Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset tammikuulta 2008.
Edellinen


Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Texterna för Kyndelsmässodagen enligt andra årgången

Första läsningen: 2 Mos 33:18-23
Mose sade: "Låt mig få se din härlighet!" Herren svarade: "Jag skall låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag skall ropa ut namnet Herren inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot." Han fortsatte: "Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva." Sedan sade Herren: "Här bredvid mig finns en plats, ställ dig här på klippan! När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi. Då skall jag ta bort min hand och du skall se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se."

Andra läsningen: 1 Tim 6:13-16
Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen - håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.

Evangelium: Luk 2:22-33
När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren - det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren - och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.
I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade:
"Herre, nu låter du din tjänare gå hem,
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna
och härlighet åt ditt folk Israel."
Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom.


Ingen Nagu-resa

Som jag skrev för ett par dagar sedan, var en resa till Nagu inprickad för mig. Nu har jag dock drabbats av en häftig flunsa (och jag ska bespara er detaljerna denna gång), så resan gick i stöpet.

Jag är nog rätt besviken. Men det går väl flera tåg. Eller färjor, när det gäller Nagu.


Merton on Resisting Evil

Merely to resist evil with evil by hating those who hate us and seeking to destroy them, is actually no resistance at all. It is active and purposeful collaboration in evil that brings the Christian into direct and intimate contact with the same source of evil and hatred which inspires the acts of his enemy. It leads in practice to a denial of Christ and to the service of hatred rather than love.

- Thomas Merton

as quoted on God's Politics
http://tinyurl.com/394b3l


Att falla på sin post

Borde församlingarna övergå till att skicka sin tjänstepost per kurir? Den frågan uppkom osökt när jag fick höra följande.

Jag förrättade en vigsel i juni. Brudparet bodde i Kyrkslätt väster om Helsingfors, men det fanns omständigheter som gjorde att det ändå var jag som vigde dem. Jag fyllde i vigselblanketten i vanlig ordning och satte den på posten. En tid senare hörde ansvarspersonen på Kyrkslätts svenska församling av sig och undrade vad det hade blivit av vigseln. Jag blev naturligtvis förvånad, men blev också osäker på om jag faktiskt hade postat papperet, för jag hade glömt att diarieföra försändelsen. Vi kom därför överens om att de skulle skicka en ny blankett. Jag fick den, fyllde i den och satte den på posten 29.6.07.

Härom dagen fick jag ett mejl från Kyrkslätt. Brevet hade kommit fram i måndags, 21.1.08 - nästan sju månader efter postandet!

En kurir hade kunnat *krypa* från Borgå till Kyrkslätt - det är kanske 80-90 km - och ändå hinna snabbare fram!Demo24 på Nagu

Inkommande fredag-lördag ordnas något som kallas Demo24 på Nagu i Åbolands skärgård. Det är en ungdomsfestival med talkshower, paneldebatt, verkstäder m.m., där inriktningen är att hjälpa ungdomarna att komma underfund med hur samhället fungerar och hur de kan vara med och påverka. Festivalen pågår i 24 timmar, därav namnet.

Som jag skrev tidigare, kommer jag själv att medverka i paneldebatten på fredag kväll. Det blir alltså en resa till den vintriga skärgården för mig om några dagar! Idén är vi i panelen skall berätta om våra sätt att påverka - och mitt är ju detta bloggande - för att inspirera ungdomarna att hitta sitt sätt. Med mina 40 år är jag väl äldst av paneldebattörerna, men man är väl inte äldre än man känner sig. I mitt fall sådär 40 år, alltså...Facebook och tidsanvändning

Jag är knappast den första som konstaterar det, men internet i allmänhet och Facebook i synnerhet har nog en viss beroendeframkallande effekt.

Samtidigt finns det goda sidor med båda. Internet är en värdefull källa för värdelös information, men med rätt sorts kritisk inställning finns det ett och annat att hämta där. Facebook går ut på att upprätthålla kontakten till folk man inte annars - delvis p.g.a. internetberoende - hinner umgås med, men är ju nog en smula ytlig och steril i jämförelse med en middagsbjudning, caféseans eller eventuellt en ölkväll.

Något som dock gläder en "do-gooder" som jag är att Facebook ger möjlighet att förbättra världen, eller åtminstone i viss mån påverka sina vänners inställning till hur världen borde se ut. För detta ändamål finns det olika funktioner. Det jag närmast tänker på är de s.k. "Causes" som man kan engagera sig i och rekrytera sina vänner till. Andra applikationer som kan nämnas är "(Lil) Green Patch", där man kan göra en insats för bevarande av regnskogen, och "Click to Give", genom vilken man kommer till the Hunger Site och dess syskonsajter.

Men visst är det ju tidsödande. Som den uppmärksamma läsaren har observerat, har min bloggfrekvens sjunkit på den sista tiden ... och det är förstås på Facebook jag har hållit till.

Jag ska försöka bättra mig.

Edellinen