Fimea käynnistää selvityksen verenluovutuksesta - käsittelyssä myös miesten välisen seksin aiheuttama karenssi

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 2

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnistää vuoden 2019 alussa selvityksen suomalaisten verenluovutussoveltuvuudesta. Käsittelyssä on myös miesten välisen seksin vaikutus verenluovutukseen.

Asiasta kerrotaan Fimean verkkosivuilla.

Aiempi vastaava selvitys tehtiin vuonna 2013, jonka jälkeen käytäntöjä muutettiin. Fimea perusteli tuolloin muutosta sillä, että luovuttajien testausmenetelmät ovat kehittyneet merkittävästi, koska ne havaitsevat vakavat taudit entistä luotettavammin ja aiemmin tartunnasta. Tällaisia veriteitse tarttuvia tauteja ovat HIV, hepatiitti B ja hepatiitti C. 

Asiasta keskusteltiin 4.10.2018 Fimean järjestämässä Luovutetun veren turvallisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän kokouksessa. Tapaamisessa Fimean, Valviran, THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön, SPR Veripalvelun, aluehallintoviraston ja verikeskusten asiantuntijat keskustelivat veriturvallisuuteen liittyvistä seikoista.

Nykyään miesten välinen seksi johtaa vuoden verenluovutuskarenssiin

Fimean toukokuussa 2014 alussa voimaan tullut määräys veripalvelutoiminnasta muutti aiemman pysyvän verenluovutuskiellon vuoden mittaiseen väliaikaiseen verenluovutuskieltoon miesten välisen seksin kohdalla. Sama vuoden mittainen luovutuskielto koskee myös seksipalveluita myyneitä ja ostaneita. Pysyvässä heterosuhteessa elävällä ei karenssia ole ja uuden kumppanin kohdalla karenssi on neljä kuukautta.

Verta luovuttavalta mieheltä kysytään, että "onko sinulla koskaan ollut seksikontaktia miehen kanssa" ja tähän myönteisesti vastaavilta kysytään lisäksi, että "oletko ollut seksikontaktissa miehen kanssa viimeisen 12 kk:n aikana". 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Miesten väliseen seksiin liittyvää pidempää karenssia perustellaan suuremmalla tuoreen hiv-infektion riskillä. Miesten väliseen seksiin liittyvä täyskielto pantiin voimaan 80-luvulla, kun ihmisen vastustuskyvyn romauttavan viruksen todettiin levinneen veriteitse. Vuonna 2011 kansainvälinen asiantuntijaryhmä käsitteli aihetta, ja sen myötä monissa maissa täyskiellosta on luovutettu. Turvallisuusajattelussa lähtökohta on siirtymässä seksikäyttäytymisen selvittämisen suuntaan aiemman ryhmittelykäytännön sijaan. Lisäksi testausmenetelmät ovat kehittyneet luotettavammiksi.

Viimeksi torstaina SPR:n veripalvelu kertoi, että hätäverestä on pulaa. 

2 kommenttia

Maassa, jossa laki säätää avioliitosta kahden aikuisen välisenä järjestelynä, ei voi olla kahta standardia verenluovutukseen riippuen aviopuolisoiden kokoonpanosta.

Verenluovutuksessa täytyy mennä vastaavuuteen: miesten välistä avioliittoa avioseksineen ja uskollisuusolettamineen tulee tarkastella vastaavasti kuin eri sukupuolta olevan parin kohdalla.

Fimean pakostakin muuttuva kanta on suora seuraus lakimuutoksesta Suomessa.

Samalla tavalla soisi suhtauduttavan Suomen lakiin tiukemmin leivotun uskonnollisen yhteisön - ev. lut. kirkon - suuntaan.
Hyvä. Viimeinkin.
Pitäisi olla niin, että jos on harrastanut tuntemattoman kumppanin kanssa seksiä niin 3kk verenluovutuskielto seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen katsomatta.