Katsaus vuoteen 2014 sateenkaarinäkökulmasta

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • Sami Mollgren

Vuosi 2014 väistyy ja esiin astuu vuosi 2015. Suomessa hlbti-teemainen keskustelu pyöri kuluneen vuoden aikana avioliittolain uudistamista koskevan kansalaisaloitteen, translain sekä isyyslain uudistuksen ja urheilun ympärillä. Myös muualla maailmassa puhuttiin samaa sukupuolta olevien parisuhdelainsäädännöstä - sekä eteenpäinmenosta että takapakista. Joissain maissa - kuten esimerkiksi Venäjällä ja eräissä Afrikan maissa - seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asema on käynyt tukalammaksi.

Yhteenveto on eräs näkökulma vuotta 2014 nimittäviin aiheisiin. Se perustuu ranneliike.netissä vuoden aikana julkaistuihin uutisiin ja muihin kirjoituksiin. Kokonaisvaltaisemmin aiemmin sivustolla julkaistuihin juttuihin voi perehtyä sivuston juttuarkistossa tai etsiä aiheita hakusivun avulla.

Edistystä ja takapakkia

Pohjoisessa ja läntisessä Euroopassa, Amerikoissa ja Oseaniassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on parantunut ja hyväksyntä selvästi lisääntynyt. Monissa mainittujen alueiden maissa samaa sukupuolta olevien parisuhteet tunnustetaan ja avioliitto tai ainakin parisuhteen rekisteröiminen on mahdollista. Sen sijaan useissa Afrikan ja Aasian valtioissa homoseksuaalisuus on lailla kiellettyä; homoseksuaalisista suhteista voidaan rangaista pitkillä vankeustuomioilla, ruumiillisesti tai jopa kuolemalla. Homoseksuaalisista suhteista rangaistaan 79 valtiossa, joista kymmenessä jopa kuolemanrangaistuksella.

Eurooppa

Homoseksuaalinen kanssakäyminen tuli sallituksi koko Euroopan alueella, kun Pohjois-Kyproksen turkkilainen tasavalta eli Pohjois-Kypros salli miesten väliset seksuaalisuhteet. Kielto oli peräisin Britannian siirtomaa-ajalta. Aiemmin maanosista kokonaisuudessaan Pohjois-Amerikka ja Australia ovat sallineet homosuhteet.
» Pohjois-Kypros dekriminalisoimassa homoseksuaaliset suhteet

Europarlamentti keskusteli helmikuussa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta homofobiasta ja syrjinnästä. Käsittelyssä oli itävaltalaisen euroedustaja Ulrike Lunacekin raportti, jonka parlamentti myös hyväksyi. Raporttiin sisältyy myös toimintasuunnitelma kamppailulle hlbti-ihmisten epätasa-arvoa ja syrjintää vastaan. EU-parlamentti käsitteli keväällä myös raporttia perusoikeuksien toteutumisesta EU:n alueella. Raportissa monissa kohdissa vaaditaan hlbti-ihmisten perusoikeuksiin parannnuksia, kuten esimerkiksi parannuksia syrjintäsuojaan ja homo- ja lesbopareille sekä heidän perheilleen vapaata ja turvallista muutto-oikeutta EU:n sisällä. Lisäksi kiinnitettiin huomio transihmisten syrjintään.
» Europarlamentissa selkeä tuki Lunacekin selonteolle
» Europarlamentissa vaadittiin homoille ja lesboille parempaa perusoikeuksien suojaa
» Raportti: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema EU:ssa

Euroopan parlamenttiin valittiin uudet kansanedustajat. Esimerkiksi suomalaisedustajien joukko muuttui hlbti-kannoiltaan hieman aiempaa arvoliberaalimmaksi. Toisaalta eräiden avarakatseisten kansaendustajien siirtyessä Arkadianmäeltä Brysseliin nosti Suomen eduskuntaan vähemmän avarakatseisia edustajia.
» Suomen uusista europarlamentaarikoista suurin osa hlbti-myönteisiä
» EU-vaalituloksen myötä muutoksia eduskuntaan - avioliittolain uudistuksen tukijat vähenemässä

Suomen hidas eteneminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien aseman parantamisessa on herättänyt huolta. ILGA-Europen toukokuussa julkaiseman raportin mukaan hlbti-vähemmistöjen oikeudet eivät ole vuoden aikana parantuneet Suomessa millään elämänalueella. 49 maan vertailussa Suomi on sijalla 17. Suomen sijoituksen heikentymiseen vaikuttavat erityisesti sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvät ehdot, kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, naimattomuusvaatimus ja lääketieteellinen painotus. Myös syrjintäsuoja on Suomessa puutteellinen eivätkä perheoikeudet toteudu yhdenvertaisesti.
» Eurooppalainen vertailu: Suomi jäämässä jälkeen hlbti-ihmisten aseman parantamisessa

Intiassa kädenvääntöä homosuhteiden laillisuudesta

Intiassa sen sijaan jatkui taistelu homosuhteiden laillisuudesta. Britannian siirtomaavallan ajoilta peräisin oleva "luonnonvastaisen seksin" kieltävä lainkohta 377 voi johtaa jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen, vaikka lakia ei juuri ole sovelletukaan. Vuonna 2009 oikeusistuin katsoi kiellon olevan vastoin perusoikeuksia, mutta korkein oikeus katsoi, että parlamentin on ratkaistava asia.
» Intia - Homoseksi pysyy laittomana toistaiseksi

Venäjän ihmisoikeustilanne heikkenee

Venäjällä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asema vaikeutui edelleen. Maassa voimassa oleva asiallisen tiedon homoseksuaalisuudesta käytännössä estävä ns. “homopropagandalaki” vaikuttaa aiempaakin voimakkaammin viranomaisten toimintaan. Venäjän sensuurivirasto esimerkiksi julkaisi käsikirjan homopropagandan tunnistamiseksi ja maan ulkoministeriö läksytti Euroopan unionia ihmisoikeustilanteesta ja “homoelämäntavan tuputtamisesta”. Venäjän ortodoksikirkko katsoo lännessä yleistyvien homoavioliittojen olevan uhaksi koko Venäjän yhteiskunnalle.
» Venäjän sensuurivirasto julkaisi käsikirjan homopropagandan tunnistamiseksi

YK:n lasten oikeuksien komitea on vaatinut Venäjää luopumaan “homopropagandalaistaan”. Myös useat tunnetut henkilöt ja merkittävät toimijat ovat kritisoineet Venäjää siitä, miten se kohtelee esimerkiksi hlbti-vähemmistöihin kuuluvia.
» YK: Venäjän kumottava ns. homopropagandalaki

Venäjän ihmisoikeustilanne oli suurennuslasin alla Sotšissa järjestettyjen talviolympialaisten vuoksi. Lukuisat ihmistoikeustoimijat ympäri maailman vaativat, että kansainvälisten urheilutapahtumien myöntämisperusteisiin liitetään järjestävän tahon suhde ihmisten oikeuksien yhdenvertaisuuden kunnioittamiseen.
» Venäjän ihmisoikeustilanne puhuttaa Sotšin olympiakisojen alla – Suomi pysyy hiljaa

Afrikassa lainsäädäntöä tiukennetaan

Nigeriassa hyväksyttiin alkuvuodesta tiukka homovastainen laki. Homoavioliittojen lisäksi kiellettiin esimerkiksi homojärjestöt, homoille suunnatut ravintolat ja julkiset hellyydenosoitukset samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Rangaistuksena on pitkiä vankeustuomioita. Lain hyväksymisen jälkeen on raportoitu raaoista homoja tai homoiksi epäiltyjä kohtaan tehdyistä hyökkäyksistä. Homoudesta tuomittuja on myös ruoskittu.
» Nigeria: Homoudesta tuomituille julkinen ruoskinta

Ugandassa käytiin köydenvetoa vastaavanlaisesta laista, jossa havaittujen homoseksuaalisten tekojen ilmiantamatta jättäminenkin olisi ollut rangaistavaa. Jo voimaan astunut laki kuitenkin mitätöitiin perustuslakituomioistuimessa. Laki mitätöitiin sen säätämiseen liittyneiden menettelyrikkomusten vuoksi. Lain voimaantulo johti mielivaltaisiin pidätyksiin, kiristämiseen ja irtisanomisiin. Myös skandaalilehdet julkaisivat erilaisia paljastusjuttuja. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan monet pakenivat maasta.
» Ugandan ankara homovastainen laki mitätöitiin

Kapkaupungin entinen arkkipiispa ja Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottanut Desmond Tutu vertasi Ugandan homovastaista lakia natsien ja apartheid-järjestelmän harjoittamaan syrjintään. Myös YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ilmaisi huolestuneisuutensa Ugandan tilanteesta.

Egyptissä miehiä on pidätetty ja tuomittu vankeuteen "irstailun" vuoksi näiden osallistuttuaan yksityisiin homojuhliin. Afrikassa sijaitseva Tšad kaavaili homoseksuaalisten tekojen kriminalisoimista.

Sen sijaan Tyynen valtameren Palau dekriminalisoi homoseksuaaliset suhteet.

Tasa-arvoinen avioliittolaki

Suomalaisessa julkisessa keskustelussa avioliittolain uudistaminen on ollut esillä näkyvästi.

Vuoden 2013 lopulla Tahdon2013-kampanjan puitteissa kerätyt tasa-arvoista avioliittolakia koskevan kansalaisaloitteen kannatusilmoitukset ehdittiin luovuttaa eduskunnalle, ja helmikuisen lähetekeskustelun jälkeen eduskunnan lakivaliokunta sai avioliittoasian käsiteltäväkseen. Lakivaliokunta kuuli Tahdon2013-kampanjan edustajia ja kymmeniä muitakin tahoja.

Koska lakivaliokuntaan oli pesiytynyt yhdenvertaisuutta keskimäärin vieroksuvampia kansanedustajia, ei valiokunta puoltanut kansalaisaloiteetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Kansanedustajien enemmistö oli kuitenkin eri mieltä lakivaliokunnan kanssa, ja suuren valiokunnankin puollettua aloitetta, päätti eduskunta 12.12. hyväksyä tasa-arvoisen avioliittolain. Lain on määrä astua voimaan vuonna 2017.
» Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin

Lakia tukemaan asettui satoja yrityksiä ja yhteisöjä, myös tiedotusvälineitä. Mielipidemittausten mukaan merkittävä enemmistö suomalaisista tukee samaa sukupuolta olevien parien oikeutta avioitua. Vastustajia on noin kolmasosa.

Avioliittolain uudistuksen loppuunvieminen jää keväällä 2015 valittavan uuden eduskunnan tehtäväksi, ja avioliittokysymyksen odotetaan nousevan yhdeksi kevään 2015 vaaliteemoista.

Parisuhdeasiat esillä muuallakin Euroopassa

Suomen etelänaapurissakin seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asema on paranemassa: Virossa lähdettiin toiseen suuntaan kuin homoavioliittokiellon perustuslakiinsa lisänneissä Latviassa ja Liettuassa. Vaikka Virossa kansan asenteet eivät ole länsieurooppalaisittain kovin sateenkaariystävälliset, eikä avioliiton muuttaminen yhdenvertaiseksi oletettavasti tule ihan heti ajankohtaiseksi, hyväksyi Viron parlamentti - niukin äänin, mutta kumminkin - myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevan, vuonna 2016 voimaan tulevan yhteiselämää säätelevän lain.
» Viron parlamentti hyväksyi parisuhdelain

Latvian ulkonimisteri Edgars Rinkēvičs kertoi olevansa homo. Hän on Latviassa ensimmäinen johtavassa asemassa oleva poliitikko, joka tulee kaapista. Rinkēvičs sanoi, että hän haluaa Latviaan Viron mallin mukaisen parisuhdelain.
» Latvian uusi ulkoministeri ilmoitti twitterissä: Olen homo

Malta hyväksyi keväällä parisuhdelain. Sen sijaan Romaniassa ja Puolassa lakihankkeet rekisteröidyistä parisuhteista eivät ole edenneet. Slovakiassa perustuslakiin lisättiin kielto samaa sukupuolta olevien avioliitoille. Myös Kroatiassa avioliitto on määritelty vain miehen ja naisen väliseksi, mutta kesällä maahan säädettiin laki samaa sukupuolta olevien elämänkumppanuudesta. Syksyllä parisuhdelaki hyväksyttiin myös esimerkiksi Chilessä.

Skotlanti hyväksyi keväällä samaa sukupuolta olevien oikeuden avioliittoon, ja laki astui voimaan vuoden 2014 viimeisenä päivänä. Englannissa ja Walesissa puolestaan solmittiin ensimmäiset homoavioliitot maaliskuun lopussa. Juhannuksen alla Luxemburg hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot. Luxemburgissa on luvassa korkean tason häät, sillä pääministeri Xavier Bettel on menossa naimisiin miehensä kanssa.

USA:ssa homoavioliittokiellot kaatuvat

USA:ssa samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeudet etenivät. Avioliittolainsäädäntö on osavaltiokohtaista. Oikeusistuimien päätöksissä avioliittojen rajaaminen vain naisen ja miehen väliseksi on järjestään katsottu perustuslain vastaiseksi. Suurimmassa osassa osavaltioita samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton ja liittovaltio tunnustaa myös samaa sukupuolta olevien väliset liitot.

Suomen translain ja isyyslain uudistus jumissa - ja avioliittolain uusituksen varjossa

Suomessa translain epäkohtien korjaamiseen tähtäävän lakiuudistuksen tie on ollut kivinen. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmä valmistelema uudistus on muiden hidastusten lisäksi kohdannut esimerkiksi kristillisdemokraattien vastustuksen: kristillisdemokraatit eivät sallisi oikeutta juridisen sukupuolen muuttamiseen ilman lisääntymiskyvyttömyyttä.
» Sisäministeri Räsäselle kritiikkiä translain uudistamisen ja äitiyslain torppaamispuheista

Myös isyyslain uudistamisen etenemisestä on oltu huolissaan. Vanhemmuuden tunnustaminen haluttaisiin tapahtuvaksi naisparien kohdalla samankaltaisesti kuin isyyden tunnustaminen avoliitossa elävillä heteropareilla, eikä perheensisäistä adoptiota enää tarvittaisi lapsen ja ei-biologisen äidin välisen juridisen suhteen luomiseksi. Tämäkin hanke on jumissa KD:n vastustuksen vuoksi.

Kristillisdemokraatit ovat useaan otteeseen vihjailleet enemmän tai vähemmän suoraan hallitusyhteistyön olevan vaakalaudalla, mikäli muu hallitus edistää hlbti-vähemmistöjen asemaa parantavia lakihankkeita.
» KD torppaa hlbti-vähemmistöjä koskevien lakiesitysten pääsyn eduskuntakäsittelyyn

Suomen pride-tapahtumat ennätyssuuria

Suomessa pride-tapahtumia järjestettiin ennätysmäärä - ja tapahtumat kokosivat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia sekä vähemmistöjen yhdenvertaista asemaa tukevia ns. valtaväestöön kuuluvia.


Helsinki Pride -kulkueeseen osallistui ennätykselliset arviolta 20 000 ihmistä.

Vuoden ensimmäinen järjestettiin Lahdessa tammi- ja helmikuun vaihteessa, jolloin lahtelaiset kokivat kaupungin ensimmäisen pride-kulkueen. Helmikuun loppupuolella Rovaniemellä talvinen Arctic Pride -tapahtuma järjestettiin toista kertaa. Toukokuussa järjestettiin Joensuun pride-tapahtuma Hohto. Tampereella järjestettiin kesäkuun alussa Pirkanmaan pride - Leimautumispäivät. Juhannuksen jälkeisellä viikolla järjestetyn Helsinki Pride -tapahtuman kulkueeseen osallistui ennätykselliset 20 000 ihmistä. Kesällä järjestettiin pride-tapahtuma myös Ahvenanmaan Maarianhaminassa, ja Pietarsaaressa 2 000 ihmistä kulkueeseen kerännyt Jeppis Pride. Myös syyskuussa järjestetty Turku Pride keräsi tuhansia osallistujia. Pääkaupunkiseudun suomenruotsalainen sateenkaariviikonloppu Regnbågshelgen järjestettiin lokakuussa.
» Lahden ensimmäinen pride-kulkue lauantai-iltapäivänä
» Rovaniemellä 200 ihmistä kulkueessa, sunnuntain sateenkaarihartaus vaihtoi paikkaa painostuksen vuoksi
» Sadan ihmisen Hohto-kulkue Joensuussa
» Pirkanmaan pridessa leimauduttiin yhdenvertaiseksi
» Helsingin pride-kulkueessa jopa 20 000 osallistujaa
» Maarianhaminassa ja Tampereella sateenkaaritapahtumat - Pietarsaaressa seuraavalla viikolla
» Pietarsaaren Jeppis Pride -tapahtuman lauantainen kulkue keräsi väkeä yli odotusten
» Turku Pride 2014 -kuvagalleria

Tampereella järjestettiin heinäkuussa pride-henkinen kulttuuritapahtuma ja sateenkaarifestivaali. Helsingissä puolestaan nahka- ja muu fetissiväki kokoontui viettämään Finlandization-viikonloppua. Myös kansainvälisenä homofobian ja transfobian vastaisena päivänä 17.5. järjestettiin monia hlbti-aiheisia tapahtumia eri puolilla maata.

Armeija

Alkuvuodesta oli esillä hlbti-ihmisten asema Suomen puolustusvoimissa. Lisäksi käsiteltiin seksuaalisuhteita kasarmilla - ja sivulauseissa oli esillä myös suhteet samaa sukupuolta olevien välillä.
» Suhteet ja seksi kasarmeilla puhuttaa

Helmikuussa julkaistussa LGBT Military Index -tutkimuksessa selvitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asemaa eri maiden asevoimissa. Suomi oli 103 maan joukossa sijoitettu jaetulle 16. sijalle. Voiton vei Uusi-Seelanti ja sen kannoilla olivat Alankomaat ja Iso-Britannia. Suomen pisteitä verotti esimerkiksi armeijassa olevia hlbti-ihmisiä tukevan toiminnan puute ja se, ettei puolustusvoimat ole ilmaissut tukeaan sukupuoli-identiteetin moninaisuudelle.
» HLBTI-ihmisten asema asevoimissa: Uusi-Seelanti ykkönen, Suomi sijalla 16

Keväällä Varusmiesliitto alkoi kartoittaa homojen kohtelua varusmiespalvelun aikana. Tulosten perusteella Varusmiesliitto aikoo tehdä puolustusvoimille toimenpide-ehdotuksia, joilla ehkäistäisiin ennalta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin henkilöihin kohdistuvaa kiusaamista ja syrjintää.
» Varusmiesliitto alkaa selvittää homojen kohtelua armeijassa

USA:ssa keskusteltiin transsukupuolisten pääsystä armeijaan.

Verenluovutus

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean antama uusi määräys veripalvelutoiminnasta johti siihen, ettei miesten välinen seksi ei enää johda Suomessa pysyvään verenluovutuskieltoon. Uusi käytäntö astui voimaan kesäkuun alussa. Suoja-aika on kuitenkin homosuhteiden kohdalla 12 kuukautta. Myös Australiassa, Britanniassa ja Japanissa on voimassa vastaavanlainen käytäntö. USA teki vastaavanlaisen päätöksen loppuvuodesta ja uuden käytännön on määrä tulla voimaan vuoden 2015 aikana.
» Miesten välinen seksi ei enää pysyvä este verenluovutukselle
» USA: Homomiesten verenluovutuskielto päättymässä

Homoseksuaalisuus ja asenteet

Alkuvuodesta Britanniassa julkaistiin laaja tutkimus, jonka mukaan sateenkaarivähemmistöihin kuuluvien brittinuorten keskuudessa on paljon mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja itsemurha-alttiutta. Tutkimuksen taustalla olevan järjestön johtaja sanoo, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria laiminlyödään ja heille on tarjolla huonosti mahdollisuuksia saada tukea tukea. Stonewall-järjestön tutkimukset ovat kertoneet vastaavanlaisia asioita.
» Tutkimus: Britannian sateenkaarinuoret eivät voi hyvin

Yhdysvaltalaisen Columbian yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan homojen vastaisissa maissa asuvat sateenkaari-ihmiset elävät keskimäärin 12 vuotta vähemmän kuin suvaitsevaisissa maissa. Kansanterveystiedekunnan tekemän tutkimuksen mukaan sateenkaari-ihmiset ovat suvaitsemattomissa maissa alttiimpia itsemurhille, ja heitä vaanii väkivaltainen kuolema ja stressi.
» Sateenkaari-ihmiset kuolevat 12 vuotta nuorempina homofobisissa valtioissa

Myös vanhenemiseen liittyvät asiat ovat puhuttaneet. Iän myötä moni ajautuu takaisin “kaappiin”, salaamaan seksuaalisen suuntautuneisuutensa. Varsinkin laitoshoidon varaan jouduttaessa omalle identiteetille on niukasti tilaa. Setan Yhdenvertainen vanhuus -projekti julkaisi aiheeseen liittyen Haluaisin pystyä kertomaan -dvd:n, jolla pyritään viemään viestiä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, vanhuspalveluja tuottavien organisaatioiden ja oppilaitosten piiriin.
» Haluaisin pystyä kertomaan -video tuo esiin sateenkaarivähemmistöön kuuluvien vanhuutta

Keväällä avattiin Valtakunnallinen hlbti-teemainen tuki- ja neuvontapalvelu "Sinuiksi". Palvelun taustalla ovat Pirkanmaan Seta ry ja Ranneliike.net -sivusto. Puhelin- ja verkkopalvelun tarkoitus on antaa kelle tahansa mahdollisuus keskustella ammattilaisen kanssa, mikäli oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolen moninaisuus mietityttävät.
» Valtakunnallinen hlbti-teemainen tuki- ja neuvontapalvelu "Sinuiksi" avataan 17.5.

Homoseksuaalisuuden ja uskonnon suhde

Suomen evankelisluterilainen kirkko kipuili avioliittokantojensa kanssa. Arkkipiispa Kari Mäkinen antoi tukensa eduskunnan päätökselle hyväksyä kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain säätämisestä. Mäkinen oli jo kesällä pahoitellut sitä, että yhteiskunta ja kirkko ovat kohdelleet homoseksuaaleja julmasti. Papeista miltei puolet ovat ilmaisseet myönteisen suhtautumisensa samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen.

Kirkon piiristä tulleet lausunnot suuntaan tai toiseen ovat järjestään lisänneet kirkosta eroamista.

Monet lähetysjärjestöt ovat puolestaan joutuneet tilille kielteisistä asenteistaan homoseksuaalisuutta kohtaan.

Keväällä perustettiin valtakunnallinen sateenkaari-ihmisten hengellinen ja elämänkatsomuksellinen yhdistys Malkus.
» Sateenkaariyhdistys Malkus on perustettu Tampereella

Syksyllä evankelis-luterilaisessa kirkossa käytiin seurakuntavaalit. Läpimenijöiden joukossa oli Seta-vaikuttajia ja muitakin hlbti-asioissa aktiiveja. Yleiskuvaksi tuloksesta jäi liberaali pääkaupunkiseutu, konservatiivinen muu maa.
» Seurakuntavaalit: läpimenijöiden joukossa Seta-vaikuttajia

Homojen ns. "eheyttäminen"

Uskonkäsityksiin perustuva toiminta, joka tähtää homoseksuaalisen suuntautuneisuuden muuttamiseksi heteroseksuaaliseksi, on edelleen köydenvedon kohteena. Niin sanottujen eheytysterapioiden on todettu usein johtavan huonontuneeseen mielenterveyteen, itsensä vahingoittamiseen, itsemurha-ajatuksiin ja jopa itsemurhayrityksiin. Eheytykseen liittyvä Ex-gay-toiminta on USA:ssa kokenut käytännössä haaksirikon.
» Ex-gay-terapiat menossa "saattohoitoon"

Syntisyyden mittaaminen verestä

Verianalyysiin perustuva syntisyyden mittaus puhutti keväällä. Kuivattamalla sormen päästä otetun verinäytteen uskottiin menetelmän kehittäjien mukaan voitavan selvittää tutkittavan syntisyyden aste. Ajattelun pohjana oli kohta Raamatusta, josta tulkittuna synnit näkyvät kuivaneessa veressä valkeina. Homouden synti yhdistetään haudeuren syntiin. Asiantuntijat kyseenalaistivat menetelmän ja Lapin ELY-keskus ja Keksintösäätiö joutuivat outoon valoon annettuaan hankkeelle varoja.
» Näkyykö homouden synti syntimittarilla?

Urheilu

Venäjän Sotšissa järjestetyt olympialaiset nostivat valokeilaan Venäjällä elävän hlbti-vähemmistön aseman.

Suomessa keskustelu urheilun ja homoseksuaalisuuden suhteesta jatkui. Veikkausliiga osallistui suomalaiseen urheilun hlbti-tasa-arvoa edistävään Straight Star Ally (SSA) -hankkeeseen olemalla Tasavertaisen Urheilun Lupaus (TAULU) -periaatelupauksen ensimmäinen allekirjoittaja. Myös Suomen suurimpiin ja vanhimpiin liikuntajärjestöihin kuuluva Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) allekirjoitti lupauksen, ja haastoi kaikki jääkiekon SM-liigan joukkueet allekirjoittamaan, mutta liigan piirissä ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut rohkeutta konkreettisesti allekirjoittaa Tasavertaisen Urheilun Lupausta, vaikka kautta rantain onkin annettu ymmärtää samanmielisyys lupauksen kanssa.
» Veikkausliiga teki Tasavertaisen Urheilun Lupauksen

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetyssä QX Gay Gaalassa alkuvuodesta jääkiekkoilija Harri Tikkanen valittiin vuoden heteroksi. Tikkanen antoi syksyllä 2013 ranneliike.netille laajan haastattelun urheilun - ja erityisesti miesten huipputason jääkiekon piirissä olevista asenteista homoseksuaalisuutta kohtaan.

Syksyllä jääkiekkokeskustelu ryöpsähti käyntiin uudelleen, kun pitkän linjan kiekkovaikuttaja Juhani “Tami” Tamminen antoi ymmärtää, ettei ole kuunaan kiekkopiireissä kohdannut homoa - ja samalla vertasi homoja “pikku hiirulaisiin”. YLE:n tekemän kartoituksen perusteella jääkiekon huipputasolla kuitenkin on pelannut tai pelaa homoja. Keskustelun tuoksinassa jääkiekkobloggaaja Ari-Pekka Kaipiainen kritisoi jääkiekon ympärillä käytävää homokeskustelua liigablogissa ja syytti urheilumediaa mielestään turhan keskustelun lietsojaksi. SM-liigan johto asettui bloggaajan sanojen taakse.
» Jääkiekkovaikuttaja rinnasti homot "pikku hiirulaisiin"
» Kiekkobloggaaja: Urheilumediassa on kiekon suurin homo-ongelma

Urheilijoita kaapista

Olympiatason uimari Ari-Pekka Liukkonen tuli kaapista Ylen suorassa Urheiluviikonloppu-ohjelmassa. Liukkonen kertoi julkisen ulostulonsa syyksi sen, että hän haluaa vihdoin voida olla oma itsensä ilman salailua ja pelkoa. Hän halusi tuoda asian esiin myös siksi, että homoseksuaalisuudesta ei ole juurikaan puhuttu Suomen urheilupiireissä. Liukkonen haluaa ulostulollaan herättää keskustelua myös Sotšin talviolympialaisiin liittyen. Liukkonen on myös sittemmin ottanut kantaa hlbti-teemaiseen urheilukeskusteluun.
» Olympiauimari Ari-Pekka Liukkonen tuli kaapista

Amerikkalaista jalkapalloa Missourin yliopiston joukkueessa pelaava Michael Sam kertoi helmikuussa olevansa homoseksuaali. Samista tuli National Football Leaguen (NFL) ensimmäinen avoimesti homo jenkkifutisammattilainen, vaikka hänen tiensä onkin osoittautunut kivikkoiseksi. Monet entiset ja nykyiset NFL-pelaajat ilmaisivat sosiaalisessa mediassa tukensa Samille.
» Jenkkifutari kertoi homoseksuaalisuudestaan

Jo edellisvuonna kaapista tullut koripallotähti Jason Collins pelasi helmikuussa Brooklyn Nets -joukkueessa. Samalla 35-vuotiaasta koripalloilijasta tuli Yhdysvaltojen ensimmäinen avoimesti homo pääsarjojen ammattiurheilija.

Talviolympialaissa Kanadaa ohjaskelkkailussa edustanut John Fennell avasi lehtihaastattelussa kaappinsa ovet. Hän kuvaili kaapissa elämistä ”tukehduttavaksi”.

Kaapista tulivat myös jalkapalloammattilainen Thomas Hitzlsperger, historian kolmanneksi parhain uimari, australialainen Ian Thorpe sekä uusiseelantilainen soutaja Robbie Manson.

Viihde ja kulttuuri

Vuosi 2014 oli Tove Janssonin syntymän satavuotis-juhlavuosi. Vuoden mittaan järjestettiin paljon erilaisia taiteilijaan liittyviä näyttelyitä ja muita tilaisuuksia.

Kuvataiteilija Touko Laaksosen eli Tom of Finlandin kunniaksi julkaistu kolmen postimerkin sarja sai huomiota ja herätti keskustelua ulkomaita myöten. Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen jätti eduskuntakyselyn postimerkistä. Myös Mika Niikon allekirjoittamassa kysymyksessä vaadittiin toimia julkaisun estämiseksi. Keväällä julkistettu ja ennakkomyyntiin tullut merkkisarja sai niin suuren suosion, että Postin verkkokauppa kaatui. Merkit julkaistiin syksyllä samalla kuin Tampereen uudessa Postimuseossa avautui Touko Laaksosen kirjeenvaihtoa esittelevä näyttely. Finlayson puolestaan lanseerasi syksyllä Tom of Finland -teemaisen tekstiilimalliston.
» Tom of Finlandin kunniaksi postimerkkisarja

USA:ssa taas kansalaisoikeustaistelija ja homoaktivisti Harvey Milk sai kunniakseen julkaistun postimerkin 22. toukokuuta, syntymäpäivänään.
» USA: Harvey Milk saa oman postimerkin

Heinäkuussa järjestetyt Helsingin sarjakuvafestivaalit juhlistivat sateenkaarisarjakuvaa. Esillä olivat esimerksiksi Tove Jansson ja Touko Laaksonen.
» Helsingin 29. sarjakuvafestivaalit sateenkaaren väreissä

Suomessa kaksi sateenkaari-aihepiiriä sivuavaa elokuvaa palkittiin helmikuussa Jussi-patsailla. Toinen oli Pirjo Honkasalon ohjaama draama Betoniyö ja toinen Leea Klemolan ja Peter Franzénin tähdittämä, Simo Halisen ohjaama ja käsikirjoittama transsukupuolisuutta käsittelevä draama Kerron sinulle kaiken.

Syksypuolen elokuvatapahtumat Espoo Ciné sekä Helsinki International Film Festival Rakkautta & Anarkiaa toivat valkokankaille myös hlbti-teemaisia elokuvia. Pelkästään hlbti-teemaisiin elokuviin keskittyi Turun Setan järjestämä Vinokino, joka kiersi Turussa, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Helsingissä.

Näyttelijä Ellen Page kertoi helmikuussa Human Rights Campaignin Las Vegasissa hlbti-nuorille järjestetyssä Time to THRIVE -konferenssissa olevansa lesbo. Hän kertoi kärsineensä salailusta ja pelosta paljastaa seksuaalista suuntautumistaan.

Euroviisuissa vuonna 2013 Irlantia edustanut Ryan Dolan tuli kaapista radiohaastattelussa. Dolan kertoi, että suuntautuneisuutensa hyväksyminen ja siitä puhumaan uskaltautuminen olivat suuren kynnyksen takana.

Helsingin Gay-teatteri HGT:n kevään näytelmänä oli Matti Rasilaisen ohjaama Edvard II. Syksyn näytelmänä taas oli Paul Rudnickin kirjoittama ja Cris af Enehielmin ohjaama näytelmä Jeffrey. Syksyllä HGT myös kiersi muutamassa muussa suomalaiskaupungissa, ja esitti Sami Hilvon romaaniin perustuvan Viinakortti-näytelmän.
» Helsingin Gayteatteri kiertueelle: näytelmänä Viinakortti

Keväällä Gaykuoro Out ´n loud julkaisi ensimmäisen levynsä. Kuoron nimeä Out ’n loud kantavan levyn julkaisukonsertti järjestettiin Euroviisujen finaali-illan euroviisukatsomon yhteydessä.
» Out'n loud -kuoron ensimmäinen levy julkaistu

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa toukokuussa järjestetyt Eurovision laulukilpailut olivat sateenkaarinäkökulmasta menestys: Itävallan "parrakas nainen" Conchita Wurst - oikeasti drag-taiteilija Tom Neuwirth - voitti kilpailun kappaleella Rise Like a Phoenix. Kööpenhamina puolestaan tarjosi sekä homo- että heteropareille mahdollisuuden mennä naimisiin Eurovision laulukilpailun finaalin aikaan.
» Itävallan Conchita Wurst voitti Euroviisut

Jari Sillanpää toi miesten välisen rakkauden näkyvästi esiin uudella levyllään.

Elton John ja David Furnish vihittiin joulukuussa avioliittoon. Kaksi vuosikymmentä yhdessä ollut pari oli ollut jo aiemmin rekisteröidyssä parisuhteessa.

Kirjoja

Helmikuussa ilmestyi kirja Kaikella rakkaudella - sanoja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Kirjan ovat koostaneet Johanna Korhonen ja Jeanette Östman. Teos jaettiin kansanedustajille samana päivänä kuin kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista oli eduskunnan lähetekeskustelussa.
» Kaikella rakkaudella -kirjaa jaettiin kansanedustajille

Samoin helmikuussa Like-kustantamo julkaisi kirjan Mitä väärää on homoseksuaalisuudessa?, jossa John Corvino esitteli viisi väitettä, joiden perusteella homoseksuaalisuus leimataan vääräksi ja luonnottomasti - ja kumosi kyseiset väitteet.
» Kirja: Mitä väärää on homoseksuaalisuudessa?

Kevään kirjauutuuksiin kuului myös Tommi Kinnusen Neljäntienristeys. Tunnustusta saanut romaani kuvasi yhden suvun elämää kolmen sukupolven verran, ja tarinan yksi keskushahmoista on Onni, naimisiin mennyt mies, joka kuitenkin kaipaa miehen kosketusta.
» Arvio: Erilainen sukutarina

Reija Kaskiahon kirjoittama nuortenromaani Nikottelua kertoo 17-vuotiaasta Nikosta, joka elää pikkukaupungissa jossain päin Suomea. Vaikka perheen suhtautuminen Nikon seksuaaliseen suuntautumiseen on vaikea ja osa lapsuuden kavereista kaikkea muuta kuin suvaitsevia, on Nikolla onnekseen pelastusrenkaana hyvä kaveri.
» Reija Kaskiaho: Nikottelua - asiallinen nuortenromaani

Hanna Nikkasen ja Antti Järven kirjoittama Karanteeni - Kuinka AIDS saapui Suomeen on ensimmäinen kattava katsaus taudin rantautumisesta maahamme, sen vaikutuksita niin homoyhteisöön kuin koko yhteiskuntaan ja tilanteesta aina nykypäivään asti.
» Karanteeni - Asiallisesti AIDSista

Antti Holma puolestaan sijoittaa esikoisromaaninsa Järjestäjä tapahtumat teatterin maailmaan. Holma oli esillä myös Putous-viihdeohjelmassa, jossa hänen hahmonsa Kissi Vähä-Hiilari sai suuren suosion.
» Teatterin nuoren renessanssimiehen esikoinen näki päivänvalon

Esikoiskirjailija Pajtim Statovci voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon romaanillaan Kissani Jugoslavia. Tarinassa on vahva homoteema.
» Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto "Kissani Jugoslavia" -romaanin kirjoittajalle

Kuolleita

Helmikuussa kuoli 82 vuoden iässä arvostettu runoilija Mirkka Rekola. Rekolan elämänkumppani oli vuosikymmenten ajan kulttuuri- ja kirjallisuusvaikuttaja Mirjam Polkunen.
» Runoilija Mirkka Rekola on kuollut

Sattumia suuresta sopasta

Tammikuussa Israelin Tel Avivissa paljastettiin muistomerkki holokaustissa kuolleiden homoseksuaalien muistolle. Kaupungin pormestari muistutti natsien pyrkineen tuhoamaan Euroopan juutalaisten lisäksi muutkin erilaisina pidetyt. Muistomerkki on poikkeus Israelissa, sillä se on ainoa, joka on pystytetty muun syyn kuin juutalaisuuden vuoksi natsien vainon kohteeksi joutuneille.
» Natsien uhriksi joutuneiden homoseksuaalien muistomerkki paljastettiin Israelissa

USA:ssa myös konservatiivisena tunnettu partiojärjestö alkoi hyväksyä jäsenikseen avoimesti homoseksuaalisia poikia.
» Yhdysvaltain partiopojat alkavat hyväksyä homojäseniä

Spartacus julkaisi helmikuun viimeisenä päivänä vuosittaisen katsauksensa 138 maailman maiden paremmuudesta sateenkaarinäkökulmasta ja sijoitti kärkipaikalle Ruotsin. Suomi pääsi jaetulle 16. sijalle yhdessä Argentiinan, Luxemburgin, Portugalin ja Sveitsin kanssa.
» Ruotsi jälleen Spartacus-matkaoppaan maavertailun ykkönen

Firefox-nettiselaimen taustalla oleva Mozilla Foundation ilmoitti keväällä palkanneensa toimitusjohtajakseen pitkäaikaisen teknologiajohtajansa Brendan Eichin. Eichin valinta herätti kohun, koska hän oli tukenut rahallisesti Kalifornian homoavioliittokieltoa kannattaneita. Syntyneiden boikottien jälkeen Eich päätti erota.
» Mozillan johtaja Brendan Eich päätti erota

Monet merkittävät tietotekniikka-alan suuryritykset ovat jo pitkään tukeneet hlbti-ihmisten yhdenvertaisuutta.

Tietotekniikkajätti Applen toimitusjohtaja Tim Cook avasi lokakuussa kaappinsa ovet virallisesti. Venäjällä ns. homopropagandalain äiti Vitali Milonov vaalti Cookille porttikieltoa Venäjälle. Pietarissa Cookin kaapistatulo johti siihen, että yhtiön perustajan Steve Jobsin muistomerkki poistettiin paikaltaan pietarilaisen yliopiston sisäpihalta, ns. homopropagandalakiin vedoten.
» Applen toimitusjohtaja Tim Cook avasi kaappinsa ovet virallisesti

Helsingissä avattiin uusi erityisesti “vapaamielisiä ihmisiä” - siis sateenkaarikansaa asiakkaikseen tavoitteleva ravintola ja kesäterassi. Vappuaattona auennut Freedom-baari toimi kesän ajan Olympiastadionin vanhassa käymälärakennuksessa Mäntymäen kallioiden vierellä. 70-vuotta kesäkuussa täyttänyt pitkän linjan ihmisoikeusaktivisti Olli Stålström oli elokuussa juhlakaluna Freedom-kahvilassa ja sen liepeillä järjestetyssä Mäntymäki Pride -tapahtumassa.
» Olympiastadionin vanhaan käymälään avataan vappuna homobaari
» Mäntymäki Pride nosti lipun ja arvosti Olli Stålströmiä

Syksyllä julkaistu tutkimustulos vahvistaa käsitystä miesten homoseksuaalisuuden perinnöllisyydestä. Veljespareilla tehty geneettinen analyysi tukee teorioita, joiden mukaan homoseksuaalisuuden taustalla vaikuttaa perinnöllisyys. Tutkijat yhdistävät homoseksuaalisuuden erityisen vahvasti X-kromosomissa ja kahdeksannessa kromosomissa oleviin tiettyihin geeneihin. Tutkimuksesta kertonut New Scientist kuitenkin korostaa, ettei löydös tarkoita sitä, että olisi löytynyt kaksi "homogeeniä".
» Tutkimus: käsitys miesten homoseksuaalisuuden perinnöllisyydestä vahvistuu

Berliinin pormestari Klaus Wowereit luopui joulukuussa tehtävästään, hallittuaan kaupunkia 13 vuotta.
» Kommentti: Wowereit jäi historiaan

Joulukuussa ihmisoikeusjärjestö Seta vietti 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Helsingissä dtm:ssä järjestetyssä tilaisuudessa kävi paikalla esimerkiksi järjestön entinen puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen.
» Seta juhlisti 40-vuotista taivaltaan ihmisoikeustyön tekijänä - paikalla myös presidentti Tarja Halonen

Ranneliike.netin juttuarkisto

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!