Seta vaatii Suomeen kokonaisvaltaista kieltoa ns. eheytyshoidoille

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Seta vaatii täyskieltoa lakiin niin kutsuttuihin eheyttämistoimiin eli seksuaalisen suuntautuneisuuden, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun muuttamiseen tähtääviin toimenpiteisiin sekä niiden mainontaan ja markkinointiin.

Torstaina julkaistussa tiedotteessa Seta kertoo myös uudesta eheyttämistoimintaa koskevan selvityksestä, jossa on hyödynnetty laajaa joukoa asiantuntijoita ja koottu ilmiötä koskevaa tutkimustietoa. Selvityksen on laatinut Setan toimeksiantona uskontotieteen maisteri (Åbo Akademi) ja tutkija Peik Ingman.

Terveydenhuollossa eheytystoiminta ei nykyiselläänkään ole sallittua. Se ja pelkkä haitallisen toiminnan kieltäminen ei Setan mukaan riitä ilmiöön puuttumiseksi. Seta oottaa esiin ilmiöön liittyvän inhimillisen kärsimyksen. Järjestön mukaan tarvitaan myös toimia, joilla voidaan auttaa ja tukea muutospyrkimysten kohteeksi joutuneita sekä lisätä sote-alojen ammattilaisten ja uskonnollisten yhteisöjen tietoutta toiminnan haitallisuudesta.

Eheyttämistoimet ovat haitallisia, epäeettisiä ja loukkaavat ihmisoikeuksia. Tieteellisen tutkimusnäytön perusteella seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä ei voida tällaisten hoitojen välityksellä muuttaa. Eheytystoimet aiheuttavat sateenkaari-ihmisille pitkäaikaista haittaa ja kuormittavat mielenterveyttä, sanoo Setan varapuheenjohtaja Pekka Rantala.

Seta toteaa, että eheytystoiminta on jo kielletty tai rajoitettu useissa maissa. Erityisesti rajoitukset kohdistuvat alaikäisiin kohdistuvaan eheytystoimintaan. Seta katsoo, ettei kiellon tulisi kohdistua yksistään alaikäisiin, vaan myös aikuisiin. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Painostettujen ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden vapaus ja arvokkuus voidaan riistää heiltä tulkitsemalla ohjattuja sanomisia vapaaehtoiseksi suostumukseksi, sanoo Ingman.

Vaikka eheytystoimintaan tietoon perustuvaan suostumiseen liittyvät olosuhteet olisivatkin teoriassa mahdollisia täyttää, useimmiten eheytystoimintaa tarjoava henkilö ei niitä täytä eivätkä viranomaiset sitä valvo. Siksi kielto ei saa sallia poikkeuksia aikuisen suostumukseen nojaten. Tuore lainsäädäntö Uudessa-Seelannissa kieltää suostumukseen perustuvan puolustuksen.

Esillä on myös eduskunnan käsittelyssä oleva Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite.

Eheytysideologia

Eheytysideologialla tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus nähdään vaillinaisuutena ja rikkinäisyytenä, ja yksilön seksuaalinen suuntautuneisuus tai sukupuolen kokemus olisi tällöin muutettavissa erilaisin harjoituksin tai rukouksin. Nimillä eheytysterapia, muutosterapia tai konversioterapia tunnettujen menetelmien harjoittamista on kritisoitu tieteellisin perustein laajasti.

3 kommenttia

Eikö tämä ole marginaalinen ilmiö? Järjestääkö näitä lähinnä hihhulit? Eikö se ole harhaoppista?
Miksei katolista kirkkoa kielletä kokonaan, kun siellä on näitä lapsiin sekaantumista?!
Siitä vasta traumoja tulee? Onko Seta ottanut tähän kantaa? En muista.
Eheytysideologia elää pääasiassa uskonnollisissa piireissä ja uskonnollisuus on jollain tavoin läsnä. Eheytysideologian suhteesta erilaisiin uskonnollisiin oppeihin tai uskonnollisiin tulkintoihin en suoranaisesti osaa sanoa.

Mikä on marginaalista ja mikä ei-marginaalista? Missä raja kulkee?.Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien määrää on pitkään vähätelty ja vähäisyydellä perusteltu sitä, ettei syrjiviin käytäntöihin olisi tarpeen puuttua.

Setan tehtäväkenttä on erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt jja näihin ilmiöihin liittyvät kysymykset. Ymmärtääkseni Setan piiristä on tuotu esiin se, että tukahdutettu seksuaalisuus voi purkautua haitallisilla tavoilla. Seksuaalinen hyväksikäyttö on jo laissa kielletty. Kieltojen ei pitäisi kohdistua johonkin toimijaan, vaan olla yleispätevä ja kohdistua haitallisiin tekoihin. Suomessa muuten katolinen kirkko on aika marginaalinen ilmiö. Sen sijaan eräät herätysliikkeet merkittävämpi.