• Olli Stålström

Psykiatrisen käytännön historiaa ja nykypäivää Sexpon koulutusseminaarissa 12.3.2010

Jack Drescher lähetti minulle dokumentin yhdestä tärkeimmästä "zapista" (mielenosoituksesta), jonka homoaktivistit tekivät vuonna 1976 silloista psykoanalyyttistä sortovaltaa (Bieber, Socarides) vastaan. Mielenosoittajat soluttautuivat New York Academy of Medicinen tilaisuuteen ja alkoivat lukea alla olevaa julistusta. Siinä paljastettiin silloisen psykoanalyysin sitoutuminen porvarillisen keskiluokkaiseen konservatiiviseen valtakoneistoon ja valtaideologiaan ja vaadittiin, että homojen ja lesbojen on itsensä noustava taistelemaan sortoa vastaan. Manifestin teksti on tässä linkissä:

http://www.outhistory.org/wiki/Zapping_the_New_York_Academy_of_Medicine%2C_April_6%2C_1976

Tämä tapahtuma sivuaa läheisesti omaa henkilöhistoriaani. Olinhan itse sitoutunut psykoanalyyttiseen konversiohoitoon vuodesta 1970 lähtien, koska en voinut kuvitella elämistä homona Suomessa. Seurasin tiiviisti tapahtumia Yhdysvalloissa, jossa olin opiskellut ja jossa minulla oli rakastettu. Vähitellen pääsin irti omasta alistuneisuudestani ja aloin työstää vuonna 1974 perustetun Setan periaateohjelmaa, joka saatiin hyväksyttyä runko-osaltaan vuonna 1976, samana vuonna kun mainittu massiivinen zap-mielenosoitus pidettiin New Yorkissa. Lopetin oman analyysini vuonna 1975 jolloin nousin ylös analyytikon sohvalta ja lähdin kaduille osoittamaan mieltä.

Minua auttoi suuresti se, että nuoruudenrakastettuni Gus (katso blogini Ollin Oppivuodet), jonka olin tavannut New Yorkissa vuonna 1962, työskenteli Yhdysvaltain tiedeakatemiassa. Sain häneltä jatkuvasti ajantasaista tietoa tapahtumista New Yorkissa.

Nämä dramaattiset tapahtumat saivat psykiatrikunnan edistysmieliset ihmiset kiinnostumaan homoaktivistien sanomasta ja tiedekritiikistä.

Lopulta Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksestä (APA) tuli tärkeä hlbti-ihmisten patologisoinnin kriitikko ja yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden vankka kannattaja.

APA on jo useasti ottanut kantaa sananvapauden ja yhdenvertaisuuden puolesta mm. Suomen hallitukselle. Hyvän yhteistyön huipentuma on kun APA:n hlbti-komiteaa pitkään johtanut ja useita teoksia kirjoittanut ja toimittanut psykoanalyytikko Jack Drescher tulee kutsustani osallistumaan Sexpon koulutusseminaariin 12.3.2010.

Avajaispuheessaan Jack Drescher tekee yleiskatsauksen seuraavaan sairausluokitukseen DSM-V, joka on tarkoitus hyväksyä vuonna 2013. Drescherin mukaan silloin on tarkoitus muuttaa transdiagnoosien nimikkeet ja määrittelyt siten, että niitä lakataan kutsumasta sairauksiksi, mutta ne pysyvät kuitenkin DSM-V:n sisällä, jotta sukupuolen korjaushoitoihin voidaan saada sairausvakuutuksesta korvaus.

Transdiagnoosien luokka on tarkoitus muuttaa nimikkeestä Gender Identity Disturbance (sukupuoli-identiteetin häiriö) nimikkeeksi Gender Incongruence (sukupuolen epäsuhta), jota ei enää luokiteltaisi häiriöksi.

Nyt on on nähtävissä, että suunniteltuun muutokseen kohdistuu kovaa vastarintaa eri tahoilta esim. psykoanalyyttisin ja uskonnollisin perustein. Jack Drescher tulee kertomaan tarkemmin alkaneesta prosessista. Samalla hän pitää Sexpon seminaarissa työryhmän hlbti-asiakkaiden hyvästä psykiatrisesta hoidosta, johon on jo ilmoittautunut kolmatta kymmentä suomalaista terapia-alan opiskelijaa, ammattilaista ja vaikuttajaa.

Juuri tarkastuksessa oleva Anssi Pirttijärven gradu on tutkimus suomalaisen tasavertaisuusliikkeen alkuvuosista. Julkaisemme sen FinnQueerissa heti kun se on hyväksytty Turun yliopistossa.

Kuvan lähde: Jack Drescher