Seta

Seta ry on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setan tavoitteena on yhteiskunnallinen tasavertaisuus riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta toimii kattojärjestönä useille jäsenjärjestölle eri puolilla Suomea. Suuri osa jäsenjärjestöistä on paikallisia ja palvelee kotipaikkansa ympäristöä.

Edellinen
Edellinen