Aito avioliitto ry ristiretkellä kouluissa sukupuolen moninaisuuden tunnustamista vastaan

  • Näkökulma
  • Näkökulma
  • Sami Mollgren
  • 9

Aito avioliitto ry on lähettänyt moniin kouluihin esitteen, jonka näkökulma sukupuoleen on yksinomaan lisääntymisbiologinen: "Ihminen on joko nainen eli hedelmöittyvä tai mies eli hedelmöittävä".

- Tulkintamme mukaan sukupuoli on ihmisten erilaisuutta kuvaava käsite, joka perustuu kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin ja jonka avulla ihmiset jaetaan miessukupuolta ja naissukupuolta oleviksi, todetaan Aito avioliitto ry:n julkaisussa.

Yleistekstin lisäksi esitteessä on kolmen kirjoittajan allekirjoittamat puheenvuorokirjoitukset. Luokanopettaja Tuulikki Tepora kirjoittaa "Opettajan kynästä" ja peräänkuuluttaa opettajia “tukemaan terveellä tavalla ja tosiasiallisesti tyttöjen kasvua naisiksi ja poikien kasvua miehiksi” ja kritisoi “sukupuolineutraalia ideologiaa”. Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja Susanna Koivula kohdistaa viestinsä opetushenkilökunnalle otsikolla "Arvoisat opettajat ja rehtorit". Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka kirjoittaa otsikolla "Uusgnostilaista sukupuoliopetusta" ja esittää sukupuolen moninaisuutta edistävien pitävän “ruumista välineenä, jota voidaan muokata ja manipuloida palvelemaan persoonan tavoitteita”.

Esitteen yleistekstissä tunnustetaan intersukupuolisuus-ilmiön olemassaolo, mutta sen ei katsota aiheuttavan säröä ajatukseen yksinomaisesta kahdesta sukupuolesta. Toteamista syvemmälle intersukupuolisuutta ei käsitellä. Transsukupuolisuus taas tulee esiin vain Puolimatkan kirjoituksessa, jossa tämä kritisoi sukupuolenkorjausprosessia.

Opetushallituksen julkaisema "Tasa-arvotyö on taitolaji" -opas saa Aito avioliitto ry:n julkaisuussa kritiikkiä, ja käsite "sukupuolen moninaisuus" nähdään ajatuksellisena ja epämääräisenä. Erikseen mainitaan, että käsitettä ei ole käytetty tasa-arvolaissa. Esitteen mukaan käsitteet "sukupuoli" ja "sukupuoli-identiteetti" tarkoittavat eri asioita, eikä "sukupuoli-identiteetti" ole osa käsitettä "sukupuoli".

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Aito avioliitto ry:n käsitystä sukupuolisuudesta kritisoitu

Nykykäsityksen mukaan aivot sukupuolittuvat samoin kuin muutkin yksilön sukupuolisuuteen liittyvät ominaisuudet, kuten lisääntymiseen liittyvät elimet. Yksilön kohdalla sukupuolittuminen ei aina käy täysin käsi kädessä sen mukaan, mitkä sukupuolikromosomit tällä on. Eri ajankohtana raskauden aikana kehittyvät sukupuoleen liittyvät piirteet voivat lisäksi kehittyä erilaisten olosuhteiden vallitessa, jolloin sukupuolisuuden eri ulottuvuudet saattavat olla yksilössä joko enemmän tai vähemmän geneettisen sukupuolen kanssa linjassa. Esimerkiksi puheäänessä ja ulkomuodossa on piirteitä, jotka vaihtelevat yksilöissä tyypillisesti sukupuolittuneesti. Aivojen osien sukupuolittuminen vaikuttaa esimerkiksi sukupuoleen samastumiseen ja parinvalintaan. Nämä sukupuolisuuteen liittyvät asiat vaikuttavat vuorovaikutuksessa muiden kanssa identiteetin kehittymiseen.

Aito avioliitto ry:n julkaisua kritisoineet ovat lisäksi huomauttaneet, että Mitä tarkoittaa käsite "sukupuoli"? -julkaisu pyrkii todistamaan sukupuolisuuden kaiken kattavaa kaksijakoisuutta lisääntymisbiologisiin tyypillisyyksiin liittyvien huomioiden ohella lähinnä suomen kielen ilmiöihin ja Suomen lainsäädäntöön sekä väestötietojärjestelmään liittyvillä kehäpäätelmillä.

Esitteessä esimerkiksi palastellaan käsite "sukupuoli", jossa "suku" viittaisi lisääntymiseen ja "puoli" tarkoittaisi puolta kahdesta ihmisestä.

- Ihmisen luonnolliseen lisääntymisen tarvitaan kaksi ihmistä, mies ja nainen.

Esiin nostetaan myös Suomen nykyinen henkilötunnusjärjestelmä, jossa ihmisen sukupuolelle on kaksi vaihtoehtoa.

- Koska lapsen rekisteröinnin yhteydessä lapsesta kirjataan väestötietojärjestelmään sukupuolitieto josta selviää, onko lapsi sukupuoleltaan miessukupuolta vai naissukupuolta oleva, on selvää, että ihmisen sukupuolia on kaksi.

Myös tasa-arvolaki ja sen yksiselitteisyys otetaan esiin erilaisten lainkohtien kautta.

- Koska sukupuoli-käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä, niin sille täytyy olla olemassa riittävän yksiselitteinen ja yleiskäyttöinen määritelmä.

Säädökset ja Kielitoimiston sanakirja osoittavat esitteen tekijöiden mukaan sukupuoli-käsitteen sekä miessukupuolen ja naissukupuolen itsestäänselvyyden, ja heidän esittämänsä malli mahdollistaa sen, että "henkilön sukupuoli on mahdollista todentaa objektiivisesti".

Kristillisdemokraattien kansanedustajat tapasiet opetushallituksen pääjohtajan

Kristillisdemokraattien kansanedustajien delegaatio tapasi huhtikuun alussa opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen, jätettyään tälle tapaamispyynnön. Neljä KD:n kansanedustajaa kävivät pääjohtajan kanssa keskustelua koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksesta.

KD-kansanedustajat kritisoivat sukupuolisen moninaisuuden huomioimista kouluopetuksessa
Sosiaalisessa mediassa leviää kouluopetukseen liittyvä ´SETA-kielto´
Aito avioliitto -yhdistys häiriköi jälleen koulujen arkea
Keskustelu: Mitä transsukupuolisuus oikein on?

9 kommenttia

Niin tyypillistä käytöstä näiltä homo- ja transvihaajilta. Kun ensin on hävitty taistelu oikeudesta syrjiä ja vihata homoja avoimesti, käydään taisteluun oikeudesta syrjiä ja vihata transihmisiä avoimesti. Kaikki tietenkin vain "lähimmäisenrakkauden" nimissä (:D).

On aivan selvää, että suomen kielen sana sukupuoli kääntyy englanniksi sanaksi gender, joka viittaa anatomisen ja sosiaalisen sukupuolen muodostamaan komboon, joiden perusteella ihminen sukupuolittaa toisen arkielämässä. Sana sex kääntyy suomessa lähinnä biologiseksi sukupuoleksi, jolla taas on merkitystä lähinnä vain kromosomi- ja lisääntymismielessä, jos siinäkään.
Nyt kannattaakin kysyä heiltä että olikos se heidän jumalansa hedelmöittyvä vai hedelmöittävä vai mitä, kun sen aatamin tekaisi :D

Tosin sitten tuossa jokin aika sitten eräiltä muiltakin tahoilta meni "tiskirätillä lyöden" se ymmärrys että ihmiseläimillä sukupuolisuus määrittynee monelta kantilta, eli mentaalisina sukupuolina, fyysisinä sukupuoliina, ... ja nuo typistettiin vain mentaaliseen lokerikkoon (trans)sukupuolisuus-määrittelyissä(kin).

Niin ja sitten vielä se, että intersukupuolinen voinee lisääntyä toisen intersukupuolisen kanssa, jolloin naista ja miestä ei tarvita lainkaan.

Kommenttia muokattu: 18.04.2018 klo 01:42