Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset helmikuulta 2009.
Edellinen

Homosexuality in the animal kingdom

A few things I found through Karin Hakalax' blog (thank you!):

I mentioned the biologist Bruce Bagemihl a couple of years ago in the blog post Gayness is natural, in connection with an exhibition, "Against Nature?", at the Museum of Natural History in Oslo, Norway. Here he is again, spreading the news that homosexuality is documented in over 400 species, but probably occurs in 15-30% of the known million of species (which, of course, is not the same as saying that 15-30% of all animals are gay - but interesting, nonetheless).

See videos here: http://karlafhallstrom.blogspot.com/2009/02/homosexuality-in-animal-kingdom.html

Bagemihl writes:

* Male Bottlenose Dolphins often form lifelong pair-bonds with each other. Adolescent and younger males typically live in all-male groups in which homosexual activity is common; within these groups, a male begins to develop a strong bond with a particular partner (usually of the same age) with whom he will spend the rest of his life. The two Dolphins become constant companions, often traveling widely; although sexual activity probably declines as they get older, it may continue to be a regular feature of such partnerships. *

An article in National Geographic, Homosexual Activity Among Animals Stirs Debate from 2004, deals with the same issue.

* The bonobo, an African ape closely related to humans, has an even bigger sexual appetite. Studies suggest 75 percent of bonobo sex is nonreproductive and that nearly all bonobos are bisexual. Frans de Waal, author of Bonobo: The Forgotten Ape, calls the species a "make love, not war" primate. He believes bonobos use sex to resolve conflicts between individuals.
Other animals appear to go through a homosexual phase before they become fully mature. For instance, male dolphin calves often form temporary sexual partnerships, which scientists believe help to establish lifelong bonds. Such sexual behavior has been documented only relatively recently. Zoologists have been accused of skirting round the subject for fear of stepping into a political minefield.
"There was a lot of hiding of what was going on, I think, because people were maybe afraid that they would get into trouble by talking about it," notes de Waal. Whether it's a good idea or not, it's hard not make comparisons between humans and other animals, especially primates. The fact that homosexuality does, after all, exist in the natural world is bound to be used against people who insist such behavior is unnatural. *

But to remain honest, I have to include the following passage, as well:

* Yet scientists say we should be wary of referring to animals when considering what's acceptable in human society. For instance, infanticide, as practiced by lions and many other animals, isn't something people, gay or straight, generally approve of in humans. *

Conclusion: The argument that homosexuality is unnatural, since it doesn't occure in nature, falls flat on its face. This, however, does not automatically mean that what is natural is also good. The "natural-unnatural" -argument is simply moot.


What do retired people do all day?

Working people frequently ask retired people what they do to make their days interesting.

Well, for example, the other day my wife and I went into town and went into a shop. We were only in there for about 5 minutes but when we came out there was a warden writing out a parking ticket. We went up to him and said, 'Come on mate, how about giving an OAP a break?' He ignored us and continued writing the ticket.

I called him a Nazi turd. He glared at me and started writing another ticket for having worn tyres. So my wife called him a shit-head. He finished the second ticket and put it on the windscreen with the first. Then he started writing a third ticket. This went on for about 20 minutes. The more we abused him, the more tickets he wrote.

Personally, we didn't care. We came into town by bus.

We try to have a little fun each day now that we're retired, it's important at our age.


Evangeliska kyrkor i Finland

Jag skrev följande för Johanniter Ridderskapets i Finland interna behov. Då det kan tänkas ha vidare intresse, lägger jag in det också här.

Om något samfund har blivit borta från listan, är jag tacksam för korrigering.

*

Varje johanniterriddare bör enligt Ridderskapets stadgar höra till en evangelisk kyrka. Ordet ”evangelisk” är mer eller mindre synonymt med ordet ”protestantisk”, och utesluter alltså exempelvis olika katolska och ortodoxa kyrkor. Detta hindrar naturligtvis inte att dessa är kristna, men de har sina egna organisationer, typ Malteserorden.
Nedanstående lista innehåller evangeliska kyrkor och samfund som för närvarande verkar i Finland. Situationen förändras dock kontinuerligt; vid tvekan, konsultera ordenskaplanen.

Adventister:
Finlands Adventkyrka
Finlands Svenska Adventkyrka

Anglikaner:
The Anglican Church in Finland

Baptister:
Suomen baptistiyhdyskunta
Finlands svenska baptistsamfund

Frälsningsarmén:
Frälsningsarmén i Finland

Lutheraner:
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto
Luterilainen Sanan yhdyskunta
Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

Metodister:
Suomen Metodistikirkko
Finlands svenska metodistkyrka

Missionskyrkan / Frikyrkan:
Suomen Vapaakirkko
Missionskyrkan i Finland

Pingstvänner:
Suomen Helluntaikirkko
Finlands Svenska Pingstmission

Övriga:
Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit
Vörå Frikyrka
International Evangelical Church in Finland

Borgå, den 9 februari 2009

Karl af Hällström
ordenskaplanKarjala takaisin - mutta kenelle?

Välillä kuulee vaatimuksen Moskovan (1940) ja Pariisin (1947) rauhoissa menetettyjen alueiden palauttamisesta Venäjältä Suomelle. "Karjala takaisin!" on silloin sotahuutona. Ajatus on, että sotasaaliina saadut alueet ovat moraalisesti katsottuna varastettuja, ja pitäisi siksi palauttaa oikealle omistajalleen.

Ajatus ei ole täysin tuulesta temmattu. Kuitenkin sen läpivieminen loogiseen loppupisteeseensä ei ole kovin yksinkertaista.

Kysymys kuuluu nimittäin, miksi juuri Tarton rauhan (1920) rajat pitäisi olla ne lopulliset joihin olisi palattava. Yksi syy on tietenkin se että Karjalan menetys ja karjalaisten evakkomatka oli kansallinen (ja monelle henkilökohtainen) tragedia, jota monet vielä tänäkin päivänä muistavat. Itsekin olen evakkojen jälkeläinen, kuten olen blogillani aikaisemmin todennut, joten tiedän jotain asiasta. Tämä tragedia ei kuitenkaan korjaannu sillä että vaadimme vastaavan tragedian läpiviemistä nykyoloissa - menetetyt alueethan eivät ole tyhjiä.

Kuitenkin tämä henkilökohtaisen menetyksen tunne ei riitä selittämään vaatimusta nimenomaan Tarton rauhan rajojen palauttamisesta. Yhtä hyvin voisi ajatella Haminan (1809), Turun (1743), Uudenkaupungin (1721), Stolbovan (1617) tai Täyssinän rauhan (1595) rajojen palauttamista - kts Wikipedia.

Ei. Minusta logiikka vaatii, että jos pyritään palauttamaan vanhoja rajoja, niin mennään alkuperäisiin rajoihin - ja niihin jotka olivat kauimmin voimassa! - eli Pähkinäsaaren rauhan (1323) rajoihin (kts kartta).

Tosin tämä tarkoittaisi että Suomi luopuisi mm. Lapista, Pohjois-Pohjanmaasta, osasta Savoa sekä Pohjoiskarjalasta. Tämä ei ehkä enää tuntuisikaan niin mukavalta? Tietenkin rajan eteläosa menisi kivan läheltä Pietaria...

"Karjala takaisin - Venäjälle!"

No, mitä jos nyt kuitenkin annettaisiin niiden rajojen olla ja pyrittäisiin ystävällismielisiin suhteisiin niiden yli?


Bot och fasta

Texterna för Askonsdagen

Första läsningen: Joel 2:12-17
Nu, säger Herren,
skall ni vända er till mig
med uppriktigt hjärta,
under fasta, gråt och klagan.
Slit sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd åter till Herren, er Gud.
Han är nådig och barmhärtig,
sen till vrede och rik på kärlek,
han ångrar det onda han hotat med.
Kanske ändrar han sig
och låter välsignelsen vara kvar,
till matoffer och dryckesoffer
åt Herren, er Gud.
Stöt i horn på Sion!
Påbjud en fasta!
Kungör en högtidssamling!
Kalla på folket,
påbjud en helig sammankomst!
Kalla på de gamla
och samla barnen,
också dem som ännu får bröstet.
Må brudgummen lämna sin kammare
och bruden sitt gemak.
Mellan förhuset och altaret
skall prästerna gråta,
skall Herrens tjänare ropa:
"Herre, skona ditt folk,
lämna inte de dina att skymfas
så att de blir till en visa bland folken.
Varför skall hedningarna få säga:
Var är deras Gud?"

Andra läsningen: 2 Pet 1:1-11
Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre.
Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet; han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder.
Gör i stället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall, ty då skall ni få fritt och öppet tillträde till vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike.
eller
1 Pet 4:1-5
När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill, med utsvävningar, liderlighet, fylleri, fester, dryckeslag och brottslig avgudadyrkan. Därför blir de förvånade när ni inte längre vill följa dem i deras omåttliga lastbarhet, och då hånar de er. Men de skall få svara inför honom som står redo att döma levande och döda.

Evangelium: Matt 6:16-21
Jesus sade:
"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara."
eller
Luk 13:22-30
[Jesus] gick genom städer och byar och undervisade på sin väg mot Jerusalem. Någon frågade honom: "Herre, är det bara några få som blir räddade?" Han sade till dem: "Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: många skall försöka ta sig in men inte lyckas. När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är. Då säger ni: Vi har ätit och druckit tillsammans med dig, och du har undervisat på våra gator. Han skall svara: Jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare. - Där skall ni gråta och skära tänder, när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och då skall sådana som är sist bli först, och sådana som är först skall bli sist."


Frågespalten XXXV: Islam och homosexualiteten

Det kom ett mejl:

Hej vi är en grupp [...] i Sverige som går en utbildning (begravningsentreprenörer) i blocket livsåskådning har vi ett grupparbete. Grupparbetet handlar om Muslim och homosexuell ? Det jag skulle vilja veta är följande får man en muslimsk begravning om man är homo..... Hur ser deras avprogrammering ut. Vid vårat besök i Stockholms Mosken fick vi inget svar.
Om du inte själv kan svara tar vi gärna mot namn eller lämpligt material.

Jag svarade:

Jag är på inget sätt någon expert på islam. Därför kan jag inte svara på din fråga från personlig erfarenhet eller kunskap.

På kollegan Niklas Olaisons hemsida http://www.queerteologi.se/ hittade jag ändå en länk som kan ge svar på några frågor, om än kanske inte alla. Det är en sydafrikansk imam som skriver om homosexualitet och islam: http://korta.nu/7043

Hoppas det hjälper dig vidare!

Allt gott!Partti: "Antigay-kyrka får folk att skriva ut sig"

Pastor Jaana Partti arbetar i Kallion seurakunta (Berghälls församling) i Helsingfors, och har regnbågsfolket som sitt arbetsområde. Hon är den enda prästen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har detta specifika ansvarsområde. Vi är ju flera som sysslar med sådant av och till - men inte som hon.

Kyrkans inställning till homosexuella är en orsak till att folk skriver ut sig, säger Partti i Helsingfors kyrkliga samfällighets tidning Kirkko & Kaupunki. Hon kräver att den Evangelisk-lutherska kyrkan offentligt skall be om ursäkt för sitt sätt att behandla homosexuella personer.

Biskopsmötet grundade en arbetsgrupp år 2005 för att utarbeta ett betänkande om kyrkans ställningstagande till homosexualitet. Betänkandet torde bli klart i slutet av mars i år, och biskopsmötet kommer att behandla frågan nästa år, 2010. Processen tar enligt Partti alldeles för länge, för snart är det för sent att rädda situationen.

Jag tror att Partti mycket långt har rätt. Om kyrkomötet tar ställning för de homosexuellas rättigheter, kommer konservativa att skriva ut sig ur kyrkan; tar kyrkomötet ställning mot, är det de liberala som sticker. Som det nu är, när kyrkan haltar på båda benen, läcker den åt både höger och vänster.

En viktig fråga i sammanhanget är om vi vill ha en folkkyrka eller en föreningskyrka. Vill vi att alla finländare i princip ska kunna stå inom räckhåll för Guds Ord, eller vill vi att endast de som tror på ett visst sätt ska göra det?

Men allra viktigast är förstås frågan om rättvisa och om nåd. Har kyrkan råd att upprätthålla ett ojämlikt system och på så sätt förvägra en människogrupp den nåd som Gud har lovat alla sina barn? Det anser jag att den inte har. Därför delar jag Parttis farhågor.

http://karlafhallstrom.blogspot.com/2009/02/partti-antigay-kyrka-far-folk-att.html


Edellinen