Sateenkaarivuosi 2018

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • Sami Mollgren

Vuosi 2018 on takana. On aika tarkastella päättyneen vuoden hlbtiq+ -vähemmistöjä koskettavia uutistapahtumia yhteenvedon muodossa - ja toivottaa samalla hyvää alkanutta vuotta 2019!

Suomen sateenkaarikeskustelua

Suomessa jatkui vuosikausia vellonut keskustelu translain uudistamisesta itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Nykylaki vaatii steriliteettiä juridisen sukupuolensa vahvistamisen edellytyksenä ja muutenkin prosessi on raskas. Juridinen sukupuoli ja lääketieteellinen sukupuolen korjaaminen haluttaisiin erottaa toisistaan. Suurin osa puolueista on valmis viemään translain uudistuksen läpi ja asiaa koskeva lakiesitys on olemassa, mutta hallitus ei ole pienen ryhmittymän vastustuksen vuoksi kyennyt antamaan sitä eduskunnalle.

Keskustelu kolmannesta juridisesta sukupuolesta on saanut Suomessakin uutta tuulta sitä mukaa kun asia on huomioitu lainsäädännössä eräissä muissakin maissa. Kolmas sukupuoli on tärkeä paitsi intersukupuolisille myös sukupuolettomiksi tai muunsukupuolisiksi itsensä kokeville. Syksyllä esillä olivat myös muunsukupuolisten korjaushoidot: ne lopetettiin kansallisen hoitosuosituksen puutteen vuoksi, mutta myöhemmin ilmoitettiin niiden jatkumisesta, samalla kun hoitosuosituksia kerrottiin luotavan.

Kaksinapaiseen sukupuolijärjestelmään mahtumattomuuteen liittyvän syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen uhriksi joutuminen koulussa, työssä, harrastuksissa ja muussa arjessa on osa laajempaa asiattoman kohtelun kohteeksi joutumisen ongelmaa. Monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat selvitysten mukaan yhä paitsi näkymätöntä myös näkyvämpääkin torjuntaa. Syksyllä käynnistyi kartoitus viharikoksista.

Suomeen pitkään suunniteltu uskomushoitoja suitsiva puoskarilainsäädäntö nousi vuoden aikana muutaman kerran esiin esimerkiksi rokotevastaisuuden ja vakaviin sairauksiin tarjottujen lääketieteellisesti kyseenalaisten vaihtoehtoisten hoitomuotojen yhteydessä. Puoskarointiin katsotaan kuuluvaksi myös erityisesti konservatiivis-uskonnollisissa ympyröissä harjoitettavat ns. eheytysideologiaan perustuvat vahingolliset pyrkimykset rukouksin “parantaa” homoseksuaalisuudesta herättivät keskustelua. Sateenkaariyhdistys Malkus käynnisti kartoituksen eheytystoiminnasta Suomessa. Eheytyshoidot on kielletty Maltassa, Ecuadorissa ja Brasiliassa.

Erityisesti konservatiivissa uskonnollistaustaisissa perheissä elävien hlbti-nuorten hyvinvoinnista on noussut huoli.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Nuorille suunnattu konservatiivis-kristillisten järjestöjen tuottama, aiemman Tosi rakkaus odottaa -oppaan korvaaja, kesällä 2018 julkaistu Kutsuvat sitä rakkaudeksi -opas käsittelee edeltäjästään poiketen myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Oppaan mukaan sielunhoito tai psykoterapia voivat vähentää homoeroottisia tunteita. Opas sai osakseen kritiikkiä, ja esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu totesi oppaan olevan haitallinen.

Maaliskuussa kerrottiin, että ensimmäisen vuoden aikana Suomessa lähes 2 000 samaa sukupuolta olevaa paria on solminut avioliiton tai muuttanut rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi. Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeus oli tullut voimaan maaliskuussa 2017.

Avioliittolain uudistusta edeltänyt vuosia vellonut keskustelu samaa sukupuolta olevien avioliitoista on typistynyt muutamien konservatiivikristittyjen klikkien verkkokeskusteluihin. Toisinaan jokin paikallinen lehti julkaisee aihetta sivuavan mielipidekirjoituksen. Samassa ympäristössä kritisoidaan myös sitä, että kouluopetuksessa sukupuoleen liittyvät asiat tuodaan esiin laveammin kuin naisen ja miehen vastakkainasettelun kautta. Kritiikkiä kuultiin myös kristillisdemokraattien piiristä. Opetusministeri muistutti, että vanhemmat eivät voi vakaumuksensa perusteella kieltää lastaan saamasta koulussa seksuaalikasvatusta.

Kesän loppupuolella Aito avioliitto ry:n toiminnassa vahvasti mukana ollut Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka liitti kirjoituksessaan avioliittolain uudistuksen “pedofiilien seksuaalioikeuksien puolustamiseen”.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä jatkuu yhä keskustelu samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä avioliittoon ja maallisin menoin solmittujen avioliittojen siunaamisesta. Joukko pappeja on saanut moitteita ja suoranaisia varoituksiakin siitä, että ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. Piispainkokous linjasi elokuussa 2016, että papit eivät saa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliitton tai siunata näiden avioliittoa. Piispoilla ei kuitenkaan ole kantansa selkänojaksi mitään lainsäädännön pykälää, eikä kirkon ylin päättävä elin kirkolliskokous ole tehnyt päätöstä rajata kirkollista vihkimistä toisin kuin voimassa olevassa lainsäädännössä.

Porissa oli loppuvuodesta kiistaa Setan vierailuista rippikoulussa.

Helmikuun lopussa eduskunta hyväksyi vuonna 2015 kansalaisaloitteena vireille saatetun äitiyslain. Laki astuu voimaan keväällä 2019, ja se antaa äidin biologiselle kumppanille mahdollisuuden tunnustaa äitiytensä, kun parille syntyy keinohedelmöityksellä alkunsa saanut lapsi. Vuoden aikana oli esillä myös verkkaisesti etenevän perhevapaauudistuksen vaikutus sateenkaariperheisiin.

Keväällä juridiselta sukupuoleltaan mies synnytti lapsen Suomessa tiettävästi ensimmäistä kertaa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoi käynnistävänsä vuoden 2019 alussa selvityksen suomalaisten verenluovutussoveltuvuudesta, ja käsittelyyn on määrä ottaa myös miesten välisen seksin vaikutus verenluovutukseen.

Turun seudulla päätettiin, että joukkoliikenteen matkakortti on mahdollista saada ilman sukupuolimerkintää.

Syksyllä Helsingin Itäkeskuksen uimahalliin avattu unisex-pukuhuone on tarkoitettu esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluville, vauvaperheille ja liikuntarajoitteisille.

Keväällä Suomessa järjestettiin presidentin vaali. Sauli Niinistö valittiin tehtävään jo ensimmäisellä kierroksella. Toiseksi eniten ääniä sai Pekka Haavisto, joka valittiin loppuvuodesta Vihreiden puheenjohtajaksi.

Maailmalla

Tammikuussa Euroopan unionin tuomioistuin (ECJ) päätti, että turvapaikanhakijoiden seksuaalista suuntautuneisuutta ei saa jatkossa yrittää selvittää testien avulla. Päätös sitoo kaikkia 28 EU:n jäsenvaltiota.

Euroopan unionin alueella samaa sukupuolta olevan puolison asema tuli määritellyksi EU-tuomioistuimessa. Vapaan liikkuvuuden oikeuteen perustuen jäsenmaissa tätä on kesäkuussa tehdyn päätöksen mukaan kohdeltava perheenjäsenenä kaikissa unioniin kuuluvissa maissa. Avioliiton solmimisen ehdot sen sijaan ovat jatkossakin yksittäisten maiden päätösvallan alaisia. Samoin Amerikan valtioiden ihmisoikeustuomioistumen tammikuussa tekemän päätöksen mukaan samaa sukupuolta olevia pareja on kohdeltava kuten eri sukupuolta olevia pareja, ja transsukupuolisille henkilöille kuuluu oikeus muuttaa nimi henkilöpapereihin.

Portugali hyväksyi keväällä lain, jonka myötä juridinen sukupuolimerkintä perustuu yksilön omaan määritelmään. Myös intersukupuolisten lasten sukuelimiin kohdistuvat ei välttämättömät leikkaukset lopetetaan. Syksyllä esimerkiksi Chile ja Uruguay hyväksyivät itsemäärittelyyn perustuvan sukupuoli-identiteettilain.

Malta jatkoi ILGA Europen vuotuisen maavertailun kärjessä. Suomi sijoittui toukokuussa kansainvälisen homofobian, transfobian ja bifobian vastaisen päivän alla julkaistussa vertailussa viidenneksi, täyttäen 73 prosenttia hlbti-kattojärjestön edellyttämistä toimista.

Alankomaissa oikeus päätti toukokuussa, että ihmisellä on oikeus olla olematta juridisesti sen paremmin nainen kuin mies. Oikeus kehotti parlamenttia hyväksymään kolmannen juridisen sukupuolen. Vastaavanlainen päätös tehtiin Itävallassa kesäkuussa.

Kesäkuussa Yhdistyneiden kansakuntien alainen maailman terveysjärjestö WHO julkaisi uuden ICD-11 -tautiluokituksensa. Siinä transsukupuolisuus ei ole enää määritelty mielenterveyden häiriöksi. Sen sijaan hoidettavaksi asiaksi nähdään koetun sukupuolen ja kehon välinen ristiriita.

Saksan liittopresidentti pyysi kesällä homoilta anteeksi sitä epäoikeudenmukaisuutta, jota nämä joutuivat kärsimään kansallissosialismin uhreina ja vielä sodan jälkeen rauhan aikana. Syksyllä Saksan kristillisdemokraatit valitsivat uuden puheenjohtajan. Ehdolla oli myös avoimesti homo Jens Spahn. Valituksi tuli Angela Merkeliä konservatiivisempi AKK eli Annegret Kramp-Karrenbauer.

Australiassa samaa sukupuolta olevia pareja alettiin vihkiä avioliittoon tammikuussa, joskin ensimmäiset samaa sukupuolta olevien avioliitot solmittiin poikkeusluvalla jo edellisen vuoden puolella.

Egyptissä poliisit jatkoivat ratsioiden tekemistä tilaisuuksiin, joissa homomiehiä kokoontui. Miehiä pidätettiin ja heitä kohdeltiin nöyryyttävästi. Homosuhteista on tuomittu myös vankeuteen. Myös Tansaniassa homot joutuivat yhä ahtaammalle.

Indonesiassa suhtautuminen seksuaalivapauksia kohtaan kiristyy: kaikki avioliiton ulkopuoliset seksuaalisuhteet ollaan kieltämässä. Tämä koskee erityisesti seksuaalivähemmistöihin kuuluvia, sillä samaa sukupuolta olevat eivät voi solmia avioliittoa. Acehin maakunnassa samaa sukupuolta olevien väliset suhteet ovat olleet kiellettyjä.

Ison-Britannian lähestyvän EU-eron vaikutukset hlbti-vähemmistöihin ovat hämärän peitossa, etenkin siltä osin, miten brexit vaikuttaa maan ulkopuolella. Euroopan unionin elimissä vaikuttavien hlbti-aihepiirissä suhteellisen liberaalin maan edustajien jäämisen pois pelätään voimistavan konservatiivisempien voimien vaikutusta.

Romaniassa uskonnollis-konservatiiviset yrittivät saada kansanäänestyksellä perustuslakiin avioliitolle rajauksen vain miehen ja naisen välisenä instituutiona. Äänestysaktiivisuus jäi alle hyväksytyn, joten rajausta ei tullut.

Venäjällä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asema ei ainakaan ole parantunut. Kaikenlaisia hlbti-vähemmistöjen tapahtumia on häiritty esimerkiksi ns. homopropagandalain varjolla. Viisitoista ETYJ-maata tuomitsi syksyllä Venäjän riittämättömän puuttumisen Tšetšenian homovainoon. Naapurimaasta Armeniasta raportoitiin hyökkäyksistä hlbti-vähemmistöjä kohtaan.

Kanadan Torontossa poliisi pidätti 66-vuotiaan vihersuunnittelijan, Hän on vastuussa useiden miesten katoamisesta ja surmaamisesta.

Syyskuun lopussa Kreikassa pahoinpideltiin hlbti-aktivisti kuoliaaksi.

Kiinassa homoseksuaalisuuteen viittava sisältö sosiaalisessa mediassa oli keskustelun kohteena. Sitä on pyritty poistamaan, mutta varsinkin nuoremmat suhtautuvat tällaiseen rajoittamiseen kielteisesti ja hyväksyvät homoseksuaalisuuden. Verkkoprotestien myötä sisältö sai jäädä. Valtamediassa viittaukset homoseksuaalisuuten kuitenkin sensuroidaan. Sensuurin kohteeksi joutui esimerkiksi Kiinassa näytetyn Eurovision laulukilpailun yleisön heiluttamat sateenkaariliput ja Irlannin vahvan homoteeman sisältänyt esitys.

Brasiliassa valittiin presidentiksi oikeistopopulistiksi kuvailtu monien muiden ryhmien muassa homoja tölvineitä lausuntoja esittänyt Jair Bolsonaro, joka astuu virkaansa heti vuoden vaihduttua.

Marraskuun lopulla maailman homoseksuaaleista arviolta kuudesosalta katosi rangaistuksen uhka, kun Intiassa korkein oikeus katsoi siirtomaa-aikaisen homosuhteet kieltäneen lain olleen perustuslain vastainen.

Trump

Kansainvälistä politiikkaa on nimittänyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hänen toimensa ovat aiheuttaneet huolta myös kotimaassaan.  

Kesällä 2017 Trump ilmoitti, että transsukupuoliset eivät voi palvella maan asevoimissa. Sen jälkeen lukuisat oikeusistuimet ovat torjuneet Trumpin päätöksen. Myös Trumpin pyrkimykset lopettaa transsukupuolisten työntekijöiden sukupuolenkorjausprosessin korvaaminen on kaatunut oikeudessa. Marraskuussa 2018 Trump vaati korkeinta oikeutta ottamaan kantaa asiaan. Syksyllä kävi myös ilmi, että Trumpin hallinto suunnittelee sukupuolisuuden säätämistä tilaksi, jossa sukupuoli määritellään sukuelimien perusteella syntymähetkellä. Sitä ei voisi myöhemmin korjata ilman geenitestillä saatuja todisteita.

Presidenttikautensa aikana Trump on nimittänyt korkeimpaan oikeuteen kaksi tuomaria. Niin osavaltioiden kuin liittovaltionkin tuomioistuimia sitovia ennakkopäätöksiä tekevän ja lakien perustuslainmukaisuutta tutkivan korkeimman oikeuden tuomarien virat ovat elinikäisiä. Nimitettyjen tuomarien katsantokanta näkyy oikeuden tulkinnoissa. Trumpin nimittämät tuomarit ovat molemmat arvoiltaan konservatiivisia. Liberaalit voimat ovat olleet huolissaan erityisesti 85-vuotiaan liberaalin Ruth Bader Ginsburgin terveydentilasta.

Pride-vuosi 2018

Pride-tapahtumia järjestettiin eri puolilla Suomea vuoden 2018 mittaan lähes 20. Pride-vuosi 2018 alkoi aiempien vuosien tapaan Rovaniemen Arctic Pride -tapahtumalla, joka järjestettiin maaliskuun alussa. Sen jälkeen sateenkaariliput liehuivat huhtikussa Kuusamon Rukalla ja toukokuussa Joensuussa.

Kesäkuun alkupuolella pride-tapahtumat järjestettiin Tampereella sekä uutena pride-paikkakuntana mukaan tulleessa Kokkolassa. Tampereella kauppakeskus Ratina kielsi aluksi pride-kulkuetta järjestäytymään kauppakeskuksen piha-alueella, mutta syntyneen kohun jälkeen se pyörsi kantansa. Kokkolassa taas pridea vastustaneet varastivat kaupungin kirjaston ja teatterin saloista sateenkaariliput - mutta itse tapahtuma keräsi runsaasti osallistujia.

Vuosi vuodelta suuremmaksi kasvanut Helsinki Pride sai mukaansa pääkaupungissa kesä- ja heinäkuun vaihteessa poliisin arvion mukaan 100 000 yhdenvertaisuuden puolesta mieltään ilmaisevaa ihmistä. Esimerkiksi Yle teki suoraa lähetystä kulkueesta ensimmäistä kertaa. Tapahtuman yhteydessä Seta antoi Asiallisen tiedon omena -tunnustuksen Lapin Kansa -lehdelle. Samalla se moitti Kunniarotta-antipalkinnolla Tieteen kuvalehteä transsukupuolisuuteen liittyvästä asiattomuudesta.

Helsinki Pride 2018 -kulkue

Heinäkuun puolella yhdenvertaisuutta edistettiin Lohjalla, Kajaanissa, Oulussa ja Kustavissa.

Elokuussa pride-tapahtumat järjestettiin Turussa, Lahdessa, Hangossa, Ahvenanmaan Maarianhaminassa, Porvoossa ja ensimmästä pride-tapahtumaansa viettäneessä Kouvolassa. Helsingissä järjestettiin fetissiväen Finlandization-tapahtuma.

Vuoden 2018 Europride järjestettiin Ruotsissa. Tapahtuma oli jaettu Tukholman ja Götebrogin kesken. Ruotsin puolustusvoimat kampanjoi kesällä näkyvästi kaikkien samanarvoisuuden puolesta. Elokuussa järjestettiin Pariisissa järjestyksessään kymmenes seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen urheilutapahtuma Gay Games. Osallistujia tapahtumassa on yli 10 000, kaikkiaan 90 eri maasta.

Syyskuun alussa järjestettiin pride-tapahtuma Raaseporin Karjaalla sekä Suomen ja Ruotsin rajakaupungeissa Haaparannalla ja Torniossa, jossa kulkue ylitti jo perinteiseen tapaan valtakuntien rajan.

Ruotsinkielinen Regnbågshelgen järjestettiin Helsingissä lokakuun puolivälissä. Guldankan-tunnustuksen saivat jaetusti Helsingin kaupungin nuorisotyöntekijä Nicole Stambej ja Espoon kaupungilla työskentelevä kirjastopedagogi Tobias Larsson.

Suomen pride-vuoden 2018 päätti lokakuun lopussa Mikkeli Pride.

Marraskuussa järjestettiin vielä sukupuolivähemmistöjen tapahtumakokonaisuus TransHelsinki.

Viihdettä ja kulttuuria

Kaarinassa kevään ajan auki olleessa Iloiset miehet -tribuuttinäyttelyssä esillä Tom of Finland -taiteen peruselementeistä ammentavia töitä.

Marina-nimisestä transnaisesta kertova Sebastián Lelion ohjaama Una mujer fantástica (suom. Fantastinen nainen) palkittiin maaliskuussa Oscarilla. Sovitetun käsikirjoituksen Oscarin puolestaan sai Call Me by Your Name -elokuvan käsikirjoituksesta James Ivory. Call Me by Your Name -elokuvan tarinan asetelma herätti myös kritiikkiä.

Nykyään televisiokanava Nelosella esitettävässä Napakymppi-parinmuodostusohjelmassa nähtiin helmikuussa jakso, jossa kaikki kumppania etsivät olivat miehiä.

Edellisvuonna Salatut elämät -televisiosarjasta poistunut suosikkihahmo Lari teki paluun keväällä, mutta monet kokivat hohdon olevan poissa ilman Eliasta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä sivuavia elokuvia nähtiin alkuvuodesta DocPoint-elokuvafestivaalilla, Kino Lokakuu -elokuvatapahtumassa, Tampereen elokuvajuhlilla, Rakkautta & Anarkiaa -elokufestivaalilla ja syksyllä järjestetyllä yksinomaan hlbtiq+ -elokuviin keskittyvällä Vinokino-festivaalilla.

Mikko Mäkelän ohjaama pitkä draamaelokuva A Moment in the Reeds sai kesäkuussa Suomen ensi-iltansa. Marraskuussa ensi-iltansa sai niin ikään kotimainen Pihalla-elokuva. Keväällä elokuvateattereihin tuli kaapistatulon vaikeudesta kertova Minä, Simon -elokuva. Eheytysaihepiiriä käsiteltiin vuoden aikana kahdessakin elokuvassa: The Miseducation of Cameron Post ja Boy Erased.

Ranneliike.net sivuston ulkoasu ja taustalla oleva alusta uudistuivat kesäkuun alussa. Kesän ja syksyn mittaan vanha sisältö löysi paikkansa sivustolta ja kokonaisuuden kehitystyötä jatkettiin.

Poplaulaja Ricky Martin avioitumisesta kerrottiin alkuvuodesta. Näyttelijä Antti Holman avioitumisesta kerrottiin loppuvuodesta. Huhtikuussa olympiamitalin voittanut taitoluistelija Adam Rippon esitteli suomalaisen poikaystävänsä.

Kesäkuun alussa Pori Jazz -tapahtuman uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Aki Ruotsala (kd) totesi Satakunnan Kansan haastattelussa ajattelevansa, että homoja ei ole olemassa, on vain homoutta. Festivaalin hallitus päätti nopeasti perua Ruotsalan nimityksen, ennen kuin tämä edes aloitti tehtävässä.

Laulaja Elton John kehotti kesäkuussa ihmisiä aloittamaan boikottiin Facebookia, Twitteriä ja muita sosiaalisen median alustoja kohtaan, jotta niissä esiintyvän homokielteisen kirjoittelun suitsimiseen ryhdyttäisiin määrätietoisesti.

Euroviisut vuonna 2014 voittanut drag-taiteilija Conchita Wurst eli itävaltalainen Thomas Neuwirth kertoi keväällä olevansa hiv-positiivinen. Sairaudestaan vuosia tiennyt Wurst kertoi asiasta julkisesti, sillä hänen aiempi poikaystävänsä uhkasi julkistaa asian.

Kesäkuussa Miss Gay Finland 2018 -tittelin sai Iina Karinen ja Mr. Gay Finland -tittelin Ismo Poutiainen.

Jari Sillanpää sai elokuussa 10 kuukauden ehdollisen vankeustuomion.

Helsingin kaupunginteatteissa sai ensi-iltansa Cyndi Lauperin säveltämä Kinky Boots -musikaali.

Syksyllä julkaistiin Tommi Kinnusen kolmas romaani Pintti. Hänen kaksi aiempaa romaaniaan sisälsivät vahvan homoteeman.

Syksyllä elokuvateattereihin tuli Queen-yhtyeen laulajasta Freddie Mercurysta kertova elokuva Bohemian Rhapsody

Elokuulle Helsinkiin suunniteltu Querelle-festivaali siirtyi. Syksyllä kerrottiin, että tapahtuma järjestetään huhtikuussa 2019. Tapahtuman ympärillä käytiin kipakkaa keskustelua. Jotkut queer-yhteisön osaksi itsensä kokevat pahastuivat paitsi pääsylippujen korkeista hinnoista myös festivaalin järjestäjien asiattomaksi katsotuista kommenteista.

Brittiläisen taiteilijaparin Gilbert & Georgen näyttely The Major Exhibition avautui Helsingin taidemuseo HAMissa lokakuussa. Näyttely jatkuu vuodenvaihteen yli helmikuuhun.

Australian Sydneyssä pingviinikoirasparin hautomasta munasta syntynyt poikanen herätti kansainvälistä ihastusta.

Suomen ensimmäinen sateenkaarihistoriakuukausi käynnistyi lokakuussa. Se jatkui kansainväliseen transmuistopäivään (Transgender day of Remembrance), joka on vuosittain 20. marraskuuta. Kesän ja syksyn ajan kerättiin myös hlbti-aihepiiriä koskevaa muistitietoa.

Miss Universum -kilpailussa kilpaili ensimmäistä kertaa transsukupuolinen henkilö, kun Espanjaa edusti Angela Ponce.

Joulukuussa Youtube-videopalvelu julkaisi vuoden 2018 katsotuimpien musiikkivideoiden listansa. Katsotuimmat Suomessa olivat Tuure Boeliuksen Lätkäjätkä-Ville ja Saara Aallon euroviisukappale Monsters.

Olympialaisissa sateenkaarivähemmistötkin olivat esillä. Etelä-Korean Pyeongchangissa helmikuussa järjestetyissä olympialaisissa kilpaili ennätysmäärä seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan avoimesti kertoneita seksuaalivähemmistöön kuuluvaa urheilijoita.

Toukokuussa jääkiekon MM-kisojen alla Tuure Boeliuksen julkaisema Lätkäjätkä-Ville -kappale aiheutti vilkasta kommentointia. Kappaleessa jääkiekkoa pelaava Ville ihastuu toiseen poikaan, eikä kaikkia sitten miellyttänyt jääkiekkomaailmaan sijoittuva tarina samaa sukupuolta olevien välille roihahtavasta rakkaudesta. Keskusteluun otti osaa myös suomalainen jääkiekkoikoni Teemu Selänne, joka asettui tukemaan Tuure Boeliusta ja tämän kappaletta. Syksyllä Boelius osallistui Tanssii tähtien kanssa -kilpailuun.

Kesällä jalkapallon MM-kilpailu pelattiin Venäjällä. Venäjällä vellovat kielteiset asenteet hlbti-vähemmistöjä kohtaan herättivät huolta. Kansainväliset hlbti-järjestöt kampanjoivat esimerkiksi lähettämällä joukkueille sateenkaarikengännauhoja.

Suomalaisessa jalkapallossa pelattiin homofobian vastainen kierros kesäkuun lopussa. Lokakuussa jääkiekon SM-liigassa pelaava TPS:n kiekkojoukkue pelasi pride-teemaottelun.

Suruviestejä

Hollywood-näyttelijä Tab Hunter (alkuperäiseltä nimeltään Arthur Andrew Kelm) kuoli heinäkuussa 86-vuotiaana sydänkohtaukseen. Hunterin puoliso Allan Glaser vahvisti asian.

Sosiaalipsykologian professori Antti Eskola kuoli syyskuussa.

Järjestötoimintaa

Oulussa perustettiin uusi yhdistys pride-tapahtuman taustalle. Aiemmin pride-tapahtuman oli järjestänyt Oulun Seta, jossa kerrottiin paljastuneen kavallus.

Setan puheenjohtaja Viima Lampinen valittiin Euroopan hlbti-järjestöjen kattotoimijan ILGA-Euroopan hallitukseen. Setan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sakris Kupila.

Setan nuorisotoimikunta jakoi neljättä kertaa Vuoden sateenkaarinuori -tunnustuksen. Vuoden 2018 sateenkaarinuoreksi valittiin sateenkaarisaamelainen Anne Olli, 24, joka asui ja opiskeli Oulussa.

Marraskuun lopussa järjestetyssä syyskokouksessaan Setan pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö HeSeta päätti muuttaa nimensä. Helsinki Pride -tapahtumankin järjestävän yhdistyksen uusi nimi on Helsinki Pride -yhteisö ry.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!