Setan edustajakokous valitsi uusia jäseniä ja hyväksyi kannanoton

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Setan edustajakokous järjestettiin edellisen vuoden tavoin koronapandemian vuoksi etäyhteyksien välityksellä 13.-14.11.2021. Edustajakokous hyväksyi kannanoton lisäksi toimintasuunnitelman ja valitsi uusia hallituksen jäseniä erovuorossa olleiden tilalle.

Varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2022–2023 valittiin jatkamaan Alia Dannenberg. Puheenjohtajistossa jatkaa myös vuonna 2020 valittu puheenjohtaja Sakris Kupila ja varapuheenjohtaja Pekka Rantala.

Hallituksen kokoonpano uudistui ja kokonaan uusiksi jäseniksi valittiin John Kaye Helsingistä ja Risto Hartikainen Varkaudesta ja uusiksi varajäseneksi Iiris Lehto Joensuusta ja Heidi Lehtonen Ylivieskasta. Varajäsen Aura Castrén valittiin hallituksen varsinaisena jäsenenä. Vuonna 2020 hallitukseen valittu Niklas Vaalgamaa jatkaa hallituksen jäsenenä.

Setan kannanotto

Setan edustajakokous toteaa kannanotossaan, ettei transihmisten oikeuksia voida polkea feminismin nimissä.

Setan edustajakokousksen mukaan sateenkaari-ihmisten oikeuksiin kohdistuu tällä hetkellä merkittävää vastustusta, joka näkyy Euroopassa etenkin trans- ja ei-binääristen ihmisten oikeuksien vastustamisena. Sateenkaari-ihmisten oikeuksia vastustavat monenlaiset toimijat, joiden tavoitteena on puolustaa ”perinteisiä perhearvoja” ja sukupuolirooleja ja heikentää muun muassa naisten ja sateenkaari-ihmisten oikeutta määrätä omasta kehostaan. Trans- ja ei-binääristen ihmisten itsemääräämisoikeus sukupuoleen ja kehoon halutaan kieltää. 

Setan edustajakokous katsoo, että transihmisten oikeuksia vastustetaan myös feminismin nimissä. Tällöin naiseus määritellään kapeasti, ja trans- ja ei-binääriset ihmiset halutaan sulkea määritelmän ulkopuolelle. Väitteiden mukaan transnaiset ovat uhka cis-naisten tasa-arvolle, jopa turvallisuudelle. Väitteissä naiseus määritellään kapeasti, tukeutuen vanhoihin käsityksiin sukupuolesta. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei turvallisuusuhalle ole mitään perusteita, vaan turvattomuuden tunne johtuu aktiivisesta pelon lietsonnasta. Katteettomia pelkoja voidaan hälventää tiedon lisäämisellä sukupuolen moninaisuudesta. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Naisten jakaminen ”oikeanlaisiin” ja ”toisenlaisiin” ei edistä naisten oikeuksia. Se päinvastoin vahvistaa niitä voimia, joiden tavoitteena on naisten oikeuksien rajoittaminen.

Setan edustajakokous katsoo, että naisten oikeuksia voidaan edistää vain edistämällä niitä naisten moninaisuus huomioiden.

- Esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta on sekä cis- että transnaisten ja monien ei-binääristen jakama kokemus. Naisten kokemukset eroavat myös muun muassa etnisen taustan ja ihonvärin sekä toimintakyvyn perusteella. Cis-naisille erityisten kysymysten edistäminen ei edellytä transihmisten syrjintää. Tarvitsemmekin feminismiä, jossa naisten moninaisuus ja erilaiset kokemukset huomioidaan.   

Setan edustajakokous vetoaa kannanotossaan feministisiin toimijoihin, jotta ne irtisanoutuisivat selväsanaisesti transnaisten ja ei-binääristen ihmisten oikeuksia vastustavasta feminismistä.

- Kannustamme feministisiä toimijoita kutsumaan trans- ja ei-binäärisiä ihmisiä mukaan keskusteluun tasa-arvosta ja pohtimaan yhdessä sitä, miten naisten oikeuksia voidaan edistää yhdessä ilman syrjintää.

Seta

Seta kertoo olevansa valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Edustajakokous on Setan korkein päättävä elin, joka kokoontuu joka vuosi marras-joulukuun vaihteessa.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!