• oscari

Entä meillä Suomessa?

Ranskalaiset ovat suorittaneet kyselytutkimuksen siitä miten suhtaudutaan seksuaalivähemmistöin yrityksissä. Kyse on siis henkilökunnasta ja yhtiön tai yrityksen asenteesta homotyöntekijöihinsä.

Vuonna 2010, jo0lloin selvitys tehtiin, niin 26 prosenttia oli kohdannut homofobista suhtautumista itseensä. Kokonaisuudessaan 20 prosenttia yrityksistä, jotka olivat selvittelyn kohteena, voitiin luokitella homoihin vieroksuvasti suhtautuviksi.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Têtu-nettisivustolla.