• oscari

Turvapaikanhakijoiden homoseksuaalisuus?

Euroopan unionin tuomioistuin kieltää sen jäsenvaltioita suorittamaan "testejä" sen varmistamiseksi, että turvapaikanhakijat, jotka väittävät olevansa vainonnan uhreja kotimaassaan homoseksuaalisen suuntautumisensa vuoksi, ovat homoseksuaaleja.

Nigeristä tulleen homon turvapaikanhakijan vetoomus on lopettanut keskiaikaisen usein nähdyn käytännön. Euroopan unionin tuomioistuin siis vastustaa toimia ja käytäntöä, joilla voidaan arvioida kansainvälisen suojelun hakeutuvan väitetyn seksuaalisen suuntautumisen todenperäisyyttä, tämä koskee ns. psykologista asiantuntemusta, jonka tarkoituksena on persoonallisuuden projektiivisten testien perusteella antaa kuva hakijan seksuaalisesta suuntautumisesta.

Tuomioistuin tutki nigerialaisen F:n tapausta turvapaikanhakijana, hän oli hakenut turvapaikkaa Unkarista vuonna 2015. Unkari, joka on Visegrád-ryhmän jäsen Puolan, Tšekin ja Slovakian kanssa, on aina vastustanut Euroopan Unionin turvapaikkapolitiikkaa ja eritoten Angela Merkelin politiikkaa, kun Saksa avasi rajansa syyskuussa 2015 ottamalla vastaan Unkarista poistetut pakolaiset.

Henkilö F:n turvapaikkapyyntö, joka perustui väitteelle, että häntä vainotaan hänen seksuaaliseen suuntautumiseensa tähden kotimaassaan, oli siis hylätty. Unkarin maahanmuutto- ja pakolaisneuvoston raportti perusteli F:n hakemuksen hylkäämistä "psykologisen raportin" nojalla ja tämän mukaan hänen seksuaalista suuntautumistaan ei voitu "vahvistaa".

Päätös on luettavissa kokonaisuudessaan: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198766&pageIndex=0&doclang=FI&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=811957