Setan hallitukseen uusia ihmisiä - kannanotossa vaaditaan translain kiirehtimistä ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien laajempaa turvaamista

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Jyväskylässä pidettiin 19.11. Setan edustajakokous. Kokoukseen osallistui noin 45 jäsenjärjestöjen edustajaa eri puolilta maata. Edustajakokouksessa hyväksyttiin kannanotto sekä toimintasuunniltema ja valittiin uusia jäseniä hallitukseen.

Edustajakokous: ”translain kokonaisuudistus ei riitä”

Setan Edustajakokous vaatii kannanotossaan sukupuolen vahvistamista koskevan lain (nk. translaki) käsittelyä eduskunnassa kiireellisesti. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sukupuolen vahvistamista koskevaksi laiksi. Lain tavoitteena on vahvistaa sukupuoltaan vahvistavien henkilöiden itsemääräämisoikeutta.

Edustajakokous toteaa kannanotossaan, ettei translain kokonaisuudistus riitä. Sen mukaan alaikäisten, muunsukupuolisten ja intersukupuolisten oikeudet on myös turvattava. 

- Translain uudistusta koskevan hallituksen esityksen merkittävin puute on, ettei alaikäisille ole uudistuksen jälkeenkään mahdollista vahvistaa sukupuoltaan juridisesti*. Suomi on edelleen jäämässä niiden 17 eurooppalaisen maan ulkopuolelle, missä sukupuolen juridinen vahvistaminen ei olisi mahdollista alaikäisille. Eduskunnan tulee vaatia, että hallitus ryhtyy toimiin täysi-ikäisyysvaatimuksen poistamiseksi lapsen oikeuksien peri-aatteet huomioiden.

- Translain uudistus ei mahdollista muunsukupuolisten sukupuolen tunnustamista, sillä sukupuolen voisi edelleen vahvistaa vain naiseksi tai mieheksi. Setan edustajakokous vaatiikin, että Suomen tulee tunnustaa muunsukupuoliset mahdollistamalla kolmas oikeudellinen sukupuolikategoria.

Setan edustajakokous ilmaisee pettymyksensä siitä, ettei hallitus ole pystynyt edistämään hallitusohjelman kirjausta kieltää intersukupuolisiin lapsiin kohdistuvia sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä, joille ei ole lapsen tietoon perustuvaa suostumusta. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Intersukupuolisten oikeus itsemäärittelyyn ja keholliseen koskemattomuuteen tulee toteutua Suomessa ja räikeät ihmisoikeusloukkaukset tulee lopettaa viipymättä.

Seta toteaa, että translain valmistelu viivästyi kohtuuttomasti, ja eduskunnan valiokunnat ovat päässeet käsittelemään esitystä vasta nyt. 

- Setan edustajakokous vaatii, että esitys käsitellään kiireellisesti ja kuunnellen etenkin niitä ihmisiä, joiden oikeuksia esityksellä halutaan vahvistaa. Lisäksi Setan edustajakokous peräänkuuluttaa kansanedustajilta transihmisiä kunnioittavaa keskustelua lain käsittelyn yhteydessä.

Uusia hallituksen jäseniä

Setan Edustajakokous hyväksyi kannanoton lisäksi toimintasuunnitelman ja valitsi uusia hallituksen jäseniä erovuorossa olleiden tilalle.

Puheenjohtajaksi valittiin 2023-2024 Pekka Rantala Helsingistä, joka on toiminut varapuheenjohtajana edelliset kaksi vuotta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tanja von Knorring Tampereelta.

Kokonaan uudeksi jäseniksi hallitukseen valittiin Joonatan Laine. Hallituksen muut kokouksessa valitut jäsenet Aura Castrén, Niklas Vaalgamaa ja Iiris Lehto ovat kautensa uusineita hallituksen jäseniä. Hallituksessa jatkavat varapuheenjohtaja Alia Dannenberg sekä hallituksen jäsenet Risto Hartikainen, Petri Janhunen ja John Kaye.

Edustajakokouksessa Seta-aktiivitoimijatunnustus myönnettiin Kuisma Savisalolle ja Risto Hartikaiselle Sateenkaarisenioreista, Heidi Kenttälälle Rovaniemen Setasta sekä Susanna Kemille Oulun Setasta.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!