Ollin Oppivuodet

Näytetään bloggaukset syyskuulta 2009.

Kaappihinttejä ja kaksinaismoraalia vanhan eheytysideologian palveluksessa

[Tässä blogisarjassa kerron Setan varhaishistoriasta siltä osin kuin olen itse henkiiökohtaisesti ollut mukana tapahtumissa. Tämä liittyy vuoden 2010 alussa julkaistavaan Setan varhaishistoriaan, jota viimeistelee Anssi Pirttijärvi].

Yksi vaikempia ongelmia Setan historiassa oli miten suhtautua kaappihinttehin, jotka halusivat vahingoittaa homoliikettä. Kuten Tarja Halonen kirjassaan totesi, häntäkin harmitti toimia sellaisten hyvinvoivien ja tärkeiden homojen oikeuksien puolesta, jotka salasivat suuntautumisensa ja samalla antoivat muiden tehdä työtä puolestaan:

http://personal.inet.fi/koti/olli.stalstrom/tarjaolli.html

Professorini Martti Grönfors totesi Rakkauden monet kasvot (1984) -kirjassa, että homous tuottaa sekä radikaaliutta että konservatiivisuutta, riippuen homon/lesbon omasta elämäntilanteesta.

Vaikeinta on sellaisilla, jotka eivät pysty hyväksymään seksuaalista suuntautumistaan, mutta joilla on paljon menetettävää jos heidän salaisuutensa paljastuu.

Pahimmillaan kaappihintti saattaa takertua kouristuksenomaisesti rakentamaansa kunniallisuuden ja konservatiivisuuden suojamuuriin. Hän saattaa itseään suojellakseen pyrkiä tuomitsemaan muita homoja ja lesboja. Historian ehkä tunnetuin tapaus oli kylmän sodan amerikkalainen senaattori Joseph McCarthy, joka käynnisti 1950-luvulla varsinaisen vainoaallon homoja ja kommunisteiksi syytettyjä kohtaan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy

Yhdysvaltalaiset homoliikkeet turvautuivat 1990-luvulta lähtien joskus ns. outtaamiseen, ts. homoja vahingoittavien, itsensä kieltävien homojen, salaama seksuaalinen suuntautuminen pyrittiin paljastamaan julkisuudessa, vaikkapa lehdistössä.

Setan historiassa ei tietääkseni tällaista koskaan tapahtunut, vaikka olimme tekemisissä kaappihinttien kanssa. Omakohtaista ulostuloa tietysti kannustimme. Yksi syy tällaiseen suhtautumiseen oli oma henkilöhistoriani, josta olen kertonut tässä blogissa. Koska olin aikoinaan itse ollut itseäni vihaava, psykoanalyysin läpikäynyt kaappihintti, tiesin omakohtaisesti mitä kaappihintteys pahimmillaan voi olla, mutta myös että siitä voi kehittyä avoimesti itsensä hyväksyvä tasavertaisuusaktivisti. Toinen perusteeni oli filosofinen, halusin että kaikkiin ihmisiin suhtaudutaan kunnioituksella ja heidän itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Mielestäni on kuitenkin perusteltua kertoa asianomaisten kuoleman jälkeen kaappihinttien yrityksistä vahingoittaa homojen ja lesbojen asemaa varoittavana esimerkkinä jälkipolville. Se on tarkoitukseni tällä blogilla, jossa haluan jo elinaikanani varoittaa niistä ongelmista, joita syntyy kun yrittää ostaa kunniallisuutta kieltämällä itsensä ja yrittämällä ryhtyä - minun tavoin - ns. entiseksi homoksi.

Oman elämäni vastenmielisimpiä kokemuksia oli kun 1960-luvun loppupuolella kruisailin Laakson kentällä ja Jennyn teehuoneella. Minun perässäni siellä liikkui usein psykologian professori R. Olavi Viitamäki, joka yritti sitkeästi tehdä tuttavuuttani. Häntä kutsuttiin yleisesti "kuutionmuotoiseksi professoriksi", koska hän vaikutti jäykältä ja ylipainoiselta. Minua vihastutti suuresti se, että samaan aikaan kun hän juoksi nuorten miesten perässä puistossa, hän kirjoitti julmia ja leimaavia kirjoituksia homoudesta psykologian professorina, esimerkiksi Weilin + Göösin teoksessa Psykologian sovelluksia (1969).

Luvussaan R. Olavi Viitamäki suosittelee "käyttäytymisterapian" (eli tuskallisten sähköiskujen) antamista mm. alkoholismin, fobioiden ja seksuaalisten häiriöiden hoitoon (sivu 200). Tämä professori siis yksityiselämässään juoksi nuorten miesten perässä Jennyn teehuoneen luona yöllä, mutta päivällä suhtautui myönteisesti tuskallisten sähköiskujen antamiseen itsensä kaltaisille ihmisille ja kirjoitti siitä oppikirjaan.

Yhden kerran noin vuonna 1970 suostuin menemään tilaisuuteen, jossa professori Viitamäen lisäksi oli useampi keski-ikäinen tai vanha kaappihomo. Kaikki olivat yläluokkaisia ja konservatiivisia, maisteri, professori, tohtori, suurlähettiläs. Vaikka kaikki läsnäolleet olivat homomiehiä, kukaan ei uskaltanut puhua ääneen asiasta. Ilmapiiri tihkui itsevihaa ja teeskentelyä.

Tämä kaksinaamaisuus raivostutti monia homomiehiä, mutta emme silloin puuttuneet julkisesti asiaan. Kyseinen kaksinaamaisuus on saattanut osaltaan vaikuttaa siihen, että Helsingin yliopiston Psykologian laitoksesta tuli osittain yksi homovihan lähteistä. Mm. 1990-luvulla syntynyt eheytysliike sai jalansijaa juuri siellä ja psykologian laitoksen professori Risto Vuorinen suositteli Aslanin teosta Syntyjä syviä (1995) laitoksensa arvovaltaan vedoten sen kirjan takannessa.

Vuonna 1996 yliopistolla Porthanian aulassa pidettiin pieni mielenosoitus sitä vastaan, että laitoksen nimissä vielä levitetään homouden häiriöleimaa.

Porthanian aulassa oli kaksi pientä ryhmää toisilleen huutamassa, Ari Puontin johtamat aslanilaiset ja Puontin kanssa aikaisemmin samassa helluntaiseurakunnassa toiminut homo ja hänen psykologiaa opiskelevat ystävänsä (jotka hyväksyvät suuntautumisensa).

Mielenosoituksen järjesti Sosiaali- ja terveysalojen homo- ja lesbotyöntekijät (STEAM), jossa oli perustajajäseninä mm. Jussi Nissinen ja minä sekä useita psykologian opiskelijoita.

Järjestäjien edustajana pääsin Psykologian laitokselle, jossa esitin vastalauseeni siitä, että uskonnollista vihanlietsontaa harjoitetaan yliopiston laitoksen nimissä. Keskustelin asiasta laitoksen johtajan Liisa Keltikangas-Järvisen kanssa. Tämä lupasi antaa myös tieteen edustajille puheenvuoron jos Aslanille järjestetään esitelmätilaisuus laitoksen nimissä. Kävi myös ilmi, että Viitamäen kaksoiselämä oli ollut pitkään koko laitoksen tiedossa. Esitin vastalauseeni professorin kaksinaamaisuutta kohtaan. Laitoksen johto lupasi, että myös homoille annetaan puheenvuoro Aslanin esitelmätilaisuudessa. Jonkin ajan kuluttua Psykologian laitoksen johto ilmoitti, että kukaan ei saa pitää alustusta homoudesta laitoksen tiloissa.

Aslan syytti Setaa sensuurista, vaikka juuri Seta oli puhunut sananvapauden puolesta. Seuraavana vuonna väittelin homoseksuaalisuuden psykoanalyyttisestä sairausleimasta.

Toisaalta Psykologian laitoksella on ollut myös asiallisesti, tieteellisesti ja kriittisesti suhtautuvia henkilöitä, mm. professori Juhani Ihanus, joka toimi toisena esitarkastajanani psykoanalyysin teoriahistorian asiantuntijana. Hän pystyi suhtautumaan psykoanalyysiin tieteellisesti eikä ideologiaan sidottuna fanaatikkona.

Väitöskirjani tarkastettiin ja hyväksyttiin Kuopion yliopistossa talvella 1997 (arvosanalla cum laude approbatur) ja Tampereen käräjäoikeudessa talvella 1999 (kaikki syytteet solvauksesta ja korvausvaatimukset hylättiin).

Vastaväittäjäni Elina Haavio-Mannila vaihtoi oikeudenkäynnin aikana syyttäjän todistajasta puolustuksen todistajaksi ja on antanut seuraavan haastattelun eheytysliikkeen osuudesta oikeudenkäynnin taustatekijänä:

http://www.finnqueer.net/juttu.cgi?s=326_6_1

--
Kuvassa psykologian professori R. Olavi Viitamäki (professorina 1962-1971) ja HY Psykologian laitoksen johtaja Liisa Keltikangas-Järvinen. Kuva: HY Psykologian laitoksen verkkosivu.

HY Psykologian laitoksen kotisivu: http://www.helsinki.fi/psykologia/esittely/historia.htm


10 000

Tänään blogillani tuli täyteen 10 000 lukijaa. Aloitin kirjoittamiseni Obaman tultua valituksi 6.11.2008. Obama vertaa itseään omien sanojensa mukaisesti sekarotuiseen kulkukoiraan - johon minun oli helppo samastua.

Kiitän kaikkia lukijoitani :)


Setan historia ja nykypäivä kohtaavat - liittolaisia lyhytterapian kentältä

[Tässä blogisarjassa kerron Setan varhaishistoriasta siltä osin kuin olen itse henkiiökohtaisesti ollut mukana tapahtumissa. Tämä liittyy vuoden 2010 alussa julkaistavaan Setan varhaishistoriaan, jota viimeistelee Anssi Pirttijärvi].

--
Helsingissä järjestettävän lyhytterapiakonferenssin osanottajia 5.9.2009. Konferenssin järjestäjä oli European Brief Therapy Association yhteistyössä Helsingin yliopiston, Taitoba-koulutusorganisaation sekä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa edistävän Ratkes ry:n kanssa.

Olen jonkin verran jo luennoinut omilta erikoisalolltani (seksuaalisuus, toiseus ja sukupuolen tutkimus) Ratkesin piirissä järjestetyissä koulutusseminaareissa lyhytterapeuteiksi valmistuville opiskelijoille.

Tutustuin tässä konferenssissa yleisemmin kansainvälisten lyhytterapeuttien asenteisiin seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Asenteet tuntuvat asiallisilta ja mielet avoimilta. Nykypäivän lyhytterapeutit eivät leimaa asiakkaitaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella, vaan antavat asiakkaan itse määritellä hoidon tavoitteet.

Myron Gessner on valmistunut samasta instituutista (William Alanson White Institute), josta väitöskirjani psykoanalyysin alan ohjaaja Jack Drescher, joka kirjoittaa ensi keväänä ilmestyvään suomalaiseen teokseen sateenkaarikansan mielenterveyshoidoista, jonka toimitustyössä olen mukana.

Konferenssiin osallistuminen on minun omassa elämässäni tärkeä aikamerkki. 40 vuotta sitten makasin kuin lahna psykoanalyytikon sohvalla sairaaksi määriteltynä potilaana joka yritti päästä eroon homoudesta psykoanalyysin avulla. Tänään toimin psykoterapeuttien kouluttajana varoittaen psykiatrisen leimaamisen ja vallankäytön vaaroista.

Kerroin vertailevasta tutkimuksestani psykoanalyysin ja lyhytterapian välillä. Kävin 1970-luvun alussa neljän vuoden ajan psykoanalyysissä neljä kertaa viikossa. Koska vuodessa oli 48 analyysiviikkoa, kävin yhteensä 192 tuntia vuodessa hoidettavana. Neljän vuoden hoidon aikana olen siis käynyt 768 tuntia hoidossa. Olen maksanut näistä parin urheiluauton verran rahaa. Itse saatoin itseni sellaiseen liemeen, että jouduin myymään asuntoni.

Olin siinä vaiheessa hyvin masentunut koska olin homo. Menin psykoanalyytikon hoitoon, joka alkoi poistaa minusta homoutta eikä masennusta. Psykoanalyysi vain pahensi masennustani.

Vuosina 2004-2006 kävin noin 20 kertaa lyhytterapiassa. Terapian nimellä tai koulukunnalla ei ole suurta merkitystä. Sensijaan terapeutin asenne ja suhtautuminen ovat ratkaisevia. Terapeutti kuunteli minua tarkasti ja otti minut tosissaan. Sain nostettua itseni pystyyn, työkykyiseksi ja tuotteliaaksi jälleen.

On miellyttävä kokemus nähdä miten asenteet ovat muuttuneet koko maailmassa ja olla omalta osalta tuomassa edistystä Suomeen.

--
Kuva: Kuvassa olen (musta paita) lounaalla minua vastapäätä istuvan bulgarialaisen psykiatrin Plamen Panayotovin sekä yhdysvaltalaisen psykiatrin Myron Gessnerin (sininen paita) kanssa. Kirjoitajan oma kokoelma.


Setan historia ja nykypäivä kohtaavat - liittolaisia Helsingin kaupungin huipulta

[Tässä blogisarjassa kerron Setan varhaishistoriasta siltä osin kuin olen itse henkiiökohtaisesti ollut mukana tapahtumissa. Tämä liittyy vuoden 2010 alussa julkaistavaan Setan varhaishistoriaan, jota viimeistelee Anssi Pirttijärvi].

--
Olin tänään Helsingin kaupungin vastaanotolla lyhytterapiakonferenssin EBTA 2009 osanottajille. Tapasin illan isäntänä toimineen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin, joka jo 1980-luvulla esitteli Radio Cityssä teoksiani Rakkauden monet kasvot (1984) ja Aids asiallisesti (1987).

Pekka Sauri huomautti tervetuliaissanoissaan sitä harvinaisesta seikasta. että Helsingissä apulaiskaupunginjohtaja on koulutukseltaan psykologi - konferenssin osanottajat olivat pääasiassa psykologeja tai psykiatreja.

Arvostan suuresti Pekka Saurin kansalaisrohkeutta :)

Kuva: Helsingin kaupungin vastaanotolla 4.9.2009 Olli Stålström ja Pekka Sauri


Setan historia ja nykypäivä kohtaavat - liittolaisia edistyksellislstä psykiatreista

[Tässä blogisarjassa kerron Setan varhaishistoriasta siltä osin kuin olen itse henkiiökohtaisesti ollut mukana tapahtumissa. Tämä liittyy vuoden 2010 alussa julkaistavaan Setan varhaishistoriaan, jota viimeistelee Anssi Pirttijärvi].

--
Osallistuin tänään eurooppalaiseen lyhytterapiakonferenssiin. Tapasin siellä Ben Furmanin, suomalaisen lyhytterapian uranuurtajan, joka jo vuonna 1977 toimitti Medisiinari-lehden numeron, johon hän tilasi päätoimittajana artikkelit monelta Setan aktivistilta, mm. minulta.

Kiitin tänään lämpimästi Ben Furmania siitä, että tuosta Medisiinari-lehden numerosta oikeastaan alkoi kirjoittajan urani. Benissä on kansalaisrohkeutta. Hän uskaltaa puolustaa vähemmistöä, johon itse ei kuulu.

Kuva: Ben Furman (vas) ja Olli Stålström (oik) Helsingin kaupungin vastaanotolla EBTA 2009-konferenssin yhteydessä, pe 4.9.2009


Homohistoriaa Helsingin pömpeleissä ja puistoissa - poliisista tulossa liittolaisia?

[Tässä blogisarjassa kerron Setan varhaishistoriasta siltä osin kuin olen itse henkiiökohtaisesti ollut mukana tapahtumissa. Tämä liittyy vuoden 2010 alussa julkaistavaan Setan varhaishistoriaan, jota viimeistelee Anssi Pirttijärvi].

Ajat muuttuvat. Voitonlippu liehuu Helsingin Mäntymäellä kesällä 2009.

Tieto ja toiminta ovat muuttaneet asenteet myönteisemmiksi. Seksuaalivähemmistöjen omat sisätapaamispaikat, ravintolat ja diskot aloittivat 1990-luvulla, jolloin loppui tarve kiertää Helsingin metsiä tapaamispaikkoina. Uranuurtaja oli Setan Gay Gambrini, jonka avajaistalkoisiin osallistuin jo heinäkuussa 1984 yhdessä Jorma Hentilän ja Max Randin kanssa.

Gay Gambrini kunnostettiin talkoovoimin, koska Setan ensi vuosikymmenellä olimme vielä varsinainen ruohonjuurilike, jossa ihmiset itse toimivat omassa asiassaan. Meitä oli toistakymmentä Setan aktivistia remontoimassa ravintolaa uuteen uskoon. Jorma Hentilä oli meistä kätevin rakennustöissä. Yleisradion ohjelmasuunnittelijan Max Randin käden taidot riittivät peilin palojen liimaamiseen diskon seinään. Minun käytännön taitoni riittivät diskon seinien maalaamiseen - mustiksi, joten maalausvirheet eivät näkyneet.

Sen jälkeen kun homot oli heitetty ulos Vanhan Kellarista, ensimmäinen oma tapaamispaikka (H2O) avattiin Eerikinkadulla. Siinä oli isot avoimet ikkunat ja jalkakäytävällä terassi kesäisin. H2O avattiin vuonna 1992. Avajaisvuonna istuin lähes päivittäin ulkoterassilla "loud and proud" - juomassa zero-coca colaa, joka on vakiojuomani.

Poliisin asenteet ovat myös paljon parantuneet. Tästä menee iso kiitos omalle professorilleni Martti Grönforsille, joka kriminologian ja sosiologian proffana on suuresti vaikuttanut poliisien asenteisiin yleensäkin vähemmistöjä kohtaan (esim luennoimalla ja kirjoittamalla romaneista, seksuaalivähemmistöistä ja hiv/aids-ilmiöstä).

Jorma Hentilän aloitteesta kaupunki avasi nakurannan Pihlajasaareen, joten alastomina liikkuvat ihmiset voivat kruisailla siellä vapaasti. Mielestäni ei ole reilua tunkea alastomuutta sellaisten ihmisten näkyviin, jotka eivät sitä halua nähdä. Silti en pidä - lakikieltä käyttäen - oikeasuhtaisena rangaistuksena pyytää paikalle aseistettuja nahkapäitä hakkaamaan pusikossa kruisailevia homoja.

Minulle itselleni koskettavin näyttö asenteiden muuttumisesta oli vuonna 1994 New Yorkissa järjestetty Stonewall 25 -juhla, joka marssiin osallistui miljoona ihmistä. Marssi päätyi New Yorkin Central Parkiin, jossa meidän keskuudessamme kiersi hyväntuulisia ja hyväntahtoisia New Yorkin poliisivoimien (NYPD) homo-osaston vormupukuisia edustajia.

Kuva: Osmo Ijäs / Vartti-lehdessä julkaistu kuva keskustelussa Laakson metsässä tapahtuvasta kruisailusta:

http://www.vartti.fi/artikkeli/d91d81e3-ecf2-4ed2-8ec5-b7a33715fe93


Homohistoriaa Helsingin pömpeleissä ja puistoissa - otimme poliisijohdon puhutteluun

[Tässä blogisarjassa kerron Setan varhaishistoriasta siltä osin kuin olen itse henkiiökohtaisesti ollut mukana tapahtumissa. Tämä liittyy vuoden 2010 alussa julkaistavaan Setan varhaishistoriaan, jota viimeistelee Anssi Pirttijärvi].
--

Välittömästi Laakson kentän pohjoisreunasta alkoi Ruskeasuon ratsastushalleille ulottuva metsäalue, joka myös toimi kruisailualueena. Kentän reunassa oli vielä 1980-luvulle puinen pömpeli, joka toimi eräänlaisena salaisena tapaamispaikkana. Siellä myös Kallion jengiin kuuluvat nahkapäät kävivät hakkaamassa homoja.

Yksinäisinä nuoruusvuosina jouduin itse kahdesti hakatuksi Laakson kentällä. Menettely oli yksinkertainen: metsäpolulla tuli vastaan nuori mies, joka ilmaisi olevansa kiinnostunut ja yhdessä sovittiin suojaiseen paikkaan siirtymisestä. Houkutuslintu kuljetti sellaiseen pensaikkoon, jossa sitten useampi nuori mies pääsi tulemaan takaapäin ottamaan kiinni. Usein kaksi miestä piti takaa kiinni ja muutama tyyppi hakkasi ja potki edestä päin. Hakattuaan homon maahan he ryöstivät kellon ja lompakon.

Kerran 1970-luvulla käydessäni juuri täällä ns. Sherwoodin metsässä, minua alkoi lähestyä uhkaavasti käyttäytyvä, ilmeisesti häiriintynyt mies. Nopeutin askeliani ja kun mies lähti perääni, lähdin juoksemaan kohti Ruskeasuon halleja, joka oli lähin valaistu paikka. Takaa-ajajani ei uskaltanut seurata minua valoisassa ympäristössä.

Siihen aikaan homot olivat todella lainsuojattomia. Homous oli vielä sairaaksi luokiteltu ja poliisi suhtautui vastenmielisyydellä meihin. Jengiläiset olivat sitä mieltä, että on aivan oikeutettua hakata homoja.

Jälkimmäisen hakkaamisen jälkeen vuonna 1978 pyysin Helsingin poliisin edustajaa Göran Wiksteniä keskustelutilaisuuteen Setan teemailtaan pohtimaan mitä voitaisiin yhdessä tehdä väkivallan hillitsemiseksi.

Kuva: Helsingin keskuspuistoa juuri Laakson kentän pohjoisreunassa. Kuvan lähde: Keskuspuisto-seura.


Homohistoriaa Helsingin pömpeleissä ja puistoissa - häirintää, sensurointia ja väkivaltaa homoja koh

[Tässä blogisarjassa kerron Setan varhaishistoriasta siltä osin kuin olen itse henkiiökohtaisesti ollut mukana tapahtumissa. Tämä liittyy vuoden 2010 alussa julkaistavaan Setan varhaishistoriaan, jota viimeistelee Anssi Pirttijärvi].

--
Yksi perinteisiä taistelupaikkoja on ollut pieni kallioinen aukeama, jonne johtaa tie Laakson sairaalan kulmalta pari sataa metriä pohjoiseen. Se on parin metsäpolun risteyksessä ollut yksi salaisimmista tapaamispaikoista miehille, jotka etsivät seksiä miesten kanssa. Se oli aikoinaan salainen paikka, jossa seuraa etsivät miehet saattoivat ottaa aurinkoa vaikkapa alastomina. Vähitellen tieto tästä tapaamispaikasta levisi suuren yleisön keskuuteen, mikä johti häiriköintiin ja väkivaltaan kruisailevia miehiä kohtaan.

Yksi vakavimpia välikohtauksia tapahtui kun poliisi oli kiinnittänyt huomionsa tähän tapaamispaikkaan aids-kriisin maahantulon jälkeen vuosina 1983-84. Silloin Laakson metsässä partioiva ratsupoliisi kävi häiriköimässä tässä puistikossa ja kalliolla liikkuvia miehiä. Rakkauden monet kasvot (1984) -kirjaa varten tekemäni kyselyyn vastasi toista tuhatta lesboa ja homoa ja kertoi kohtaamastaan syrjinnästä ja häirinnästä.

Tutkimuksessa sain yli 50 kuvausta, jossa homomies kertoo miten häntä olivat nuorisojengit uhkailleet Laakson metsissä tai poliisi kuulustellut ja häirinnyt siellä.

Aloin tutkia poliisin toimenpiteitä Laakson kentällä lakia opiskelevan Ulf Månssonin kanssa ja saimme selville kyseisen poliisin nimen. Emme kuitenkaan onnistuneet saamaan tätä kiinni itse teosta.

Kun raportoin tästä tutkimustuloksesta Rakkauden monet kasvot -kirjassa oma professorini oli saanut viestin ministeriöstä, ettei ole toivottavaa raportoida poliisin harjoittamasta häirinnästä. Koska poliisin harjoittamasta häirinnästä oli kuitenkin saatu yli 50 riippumatonta ilmoitusta, päätin että asiaan on puututtava.

Kieltäydyin sensuroimasta tätä tutkimustulosta, vaikka se merkitsi minulle vaikeuksia. Sensuroinnin sijaan lisäsin Rakkauden monet kasvot-kirjan artikkeliin tietoja siitä, että poliisi oli useissa eri maissa häiriköinyt miesseksiä etsiviä miehiä.

Minua ei sensuroida!

***

Vaikka olenkin tässä blogissa suhtautunut kielteisesti kruisailupaikoilla tapahtuvaan väkivaltaan en missään tapauksessa halua moralisoida ulkotapaamispaikoilla liikkumista - kun molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet. Viime vuosikymmeninä minut on pitänyt sieltä poissa väkivallan pelko ja parisuhde.

Sinänsä täällä Laakson kruisailukalliolla oli 60-luvulla usein ihan myönteinen henki. Kruisailu kesäillassa oli kivaa ja usein johti miellyttäviin tapaamisiin. Perhoset lepattivat ja kukat tuoksuivat. Tämän kallion reunalla oli pihlajia, joiden marjoja saattoi syysiltoina popsia suuhunsa ja joiden pehmeisiin lehtiin saattoi kuivata sormensa rakkauden tekojen jälkeen.

Kuva: Laakson metsässä sijaitseva kruisailukallio. Kuvan lähde: Keskuspuisto-seura.