Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset lokakuulta 2007.
Edellinen

Sandell anmäld för dk

Som mina läsare vet, blev jag av kaplan Halvar Sandell uppmanad att inte ta del av nattvarden på min gudsons konfirmation 1-2.9.07. Detta var början till det s.k. nattvardsbråket, som har pågått bl.a. i media. Jag har väntat på att biskopen och Sandell skulle ta sig en pratstund, men det har dröjt. Idag kom det fram varför.

Det är nämligen så att domkapitlet i Borgå stift (dk) har tagit emot en klagan mot Sandell och undersöker nu om den är befogad eller inte. Mycket mera än så vill varken dk eller Sandell säga. Detta berättar Kyrkpressen idag (31.10.07). Däremot avslöjas inte orsaken till klagan eller vem dess upphovsman är. Man kan spekulera i att "nattvardsbråket" är en bakgrundsfaktor, men det kan också handla om något annat. Angående upphovsmannen kan jag bara säga att det inte är jag - mer vet jag inte.
http://tinyurl.com/2ojojh

Få se hur länge behandlingen tar och vilket slutresultatet blir.


Entry into the kingdom

We take pride in our almost unique and wide-ranging learning, as if there were not many people much more learned than we whom we do not want to despise us. We enjoy ridiculing those who are less educated than we and make no effort to remember that entry into the kingdom lies open not for those who only learn the mysteries of faith and the commands of the Creator by meditating on them, but for those who put into practice the things they have learned.

- Bede Bede

as quoted on God's Politics
http://tinyurl.com/yw947k


Läst: Counting the Days to Armageddon

Robert Crompton: Counting the Days to Armageddon. The Jehovah's Witnesses and the Second Presence of Christ. James Clarke & Co, Cambridge 1996. 160 s.

*

Robert Crompton föddes som Jehovas vittne, lämnade rörelsen 1965, och blev efter diverse öden prästvigd inom metodistkyrkan 1987. Hans bok baserar sig på hans gradualavhandling vid universitetet i Durham.

Cromptons bok refererar och analyserar den utveckling som Jehovas vittnens kiliasm har genomgått. Den historiska genomgången början redan långt före rörelsens grundare, Charles Taze Russell, uppträdde på scenen på 1870-talet. Crompton visar att trots att Vittnenas dogmatik ofta ger ett absurt intryck för en som granskar den utifrån, så är den de facto en logisk helhet som fungerar rätt väl om man utgår från dess egna utgångspunkter.

Jehovas vittnen och sjundedagsadventisterna har ett gemensamt ursprung i millerismen, som förutsåg Kristi återkomst år 1843. Millerismen, å sin sida, var en del av den kiliastiska strömning som började ytterst tidigt i kyrkohistorien och där de starkaste inflytandena under vårt årtusende kan anses vara Joachim av Fiore, John Aquila Brown, William Miller och Russell själv. Vittnena är alltså inte från början någon historielös sekt med absurda idéer, som plötsligt uppstod ur intet. Det finns en klar utvecklingslinje som förklarar bakgrunden till Russells tankar. Denna linje visar Crompton på genom en ingående analys av Russells magnum opus i sex band, Studies in the Scriptures (1886-1904).

Crompton visar också på den dogmatiska förändring som rörelsen genomgick efter att Russell dog 1916 och Joseph F. Rutherford följande år tog över som rörelsens ledare. Rörelsen genomgick en omfattande centralisering och isolerades både från omvärlden och från sina milleristiska rötter. Russells tankar, särskilt hans uträkning av att Kristi återkomst skulle ske år 1914, missförstods och omtolkades. Efter Rutherfords död 1942 förändrades situationen igen och den dogmatiska utvecklingen fortsatte, vilket den har gjort ända till våra dagar. Crompton analyserar denna utveckling på ett ingående och förtjänstfullt sätt (vilket dock gör boken något tungläst).

I det avslutande kapitlet försöker sig Crompton också på att förutsäga vad som kommer att ske med Jehovas vittnen under det stundande tjugoförsta seklet. Han menar att rörelsen hotas av splittring. Antalet personer som ansluter sig till rörelsen ökar stadigt, men det gör också antalet som lämnar rörelsen. Detta betyder att det uppstår en alltmer välinformerad opposition, och att kritiken mot rörelsen därmed ökar. Ledningen kommer att få det allt svårare att behärska situationen och bibehålla stabiliteten.

Detta ger dock inte rörelsens konkurrenter (t.ex. de kristna kyrkorna) någon större orsak till jubel. Om denna utveckling inträffar, menar Crompton, leder den till att ett ökat antal ex-Vittnen ansluter sig till kyrkorna. Dessa personer har en stor teologisk kunskap, men den teologi som de är insatta i är kiliastisk vakttornsteologi. De kommer att ha höga moraliska krav på både sig själva och på andra. De kommer möjligen att vara intresserade av evangelisation med liknande metoder som de tidigare har varit med om, och blir kanske missnöjda om de inte bereds tillfälle till att gå från dörr till dörr. Denna grupp av människor blir alltså långt ifrån lätthanterlig i sina nya församlingar, utan blir tvärtom en stor utmaning för dem som skall arbeta med dem.

*

Jag vill uttrycka min glädje över grundtonen i Cromptons bok. Många, för att inte säga de flesta, böcker om Jehovas vittnen är på något sätt vinklade. De kan härstamma från Sällskapet Vakttornet, och då framhåller de naturligtvis rörelsens officiella synpunkter och läror. Alternativet verkar vara böcker som är skrivna av fientligt inställda ex-Vittnen eller av (ofta konservativa) kristna författare som, för att framhålla sin egen teologiska ståndpunkt, vill svartmåla Jehovas vittnen i allmänhet och Sällskapet Vakttornet i synnerhet. I ingetdera fallet är objektivitet något tungt vägande kriterium. Situationen förvärras ytterligare av att de forskare som har anknytning till någon "mainstream" kristen kyrka ofta (enligt Crompton) inte tycks studera Vittnenas egna skrifter (d.v.s. grundkällorna!), utan nöjer sig med polemisk andrahandslitteratur. Särskilt förordet i Cromptons bok kommer med intressant och relevant kritik av hittills publicerad litteratur.

Standardverket om Vittnena har varit Anthony A. Hoekemas bok The Four Major Cults (Eerdmans, Grand Rapids 1963), som förutom Jehovas vittnen behandlar sjundedagsadventisterna (!), Christian Science och mormonerna. Bokens avsnitt om Jehovas vittnen har också utkommit i särtryck. Eftersom Sällskapet Vakttornets läror inte stämmer överens med Hoekemas tydligen evangelikalt färgade teologi, satsar han mer på att förlöjliga Vittnena än på att analysera dem utgående från deras egna förutsättningar och utgångspunkter. Detta kan knappast anses vara särskilt objektivt.

Robert Cromptons bok är däremot ett exempel på hur en författare kan sträva till objektivitet trots sina egna utgångspunkter. Jag hoppas att Hoekema - åtminstone i vetenskapliga bibliotek - kan få träda tillbaka från sin auktoritativa plats på hyllorna och ersättas av Crompton och hans gelikar; Crompton ger Carl Olof Jonsson, Raymond Franz och M. James Penton ett specialomnämnande i sitt förord. Mycket arbete återstår dock fortfarande i den teologiska granskningen av Jehovas vittnen, så jag hoppas att Cromptons bok ger impulser till vidare forskning.

***

Denna recension publicerades i Teologisk Tidskrift 5/98.


Om döttrar

När jag bloggsurfade, stötte jag på detta inlägg hos Karin Långström Vinge: http://karinlangstromvinge.blogspot.com/2007/10/dove-onslaught.html.
Hon har där en film från YouTube med budskapet "Talk to your daughter before the beauty industry does."

Som far till en liten flicka - världens vackraste och finaste, för den delen! - kände jag mig berörd. Vilka värden får våra barn, och vem ger dem dem? Vi föräldrar - eller någon annan?Vigselformulär för heterosexuella

Ett argument som motståndare till samkönade äktenskap emellanåt använder sig av är att homosexuella inte kan få barn. Detta är förstås inte sant; också här på bloggen har jag nämnt ett (bland många) exempel på barn till samkönade par när jag i våras berättade att jag hade döpt Alex (http://tinyurl.com/27uobv).

Kärlek, trohet, ansvar och andra liknande begrepp har tydligen ingen större funktion i äktenskapet. Nej, förökelse är det som gäller!

Tor Billgren på bloggen Antigayretorik tar tanken ett steg vidare. Han föreslår därför att man vid vigsel av heterosexuella par skulle få in förökelsen redan i formuläret. Hans förslag till förnyelse är följande (http://tinyurl.com/yrtbt8):

*

Frågorna
Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig NN: Vill du ta NN till din hustru/man och ligga med honom/henne på det att ni må föröka er i nöd och lust?

Bön över ringarna
O Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om att fortplanta sig. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre.

Löftet
Jag NN,
tar dig NN
nu till min hustru/man
att föröka mig med
tills döden skiljer oss åt.

*

Ja, hur skulle det vara?


Hospitality

To practice hospitality in our world, it may be necessary to evaluate all the laws and all the promotions and all the invitation lists of corporate and political society from the point of view of the people who never make the lists. Then hospitality may demand that we work to change things.

- Joan Chittister

as quoted on God's Politics
http://tinyurl.com/29zwnl


Flera predikanter

Predikanternas antal på Predikantbloggen har ökat uppmuntrande på sista tiden. Förra veckan kom tre nya predikanter med, och idag fick jag veta att ytterligare en har anslutit sig. Denna sammanlagt nionde predikant är Minna Silfvergrén. Hon är ännu i morgon församlingspastor hos oss i Borgå, men från månadsskiftet tillträder hon som t.f. kaplan i Pernå, vilket jag nämnde om för ett par veckor sedan.

Välkommen, Minna!

http://predikantbloggen.blogspot.com/


Help Desk conversation

Actual dialogue of a former WordPerfect Customer Support employee.
(Now I know why they record these conversations!):

Operator: "Ridge Hall, computer assistance; May I help you?"
Caller: "Yes, well, I'm having trouble with WordPerfect."
Operator: "What sort of trouble?"
Caller: "Well, I was just typing along, and all of a sudden the words went away."
Operator: "Went away?"
Caller: "They disappeared."
Operator: "Hmm. So what does your screen look like now?"
Caller: "Nothing."
Operator: "Nothing?"
Caller: "It's blank; it won't accept anything when I type."
Operator: "Are you still in WordPerfect, or did you get out?"
Caller: "How do I tell?"
Operator: "Can you see the C: prompt on the screen??"
Caller: "What's a sea-prompt?"
Operator: "Never mind, can you move your cursor around the screen?"
Caller: "There isn't any cursor: I told you, it won't accept anything I type."
Operator: "Does your monitor have a power indicator?"
Caller: "What's a monitor?"
Operator: "It's the thing with the screen on it that looks like a TV. Does it have a little light that tells you when it's on?"
Caller: "I don't know."
Operator: "Well, then look on the back of the monitor and find where the power cord goes into it. Can you see that?"
Caller: "Yes, I think so."
Operator: "Great. Follow the cord to the plug, and tell me if it's plugged into the wall.
Caller: "Yes, it is."
Operator: "When you were behind the monitor, did you notice that there were two cables plugged into the back of it, not just one?"
Caller: "No."
Operator: "Well, there are. I need you to look back there again and find the other cable."
Caller: "Okay, here it is."
Operator: "Follow it for me, and tell me if it's plugged securely into the back of your computer."
Caller: "I can't reach."
Operator: "Uh huh. Well, can you see if it is?"
Caller: "No."
Operator: "Even if you maybe put your knee on something and lean way over?"
Caller: "Oh, it's not because I don't have the right angle - it's because it's dark."
Operator: "Dark?"
Caller: "Yes - the office light is off, and the only light I have is coming in from the window."
Operator: "Well, turn on the office light then."
Caller: "I can't."
Operator: "No? Why not?"
Caller: "Because there's a power failure."
Operator: "A power... A power failure? Aha, okay, we've got it licked now. Do you still have the boxes and manuals and packing stuff your computer came in?"
Caller: "Well, yes, I keep them in the closet."
Operator: "Good. Go get them, and unplug your system and pack it up just like it was when you got it. Then take it back to the store you bought it from."
Caller: "Really? Is it that bad?"
Operator: "Yes, I'm afraid it is."
Caller: "Well, all right then, I suppose. What do I tell them?"
Operator: "Tell them you're too f*%king stupid to own a computer".

This is a true story from the Word Perfect Helpline, which was transcribed from a recording monitoring the customer care department. Needless to say the Help Desk employee was fired; however, he/she is currently suing the Word Perfect organization for "Termination without Cause".

Source: Seri's lair (http://bloggen.fi/sereni/)


Render to God the prayer that is owed

If you are at your manual labor in your room and it comes time to pray, do not say: "I will use up my supply of branches or finish weaving the little basket, and then I will rise." But rise immediately and render to God the prayer that is owed. Otherwise, little by little you come to neglect your prayer and your duty habitually, and your soul will become a wasteland devoid of every spiritual and bodily work. For right at the beginning your will is apparent.

- Sayings of the Desert Fathers and Mothers

as quoted on God's Politics
http://tinyurl.com/3x3p37

Edellinen