Euroopan unionin tuomioistuin teki uuden merkittävän päätöksen: muualla solmittu homoavioliitto on tunnustettava jokaisessa EU-maassa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • vaeltaja2006
  • 2
EU-tuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Strassbourgissa.

Euroopan unionin tuomioistuin on tiistain päätöksellä vahvistanut kahteen eri kansallisuuteen kuuluvan homoparin perusoikeuksia. Homo- tai lesbopariskunnalla on oikeus vapaaseen liikkumiseen EU-alueella. EU:n käsitettä ”puoliso” sovelletaan myös homo- ja lesbopariskunnissa, joista toinen puoliso on lähtöisin unionin ulkopuolelta.

Käytännössä päätös merkitsee, että kun EU-kansalainen menee naimisiin EU:n ulkopuolelta olevan samaa sukupuolta olevan kanssa, oleskeluoikeus kaikkiin 28 jäsenmaahan kuuluu myös EU.n ulkopuolelta tulevalle puolisolle. Hän voi etsiä mistä tahansa EU-maasta opiskelu- tai työpaikkaa. Tämä oikeus on voimassa myös niissä EU-maissa, joisa samaa sukupuolta olevien liitot eivät ole sallittuja tai ovat perustuslaissa kokonaan kiellettyjä.

Jokaisella EU-maalla on oikeus itsenäisesti päättää, hyväksytäänkö maassa samaa sukupuolta olevien avioliitot, eli EU kunnioitttaa jäsenmaidensa oikeutta päättää tästä asiasta. Kuitenkin homoliittoihin kielteisesti suhtautuvat maat joutuvat myöntämään EU:n ulkopuolelta tulevalle puolisolle vapaan liikkumisoikeuden.

Euroopan tuomioistuin vetoaa Euroopan perussopimuksen kohtaan 7, joka suojelee EU-kansalaisten yksityis- ja perhe-elämää. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo aikaisemmin todennut, että samaa sukupuolta oleva pari nauttii samanlaista yksityis- ja perhe-elämän suojaa kuin eri sukupuolta oleva pari.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tämä oikeusprosessi alkoi Romaniasta. Romanian kansalainen Adrian Coman meni Brysselissä naimisiin amerikkalaisen Claibourn Robert Hamiltonin kanssa vuonna 2010. Kun he vuonna 2012 esittivät avioliittoasiakirjat Romanian viranomaisille ja halusivat muuttaa Romaniaan, viranomaiset kielsivät amerikkalaispuolisolta oleskelun Romaniassa. Viranomaiset perustelivat asiaa niin, että Romaniassa ei tunneta samaa sukupuolta olevien avioliittoja.Asia eteni Bukarestin perustuslakituomiostuimeen ja sieltä se siirrettiin EU-tuomioistuimeen Luxemburgiin.

Romanialaispuoliso Adrian Coman sai pitkässä prosessissa tukea romanialaiselta hlbtiq-järjestöltä Asociatia Acceltilta.

Päätöksellä tulee olemaan vaikutusta muidenkin ns. itäisen Euroopan EU-maiden päätöksiin. Samanlainen tilanne on Liettuassa, Latviassa, Puolassa, Slovakiassa ja Bulgariassa. Päätös koskee vapaata liikkumista, mutta on vielä epäselvää, vaikuttaako päätös esim. verotuspäätöksiin.

Mielenkiintoista on, että Romaniassa on kerätty 3 miljoonan allekirjoituksen adressi, jolla halutaan Romanian perustuslakiin kielto samaa sukupuolta olevien avioliitoista. Nyt se kielletään vain yksinkertaisella lailla. Kansanäänestys on tulossa syksyllä 2018. EU-barometrin (mielipidemittauksen) mukaan Romaniassa suhtaudutaan homopareihin kaikkein kielteisimmin EU-alueella.

2 kommenttia

Ilman unionia vaikkapa nyt hlbti-vähemmistöjen asema Euroopassa olisi paljon nykyistä surkeampi. EU-kriitikot voivat sättiä unionia, mutta aika tavalla sen ansiosta Eurooppa on lopultakin aika vakaa ja ihmisyyttä kunnioittava.
'Romaniassa suhtautuminen on kielteisin'
Ei liene viaton yhteensattuma, että Romania on myös tutkitusti EU:n uskovaisin yhteiskunta.