• Kalle af

Sandell fick skriftlig anmärkning

Det s.k. "nattvardsbråket" har fått en slutpunkt. Om det verkligen är slut återstår att se, men en punkt är åtminstone inskriven.

I fredags konstaterade domkapitlet (eller "domkapitalet", som nyhetsuppläsaren sade i radion!) att den klagan som har kommit in angående Halvar Sandell inte leder till disciplinära åtgärder, utan domkapitlet flyttade över ärendet till biskopens bord. Kyrkpressen rapporterade detta 26.11.07.

Idag kom så beskedet att biskop Gustav Björkstrand tilldelade Sandell en skriftlig anmärkning. Kyrklig tidningstjänst skriver (29.11.07):

*

I sin anmärkning säger biskop Björkstrand att en enskild präst inte kan ställa krav när det gäller nattvardsgång eller fadderskap, vilka kränker församlingsmedlemmars lagliga rättigheter. Sandell har genom att göra så kommit i konflikt med den prästed som han har förbundit sig att följa, enligt vilken han har lovat att leva enligt kyrkans lag och ordning, säger biskopen.
Biskopen konstaterar att en konfirmerad medlem av församlingen har rätt att delta i nattvarden. Faddrarna skall vara konfirmerade medlemmar av församlingen. Andra krav uppställs inte i kyrkoordningen, konstaterar biskopen. [...]
Biskopen säger att eftersom Sandell inte fullföljt sina krav i handling finns det inte anledning att inleda ett disciplinärt förfarande mot honom. Biskopen uppmanar dock Sandell att i fortsättningen iaktta vad kyrkolagen och kyrkoordningen föreskriver och beakta kravet på att tjänsteuppgifterna handhas pastoralt.

*

Kp rapporterar också. Kommentarerna till Kp:s båda nyheter är (förstås?) besynnerliga - men det tycks ju vara kutym nuförtiden. Angående det där om disciplinsstraff kan jag hänvisa till min uppsats "Disciplinärt förfarande i församlingen".

Själv är jag naturligtvis nöjd med biskopens handlande. Just så här skall det vara. Tack!

Källor och länkar: http://karlafhallstrom.blogspot.com/2007/11/sandell-fick-skriftlig-anmrkning.html