• Olli Stålström

Historian kirjoittamisen historiaa

Yleisradion TV1 teki 22.5.1999 Lauantaivekkarissa ohjelman Setan 25-vuotishistoriasta. Olin tässä ohjelmassa haastateltavana, koska olin juuri aloittanut tasavertaisuusliikkeiden historiaa koskevan tutkimustyön ja aineiston keräämisen.

Siitä syntyi ajatus ryhtyä ohjaamaan yliopistollisia, Setan historiaa kartoittavia tutkimuksia ja julkaista ne FinnQueerissa. Kymmenen vuoden työstämisen jälkeen FinnQueer julkaisee kaksi historiagradua, Anssi Pirttijärven ja Ilse Mannerin. Taustaksi olen koonnut historialliseksi aineistoksi useita satoja kirjoja ja artikkeleita. Olen myös luovuttanut tutkijoiden käyttöön useita mapillisia kirjallista aineistoa Setan alkuvuosikymmenestä ja luonut heille kontaktin lukuisiin alkuvaiheen aktivisteihin.

Julkaisen gradut FinnQueerissa tänä syksynä kun Anssi on saanut omansa valmiiksi.

[Nämä Anssi Pirttijärven ja Ilse Mannerin gradut julkaisin FinnQueer-verkkolehden Historia-osiossa marraskuussa 2011. Samaan yhteyteen lisäsi vielä Anu Hakalan Tampereen yliopistossa tekemän gradu Setan historiasta]

http://www.finnqueer.net/juttu.cgi?s=340_6_1

Kuva: Olli Stålströmin yksityiskokoelma