Deus semper maior!

Näytetään bloggaukset lokakuulta 2008.
Edellinen

My sort of pastor

A church congregation had the same pastor for many years. Eventually the longtime pastor resigned and the church hired a new younger pastor with new ideas about church leadership. The first suggestion the new pastor made to the deacons was that they should hire a part-time person to take care of the church lawn and shrubbery.

"I’ll have you know, Rev. Jones, that our former pastor always took care of the church lawn himself," a member said indignantly.

"I am aware of that," the new pastor replied. "I called him and he doesn’t want to do it anymore."

Thanks to MadPriest.
http://revjph.blogspot.com/2008/03/my-sort-of-pastor.html


Three Corporate/Political Lessons

Lesson Number One

A crow was sitting on a tree, doing nothing all day. A small rabbit saw the crow, and asked him, "Can I also sit like you and do nothing all day long?"
The crow answered, "Sure, why not."
So, the rabbit sat on the ground below the crow, and rested. All of a sudden, a fox appeared, jumped on the rabbit and ate it.

Moral of the story: To be sitting and doing nothing, you must be sitting very, very high up.

*

Lesson Number Two

A turkey was chatting with a bull. "I would love to be able to get to the top of that tree," sighed the turkey,"but I haven't got the energy."
"Well, why don't you nibble on some of my droppings?" replied the bull. "They're packed with nutrients."
The turkey pecked at a lump of dung and found that it actually gave him enough strength to reach the first branch of the tree. The next day, after eating some more dung, he reached the second branch. Finally after a fortnight, there he was proudly perched at the top of the tree. Soon he was promptly spotted by a farmer, who shot the turkey out of the tree.

Moral of the story: Bullshit might get you to the top, but it won't keep you there.

*

Lesson Number Three

A little bird was flying south for the winter. It was so cold, the bird froze and fell to the ground in a large field. While it was lying there, a cow came by and dropped some dung on it. As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, it began to realize how warm it was. The dung was actually thawing him out! He lay there all warm and happy, and soon began to sing for joy. A passing cat heard the bird singing and came to investigate. Following the sound, the cat discovered the bird underthe pile of cow dung, and promptly dug him out and ate him!

The morals of this story are:
1) Not everyone who drops shit on you is your enemy.
2) Not everyone who gets you out of shit is your friend.
3) And when you're in deep shit, keep your mouth shut.

*

In summary:

An organization is like a tree full of monkeys, all on different limbs at different levels, some climbing up, some fooling around and some simply just idling.
The monkeys on top look down and see a tree full of smiling faces. The monkeys on the bottom look up and see nothing but assholes.


Tack! Kiitos! Thank you!

Det lyckades! Jag fick 124 röster och blev invald i stadsfullmäktige i Borgå! Hjärtligt tack till de 124 borgåbor som röstade på mig och till alla som på olika sätt har uppmuntrat och stöttat mig!
Det var jobbigt men roligt att göra kampanj. Snart börjar det egentliga jobbet på allvar!
Jag återkommer i veckan med mer detaljer.

Kiitos 124 porvoolaiselle jotka äänestivät minua ja antoivat minulle paikan kaupunginvaltuustossa! Kiitos kaikille jotka eri tavoin tukivat minua!
Palaan viikolla yksityiskohtaisemmin asiaan.

I want to thank the 124 voters i Porvoo who gave me their support and gave me a seat in the city council! I also want to thank all those who have supported me in various ways during my campaign! Now my work begins in earnest...
I'll be back with more details later this week.


Sosiaalinen vaalikone

Olen vastaillut Sosiaalisen vaalikoneen kysymyksiin Facebookissa. Kysymyksiä on satoja, enkä ehtinyt vastata niihin kaikkin. Toista sataa vastausta väsäsin kuitenkin - käypä vertailemassa niitä omiisi! Tässä (viimeistä kertaa) muutama esimerkki:

Miten peruskoululaisten erityisopetus tulisi järjestää kunnissa?
Erityisopetusta on annettava kaikille sitä tarvitseville joka koulussa
Kommentti: On tärkeä pyrkiä ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. Tämä on yksi keino.

Millä tavoin kuntien pitäisi mielestäsi ensisijaisesti panostaa maahanmuuttajien integroimiseen?
Kunnan pitäisi järjestää maahanmuuttajille enemmän vapaaehtoisia suomen kielen kursseja.
Kommentti: Ruotsin- ja kaksikielisissä kunnissa vastaavasti myös ruotsin kielen opetusta.

Joukkoliikenteen tulisi olla suurimmissa kaupungeissa ilmaista.
EOS.
Kommentti: Ei mahdotonta, mutta se tarkoittaa tulojen vähentymistä ja luultavasti verotuksen kiristämistä. Olisi mietittävä tarkkaan.

Kuinka paljon kunnallisten kirjastojen tulisi olla auki viikossa?
Noin tai yli 60 tuntia 7 päivänä viikossa
Kommentti: Kirjastot ovat tärkeä kulttuurin tuottaja kuntalaisille.

Kunnat ovat olleet Suomessa merkittävin julkisten palveluiden tuottaja. Mihin suuntaan suomalaista palvelurakennetta tulee viedä?
Pohjoismaisen mallin suuntaan: kunnat ja valtio järjestävät peruspalvelut kuten terveydenhoidon.
Kommentti: Terveys ei saisi olla omaisuudesta kiinni!

Koululaisella täytyy olla oikeus liharuokaan joka päivä kouluruokailussa. Vastustan kasvisruokapäiviä kouluissa.
Ei.
Kommentti: Kunhan ruoka muuten on tarpeeksi maittava, ravitseva ja monipuolinen, voidaan kasvissyöntiinkin kasvattaa.

Kuinka suhtaudut maailman hätään?
Moraalisen vastuun takia muita on autettava siinäkin tapauksessa, että se heikentäisi omaa elintasoamme.

Pitäisikö 16-vuotiaiden saada äänestää kunnallisvaaleissa?
Ei.
Kommentti: Nuoria pitää innostaa äänestämään, mutta 16-17-vuotiaiden innokkuus olisi alhainen. Tämä toimenpide alentaisi siis ennestäänkin alhaista äänestysprosenttia.

*
* Ja sitten vaan huomenna äänestämään
* (ellei asia jo ole hoidettu)!
*


Invald (om niorna räknas...)

Inför kommunalvalet hade niondeklassisterna i Borgå en övning i samhällskunskap, genom att ett skuggval ordnades för dem. Se nyheten på stadens hemsida: "Niondeklassister i Borgå röstade i skuggval" (http://tinyurl.com/6c56jt).
Av 685 niondeklassister röstade 619, och 610 röster godkändes. En viss redovisning finns i ovannämnda nyhet. Det som dock saknas är hur fullmäktige skulle se ut på basen av denna omröstning.

Stadsfullmäktige i Borgå har 51 platser. Partivis fördelade de sig som följer: Svenska folkpartiet 16 platser (144 röster), samlingspartiet 15 (137), socialdemokraterna 7 (90), centern 6 (99), Gröna förbundet 6 (88) och sannfinländarna 1 plats (22 röster). Valförbundet "Avoin Porvoo 2009" (12 röster) samt partierna Vänsterförbundet (8), Kristdemokraterna (7) och Kommunistiska arbetarpartiet (3) hade blivit utanför fullmäktige med detta resultat.

Det finns en del intressant i detta. Centern fick flera röster än sossarna, men fick ändå ett mandat mindre. Detta hänger ihop med att sdp hade en längre lista och därmed bredare bas - räkna själv så får ni se!

Marie Allen (sfp) fick det högsta jämförelsetalet (naturligtvis 144), trots att hennes röstetal på 22 bara var femte högst.

Av nuvarande och tidigare riksdagsmän var det bara Mikaela Nylander (sfp) som fick röster, och hon också bara en enda. Hon, som var röstmagnet i förra valet, skulle nu ha fallit ur fullmäktige. Pirkko Ruohonen-Lerner (för tillfället sannf. - hon byter parti till varje val, verkar det) och Kai Bärlund (sdp) blev utan röster.

Unga kandidater och lärare (som Allen) klarade sig i gemen väl, vilket kanske inte är överraskande.

Och jag själv då? Jag fick 7 röster, och kom in i fullmäktige som den femte sfp:aren. De båda andra kyrkligt anställda fick dock fler röster än jag, Lars Schmidt 17 och Mats Fontell 14 röster. Det kan förklaras med att domprost em. Schmidt har varit i Borgå så länge att han har döpt niornas föräldrar, och Fontell har varit ungdomsarbetsledare i Borgå sedan nämnda föräldrar gick i skriftskolan. De är alltså kända sedan länge - jag är bara på mitt sjunde år i Borgå. Men förklaringar är förklaringar; faktum kvarstår.

Förresten hade också Borgå gymnasium ett skuggval. Till skillnad från niornas skuggval var det dock frivilligt, vilket syns i att endast 44 elever röstade. Resultatet var dock glädjande: jag kom på andra plats med åtta röster (18%!), strax efter gymnasiets egen lärare Bodil Lund (sfp) som fick nio.

Det är dock viktigt att minnas att detta bara var en övning. Det var röstningsteknik och liknande faktirer som var viktiga, inte resultatet som sådant. Det riktiga, viktiga resultatet får vi vid niotiden på söndag kväll.Vaalikone (SLY 16-25)

Niin kuin monella muullakin medialla, on Suomen Lehtiyhtymällä oma vaalikoneensa. Tässä otos omista vastauksistani.

16. Kuinka Suomen olisi jatkossa suhtauduttava maahanmuuttajiin?
*Lisää kaikenlaisia maahanmuuttajia, myös pakolaisia,
Lisää maahanmuuttajia, mutta vain työtä tekeviä
Pidetään nykyinen taso
Vähemmän maahanmuuttajia
Ehdokkaan painoarvo: neutraali

17. Pitäisiko kunnallisvaaleissa saada kaikki vaalirahoitustuki julkiseksi?
Yli 1700 euron tuki julkiseksi
*Yli 500 euron tuki julkiseksi
Ei tarvitse julkistaa
Ehdokkaan painoarvo: neutraali

18. Mikä olisi sopiva äänestysiän alaraja kunnallisvaaleissa?
*18
17
16
Ehdokkaan painoarvo: neutraali

19. Kuka tai ketkä Porvoossa käyttävät eniten valtaa
*Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Pieni luottamus- ja virkamiesten joukko
Virkamiesjohto
Elinkeinoelämä
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Vallan käyttö ei ole niin tärkeä kysymys kuin vastuun kantaminen. Joka käyttää valtaa, kantaa myös vastuun, ja päinvastoin. Vastuu on valtuustolla, joten valtakin on sillä. Jos muut ylittävät valtuutensa, valtuuston on puututtava asiaan.

20. Miten ratkaisisit Porvoon päivähoito-ongelman?
Rakentamalla uusia päiväkoteja
*Lisäämällä perhepäivähoitoa ja tukemalla kotihoitoa
Päivähoito-oikeutta kaventamalla
Ehdokkaan painoarvo: tärkeä
Kommentti: Päivähoito-oikeutta ei saa kaventaa. Uusia päiväkoteja varmaan tarvitaan jatkossakin, mutta perhekeskeiset vaihtoehdot ovat hieman jääneet päiväkotien jalkoihin. Niillä pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet.

21. Pitäisikö Porvoon liikuntapalveluja lisätä kulttuuripalvelujen kustannuksella?
Kyllä
*Kummatkin ovat tasapainossa
Ei
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Sekä fyysinen että henkinen puoli on oltava kunnossa. "Mens sana in corpore sano," sano.

22. Mitä mieltä olet väittämästä: "Vanhojen alueiden kadut, vesijohdot ja viemäröinti olisi saatava kuntoon ennen uusien alueiden rakentamista."
Täysin samaa mieltä
*Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Niitä ei tarvitse laittaa aika- tai tärkeysjärjestykseen. Uusia porvoolaisia voi houkutella tänne, ja hyvä niin, mutta on huolehdittava siitä että uudisrakentaminen ei tapahdu nykyisten porvoolaisten hyvinvoinnin kustannuksella.

23. Pitäisikö Porvoon ostaa nykyistä enemmän palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta?
*Ei
Nykytilanne on hyvä
Kyllä
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Kunnan on tuotettava peruspalvelut itse, jotta pystyisi valvomaan laatua kunnolla. Erinäisiä lisäpalveluja voi tuotattaa yksityisillä.

24. Miten kaupungin luovuttamat omakotitontit olisi mielestäsi jaettava?
Tarjousten perusteella
Arpomalla valtuustoon määräämään hintaan
*Ensisijaisesti porvoolaisille valtuuston määräämällä tavalla
Ehdokkaan painoarvo: neutraali

25. Milloin Suomen pitäisi liittyä Naton jäseneksi?
Heti
Ei koskaan
Vain kansanäänestyksellä
*Katsottava tilanteen mukaan
Ehdokkaan painoarvo: ei tärkeä
Kommentti: Porvoon kaupunginvaltuusto ei asiasta päättäne. Siksi kysymys ei kunnallisvaaleja ajatellen ole tärkeä. Palataan eduskuntavaalien aikaan (mikäli olen ehdolla, mikä ei mitenkään ole varmaa).Politiska arbetsprinciper och trafiken i Jernböle

Jag fick en fråga:
* Hej!
Om du blir invald i stadsfullmäktige, vad tänker du göra för trafikarrangemangen i Jernböle? *

Trafiken i Jernböle (ett bostadsområde strax norr om Borgå centrum) kanske inte intresserar alla mina läsare, men mitt svar kan ge en insikt i principerna bakom mitt politiska arbete. Därför tar jag upp vår dialog här. Jag svarade alltså:

* Hej, och tack för frågan!
Jag är ingen expert på allt det som stadsfullmäktige skall besluta om; det kan knappast någon vara. Det jag menar att jag har är ett sunt förnuft, ett varmt hjärta och en förmåga att lyssna. Dessa egenskaper kommer jag att använda när sådana frågor kommer upp, som jag inte är sakkunnig i.
Vidare har jag som princip att inte komma med löften som jag inte är säker på att jag kan hålla. Detta gör förstås att mina politiska kampanjer kanske är mindre saftiga än en del politikerkollegers, men det får jag leva med; det är kostnaden för ett rent samvete.
Detta gäller också trafiken i Jernböle. På ett allmänt plan kan jag säga att jag anser att trafiken bör vara smidig, trygg och så miljövänlig som möjligt. Detta kan innebära t.ex. effektivare kollektivtrafik eller ett bättre vägnät, beroende på var vi rör oss. Vad det betyder i praktiken för just Jernböles del återstår att se. Eftersom jag inte själv bor just där, vill jag först lyssna till dem som gör det, och som därför är experter.
Vad anser alltså du att problemen är med trafiken i Jernböle, och hur tycker du att de kunde lösas?
Vi hörs!
Kalle *

Edellinen