Sukupuoli

Joidenkin tulkintojen mukaan on olemassa kaksi toisilleen vastakkaista sukupuolta, niihin liittyvät ihanteet ja roolit. Joidenkin käsitysten mukaan taas vain lisääntymisessä tarvitaan siittiötä ja munasolua, mutta muuten yksilön sukupuoleen liittyvät yksityiskohdat ovat monimuotoisemman kokonaisuuden osia.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta lisää hlbti FAQ -artikkelissa ja hlbti-sanastossa.

Edellinen
Edellinen