Deus semper maior!

Edellinen

King on thinking

Rarely do we find men who willingly engage in hard, solid thinking. There is an almost universal quest for easy answers and half-baked solutions. Nothing pains some people more than having to think.

- Martin Luther King Jr.Gallup on same-sex marriages in Finland

The Finnish weekly newspaper Sunnuntaisuomalainen had Taloustutkimus do a survey asking,
* The Evangelical Lutheran Church of Sweden is going to start marrying same-sex couples. Do you think the Evangelical Lutheran Church of Finland should marry homosexual couples? *

The survey was made in late October. 1.003 Finns over 15 years of age from the whole country except the Åland Islands were interviewed.

The results - published here: http://korta.nu/e090 - show that 44% are positive and 39% negative to same-sex marriages within the ELCF. The number of positive answers are higher in the south (i.e., the big cities), among people with higher education, women and young people, and among people who voted Green, Left or Swedish in the last general elections.

One interesting statistic was left out, since church membership wasn't recorded. The questions were put to the whole population, not just church members. This is, however, more of a principle than a practical problem, since about 81% of the population belong to the ELCF.

Archbishop Jukka Paarma (who is retiring next year) is surprised by the high number of positive answers (and so am I, a little), but he affirms that the ELCF won't even discuss the matter if the State doesn't pass a gender neutral marriage law. One such law is, however, being prepared.
Könsneutrala vigslar i Slaget efter tolv

Nästa torsdag, 5.11.09, medverkar jag i debattprogrammet Slaget efter tolv på Radio Vega kl. 12:10. Min "motståndare" är Kyrkpressens chefsredaktör Stig Kankkonen. Det råkade vara honom som jag diskuterade med också då jag senast medverkade i det programmet (13.1.09). Vi behandlade det då kommande biskopsvalet i Borgå stift.

Den här gången är temat Svenska kyrkans beslut från förra veckan om att införa könsneutrala vigslar. Jag kommenterade det nyligen på bloggen och Kankkonen gjorde det samma i Kp:s ledare denna vecka (44/09). Man kan säga att vi inte är av helt samma åsikt.

Länkar: http://karlafhallstrom.blogspot.com/2009/10/konsneutrala-vigslar-i-slaget-efter.htmlFrågespalten XLV: Adams och Evas svärdöttrar

En underdånig frågeställare skrev:

Får jag i all enkelhet och högst vördnadsfullt närma mig prästen med ett spörsmål, som kanske riktat till någon annan präst kunde uppfattas som en provokation, men som alltså inte alls är det, endast ett uttryck för nyfikenhet och klarhetssträvan hos en bibelokunnig? Vilka kvinnor fick Adams och Evas söner barn med?

Svaret löd:

Det nämns inte i Bibeln. Berättelsen bara utgår från att de fanns där.
Ett vanligt svar från sådana som vill behandla denna myt historiskt är att det var sina systrar de gifte sig med, Adams och Evas döttrar. De var ju långlivade och fick många barn, så...Ännu en bibelöversättning

Jaha, så har det kommit en fjärde ny bibelöversättning under de senaste tio åren. Detta rapporterar Dagen (26.10.09). Först kom Bibel 2000 (1999), så Svenska Folkbibeln som en reaktion på den, därefter Svenska Reformationsbibeln, som är en moderniserad variant av Karl XII:s bibel och därmed utgår från en annan grundtext än de andra.

Det nyaste bidraget heter Nya Testamentet version 1.0, förkortas NTV1, och är än så länge tillgängligt endast på nätet.

Jag är lite osäker på vilket mervärdet med denna nya översättning är. Efter att ha bläddrat lite i den har jag kommit fram till att det åtminstone inte är den goda svenska språkbehandlingen. Men flera alternativa bibelöversättningar är förstås inget att vara rädd för (så långe de är seriösa, förstås). De kan vara hjälpmedel till att förstå Guds kärlek i Kristus på ett mera mångsidigt, heltäckande och fullödigt sätt. Vilket ju förstås är bra.

Tre av de ovannämnda översättningarna har förresten snarlika nätadresser: bibel.se (SRB), bibeln.se (B2000) och svenskbibel.se (NTV1). Folkbibelns hemsida har en annorlunda adress.

Edellinen