The Other World

Edellinen

YES YES YES YES YES YES YES!

Hung a rainbow flag on my window. The ball's in your court, Myller et co. So are everyone's eyes.

yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes...

(Btw, might have contributed to crashing the Parliament site, sorry. I was looking for some agenda list to know what all the abbreviations and things Heiniluoma was referring to. YLE, might be the not-worst idea ever to include a link to said document in future parliament streams, for convenience sake.)Let's complain about relatives.

Specifically, my mother. My great-grandaunt (as in my mother's father's aunt) died last weekend. My mother called to ask whether I was going to the funeral next month. But here's the thing: when her mother turned 70, she held this big dinner party at a local "hotel". And right there, putting on my coat and shoes before getting out the front door, she does what she always does: nags about my clothing, listing passive aggressively all the things that she thinks are wrong with them. It doesn't matter to her that I've told her to stop doing that, that I'm a fucking adult. No, she just can't help herself. That was the last time I went any family party thingy with her; I got enough. It would have been a nice day but she just *had* to bring up the fucking clothes. And they weren't wrong for the occasion: white shirt, black straight non-jeans trousers, a tie. They were clean, they were fine. And this really gets on my nerves, the constant nagging about the fucking clothes.

Now, the funeral's going to be ways away, meaning that I can't get there on that day using the bus (let alone the train) and I don't have a driver's license (let alone access to a car) so the only option I have is to share a ride with other relatives that are going to the funeral as well. And the only options within that (as far as I know) are either my mother and my little brother, or my grandparents. I already called my grandmother and while she didn't explicitly say I couldn't stay at their place for a night and go with them, she didn't seem too thrilled about the option either.

So now there's this other family shindig. She just called again, asking if I was going. And I told her that I was planning on going but not with her and told her explicitly why, bringing out the example mentioned above. And what's her response? "You do what you want to do" with a tone like it's a concession, like she doesn't like it but can't stop me from doing it. It's like it doesn't even cross her mind to change her behaviour, that maybe this would be something to think about, that maybe this might be a time for some introspection. But no. It's like I'm the only fucking adult in this one. Am I expecting too much? Is it too much to fucking expect from a fucking adult? Does it show I'm really frustrated, that an event that should be about giving respects to my great-grandaunt is about her inability to fucking keep her mouth shut about a thing I've already time and again told her to leave be?

Fuuuuuck!!!


Muutamaksi kuukaudeksi töihin ulkopaikkakunnalle?

Kävin tässä männä viikolla uraohjauksessa, jossa minulle ehdotettiin että hakisin harjoittelupaikkaa erääseen valtion lafkaan. Mielenkiintoiseltahan se kuvauksensa perusteella kuulostaa, mutta. Se on Helsingissä.

Jos nyt unohdetaan toistaiseksi matkustusinhoni, miten tällainen käytännössä toimisi. Siis logistiikka. Siis se, että pitäisi kustantaa kahta asuntoa samaan aikaan.

Koska kyseessä on harjoittelupaikka, siitä saatava palkka on pieni. Katsoin piruuttani Vuokraovesta Kallion vuokria ja totesin, etteivät ne olekaan niin korkeita kuin olen Helsingin vuokrien olettanut aina olevan. Nämä tietenkään eivät ole oikeasti vaihtoehtoja asumiselle: ne ovat pidempiaikaisille vuokralaisille tarkoitettuja. Joten mistä löytäisi muutamaksi kuukaudeksi asuinpaikan, mieluiten sellaisen joka olisi oma tilani lukkojen takana. Sitten olisi tietysti elinkustannukset (jotka sentään olisivat vain yksinkertaiset) sekä muut härpäkkeet, metrokortti sun muut.

Mikä idea loppujen lopuksi olisi mennä toiselle paikkakunnalle kesäksi töihin, jos koko palkka menisi pelkkien kahden asunnon vuokrien maksamiseen ja itse elämiseen pitäisi ottaa lainaa?
Ilosanomaa!

Paavi eroaa. Darth Benedict, tuo 85-vuotias neitsyt über-seksiterapeutti (no neitsyt, olettaen että Ratzinger on vain tyytynyt peittelemään pedofiilipappien tekosia ja siirtelemään heitä uusille metsästysmaille, eikä maistanut alttaripojan peppua itse) on tehnyt typerään tikkuunsa hyppäämisestä
seuraavaksi parhaan asian: tajunnut erota. Ymmärrän, että puhumme nyt katolisesta kirkosta ja mikään muu kuin kyynisyys ja sarkasmi ei auta kestämään sen rikollisjärjestön vallankäyttöä, mutta kaappi-idealistina
toivon silti, että seuraava olisi vähemmän anti-tiede, anti-nainen, anti-ihminen. Ja jos pystyisi faktojakin pitämään sen naurettavan hatun alla, niin aina parempi.

Mutta nyt on juhlan aika, ja se tapahtuu soittamalla muun muassa näitä (oma top femmani asteriskilla merkittyinä):

*Tim Minchin - The Pope Song

http://youtu.be/fHRDfut2Vx0

Epica - Cry for the Moon
http://youtu.be/X2wvH3m3hHs

Tamtrum - Abort the Pope
http://youtu.be/-pZE8dhk2S0

Metallica - Holier Than Thou
http://youtu.be/jQbvYkJZAU0

Depeche Mode - Personal Jesus
http://youtu.be/cNd4eocq2K0

*Tim Minchin - The Good Book
http://youtu.be/kr1I3mBojc0

*Skunk Anansie - Selling Jesus
http://youtu.be/pRH807Zg8MQ

*Roy Zimmerman - The Defenders of Marriage
http://youtu.be/bja2ttzGOFM

Genesis - Jesus He Knows Me
http://youtu.be/35K6vQRt67g

Anne Clark - Psalm
http://youtu.be/iwqcO_z3ZYQ

Laurie Anderson - The End of the World
http://youtu.be/wM42hPonQ-Q

*Garfunkel & Oates - Sex with Ducks
http://youtu.be/EXPcBI4CJc8

TÄRKEÄÄ! IMPORTANT!

Mikäli kiinnostaa lääkkeiden tehokkuus, tutustu sivuun www.alltrials.net (englanniksi + muutama muu kieli). Projektin tarkoituksena on pakottaa lääkeyhtiöt julkaisemaan kaikki lääketutkimuksensa; tällä hetkellähän yhtiöt omistavat kaikki oikeudet rahoittamiinsa tutkimuksiin ja voivat siten jättää julkaisematta ne omille lääkkeilleen ei-positiiviset tutkimustulokset. Näin myöskään lääkärit eivät saa määräämistään lääkkeistä kokonaiskuvaa mitä niiden todelliseen tehoon tulee. Lisää tietoa saa vaikkapa lukemalla Ben Goldacren (M.D.) viimeisimmästä kirjasta 'Bad Pharma' (englanniksi, luulisin suomennoksen olevan tulossa).

Lue aiheesta lisää ja mene allekirjoittamaan, jos tuntuu että projektin tarkoitus olisi nimesi arvoinen.

-----

In case you're interested in the efficiency of medical drugs, check out the site www.alltrials.net (in English + some other languages). The purpose of this project is to make drug companies to publish the results of all their drug studies; at the moment the companies that own the drug patents tested own the results to those studies and have the right to withhold the studies from publishers in case they don't paint their drugs in a positive light. The consequence is that even doctor who prescribe these drugs don't really know just how effective the drugs really are. More information can be found from all over, but one good book is Ben Goldacre's (M.D.) lates, 'Bad Pharma'.

Read on the subject and go sign if you feel it worthy of your signature!


Vedä käteen, Hesari!

Voi saatana, mitä tuubaa tuo Hesarin päättävä elin on taas viisaudessaan saanut aikaiseksi.

"Voi perkele. Ei ole pikkujoulukassassa tarpeeksi fyrkkaa. Mitä tehdään?"
"...."
"Hei! Uudistetaan verkkosivut!"
"Joo! Laitetaan artikkelit maksullisiksi. Porkkanaksi vaikka viisi ilmaista artikkelia viikossa."
"Mutta kuinka me myydään maksullistuminen uudistamisena?"
"Vaihdetaan vaikka uutisotsikoiden fonttia. Se on uudistamista."

Kuka vittu muka pitää tietonsa maailman tapahtumista ajankohtaisena VIIDELLÄ artikkelilla viikossa? Ei siis edes yhtä artikkelia päivässä! Aivan kuin ihmisten tiedot esimerkiksi politiikasta eivät olisi jo nyt tarpeeksi retuperällä, nyt meidän yrittävienkin pitäisi maksaa siitä etuoikeudesta että tietäisimme mitä äänestämämme päättäjät tekevät ja -jos oikein hyvin käy- miksi. Ei vittu, pian lehtitalojen pomot varmaan keksivät ottamaan pöydän alta hieman lisää pätäkkää ideologisilta tahoilta, joita sitten nostetaan enemmän esille. Koska ne uutiset, joita ei edes julkaista, ovat vielä huonommassa hapessa kuin ne, joista kirjoitetaan negatiivisesti.

Niin että vetäkää käteen, Hesarin pomot, minä menen Turun Sanomien päivittäiskäyttäjäksi. Ja jumalauta jos tällä menolla ajetaan YLEä alas.

Perkele, mikä maa!

-----

Photo: freedigitalphotos.net (raising my imaginary hat for the the choice of a Doctor Who term in the word comfirmation!)


TÄÄLÄ SATAA LUNTA! TÄÄLÄ SATAA LUNTA! JES!!! Ihanaa, mahtavaa, hauskaa, jeeeeee! Heti kun huomasin että pihalla tulee lunta, päästi kiljahduksen, revin maiharit jalkaan ja pihalle. Siellä sitten nauroin ja pyörin ja yritin ottaa ilmasta suuhun noita isoja höttöjä joista huomattava osa osui silmälaseihin lätsähtäen kivasti niin ettei nähnyt juuri mitään mutta ei se mitään! Ja sitten taiteilin portaiden kaiteelle minilumiukon naapurin muksujen ihmeteltäväksi. JEE TALVI TULEE SITTENKIN!!!!

TÄÄLÄ SATAA LUNTA! TÄÄLÄ SATAA LUNTA! Täälä sataa lunta! Täälä sataa lunta! Tääläsataaluntatääläsataaluntatääläsataaluntatääläsataalunta..!!!

Edellinen