Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset toukokuulta 2007.
Edellinen

Lögnens fader

I ett inlägg häromdagen skrev jag bl.a. följande:
"[...] den som har blivit döpt i den treenige Gudens namn har i dopet fått del av den heliga Anden. Att då hävda att denna döpta person har "ond proveniens" innebär alltså ett påstående om att den heliga Anden är av djävulen, vilket är att häda den heliga Anden - och i Matt 12:31f säger Jesus starka ord om sådant."
http://karlafhallstrom.blogspot.com/2007/05/stolle-kalle.html

Detta föranledde en animerad kommentardiskussion med Catarina Mikkonen, som var intresserad av hur jag förhåller mitt ovanstående påstående till Jesu ord i Joh 8:44: "Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader."

Jag svarade:
"Jesus talade inte till döpta kristna. Sådana fanns inte på hans tid. Inte heller hade Anden utgjutits på hans tid, utan först vid pingsten efter hans himmelsfärd. Citatet är därför irrelevant i detta sammanhang."

Sedan spårade diskussionen ur och vi började missförstå varandra. Därför vill jag nu försöka förtydliga det jag menade.

Under det "gamla förbundets" tid uppenbarade sig Gud i olika repriser för sitt folk. Han bodde mitt ibland dem (i tabernaklet och templet), men inte "inom" dem, i deras hjärtan, för att använda den traditionella bilden. Det fanns profeter och andra liknande undantag från detta, men gudsfolket var gudsfolk på ett kollektivt sätt. Därför var det så viktigt att betona Abraham som stamfader. Den individuella tron var ur folkets synvinkel mindre viktig än det "rätta" beteendet. Denna inställning kritiserar en del av profeterna skarpt - ett exempel är 1Sam 16:7, som Catarina citerar. Men där handlar det fortfarande om motiven till handlingarna, inte om att Guds Ande skulle bo i deras hjärtan.

Genom det "nya förbundet", som ingicks genom Jesus, har "situationen radikalt förändrats", som jag skrev. Det är att observera att det nya förbundet inte ingicks vid "julen" utan vid påsken, inte då Jesus föddes utan genom hans död och uppståndelse. Kristendomen som sådan uppstod sedan vid pingsten, då Anden föll över de 120 lärjungarna och sedan över de tusentals personer som kom till tro.

När Jesus uttalade sina ovan citerade ord i Joh 8:44, talade han därför (naturligtvis) inte till döpta Andefyllda kristna, eftersom sådana inte fanns än. Han talade till sådana ättlingar till Abraham som vägrade tro på Jesus med hänvisning till att de är frälsta genom sin härstamning. Detta skedde under det "gamla förbundets" tid, och detta "gamla förbund" höll de ivrigt fast vid. Detta ledde orätt endast därför att ett paradigmskifte var på kommande, vilket de inte insåg, människor som de var.

Situationen har i vår tid en parallell, om än inte en helt exakt sådan. Parallellen är döpta kristna som hänvisar till sitt kyrkomedlemskap och sitt eventuella deltagande i julgudstjänster som tillräckligt andligt engagemang. Likheten är att om tron saknas, räcker inte medlemskap i kyrka eller gudsfolk. Skillnaden är att de döpta kristna har fått Anden i dopet, även om de vägrar låta sig påverkas av Honom. Därför kan Jesus använda så grova uttryck mot sina motståndare, medan motsvarande uttryck vore hädelse om det används mot oss döpta kristna.

Jag håller med Catarina när hon skriver:
"Den Helige Ande har utgjutits, bryr sig folk om att låta DHA leda dem? Bryr vi oss om det? Själv upplever jag det som en ständig kamp att förbli i Andens ledning. Gör inte du? Även på GTs tid gjorde folket sig en guldkalv i öknen när Mose förblev "för länge borta" på Sinai berg. Är det inte samma sak som händer idag med alla "-ism"-guldkalvar?"
- men detta är på ett annat plan än det jag syftade på i mitt tidigare inlägg.

Märk förresten att det är skillnad mellan "gamla förbundet" mellan Gud och hans folk och "Gamla testamentet" som består av texter som härstammar från den tiden, och som bra kan läsas till uppbyggelse, bara de läses med "nya förbundets glasögon", så att säga.Våldsam homofobi i Moskva

En grupp homosexuella demonstranter ville idag (27.5.07) försöka lämna en petition till Moskvas borgmästare Jurij Luzjkov om att häva förbudet mot gayparader. Luzjkov har kategoriskt sagt nej till sådana parader och kallat dem "djävulska påfund".

Ryssland avkriminaliserade homosexualitet 1993, men toleransen kan inte påstås vara särskilt utbredd. Demonstranterna blev våldsamt attackerade av motdemonstranter som kastade ägg på dem och slog och sparkade dem så blodet rann. Bland offren fanns också utlänningar.

Personligen tycker jag att något av det mest motbjudande i Svenska Dagbladets rapport om detta var följande passus:

"- Vi tycker inte att de här perversa människorna ska tillåtas marschera på gatorna i Moskva, det tredje Rom, en helig stad för alla ryssar, sade Igor Mirosjnitjenko, troende ortodox.
En man som höll i ett krucifix hotade slå alla homosexuella han fick syn på."
http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_15563917.asp

Homofobiskt våld med kristna förtecken - tvi! Tvi!

Det hela påminner om händelserna i Riga i fjol somras, då deltagare i en regnbågsgudstjänst fick ägg och avföring kastad på sig. Jag bloggade om saken bl.a. här (följ länkarna vidare): http://karlafhallstrom.blogspot.com/2006/10/det-ppna-brevets-bakgrund.html


Predikningar i maj

Under maj månad har flera predikningar bloggats in på Predikantbloggen. Först kom Jonatan Mattsson med en predikan på Kristi himmelsfärds dag, på Sjätte söndagen efter påsk predikade Martin Fagerudd och Karin Långström Vinge (som i rikssvensk stil kallade helgen för "Söndagen före pingst"), och idag på Pingstdagen har jag och Karin predikat.

Om man i registret söker upp samma söndagar, hittar man länkar till lika många predikningar till, som har hållits under tidigare år. Ett rätt rikligt jämförelsematerial, alltså.

Fast jag säger det själv, så är projektet med Predikantbloggen intressant och givande. Det ger möjlighet att se många olika synvinklar till samma söndags texter och tematik, och också att se skillnader mellan hur olika predikanter med olika personlighet behandlar det givna temat.

http://predikantbloggen.blogspot.com/Förenad luthersk-reformert kyrka planeras i Frankrike

Den reformerta kyrkan i Frankrike (ERF) höll en synod förra veckoslutet, och den Evangelisk-lutherska kyrkan i Frankrike (EELF) deltog också i delar av denna synod. Tillsammans beslöt de att bilda en förenad kyrka senast år 2013.

"Les Eglises luthérienne et réformée de France ont tenu ce week-end à Sochaux un synode commun au cours duquel elles ont posé les bases de leur union future au sein de l’Eglise protestante unie qui verrait le jour "au plus tard en 2013".
Selon le texte voté à l’issue du synode, les deux églises "se réjouissent" de la perspective d’une union "en vue d’un meilleur témoignage de l’Evangile".
Il ne s’agit pas d’effacer les différences entre les deux églises qui remontent à Luther et Calvin mais de les doter d’instances nationales uniques. [...]
L’Eglise réformée de France (ERF) compte 300.000 fidèles et l’Eglise évangélique luthérienne de France (EELF) 36.000. Les présidents des deux églises Marcel Manoel (ERF) et Joël Dautheville (EELF) rappellent qu’elles ont déjà entre elles "un long compagnonnage", que des luthériens fréquentent des temples réformés et inversement, et qu’elles ont des liturgies communes, notamment pour le baptême d’adultes et pour la réception des nouveaux membres."

Enligt Kotimaa (23.5.07) har motsvarande beslut redan genomförts i fjol i systerkyrkorna i Alsace-Lorraine. De har därmed bildat Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine (EPAL).

Orsaken till att Elsass-Lothringen (som det heter på tyska) och det övriga Frankrike går i olika takt är historisk. Den nuvarande religionsfrihetslagen i Frankrike, Code Napoléon, som strikt skiljer kyrka och stat, trädde i kraft år 1905. Då hörde Elsass-Lothringen till kejsardömet Tyskland som en följd av den franska förlusten i 1870-71 års krig. När sedan området återbördades till Frankrike efter Första världskriget, förblev den tyska religionsfrihetslagstiftningen i kraft där.


Falwell och Phelps

En uppdatering av flera inlägg samtidigt.

Jag har tidigare skrivit ett biografiskt inlägg över Fred Phelps och också nämnt honom i andra inlägg. Nyligen kom jag också med nyheten att Jerry Falwell har avlidit. Han var en av de evangelikala som tog avstånd från Phelps, vilket jag nämnde i biografin.
http://karlafhallstrom.blogspot.com/2007/03/fred-phelps.html
http://karlafhallstrom.blogspot.com/2007/05/jerry-falwell-dd.html

Nu har dessa två inlägg sammanvävts på ett intressant sätt. Phelps och hans klan har nämligen demonstrerat vid Falwells jordfästning, liksom vid många andra homoförespråkares jordfästningar (365gay 22.5.07). Ändå var Falwell minst av allt någon förespråkare för homosexuellas rättigheter! Fast jämfört med Phelps, så...
http://tinyurl.com/2sylom

Som reaktion på detta har en av Falwells efterföljare blivit arresterad för att ha producerat en bomb (Advocate News 23.5.07). Misstanken är att den skulle användas mot Phelps' demonstranter.
http://tinyurl.com/2qnte4


Veckans anekdot: Drulle, jag försäkrar!

Min syster är 2½ år yngre än jag. När hon var dryga året och jag alltså där kring fyra, skulle pappa gå ut med oss båda. Han klädde på mig och skickade ut mig så att han kunde få ro att klä på flickan.

Någon minut efter mig de kom ut på Josafatsgatan i Berghäll i Helsingfors, där vi bodde tills jag skulle börja skolan. Pappa tittade efter sin son, och blev bestört då han upptäckte mig på parkeringsplatsen på andra sidan gatan. Där hoppade jag nämligen från biltak till biltak till biltak...

Pappa rev mig snabbt därifrån och ringde sedan till försäkringsbolaget Svensk-Finland och tog en drulleförsäkring.


Fint inlägg av Matte

Matte skriver fina inlägg. Jag citerade ett alldeles nyss, men sedan dess har han hunnit skriva ett nytt med rubriken Hinder för himlen. Ett litet utdrag bara:

"Det som oroar mig är den totalt accepterade välfärdskristendom vi skapat.
Jesus säger att det är omöjligt för den som är rik att komma in i himmelriket. Här på bloggen får vi istället höra att det är omöjligt för den som godkänner kvinnliga präster att komma in i himmelriket. Jesus säger att han kommer att visa bort den som inte gett mat och kläder åt den fattige och besökt den fängslade. Här hör vi att han visar bort den som lever med en annorlunda sexuell läggning och dem som vill stöda dem i sin kamp. [...]
Det enda vi kan klamra oss fast vid när det gäller vårt himlahopp är Guds nåd, kärlek och godhet, trots allt."
http://tinyurl.com/yv6h56

Läs hela inlägget. Det är det värt.
Tack, Matte!

Edellinen