Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset maaliskuulta 2008.
Edellinen

Repo blir biskop i Tammerfors

För ett par veckor sedan bloggade jag om första omgången i biskopsvalet i Tammerfors. Den gav sedan orsak att skriva mer om förloraren Markku Koivisto, som nu med buller och bång visar hur dålig förlorare han är.

För att vara följdriktig vill jag också nämna resultatet i den andra och slutliga omgången, nämligen att Matti Repo valdes till biskop och efterträder Juha Pihkala i juni; hjärtliga gratulationer! Kyrkpressens rapport finns här: http://tinyurl.com/ysyr24. Resultatet var inte helt oväntat; Repo och hans motkandidat Pekka Särkiö placerade sig i samma ordningsföljd också i den första omgången.

Jag var på kurs i Träskända då valet förrättades. På kursen fanns även några tammerforsiska kolleger, som blev frustrerade över etermedias brist på intresse för valet. Det är klart att ett biskopsval inte är någon första rangens nyhet globalt sett, men det kunde nog vara värt en notis i alla fall. Som det nu var nämnde YLEs huvudnyhetssändning kl 20:30 saken inte alls, medan MTV3:s Kymmenen uutiset skötte sig lite bättre.På språng

Under de närmaste veckorna far jag lite omkring i Svenskfinland.

Nu på tisdag, 1.4.08 (och detta är inget aprilskämt!), är jag i Åbo på kvällen. Jag besöker KSÅA (Kristliga Studentföreningen vid Åbo Akademi) kl 19. Det tema som jag skickade till ordföranden lyder så här:
Bloggpräst? Bögpräst?
Låg präst? Hög präst?
- bara präst?
Första raden förklarar sig själv. Andra raden avspeglar folks åsikter om mig - vissa ser mig som ett helgon, andra dömer mig direkt till helvetets eldar - och tredje raden är väl min egen åsikt om mig ...

Det ska bli intressant att se vad det blir av kvällen!

Följande veckas fredag, 11.4.08, är det Helsingfors som gäller. Det är nämligen dags för årets regnbågsmässa. I fjol var det en del kontroverser, men i år har det gått lugnare till, tack och lov. Jag ska predika i mässan, som börjar kl 22:30 i Helsingfors domkyrkas kapell (i det högra tornet från Senatstorget sett).
Mässan är en del av programmet på Regnbågshelgen.

Kanske vi ses vid något av dessa tillfällen?

Länkar: http://tinyurl.com/yo6a2k


Uppståndelsens vittnen

Texterna för Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti) enligt andra årgången

Första läsningen: Sak 8:6-8
Så säger Herren Sebaot:
Om de som är kvar av folket
tror att detta är omöjligt
i kommande dagar,
är det därför omöjligt för mig?
frågar Herren Sebaot.
Så säger Herren Sebaot:
Jag skall rädda mitt folk
ut ur österns länder och västerns.
Jag skall hämta dem hit
och låta dem bo i Jerusalem.
De skall vara mitt folk
och jag skall vara deras Gud
i trohet och rättfärdighet.

Andra läsningen: Apg 3:12-20
Då sade Petrus till folket: "Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.
Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus."

Evangelium: Joh 21:1-14
Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick till så: Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej, och han sade: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren!" När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder.
Jesus sade till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.


Homovänlig kyrka förvägrad försäkring

Jag har tidigare bloggat en del on United Church of Christ (UCC) och dess inklusiva inställning till homosexuella. Senast gjorde jag det 16.12.07.
The West Adrian United Church of Christ är en av UCC:s församlingar och befinner sig i Adrian, Michigan, USA. Församlingen, som har knappt 200 medlemmar, fick problem p.g.a. sin kyrkas inklusiva hållning då den ville ta en försäkring för sin fastighet. Försäkringsbolaget fruktade homofoba våldshandlingar och vandalism och vägrade därför sälja försäkringen ifråga. Detta trots att bolaget inte kunde visa på några exempel på att sådant skulle ha inträffat, och trots att West Adrian UCC inte är en av de 700 församlingar (av kyrkans 5.700) som har gått ut med att också den är uttryckligt inklusiv.

Frågan anses helt tydligt vara inflammerad...

Källor och länkar: http://tinyurl.com/39tuz6
Koivisto skriver ut sig

Markku Koivisto, som leder den karismatiska rörelsen Nokia Missio, och som nyligen blev sist i biskopsvalet i Tammerfors, har nu meddelat att han sätter sitt hot i verket och lämnar den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess prästämbete. Detta rapporterade bl.a. YLE, MTV3 och Dagen 23.3.08 samt Kyrkpressen och Kotimaa 25.3.08 - se länkar här: http://karlafhallstrom.blogspot.com/2008/03/koivisto-skriver-ut-sig.html

Koivisto blir andlig ledare och någon annan blir verksamhetsledare för rörelsen, som får sin nya form i augusti.

Detta var varken oväntat eller särskilt beklagligt. Schismen med kyrkan har varit tydlig redan länge, och nu kanske förhållandet mellan de båda parterna kan ta sig lugnare former.Anti-homofobt påhopp

Jag har fått påhopp från kristna och icke-kristna homofober tidigare här på bloggen, eftersom jag så starkt har gått in för att stöda de homosexuella i deras kamp. Jag har fått utstå både rättsliga och andra påföljder för min vägran att kompromissa med kärleken till nästan. Detta har varit tungt, även om kärlek och sunt förnuft har segrat i slutändan.

Därför är det med överraskning, förvåning och sorg som jag läser ett par kommentarer som en fegt anonym person skrev i kväll. Denna person är tydligen, liksom jag, en förkämpe för de homosexuellas rättigheter, men misstar sig på två punkter. För det första att jag skulle vara mot regnbågsfolket, och för det andra att hätskhet leder till något gott. Kommentarer i stil med

* du kommer brinna i helvetet. och detta vet du också. gud är kärlek inte HAT!!!! *

eller

* ni kan ju sluta med att vara så hatiska och homofobiska. mannen som skriver denna blogg har ju gjort homosar så väldigt mkt ont så det förstår han nog inte själv. *

motverkar nog den ämnade effekten. Och baserar sig alltså på en grundläggande missuppfattning. Håhåja.

Edellinen