Oscarin omia?

Näytetään bloggaukset huhtikuulta 2018.

Ruhtinaat ja heidän rakastajansa

Onko edes mahdollista, että mies pystyy avoimesti hyväksymään homoseksuaalisuutensa? Tämä Ranskan Akatemian jäsenen Dominique Fernandezin esittämä kysymys avaa tiedoston, on lähtökohtanani kun haluan esitellä pieni tekstinsirpaleitani, jotka liittyvät valtaa käyttäneisiin ruhtinaisiin eli faraoihin, keisareihin, kuninkaisiin tai prinsseihin - ja heidän rakastajiinsa kautta vuosisatojen.

Jo antiikista lähtien homoseksuaalisuus on ollut enemmän tai vähemmän hyväksyttyä varsinkin merkittävien johtajien elämässä halki vuosisatojen. Paloissa ilmestyvät niin keisari Hadrianus rakastettuansa Antinoon kanssa, Kymmenes Osmanien sulttaani Suleiman Suuri ja hänen kunnianhimoinen rakastajansa Ibrahim, jonka hän myös murhauttaa sekä Englannin kuningas Edvard II, joka maksaa kallisti kiintymyksestään miehiseen rakkauteen.

Lyhyiden kirjoitusten esiintymisaikoja en osaa ennustella, en myöskään tiheyttä tai järjestystä. Mutta onneksi se mikä oli aiemmin sallittu joillekin ruhtinaille, ei toki kaikille, on nykyisin sallittu Suomessa ja yleisesti läntisessä Euroopassa.


Turvapaikanhakijoiden homoseksuaalisuus?

Euroopan unionin tuomioistuin kieltää sen jäsenvaltioita suorittamaan "testejä" sen varmistamiseksi, että turvapaikanhakijat, jotka väittävät olevansa vainonnan uhreja kotimaassaan homoseksuaalisen suuntautumisensa vuoksi, ovat homoseksuaaleja.

Nigeristä tulleen homon turvapaikanhakijan vetoomus on lopettanut keskiaikaisen usein nähdyn käytännön. Euroopan unionin tuomioistuin siis vastustaa toimia ja käytäntöä, joilla voidaan arvioida kansainvälisen suojelun hakeutuvan väitetyn seksuaalisen suuntautumisen todenperäisyyttä, tämä koskee ns. psykologista asiantuntemusta, jonka tarkoituksena on persoonallisuuden projektiivisten testien perusteella antaa kuva hakijan seksuaalisesta suuntautumisesta.

Tuomioistuin tutki nigerialaisen F:n tapausta turvapaikanhakijana, hän oli hakenut turvapaikkaa Unkarista vuonna 2015. Unkari, joka on Visegrád-ryhmän jäsen Puolan, Tšekin ja Slovakian kanssa, on aina vastustanut Euroopan Unionin turvapaikkapolitiikkaa ja eritoten Angela Merkelin politiikkaa, kun Saksa avasi rajansa syyskuussa 2015 ottamalla vastaan Unkarista poistetut pakolaiset.

Henkilö F:n turvapaikkapyyntö, joka perustui väitteelle, että häntä vainotaan hänen seksuaaliseen suuntautumiseensa tähden kotimaassaan, oli siis hylätty. Unkarin maahanmuutto- ja pakolaisneuvoston raportti perusteli F:n hakemuksen hylkäämistä "psykologisen raportin" nojalla ja tämän mukaan hänen seksuaalista suuntautumistaan ei voitu "vahvistaa".

Päätös on luettavissa kokonaisuudessaan: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex=0&doclang=FI&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=811957