns skillnader i tron och i organisationen, men som alltid mellan kristna kyrkor är likheterna viktigare än skillnaderna.

Men skillnader finns alltså. Du nämner dopet – vi praktiserar barndop, medan baptisterna har troendedop.

Baptisterna är i allmänhet organiserade enligt ett kongregationalistiskt system (med några få undantag), medan lutheranerna är episkopala. ”Episkopal” betyder ett system där det finns biskopar, som styr stift, där församlingarna ingår. Biskoparna viger och tillsätter också präster. Baptistförsamlingarna är däremot självständiga och styrs av varje enskild kristen som har rösträtt. I allmänhet finns det inte några t.ex. nationella organisationer med bestämmanderätt över församlingarna; det kan finnas samarbetsorgan, men det är en annan sak. Detta leder också till att det finns en mängd nyanser i tro och praxis mellan de olika församlingarna.

Baptisterna och lutheranerna har samma två sakrament, dopet och nattvarden, men de tolkas olika. Medan lutheranerna anser att dopet är en rening från arvsyndens följder och att vi i nattvarden möter Jesus i fysisk form, har baptisterna en symbolisk sakramentssyn.

Vidare anser baptisterna traditionellt att det är viktigt att separera kyrka och stat.

Detta i all korthet. På Wikipedia kan du läsa mer, t.ex i artikeln "Baptism" (på svenska) och artikeln "Baptist beliefs" (på engelska).

Glad Johanne!

Om Johannes döparen:
"Han skall bli stor inför Herren;
vin och starka drycker skall han aldrig dricka,
han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet."
(Luk 1:15)

*

Pysykää veden pinnalla
mutta Hengen syvyyksissä!
Hyvää Jussia!

*

Be filled with the Spirit, my friends,
rather than with too much spirits.
Happy Midsummer!
Om familjerådgivningen

Familjerådgivarna gör en stor insats i det tysta i vårt samhälle. De är både en förebyggande och en vårdande instans när det gäller kriser och våld inom familjerna. Redan nu är våld mot makar och barn alltför vanligt; redan nu är frekvensen av omhändertagna barn alltför hög; redan nu är skilsmässostatistiken bedrövande. Hur vore det om inte familjerådgivare fanns?

Ändå är denna verksamhet inte särskilt dyr i drift. För att ta ett exempel: I Borgå upprätthålls familjerådgivningscentralen av Borgå kyrkliga samfällighet och Borgå stad, och betjänar också åtta andra kommuner i området. Stadens andel av kostnaderna är 131.000€. Detta kan jämföras med t.ex. kostnaderna för omhändertagande av barn, som rör sig kring sex miljoner euro (4,8 M€ år 2007). Om staden slopar sitt understöd till familjerådgivningscentralen, vilket torde vara i faggorna, blir frågan: Hur mycket stiger andra kostnader? Med mer än 131.000€? Helt säkert. Men med hur många miljoner?

Det enda som är säkert är att staden inte gör någon nettoinbesparning genom att skära i förebyggandet av problemsituationer. Detta gäller familjerådgivningscentralen, och det gäller också på andra håll.


Says God

And it came to pass that God visited the earth, and He did behold a series of billboard ads attributing to Him utterances of such banality that they would never pass His lips in a billion years. And it came to pass that God in His wrath considered a libel suit, but in the end opted simply to mount a cantankerous, self-contradictory ad campaign of His own...

I never said, "Thou shalt not think."
—God

Okay, you've got multiplying down. Now let's try replenishing for a while.
—God

I don't care who started it. Just stop it.
—God

If you seek to know my ways, read a science book.
—God

You'd better have stopped fighting by the time I get back, or you're all grounded.
—God

Six days? Yeah, right. I'm a scientist, not a magician.
—God

E=mc². Yeah, that's one of mine.
—God

The dinosaurs didn't believe in you either.
—God

Excuse me? Where do you see my name on the front of the Bible?
—God

Only six thousand years old? Oh, that's a good one.
—God

Just look at this planet! Do you expect me to clean this up?
—God

I love Marilyn Manson, too. Maybe more than I love you.
—God

Here's a clue—if they say they're doing it in my name, they're lying.
—God

I gave you a bigger brain for a reason. Start using it.
—God

Want to know how old the earth is? Ask the earth, not the Bible.
—God

If you don't clean this place up, you won't get another millennium.
—God

I don't blame video games when my children start shooting each other.
—God

I like to kick things off with a bang. A Big Bang.
—God

If you didn't hear it straight from my lips, take it with a grain of salt.
—God

All this will someday be your children's.
—God

There is no such thing as killing in my name.
—God

Stop smirking. I'm talking to you, too.
—God


Havel on hope

I am not an optimist, because I am not sure that everything ends well. Nor am I a pessimist, because I am not sure that everything ends badly. I just carry hope in my heart. Hope is a feeling that life and work have a meaning. You either have it or you don't, regardless of the state of the world that surrounds you. Life without hope is an empty, boring and useless life. I cannot imagine that I could strive for something if I did not carry hope in me. I am thankful to God for this gift. It is as big a gift as life itself.

- Vaclav Havel

Edellinen