Tutkimus: Perhemalli ei näytä vaikuttavan adoptiolasten sukupuolikäsitykseen

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 7

Sukupuolikäsityksen kehittymisessä ei näytä olevan suurta eroa samaa tai eri sukupuolta olevien vanhempien kasvattamien adoptiolasten välillä. Asia käy ilmi tutkimuksessa, joka julkaistiin Sex Roles -tiedejulkaisussa.

Tutkimukseen osallistui 106 perhettä. Osassa vanhemmat olivat samaa ja osassa eri sukupuolta. Tutkimusta johti Rachel Farr Kentuckyn yliopistosta. Farr tiimeineen vertaili, miten lapsen "sukupuolelle tyypillinen käytös" kehittyi ajan mittaan erilaisissa perheissä lasten kasvaessa.

Tutkimuksessa vanhemmat täyttivät kyselylomakkeen ja tutkijat haastattelivat lapsia sekä tarkkailivat lasten käytöstä, esimerkiksi millaisia leluja nämä lapset suosivat.

Suurin osa lapsista suosi leluja ja käyttäytyi "sukupuolelle tyypillisesti". Tutkijoiden palattua viisi vuotta myöhemmin, ne lapset, joiden kohdalla oli havaittu ennen kouluikää "sukupuolelle epätyypillistä" toimintaa, suosivat myös vanhempina asioita, jotka eivät ole "sukupuolelle tyypillisiä".

Farr päättelee, että perhemallilla olisi vain vähän vaikutusta siihen, miten lasten käsitys sukupuolesta kehittyy. Samaa sukupuolta olevien vanhempien havaittiin kuitenkin sallivan lapsille hieman enemmän tilaa poiketa "sukupuolelle tyypillisestä".

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Farr toteaa tulosten viittaavan siihen, että samaa sukupuolta olevien vanhempien kasvattamien adoptiolasten sukupuoleen liittyvä kehitys etenee samalla tavoin kuin eri sukupuolta olevien vanhempien kasvattamilla adoptiolapsillakin. Hänen mukaansa tyypillinen sukupuoleen liittyvä kehitys ei edellytä molempia sukupuolia edustavia vanhempia roolimalleina, eikä molempia sukupuolia edustavat vanhemmat roolimalleina sen paremmin estä poikkeamista "sukupuolelle tyypillisestä" kehityksestä.

Farr uskoo löydösten auttavan asianajajia, tuomareita, sosiaalityöntekijöitä ja adoptiotoimistoja, kun nämä pohtivat vanhempien seksuaalisen suuntautuneisuuden vaikutuksia lasten sukupuolikäsityksiin.

Sex Roles: Children´s Gender-Typed Behavior from Early to Middle Childhood in Adoptive Families with Lesbian, Gay, and Heterosexual Parents
Phys.org: Same-sex couples do not influence their adoptive children´s gender identity

7 kommenttia

En ehtinyt selvittää ko. julkaisun yleistä tieteellistä tasoa, mutta tutkimushypoteesin stereotyyppisyys 'sukupuolelle tyypillinen' arveluttaa: tytöt leikkivät nukeilla, pojat pikkuautoilla ja kaikki muu on sukupuolelle epätyypillistä käyttäytymistä. Ja mistähän lapset nuo lelut ovat saaneet? Vanhemmiltaan ja sukulaisiltaan, jotka vuosisadoista toiseen toistavat luutuneita sukupuolirooleja.

Vanhemmat saattavat selvittää sikiön sukupuolen, jotta osaavat värittää lastenhuoneen 'oikean' värikseksi: pojille siniseksi ja tytöille vaalenpunaiseksi. Jos sukupuolta ei tiedetä etukäteen, maalataan huone keltaiseksi, jotta se sopii kaikille. Näissä värivalinnoissa sateenkaari/heterovanhemmat eivät varmasti juuri eroa toisistaan.

Sukulaiset raahaavat pojille pikkuautoja ja leekoja, tytöille nukkeja ja pikkukeittiötavaroita. Entä jos lapselle ostettaisiin lahjat juuri päinvastoin? Jos poikalapsi saisi vain nukkeja lahjaksi, eikö hän leikkisi ollenkaan vai leikkisi sukupuolelle epätyypillisesti?

Lelujen ostajina sateenkaari/heterovanhemmat ovat varmasti hyvin samanlaisia: tukevat pitkälti vanhoja sukupuolirooleja, ehkä sateenkaarivanhemmat aavistuksen laajemmalla kirjolla. Tällöin olisi todella hämmästyttävää, jos tutkimustulos olisi ollut jotain muuta kuin että sateenkaari/heterovanhemmilla ei ole eroa siihen, miten lapsi leikkii.

Voidaanko lapsen sukupuolikäsitys ylipäätänsä yksinkertaisesti määritellä siten, että lapsi tajuaa, että tyttöjen kuuluu leikkiä nukeilla ja poikien pikkuautoilla? En usko, mutta juuri "toy play" on ollut tässä tutkimuksessa suuressa roolissa. Tutkimuksessa tehtyt "children’s self-reports of gender nonconformity" olisi ollut mielenkiintoista lukea, mutta valitettavasti artikkeli on maksullinen.

Tutkimuksen tieteellisyyttä kyseenalaistaisin, mutta onneksi edes loppupäätelmät ovat sellaisia, että ne toivottavasti auttavat sateenkaariperheitä esim. adoptioasioissa.
Tieteellisyys näyttäisi olevan ihan ok. Lelut olivat tutkijoilta, ja stereotyypitys ilmeisesti tarkoituksellinen, perinteeseen liittyvä.