Setan edustajakokous: Sakris Kupila jatkaa puheenjohtajana

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • Sami Mollgren
  • 1

Setan vuoden 2020 edustajakokouksessa on päätetty Sakris Kupilan jatkosta Setan puheenjohtajana seuraavallakin kaudella. Kupila valittiin Setan puheenjohtajaksi vuoden 2018 edustajakokouksessa, ja sitä ennen hän oli toiminut järjestön varapuheenjohtajana.

Puheenjohtajistoon varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Rantala, ja Alia Dannenberg jatkaa varapuheenjohtajana. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Niklas Vaalgamaa, Sera Savolainen ja varajäseneksi Aura Castrén. Hallituksessa jatkavat myös vuonna 2019 valitut Petteri KeränenAmanda Majasaari ja Anne Olli ja varajäsenenä Petri Janhunen.

Kokouksessa käsiteltiin myös sääntömuutoksia, joihin kuului mahdollisuus etäosallistumiseen. Jatkossa esimerkiksi Setan edustajakokoukseen voi jatkossa osallistua etäyhteydellä muutenkin kuin pandemia-aikoina.

Koronatilanteen vuoksi Setan edustajakokous järjestettiin etäkokouksena 14.-15.11.2020.

Edustajakokouksen kannanotto

Edustajakokouksen julkaisemassa kannanotossa vaaditaan translakiuudistuksen edistämistä. Kannanotossa viitataan tammikuussa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän uudistustyön tueksi julkaisemaan raporttiin, jossa nykyinen translaki todetaan vanhentuneeksi. Lainvalmistelutyöhön ei kuitenkaan ole ryhdytty. Maan hallitus on selittänyt uudistustyön viipymistä sillä, että resurssit ovat koronapandemian hoitamisessa.

Setan edustajakokous vaatii, että lainsäädäntötyö aloitetaan viipymättä. Edustajakokous muistuttaa, että ihmisoikeusjärjestöjen lisäksi translain muuttamista ovat vaatineet YK:n naisiin kohdistuvan syrjinnän vastainen CEDAW-komitea, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja useat maat osana YK:n ihmisoikeuksien vertaisarviointia. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Keskeisin muutostarve koskee sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen ja lääketieteellisen sukupuolidysforian hoidon erottamista toisistaan. Jatkossa henkilö saisi oikean sukupuolimerkinnän ilmoitusmenettelynä, ei enää niin sanottujen transpolien puoltavien lausuntojen perusteella. Monelle transihmiselle juridisen sukupuolen vahvistaminen ilman erikoissairaanhoidon väliintuloa parantaisi terveyttä ja toimintakykyä.

Edustajakokous myös katsoo, että alaikäiset sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret tulisi huomioida translakiuudistuksessa.

Seta

Seta kertoo olevansa valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Edustajakokous on Setan korkein päättävä elin, joka kokoontuu joka vuosi marras-joulukuun vaihteessa.

Päivitys klo 19.44: lisätty osuus edustajakokouksen kannanotosta.

1 kommenttia

Kupila on Setan puheenjohtajana toiminut esimerkillisesti. Jopa henkilökohtaisesti merkittäviksi tulkittaviin asiakysymyksiin hän on niin valtamediassa kuin sosiaalisessa mediassakin ottanut järjestään kantaa kiihtymättä ja tietopohjalta. Se on arvostettavaa näinä aikoina, jolloin tosiasioistakin käytävässä keskustelussa (erityisesti sukupuolen moninaisuuteen liittyen) usein haetaan vastakkainasetteluja ja kaivaudutaan poteroihin.