• Olli Stålström

Martin Schreck kävi Suomessa viimeistelemässä Setan historiaa

[Tämä henkilöhistoriallinen blogi kertoo Setan alkuvuosien historiasta ja liittyy Anssi Pirttijärven graduun Setan varhaisvuosista, joka julkaistaan loppuvuodesta 2010]

Setan keskeinen perustajahahmo Martin Schreck kävi nykyisestä kotimaastaan Tanskasta vierailemassa ja moikkaamassa nykypolven aktivisteja elokuussa 2010. Martin tapasi Setan historiaa viimeistelevän Anssi Pirttijärven ja minut, joka olen toiminut avustajana historiatiedon kokoamisessa.

Martin Schreck teki yhdessä Seppo Kivistön kanssa sinisellä painokopiolla tehdyn Setan ensimmäisen ohjelmajulistuksen, jota jaettiin Setan perustamisen yhteydessä toukokuussa 1974. Sen perusteella aloimme koota laajaa, kokonaisvaltaista ohjelmaa ja minä toimin tämän työryhmän sihteerinä, minut oli valittu Setan varapuheenjohtajaksi alkukesästä 1974. Yhdessä Vesa Tapio Valon kanssa tein laajennetun ohjelmaluonnoksen Setan vuosikokousta varten.

Koko periaateohjelma hyväksyttiin Urjalassa pidetyssä seminaarissa syksyllä 1976 ja julkaistiin Martin Schreckin saatesanoin Seta-lehden numeron 2/1976 keskiliitteenä olevana eripainoksena.

Hyvin monet aktivistit Martin Schreckin ja Seppo Kivistön lisäksi osallistuivat Setan periaateohjelman muotoiluun. Ainakin seuraavat olivat muistini mukaan muotoilemassa valmista tekstiä: Vesa Tapio Valo, Veli-Pekka Hämäläinen, Jussi Nissinen, Kimmo Kahra, Reijo Härkönen, Ulf Månsson, Veli Hyvärinen, Marita Kuokkanen, Leena Tamminen, Olli Stålström sekä asiantuntijajäsenenä sairausluokitusta kommentoinut yht.tri Annikki Talikka.

Ulkopuolisena työlainsäädännön asiantuntijana meitä avusti myös SAK:n juristi
Tarja Halonen, jota haastateltiin työlainsäädännöstä Seta 5/1975:een.

Tämä ohjelma käsitti seuraavat toimintakohteet ja vaatimukset:

1. Tasavertaisuus lain edessä
2. Seksuaalirikoslaki
3. Työlainsäädäntö
4. Perhe- ja sosiaalilainsäädäntö
5. Tiedonvälitys
6. Koulu ja kasvatus
7. Tieteellinen tutkimus
8. Psykiatria ja käyttäytymistieteet
9. Mielenterveystyö
10. Kirkko ja uskonnolliset yhteisöt
11. Puolustusvoimat ja suljetut yhteisöt
12. Kansainvälinen yhteistyö
13. Yhteiskunta ja poliittiset puolueet

Tätä periaateohjelmaa tarkennettiin vuonna 1984 ilmestyneessä teoksessa
Rakkauden monet kasvot. Periaateohjelman perusteella Jussi Nissinen ja Olli Stålström julkaisivat katsauksen ohjelman periaatteiden toteutumiseen kohta kohdalta vuonna 2005:

http://www.finnqueer.net/juttu.cgi?s=294_6_1

--
Kuva: Martin Schreck ja Olli Stålström Karhupuistossa elokuussa 2010. Kuvan otti Anssi Pirttijärvi